şeyhî kitapları

  1. Mtn S

    Şeyhî Sözleri

    Dedim ki Şeyhî'yi aşkın dedi ki öldüriser Dedim harâmî gözüne dedi ki kanı halâl (Şeyhî'ye olan aşkın dedim, dedi ki, ölecek. Harâmî bakışlı gözlerine dedim, dedi ki, kanı helâldir.) Zülfün kemendi câna yeter göz ü kaş nedir Hâcet mi bunda düşmüşe tîr ü kemân dahı (Ey sevgili, âşığın canını...
Üst