• GEÇMİŞ OLSUN TÜRKİYE!

Hadis i şerif

Bu konuyu okuyanlar

Murataltug

Müdavim
Katılım
15 Ekim 2017
Mesajlar
5,588
Reaksiyon puanı
3,044
Puanları
113
Yaş
37
riyazus salihin
Rasûlullah buyurdu:

Kim samimi olarak şehid olmayı isterse, yatağında ölse bile Allah onu şehid derecesine ulaştırır."

Kim samimi olarak şehid olmayı isterse şehid olmasa bile kendisine bu mertebe verilir."

Sizden biriniz karınca ısırdığı zaman ne kadar acı duyarsa, şehid olan kimse de ölüm acısını ancak o kadar duyar."

Ey müslümanlar, düşmanla karşılaşmayı arzu etmeyiniz. Allah'tan afiyet dileyiniz.

düşmanla karşılaşınca sabrediniz. Biliniz ki cennet kılıçların gölgesi altındadır."

Ey Kur'an'ı indiren, bulutları gökyüzünde gezdiren ve düşman saflarını darmadağın edip bozguna uğratan Allahım!

Allahım Düşmanları perişan et ve onlara karşı bize yardım et"

ezan okunurken yapılan dua geri çevrilmez

savaş esnasında orduların birbirine giriştiği dehşet anında yapılan dua
geri çevrilmez

لُ .
Rasûlullah sav savaşa çıktığında şöyle dua ederdi Allahım benim yardımcım ve dayanağım sadece sensin.

Rasûlullah sav savaşa çıktığında şöyle dua ederdi Allahım sadece
Senin yardımınla düşmana hücum ediyorum ve senin verdiğin kuvvetle düşmanla savaşıyorum.


peygamber sav bir topluluğun hücumuna karşın şöyle dua ederdi: "Allahım senin korumanı onlara karşı siper ediniyoruz ve onların şerlerinden sana sığınıyoruz."


"Kıyamet gününe kadar atların alınlarına hayır yani ecir ve ganimet bağlanmıştır."

Bir kimse Allah'a inanarak Allah yolunda bir at beslerse o atın yediği, içtiği gübresi ve idrarı kıyamet günü o kimsenin mizanına sevab olarak konacaktır."

Düşmanlarınız için elinizden geldiği kadar kuvvet hazırlayınız.

Yakında pek çok yerler fethedeceksiniz. Allah sizlere pekçok yardımlar edecektir.

Hiçbiriniz oklarıyla egzersiz yapmaktan bıkıp usanmasın.

Kim atıcılık öğrenir de sonra onu terkederse bizden değildir veya bize isyan etmiştir."

Allah bir ok yüzünden üç kişiyi cennetlik eder. Hayır ve sevap umarak o oku yapan sanatkarı, o oku Allah yolunda kullanıp atanı, oku atana yardımcı olanı.

Atıcılık ve binicilik öğreniniz. Atıcılık öğrenmeniz binicilik öğrenmenizden daha çok benim hoşuma gider.

Kim atıcılık öğrendikten sonra onu hiçe sayarak bırakırsa o nimeti elden kaçırmış ve nankörlük etmiş olur."

Peygamber sav atış müsabakasına uğradı ve "Ey İsmailoğulları, atınız, atıcılık öğreniniz. Çünkü babanız İsmail de atıcı idi" buyurdu.


"Bir kimsenin Allah yolunda bir ok atması köle azat etme sevabına denktir."

Allah yolunda malını harcayan kimseye Allah, yediyüz misli mükafat verir.”

Bir kul Allah yolunda bir gün oruç tutarsa, Allah onun yüzünü yetmiş yıl cehennemden uzak tutar."

Bir kimse Allah yolunda bir gün oruç tutarsa Allah onunla cehennem arasında yerle gök genişliğinde bir hendek açar."

Bir kimse savaş yapmadan ve cihada katılmayı gönlünden geçirmeden ölürse bir tür nifak üzere ölür."

Kim Allah'ın sözü ve dini üstün olsun diye savaşırsa sadece o Allah yolunda savaşmış olur"

Cihada çıkan bir birlik ve seriyye savaşır, ganimet alır ve ölümden kurtulursa, mükafatlarının üçte ikisini peşin olarak almış olurlar.

Bir birlik ve bölük cihada çıkar, ganimet elde edemez, şehid olur veya yaralanırsa mükafatları ahirette tam olarak verilir."

"Ümmetimin seyahati Allah yolunda cihada gitmesidir."

