Namazda Şüphe Etmek

Bu konuyu görüntüleyen kullanıcılar Konu (Kayıtlı: 0, Misafir: 1)

tudRoY

Profesör

Namazla ilgili olarak 23 kısım şüphe söz konusudur. Bu şüphelerin sekizi namazı bozar, altısına itina edilmemelidir, dokuz kısmı ise sahihtir ve namazı bozmaz.

Namazı Bozan Şüpheler

1- Sabah namazı ve seferi olarak kılınan iki rekâtlı namazların rekâtlarının sayısında şüpheye düşmek.
2- Üç rekâtlı namazların rekâtlarının sayısında şüpheye düşmek.
3- Dört rekâtlı namazlarda bir rekât mı, yoksa daha fazla mı kılındığı hakkında şüphe.
4- İkiyle beş veya daha fazlası arasında şüphe.
5- Üçle altı veya daha fazlası arasında şüphe.
6- Dörtle altı veya daha fazlası arasında şüphe.
7- Dört rekâtlı namazda ikinci secde bitirilmeden önce, iki rekât mı, yoksa daha çok mu kılındığında şüphe.
8- Kaç rekât kılındığını bilmemek.

İtina Edilmemesi Gereken Şüpheler

1- Yeri geçen bir şeyde şüphe; örneğin rükûda Fatiha'nın okunup okunmadığında şüphe etmek.
2- Selâmdan sonra şüphe.
3- Namazın vakti geçtikten sonra şüphe etmek.
4- Çok şüphe eden kimsenin şüphesi.
5- Müstehap namazlarda şüphe.
6- Cemaat namazında, imama uyanın rekâtların sayısında şüphe etmediği takdirde imamın şüphesi ve imamın şüphe etmediği takdirde imama uyanın şüphesi.

Sahih Olan Şüpheler

1- İkinci secdeden sonra iki rekat mı üç rekat mı kıldığında şüpheye düşmek.
Üç rekat kılındığı kabul edilir ve bir rekat daha kılınarak namaz bitirilir ve namazdan sonra bir rekat ayakta veya iki rekat oturularak ihtiyat namazı kılınır.
2- İkinci secdeden sonra iki rekatla dört rekat arasında şüpheye düşmek.
Dört rekat kılındığı kabul edilerek namaz bitirilir ve namazdan sonra iki rekat ayakta ihtiyat namazı kılınır.
3- İkinci secdeden sonra iki, üç ve dört rekat arasında şüpheye düşmek.
Dört rekat kılındığı kabul edilerek namaz bitirilir ve namazın selamından sonra iki rekat ayakta ve iki rekat da oturularak ihtiyat namazı kılınır.
4- İkinci secdeden sonra dört ve beş arasında şüpheye düşmek.
Dört rekat kılındığı kabul edilerek namaz bitirilir. Selamdan sonra iki sehiv secdesi yapılır.
5- Üç ve dört arasında şüpheye düşmek.
Dört rekat kabul edilerek namaz bitirilir ve namazdan sonra bir rekat ayakta veya iki rekat oturularak ihtiyat namazı kılınır.
6- Ayaktayken dörtle beş arasında şüpheye düşmek: Hemen oturularak teşehhüt ve selam okunur. Selamdan sonra bir rekat ayakta veya iki rekat oturularak ihtiyat namazı kılınır.
7- Ayaktayken üçle beş arasında şüpheye düşmek. Hemen oturularak teşehhüt ve selam okunur ve selamdan sonra bir rekat ayakta ihtiyat namazı kılınır.
8- Ayaktayken üç, dört ve beş arasında şüpheye düşmek: Oturularak teşehhüt ve selam okunur ve selamdan sonra iki rekat ayakta ve iki rekat da oturularak ihtiyat namazı kılınır.
9- Ayaktayken beşle altı arasında şüpheye düşmek: Oturularak teşehhüt ve selam okunur ve namazdan sonra iki sehiv secdesi yapılır.


Tebyan.net ten alıntıdır. Kendilerinden Allah Razı olsun.


----


Ben bu konuyu ilk kez öğrendim. Sizlerle de paylaşmak istedim. Eminim aramızda tam olarak bilmeyen veya hatırlamayanlar vardır benim gibi.. :(
 

tudRoY

Profesör
NAMAZDAKİ ŞÜPHELERİN HÜKÜMLERİ

Soru.526: Namazın üçüncü rekatında kunut tutup tutmadığında şüphe ederse hükmü nedir? Namazını tamamlaması mı gerekir, yoksa şüphe ettiğinde namazı bozması mı gerekir?
Cevap: Bu şüpheye itina edilmez ve namazı sahihtir; bu hususta mükellefin üzerine bir şey gelmez.

Soru.527: Nafile namazlarında rekatlar dışındaki hususlarda şüpheye itina edilir mi? Mesela; bir mi, yoksa iki secde mi yaptığında şüphe ederse hükmü nedir?
Cevap: Nafile namazlarda, zikir ve amellerde şüphe etmenin hükmü farz namazlardaki şüphenin hükmüyle aynıdır; yeri geçmemişse itina edilir ve yeri geçmişse itina edilmez.

