Soru cinsiyet değiştirme ameliyatı caiz mi?

Bu konuyu okuyanlar

Katılım
20 Şubat 2022
Mesajlar
106
Reaksiyon puanı
68
Puanları
28
Diyanet İşleri Başkanlığı cinsiyet değiştirme ameliyatının fıtratı değiştirmek olduğunu belirterek "cinsel kimlik bozukluğu olan kişiler, bedenlerine cerrahi müdahele yerine biyolojik cinsiyetlerini kabullenme yolunda psikolojik tedavi yöntemlerine ısrarla devam etmelidirler." şeklinde bir açıklama yapmış.

Aynı Diyanet İşleri Başkanlığı estetik operasyon caiz midir şeklindeki soruyla ilgili olarak "Buna karşılık vücudun herhangi bir organında, diğer insanlar tarafından aşırı derecede yadırganan, insanın psikolojik olarak etkilenmesine sebep olan bir anormallik veya fazlalık bulunursa, bunun ameliyatla düzeltilmesini fıtratı bozmak değil, bir tedavi, normalleştirme işlemi olarak görmek daha doğrudur." şeklinde bir açıklamada bulunmuş.

Bazı erkeklerin kendilerini kadın gibi, bazı kadınların ise kendilerini erkek gibi hissettiklerinden bahsediliyor. Bu da diğer insanlar tarafından yadırganan ve insanın psikolojisini etkileyen bir durum değil midir?

Nureddin Yıldız cinsiyet değişikliği caiz midir şeklindeki soruyu cevaplarken diyanetinkine benzer bir açıklama ile bunun büyük haramlardan olduğunu ifade etmiş, fakat soru başka türlü sorulduğunda bu defa farklı bir açıklama yapmıştır.

Soru:
Ben tıp fakültesinde okuyorum. Sene içerisinde lgbt ile alakalı bir dersimiz oldu ve ders sonunda da dernekten insanlar gelip yaşadıkları sıkıntıları anlattılar.

Eşcinselliğe müsamaha göstermememiz gerektiği Kur'an'da nettir. Ancak trans bireylere bakışımız İslam’a göre nasıl olmalıdır? Çünkü konuştuklarımız, geçirdikleri ameliyattan sonra heteroseksüel bir hayat yaşadıklarını söylediler. Bir de, İslami hassasiyetleri olan bir doktor bu duruma nasıl yaklaşmalıdır, özellikle psikiyatristler?

Nureddin Yıldız'ın Cevabı:
Sözünü ettiğiniz durum bir hastalıktır. Hastalık olarak Allah'tan gelmiş bir imtihan olarak görülmelidir. Tedavisi mümkün ise tedavi edilmesi konusunda da bir tereddüt yoktur. Cerrahi müdahalede ise özel fetva gerekebilir. Kökten bir değişiklik düzeyinde müdahale dinen sıkıntılıdır. Onlarla alakalı pek çok fıkıh hükmü vardır. Eğer bu sıkıntının sahipleri merak ederlerse kendi dertleri ile alakalı fıkhı öğrenirler. Dışarıdan onlarla ilgili bir müdahale gerekli değildir diye düşünürüz.

Bu cevaba bakıldığında Nureddin Yıldız'ın kişiye özel fetva ile cerrahi müdahalenin yapılabileceğini söylediği görülmektedir.

Buna benzer bir açıklamayı Prof. Dr. Mustafa Karataş yapmış, heyet kararıyla cerrahi müdahaleye cevaz verilebileceğini söylemiştir.

Aşağıdaki bilgiler de Vikipedide yer almaktadır:
Malezya'da 1982'ye kadar trans bireylerin toplumda kabul gördüğü, hatta o zamanki bir müftü yardımcısının İslam'ın bilimsel delillere ve ayrıntılara inanan ilerici bir din olduğu ve sadece bağnaz insanların bilime inanmayacak kadar dar görüşlü olacağı gerekçesiyle, trans kadın ve cis bir erkek arasındaki evliliği geçerli ilan ettiği anlatılmaktadır. Malezya'da 1982'den beri bu konudaki yasağın 1981'de Mısır'daki El-Ezherden alınan fetvaya dayandığı ve 1988 yılında Mısır'da Tantawi'nin bir erkeğin kendi arzusuna göre değil de doktorun cinsiyet değiştirme ameliyatının tek tedavi yolu olduğunu ifade etmesi hâlinde böyle bir ameliyatın yapılabileceğine dair verdiği fetvaya göre yasanın güncellenmediği belirtilmektedir.