Düşmanla karşılaşmaksızın savaştan dönüş, savaş açısından savaşa gidip savaşıp geri dönmek gibidir."

Kim cihad için savaşa çıkmaz veya savaşa çıkan bir mücahidi donatıp savaşa yollamazsa Allah kıyamet gününden önce belaya uğratır."

kim cihada çıkan kimsenin aile ve çocuklarına bakmak suretiyle hayırlı bir işte bulunmazsa, Allah o kimseyi büyük belaya uğratır."

Siz müslümanlar müşriklerle mallarınızla, canlarınızla ve dillerinizle cihad ediniz."

"Düşmanla karşılaşmayı arzu etmeyiniz. Allahtan afiyet isteyiniz. Karşılaştığınız zaman da sabırlı ve dirençli olunuz."

Harb, hileden ibarettir."

Şehidler beş kısımdır: Bulaşıcı hastalıklara yakalananlar, karın hastalığı (ishale tutulanlar), suda boğularak ölenler, göçük altında kalarak can verenler ve savaşırken şehid olanlar."

Allah yolunda öldürülen ve ölen bulaşıcı hastalıktan ölen karın hastalığı (ishalden) dolayı ölen şehiddir. Suda boğularak ölen şehiddir"

"Malını korumak uğrunda öldürülen şehiddir."

Malı ve dini uğrunda öldürülen şehiddir. ailesinin ırz ve namusunu korurken öldürülen kimse şehiddir

birisi gelip malını zorla isterse Ona malını verme savaş o adam seni öldürürse?" şehid olursun" sen onu öldürürsen O cehenneme gider"

Bilir misin nedir o sarp yokuş? Bir köleyi azad etmektir veya kafirlerin elinde esir tutulan müslüman bir esiri kurtarmaktır.."

Kim müslüman bir köleyi hürriyetine kavuşturursa Allah onun her organına karşılık hürriyete kavuşturanın bir organını cehennemden kurtarır,

"Allah'a iman ve Allah yolunda cihad etmek" faziletli işlerdendir

Sahibi yanında en kıymetli ve fiatı en yüksek olan köleyi hürriyetine kavuşturmak faziletlidir?"

Nisa suresi

Yalnızca Allah'a kulluk edin
1
ondan başka hiçbir şeye ilahlık yakıştırmayın.
2
Ana babaya, yakın akrabaya, yetimlere, muhtaçlara, kendi çevrenizde olan komşulara iyi davranın
3
uzak komşulara, yanınızdaki arkadaşa, yolda kalmışa ve elinizin altındaki hizmetçi ve işçilere iyilik yapın iyi davranın.
4
Doğrusu Allah, kendini beğenip böbürlenenleri sevmez."
5
iyilik yapın iyi davranın.

Sizden birinize hizmetçisi yemeğini getirdiğinde sofrasına oturtmaz ise kendisine yiyebileceği kadar bir miktar versin, çünkü yemeği o hazırlamıştır."

Bir köle efendisine karşı samimi olur, Allah'a güzelce ibadet ederse, iki kat mükafat vardır."

Efendisine hizmette samimi olan ve her işini iyi yapan köle için iki kat mükafat vardır."

Allah'a yemin ederim ki Allah yolunda cihad, hacc ve anneye iyilik yapmanın sevabı daha fazla olmasaydı, köle kalıp öylece ölmeyi isterdim."

Rabbine güzelce ibadet eden, efendisine vazifelerini eda eden köle için iki mükafat vardır."


kitap verilenlerden hem kendi peygamberine, hem de Muhammed sav e iman edenin sevabı iki kattır:

Hem Allah'ın hakkını, hem de efendisinin hakkını yerine getiren kölenin sevabı iki kattır:

cariyesini iyice terbiye eden ve ona öğreten, sonra da hürriyetine kavuşturarak onunla evlenen kimsenin sevabı iki kattır:

Kargaşalı ve fitneli zamanlarda Allah'ın istediği gibi davranışlarda bulunmak bana hicret etmek gibidir

"Siz ne iyilik yaparsanız, mutlaka Allah onu çok iyi bilir." Bakara,

ey kavmim! ölçü ve tartı işlerinizde dürüst ve duyarlı olun,
1
insanların mal, eşya ve paralarını eksik vermeyin." Hud,

Mutaffifin suresi

"Ölçü ve tartıda hile yapanların vay haline! Onlar birşey aldıklarında, ölçüyü tam tutarlar. Fakat diğer insanlara ölçü ve tartıyı eksik yaparlar.
1
Onlar tekrar diriltilip kaldırılacaklar mutlaka hesaba çekilecekler tüm insanlar alemlerin Rabbi huzurunda hazır olup dikilecekler."


alacaklının söz söylemeye hakkı vardır" şüphesiz ki sizin hayırlınız borcunu en güzel ödeyendir"

Alışta, satışta borcunu istemekte kolaylık gösteren kimseye Allah rahmet etsin."
 

