Bu konuyu okuyanlar

Mtn S

Müdavim
Emektar
Katılım
16 Ocak 2017
Mesajlar
23,310
Reaksiyon puanı
15,299
Puanları
113
 • Dedim ki Şeyhî'yi aşkın dedi ki öldüriser
 • Dedim harâmî gözüne dedi ki kanı halâl
  • (Şeyhî'ye olan aşkın dedim, dedi ki, ölecek. Harâmî bakışlı gözlerine dedim, dedi ki, kanı helâldir.)
 • Zülfün kemendi câna yeter göz ü kaş nedir
 • Hâcet mi bunda düşmüşe tîr ü kemân dahı
  • (Ey sevgili, âşığın canını almak için, saçının kemendi yeter, göze ve kaşa gerek yoktur. Çaresiz durumdaki âşığa ok ve yay kullanmaya ne gerek var.)
 • Der imiş görürsem helâk eyleyem
 • Ne minnet ana intizâr öldürür
  • (Görürsem helâk eyleyeyim dermiş. Ne minnet ona (fakat) ayrılık öldürür.)
 • Yeter bir nazar bin benim bigiye
 • Niçin hecr ile zâr zâr öldürür
  • (Benim gibisine bir bakış yeter, niçin ayrılık derdi ile yavaş yavaş öldürürsün.)
 • Lebin Mesîhi ki ihyâ kılar gam ölmüşünü
 • Belî çü şâh-ı keremsin kerâmetin görünür
  • (Mesih gibi diriltici olan dudağın gamdan ölmüş âşığını diriltir. Zira sen şâh-ı keremsin, keramet gösterebilirsin.)
 • Demişsin öldürem ivmezse bu sözünde şehâ
 • Şükr ki Şeyhî kuluna himâyetin görünür
  • (Ey sevgili, bu sözünden dönmezse öldüreyim demiş; şükür ki, Şeyhî kuluna himâyen görünür.)
 • Cevr ettiğime kalmasın uş öldürem demiş
 • Yazığa girdiğine bak andan yalan dahı
  • (Eziyet ettiğimle kalmasın hemen öldüreyim, demiş yalancının yazığa girdiğine bak.)
 • Diridir şu kimse ki yâr öldürür
 • Ne gam ana ki gamgüsâr öldürür
  • (Sevgili tarafından öldürülen kişi diridir. Ne yazıktır o kişiye ki, gam öldürür.)
 • Gamzesinden dembedem yağsa başıma tig ü tîr
 • Hükm anundur kavl anun tutduk boyun fermânına
  • (Gamzesinden durmaksızın başına kılıç ve ok yağsa da hüküm onundur, söz onundur, onun fermanına boyun tuttuk)
 • Teşne cânım kan yutar la'line karşı eylemez
 • Gamzen okundan hazer benzer susadı kanına
  • (Dudağına teşne canım kan yutar, gamzenin okundan kanına susamış gibi sakınmaz.)
 • Aşkın şehîdiyem sanemâ silme kanımı
 • Kan yutup ölmüşem yine kan ile yu beni
  • (Ey güzel, ben senin aşkının şehidiyim, kanımı silme; kan yutarak ölmüş âşığını, yine kan ile yıka)
 
Üst