Soru.528: Kesir-uş şek (çok şüphe eden) kimse şüphesine itina etmemelidir; ancak namazda şüphe ederse vazifesi nedir?
Cevap: Vazifesi, şüphe ettiği şeyi yaptığını kabul etmesidir; ancak yaptığını kabul etmesi namazın batıl olmasını gerektirirse şüphe ettiği şeyi yapmadığını kabul etmelidir; bu konuda rekatlar, ameller ve zikirler arasında hiç bir fark yoktur.

Soru.529: Bir kaç yıl sonra ibadetlerinin batıl olduğunu anlayan veya bu konuda şüpheye düşen kimsenin vazifesi nedir?
Cevap: Amelden sonraki şüpheye itina edilmez; batıl olduğunu kesin olarak bildiği ibadetlerin ise telafisi mümkün olan miktarını kaza etmelidir.

Soru.530: Yanlışlıkla namazın bazı bölümlerini diğer bölümlerinin yerine yaparsa veya namaz esnasında başka yere bakarsa ya da yanlışlıkla konuşursa namazı batıl olur mu? Vazifesi nedir?
Cevap: Namazda yanlışlıkla yapılan işler namazı batıl etmez; sadece, bazı yerlerde sehiv secdesi yapmasını gerektirir, ama yanlışlıkla da olsa bir rüknü fazlalaştırır veya azaltırsa namazı batıl olur.

Soru.531: Namazın bir rekatını unutur ve sonuncu rekatta hatırlarsa; mesela namazın birinci rekatını ikinci rekat sanarak üçüncü ve dördüncü rekatı kılar ve son rekatta onun üçüncü rekat olduğunun farkına varırsa şer’î vazifesi nedir?
Cevap: Selamdan önce namazın eksik rekatını yerine getirmeli ve daha sonra selam vermelidir. Bu durumda yanlışlıkla fazla bir şey yaparsa veya rükün olmayan bazı farzları yapmazsa iki sehiv secdesi yerine getirmelidir. Eğer farz teşehhüdü de yapmamışsa ihtiyaten teşehhüdün de kazasını yapmalıdır.

Soru.532: İhtiyat namazının bir rekat mı, iki rekat mı kılınması gerektiği nasıl anlaşılır?
Cevap: İhtiyat namazının rekatlarının sayısı namazda eksik olduğuna ihtimal verilen rekatlar miktarıncadır; o halde iki ile dört arasında şüphe ederse iki rekat ihtiyat namazı kılması gerekir, üçle dört arasında şüphe ederse bir rekat ihtiyat namazı kılması farzdır.

Soru.533: Namazın zikirlerinden veya Kur'an'ın ayetlerinden ya da kunut dualarından bir kelimeyi farkında olmadan veya yanlışlıkla okursa sehiv secdesi farz olur mu?
Cevap: Farz olmaz.

Yine bu bölüm de Tebyan.net ten alıntıdır.

Not: Bilerek 2 bölüme ayırdım, okunabilirlik açısından. Birleştirmezseniz sevinirim.
 

ashabulyemin

Profesör
kardeşlerimden Allah[cc]razı olsun.
Benim naçizane ekleyeceğim iki şey var.
Birincisi vesvese şeytanın içimize sokmaya çalıştığı vesveseye itibar etmeyin Euzuyu kalpten okuyun eğer tam kendinizi vererek ihlasla namaz kılarsanız şeytan yaklaşmaz.
Sizler için önemli olanı bu olaylar dört meshep için değişiklik gösterir.Buda biz erahmet berekettir sığınacağımız kapıdır.
Mesela şafıi de daha sıkı olup hanefide kolaylıklar fazladır.Herkez kendi mesheb imamlarının içtihadlarını iyice öğrenip ona göre amel ederse daha doğru olur.Bunlar gelel hükümlerdir.Hepsine uyulması daha güzeldir.Ama meshep takibi yaparsanız dört meshebin niğmetlerinden ayrı ayrı yararlanırsınız.
 

tudRoY

Profesör
Çok değerli tavsiyeleriniz için teşekkür ederim turgay abi ve ashabulyemin. Allah razı olsun.
 

Turab Garip

Dekan
Onursal Üye
Bilgiler için teşekkürler Samet. Arkadaşlar, herkesetn aynı derecede ihlas beklemeyin, bu tür bilgileri bilmediği zaman insan çok daha fazla vesveseye düşer. Dolayısıyla "insan vesveseye düşmesin diye" Allah'ın hükmünü insanlardan saklarsak, kendi kendimize hüküm vermiş ve Allah'ın hakkını gasp etmiş oluruz.
 

netuyelik1

Üyecik
NAMAZDAKİ ŞÜPHELERİN HÜKÜMLERİ

Soru.526: Namazın üçüncü rekatında kunut tutup tutmadığında şüphe ederse hükmü nedir? Namazını tamamlaması mı gerekir, yoksa şüphe ettiğinde namazı bozması mı gerekir?
Cevap: Bu şüpheye itina edilmez ve namazı sahihtir; bu hususta mükellefin üzerine bir şey gelmez.