Murataltug

Müdavim
Katılım
15 Ekim 2017
Mesajlar
5,588
Reaksiyon puanı
3,044
Puanları
113
Yaş
37
riyazus salihin
Hz Muhammed sav buyuruyor

"Bir kimse Allah'ın kendisini sıkıntıdan kurtarmasını isterse, borcunu ödeyemeyen kimseye zaman tanısın veya bir bölümünü indirsin."

İnsanlara borç para veren bir adam vardı. derdi ki alacak istemeye gidersen sıkıştırma, affediver. Olabilir ki Allah ta bizi affeder. Allahta onu affetti."

bir adam sorguya çekildi, hayır namına hiçbir şey bulunamadı. Fakat bu adam fakirlerin borcunu affedip vazgeçerdi. Bunun üzerine Allah (c.c.) onu affediniz" buyurdu.

Allah'ın huzuruna gelen birine Dünyada mal ile ne yaptın?" dedi adam cevapladı Ya Rab alışverişte kolaylık gösterir, mühlet tanırdım Bunun üzerine Allah meleklere "Kulumu affediniz" buyurdu.

Hiçbir kimse Allah'a karşı hiçbir şeyi gizleyemez,

Bir kimse darda kalmış bir borçluya mühlet verirse veya borcunu bağışlarsa Allah o kişiyi kıyamet gününde arşının gölgesinde gölgelendirir."

Ey Rabbim! ilmimi artır de." Taha,

Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?" Zümer,

Allah inananları ve kendilerine ilim verilenleri derecelerle yükseltir
Mücadele .

Kulları arasından yalnızca, anlama ve kavrama yeteneğine yani vahiy bilgisine sahip olan alimler Allah
tan gereği biçimde korkarlar." Fatır

Allah kimin hakkında hayır isterse onu din hususunda bilgi ve anlayış sahibi kılar."

Allah'ın verdiği malı hak yolunda harcayıp tüketen kimseye imrenilir, onlar gibi olmak istenebilir

Allah'ın kendisine verdiği ilimle yerli yerince hükmedip onu başkalarına öğreten kimseye imrenilir

Allah'ın benimle gönderdiği hidayet ve ilim, bol yağan yağmura benzer. Yağmurun yağdığı yerin bir kısmı verimli bir toprak olup, bol çayır ve ot bitirir, bir kısmı da suyu emmeyip üzerinde tutan çorak bir yerdir.

Allah'ın benimle gönderdiği hidayet ve ilim, bol yağan yağmura benzer.
Allah biriken sudan insanları faydalandırır, hem kendileri içer, hem de hayvanlarını sular

Allah'ın benimle gönderdiği hidayet yağmura benzer yağmurun yağdığı öyle bir yer var ki, orası kaypaktır. Ne suyu tutar, ne de ot bitirir. İşte bunun gibidir ki, bana kulak asmayıp başını bile kaldırmayan

Allah'ın benimle gönderdiği hidayeti kabul etmeyen kimsenin durumu kaypak kaya gibidir."

Allah'a yemin ederim ki, Allah'ın senin aracılığınla bir tek kişiyi hidayete eriştirmesi en kıymetli dünya malı olan kırmızı develerden daha hayırlıdır."

Benim vasıtamla size ulaştırılan Kur'an'dan bir ayet bile olsa insanlara ulaştırınız.

Sizden önce yaşayan toplumlardan olan İsrailoğullarının ibretli kıssalarından bahsetmenizde de bir sakınca yoktur.

Kim bile bile bana yalan uydurarak hadis isnad ederse cehennemdeki yerine hazırlansın."

Kim Kur'an ve sünnet öğrenmek için bir yola girerse Allah o kişiye cennet yolunu kolaylaştırır

Hidayete Allah'ın dosdoğru yoluna çağıran kimseye kendisine uyanların sevabı kadar sevap verilir.onların sevabından da hiçbir şey eksilmez."