İran'daki Şii rejim ise eşcinselliği yasaklamakla ve cezalandırmakla birlikte İran yönetimi tarafından ameliyatla husyelerini aldırma ve hormon yerleştirme işlemi yasak olarak görülmez ve bunları yaptıranların bütün masrafları devlet tarafından karşılanır. Türkiye'deki Din İşleri Yüksek Kurulu'nun açıklamalarına göre vücudun herhangi bir organında, diğer insanlar tarafından yadırganan, insanın psikolojik olarak etkilenmesine sebep olabilecek, bir anormallik veya fazlalık bulunursa, bunun ameliyatla düzeltilmesi, fıtratı bozmak değil, bir tedavi işlemidir denilmekle birlikte cinsiyete yönelik böyle bir müdahale ise Nisâ sûresi 119. ayette geçen Allah'ın yarattığını değiştirmek kapsamında olup yasaktır. Humeynî'nin açıklamalarını esas alan Şiiler ise bu ayetin böyle bir ameliyatın yasak olduğuna delil olmadığını ve ayetin görünen anlamı ölçü alınırsa insanların varlık âleminde var olan bütün eşyadaki yaptıkları değişikliklerin şeytanın yaptığı reel işlerin örneklerinden olduğunu kabul etmek gerektiğini iddia etmektedir.

Pakistan'da Tanzeem-Ittehad-i-Ummat (Pakistan Müslüman Kardeşler Birliği Örgütü) altındaki 50'den fazla din adamının 2016 yılında "kadınlık alameti taşıyan" trans bireylerin ve "erkeklik alameti taşıyan" trans bireylerin kanunen ve dinen birbirleri ile, ayrıca normal erkek ve kadınların karşı cins trans bireyler ile evlenebileceklerine dair fetvayı kabul ettiği belirtilmektedir. Kararda, trans bireylere miras hakkı vaadinde bulunurken, trans çocuklarını reddeden ebeveynlerin 'Allah'ın lanetine' maruz kalacağı söylenmiştir.

İngiltere'deki Dar al Ifta' wal Aqaid (The Centre for Decree & Doctrines) böyle bir ameliyatın yapılmasının dinen yasak olup olmadığı konusundaki farklı görüşleri sıraladıktan sonra bu ameliyatın kişide intihara varan psikolojik sorunlara yol açmaması ve İslam'a aykırı / haram olan işler için kullanılmaması gibi bazı şartlara bağlı olarak caiz olduğunu ve ameliyat sonrası kişinin şer'en yeni kimliğine göre kabul edileceğini ifade etmektedir.