Soru.527: Nafile namazlarında rekatlar dışındaki hususlarda şüpheye itina edilir mi? Mesela; bir mi, yoksa iki secde mi yaptığında şüphe ederse hükmü nedir?
Cevap: Nafile namazlarda, zikir ve amellerde şüphe etmenin hükmü farz namazlardaki şüphenin hükmüyle aynıdır; yeri geçmemişse itina edilir ve yeri geçmişse itina edilmez.

Soru.528: Kesir-uş şek (çok şüphe eden) kimse şüphesine itina etmemelidir; ancak namazda şüphe ederse vazifesi nedir?
Cevap: Vazifesi, şüphe ettiği şeyi yaptığını kabul etmesidir; ancak yaptığını kabul etmesi namazın batıl olmasını gerektirirse şüphe ettiği şeyi yapmadığını kabul etmelidir; bu konuda rekatlar, ameller ve zikirler arasında hiç bir fark yoktur.

Soru.529: Bir kaç yıl sonra ibadetlerinin batıl olduğunu anlayan veya bu konuda şüpheye düşen kimsenin vazifesi nedir?
Cevap: Amelden sonraki şüpheye itina edilmez; batıl olduğunu kesin olarak bildiği ibadetlerin ise telafisi mümkün olan miktarını kaza etmelidir.

Soru.530: Yanlışlıkla namazın bazı bölümlerini diğer bölümlerinin yerine yaparsa veya namaz esnasında başka yere bakarsa ya da yanlışlıkla konuşursa namazı batıl olur mu? Vazifesi nedir?
Cevap: Namazda yanlışlıkla yapılan işler namazı batıl etmez; sadece, bazı yerlerde sehiv secdesi yapmasını gerektirir, ama yanlışlıkla da olsa bir rüknü fazlalaştırır veya azaltırsa namazı batıl olur.

Soru.531: Namazın bir rekatını unutur ve sonuncu rekatta hatırlarsa; mesela namazın birinci rekatını ikinci rekat sanarak üçüncü ve dördüncü rekatı kılar ve son rekatta onun üçüncü rekat olduğunun farkına varırsa şer’î vazifesi nedir?
Cevap: Selamdan önce namazın eksik rekatını yerine getirmeli ve daha sonra selam vermelidir. Bu durumda yanlışlıkla fazla bir şey yaparsa veya rükün olmayan bazı farzları yapmazsa iki sehiv secdesi yerine getirmelidir. Eğer farz teşehhüdü de yapmamışsa ihtiyaten teşehhüdün de kazasını yapmalıdır.

Soru.532: İhtiyat namazının bir rekat mı, iki rekat mı kılınması gerektiği nasıl anlaşılır?
Cevap: İhtiyat namazının rekatlarının sayısı namazda eksik olduğuna ihtimal verilen rekatlar miktarıncadır; o halde iki ile dört arasında şüphe ederse iki rekat ihtiyat namazı kılması gerekir, üçle dört arasında şüphe ederse bir rekat ihtiyat namazı kılması farzdır.

Soru.533: Namazın zikirlerinden veya Kur'an'ın ayetlerinden ya da kunut dualarından bir kelimeyi farkında olmadan veya yanlışlıkla okursa sehiv secdesi farz olur mu?
Cevap: Farz olmaz.

Yine bu bölüm de Tebyan.net ten alıntıdır.

Not: Bilerek 2 bölüme ayırdım, okunabilirlik açısından. Birleştirmezseniz sevinirim.
Mesaj otomatik birleştirildi:

Selamün aleyküm. Bu konuya cevap vermek için üye oldum. Bir yanlış yaparsam hakkınızı helal edin. Verilen bilgiler doğru da olabilir o konuda bir bilgim yok ancak TUDROY kardeşimizin alıntı yaptığı site şia mezhebine göre bilgiler vermektedir. Bunu dikkate almanızı rica ediyorum. Şüphe konusunda başka bilgileri olan arkadaşlarımız varsa kaynaklarıyla yazarsa memnuniyetle okumak isterim. Allahü tealaya emanet olunuz.
 

Toprak Kokusu

Profesör
Bu konunun açılması insanı gerçekten sevindiriyor.
Böyle şeyler öğrenip paylaşmak da çok güzel
??
Ama bu tür şeyleri internetten değil de kitaplardan alıntı yapsak bu konuda daha sağlam adım atmış oluruz. Çünkü biliyorsunuz her site güvenilir değil.
Yazdıklarınızı okumadım ama baya takdir ediyorum kim bu konuyu açtıysa ??????????
 
Üst