Bahreyn medyasında yer alan açıklamalara göre Şeyh Faysal El-Mevlevî'nin fetvasında hastalıkların tedavisinde temel ilkenin "Tedavi olun! Allah nerede (veya ne zaman) hastalık yaratmışsa tedavi de yaratmıştır, öyleyse tedavi arayın." şeklindeki hadis rivayeti olduğu ve hastalıkları belirlemedeki ölçünün uzman doktor görüşü olduğu ifade edilmiştir. Şeyh El-Mevlevi, “Doktorların çoğunluğunun görüşüne göre, bazı insanlarda patolojik bir durum olduğu kanıtlanırsa, buna cinsel durumda şiddetli bir şizofreni olan (transexus) diyorlar. Öyle ki bedenin tezahürleri belirli bir cinsiyet yönündeyken, ruhun duyguları zıt cinsel yöndeyken, o zaman bu patolojik durum yoğunlaşabilir. Böylece kişinin hayatı cehenneme döner, intiharı bile düşünebilir ve tüm psikolojik tedavi yöntemleri başarısız olabilir, doktorun cinsiyet değiştirme ameliyatı yapmaktan başka çaresi kalmaz.” Bu hususta avukat Fevzie Cenâhî bunu Allah'ın yaratmasında (fıtratta) bir değişiklik olarak gördüklerinden ve bunu karşı cinsi taklit etme meselesi olarak ele aldıklarından ve bu yasak olan değişikliğin sadece güzellik amacı taşımasından dolayı cinsiyet değiştirme ameliyatına karşı çıkan bazı fakihlerin olduğunu belirterek karşı cinse benzemekle ilgili yasağın giyimde, ziynette, sözde ve yürüyüşle ilgili olduğunu söyler. Cenâhî Duyguları ve eylemleri, tabiatından farklı cinsiyette bir bedene sanipken ve bundan acı çekerken, bu ikilikten ve şizofreniden kurtulmaya çalışırken, cinsel dönüşüm süreci gerçekleştiğinde kendisini gerçek tabiatına geri dönmüş hisseder, bu yüzden karşı cinse benzemek olmaz. Bu nedenle, Suudi Arabistan Krallığı'ndaki Daimi İlim ve İfta' Komitesi, görünüşün maddenin gerçeğiyle çeliştiğini doğrularlarsa, hastanın kendisini mütehassıs doktorların uzmanlarına sunması gerektiğine dair bir fetva yayınladı. demektedir.

Dünya Müslüman Âlimler Birliği adlı teşkilatın genel sekreteri olan Prof. Dr. Ali Muhyiddin El-Karadağî'nin konuyla ilgili gelen sorulara cevap olarak doktorların, kişinin hormonlarının ağırlıklı olarak bir cinsiyetten olduğu sonucuna varması hâlinde cinsiyet değiştirilebileceğini söylediği belirtilmektedir.
 

nagaracuga

Doçent
Katılım
4 Ocak 2008
Mesajlar
693
Reaksiyon puanı
494
Puanları
63
Bu cevaba bakıldığında Nureddin Yıldız'ın kişiye özel fetva ile cerrahi müdahalenin yapılabileceğini söylediği görülmektedir.

Buna benzer bir açıklamayı Prof. Dr. Mustafa Karataş yapmış, heyet kararıyla cerrahi müdahaleye cevaz verilebileceğini söylemiştir.
Youtube'da bazı trans bireylerin anlattıklarını dinlediğimde kendilerini küçük yaşlardan itibaren farklı hissettiklerini ve bunun homoseksüellikten farklı olduğunu söylüyorlardı.

Ülkemizde çocuğu trans olan birçok anne baba çocuğunun davranışlarından rahatsız olup onu azarlama ve aynı davranışları sürdürmesi hâlinde dışlama yoluna gidebiliyor.

Şayet İslam'a göre bu bir hastalıksa ve tedavisi için ameliyat da mümkün görünüyorsa bu konuda aileler bilgilendirilerek bu hastalık sebebiyle çocuklarını dışlamalarının önüne geçilmesi için diyanet işleri başkanlığı ve devletin diğer ilgili kurumları bir çalışma başlatabilirdi. Zira bu sebepten dışlanan çocuklar aile baskısı sebebiyle evden kaçabiliyor ve toplumun kendilerine karşı bakış açıları sebebiyle iş de bulamayabiliyor. Neticede birçokları fuhuş bataklığına düşebiliyor. Bazıları ise ameliyat parasını bulabilmek için yine fuhşa yönelebiliyor.

Halbuki devlet öncelikle aileleri bilgilendirerek bu çocukların baskı görmesini engellemeye çalışacak olsa ve trans bireylerin ameliyat masrafları da devlet tarafından karşılanacak olsa -açıklamalardaki gibi şer'an da ameliyat sonrasındaki yeni cinsiyetine göre kendileriyle ilgili hüküm verilir ise- bu insanların evlenip düzenli birer aile hayatı yaşamaları da mümkün olabilirdi.
 

EFI Shell

shellx64.efi
Katılım
9 Ağustos 2018
Mesajlar
19,217
Çözümler
33
Reaksiyon puanı
18,924
Puanları
113
Yaş
18
Youtube'da bazı trans bireylerin anlattıklarını dinlediğimde kendilerini küçük yaşlardan itibaren farklı hissettiklerini ve bunun homoseksüellikten farklı olduğunu söylüyorlardı.

Ülkemizde çocuğu trans olan birçok anne baba çocuğunun davranışlarından rahatsız olup onu azarlama ve aynı davranışları sürdürmesi hâlinde dışlama yoluna gidebiliyor.

Şayet İslam'a göre bu bir hastalıksa ve tedavisi için ameliyat da mümkün görünüyorsa bu konuda aileler bilgilendirilerek bu hastalık sebebiyle çocuklarını dışlamalarının önüne geçilmesi için diyanet işleri başkanlığı ve devletin diğer ilgili kurumları bir çalışma başlatabilirdi. Zira bu sebepten dışlanan çocuklar aile baskısı sebebiyle evden kaçabiliyor ve toplumun kendilerine karşı bakış açıları sebebiyle iş de bulamayabiliyor. Neticede birçokları fuhuş bataklığına düşebiliyor. Bazıları ise ameliyat parasını bulabilmek için yine fuhşa yönelebiliyor.

Halbuki devlet öncelikle aileleri bilgilendirerek bu çocukların baskı görmesini engellemeye çalışacak olsa ve trans bireylerin ameliyat masrafları da devlet tarafından karşılanacak olsa -açıklamalardaki gibi şer'an da ameliyat sonrasındaki yeni cinsiyetine göre kendileriyle ilgili hüküm verilir ise- bu insanların evlenip düzenli birer aile hayatı yaşamaları da mümkün olabilirdi.
Kadın hisseden birisinin gidip ameliyat ile kadına benzemesinden ve bu parayı da devletin ödemesinden mi bahsediyorsunuz? Cinsiyet değiştirmek diye bir şey yok. O kişilerin ruhsal ya da psikolojik sorunları var. Çift cinsel organlı doğanlara gelince. Ergenlikte adet görüyorsa o bir kadındır. Erkeklik organları aldırılır ve tam bir kadın olması için ne gerekiyorsa o yapılır. Eğer rüyalanıyorsa o bir erkektir ve vajina vs. var ise aldırılır ve tam bir erkek olması için ne gerekiyorsa o yapılır. Onun dışında tamamen yasak. Kendini başka cinsiyetten hissedenlerin fıtratı bozuk. Ruhsal ve psikolojik tedavi görmeleri gerekir. Kendi cinsiyetlerinin hormon tedavisini görebilirler.
 
Katılım
20 Şubat 2022
Mesajlar
106
Reaksiyon puanı
68
Puanları
28
Neticede birçokları fuhuş bataklığına düşebiliyor. Bazıları ise ameliyat parasını bulabilmek için yine fuhşa yönelebiliyor.

Halbuki devlet öncelikle aileleri bilgilendirerek bu çocukların baskı görmesini engellemeye çalışacak olsa ve trans bireylerin ameliyat masrafları da devlet tarafından karşılanacak olsa -açıklamalardaki gibi şer'an da ameliyat sonrasındaki yeni cinsiyetine göre kendileriyle ilgili hüküm verilir ise- bu insanların evlenip düzenli birer aile hayatı yaşamaları da mümkün olabilirdi.
Türkiye'de cinsiyet değiştirme ameliyatı yapan bazı doktorların adeta kasap gibi davrandıkları söyleniyor. Bu yüzden Tayland'a gidip ameliyat olanlar var ve bunun maliyeti Türkiye'de ameliyat olmaktan çok daha pahalıya geliyormuş. Devlet bu iş için bazı cerrahları Tayland gibi ülkelere staja gönderirse ve ameliyat ücretini SGK karşılarsa trans bireylerin ameliyat parası için fuhuş yapması durumu ortadan kalkabilir.
 
Üst