İnsanoğlu öldüğü zaman amel
sevabı sona erer. Sadakayı cariye istifadesi devam eden yol, su,
gibi yapılar bunun dışındadır

İnsanoğlu öldüğü zaman amel
sevabı sona erer. İstifade edilen ilim sözlü ve yazılı ilim kaynakları
bunun dışındadır

İnsanoğlu öldüğü zaman amel
sevabı sona erer Kendisine dua eden hayırlı bir evlat bırakan kimse. Bunun dışındadır

Dünya ve içindekiler kınanmış, basit ve değersiz şeylerdir. Sadece Allah'ı hatırlayıp onun hükümlerine boyun eğmekle, ilim öğreten veya öğrenen bunun dışındadır."

İlim öğrenmek için yolculuğa çıkan kimse, evine dönünceye kadar Allah yolundadır."

"Mü'min kimse sonu cennet oluncaya kadar, hiçbir hayırdan doyup geri kalmaz, hayır işlemeye devam eder."

"Alim bir kimsenin bilgisizce ibadet eden bir kimseye üstünlüğü, benim sizin en aşağı derecede olanınıza üstünlüğüm gibidir.”

Şüphesiz ki Allah, melekleri, gök ve yer ehli karınca ve denizlerdeki balıklara varıncaya kadar her şey insanlara hayır ve iyilik öğretenlere dua ederler.”

kim ilim tahsili için bir yola girerse Allah ona cennetin kolaylaştırır.

Şüphesiz melekler de ilim yoluna girenin yaptığından memnun oldukları için onun üzerine kanat gererler.

Göklerde ve yerde bulunan varlıklar hatta suyun içindeki balıklar bile, ilim adamları için Allah'tan bağışlanmasını dilerler.

Alim bir kimsenin bilgisizce ibadet eden bir kimseye üstünlüğü, ayın diğer yıldızlara üstünlüğü gibidir.

Alimler peygamberlerin varisleridir.

Peygamberler altın ve gümüşü miras olarak bırakmazlar, onlar sadece ilmi miras bırakmışlardır.

ilim mirasına konan kimse bol nasib ve kısmet almış olur."

Benim sözümü işitip ezberledikten sonra aynen başkalarına ulaştıran kimsenin Allah yüzünü ağartsın.

Kendisine bilgi ulaştırılan nice insan vardır ki, o bilgiyi bizzat işiten kimseden daha iyi anlayışlı ve kavrayışlı olabilirler."

Bir kimseye bildiği dini bir konu sorulduğunda cevap vermeyip gizlerse, kıyamet günü ağzına ateşten bir gem vurulur."

kim Allah'ın rızası aranan bir ilmi sadece dünyaya sahip olmak için öğrenirse o kimse kıyamette cennet kokusunu bile duymaz

Allah ilmi, insanların hafızalarından silmek, kalplerinden söküp çıkarmak suretiyle almaz, ilim adamlarının ölümüyle almış olur.

ilim adamlarının ölümüyle alim kalmamış olur, insanlar cahilleri önder edinirler.

cahil kimseler bilmedikleri halde fetva verirler kendilerini, ve başkalarını saptırırlar."

siz, bütün zamanlarınızda beni anın, ben de sizi her an bağışlamak ve sevap vermekle anayım.
1
Verdiğim nimetlere karşı bana şükredin, nankörlük etmeyin Bakara

Bana şükrederseniz muhakkak ki; size kat kat fazla veririm.. İbrahim,

De ki: Her türlü eksiksiz övgüler Allah'adır İsra

mü'minlerin cennetteki dualarının sonu tüm övgüler Alemlerin rabbi olan Allah'a mahsustur" şeklindedir. Yunus

Rasûlullah sav e Mirac gecesi süt, ve şarap bardağı getirildi Hz Resul süt dolu olan bardağı aldı. ve
Cebrail as buyurdu Seni yönelten Allah'a hamdolsun. içki bardağını alsaydın ümmetin sapıklığa düşer ve azardı."

"Allah'a hamdederek başlanmayan her değerli işin feyzi ve bereketi olmaz, güdük olur."

çocuk ölünce Allah meleklerine buyurur: Kulumun çocuğunu elinden aldınız öyle mi? Kulumun kalbinin meyvesini mi kopardınız?"

bir çocuk ölünce Allahu teala meleklere Kulumun kalb meyvesini mi kopardınız kulum ne dedi?" diye sorar. Melekler "Sana hamdedip, "inna lillah ve inna ileyhi raciun = Biz zaten Allah için varız ve O'na döneceğiz" dedi diye cevap verirler. O zaman Allah buyururki Kulum için cennette köşk inşa ediniz ve ona Hamd evi adını veriniz."

"Allah kulunun birşey yedikten ve birşey içtikten sonra hamd ve şükretmesinden razı olur."

Şüphesiz Allah ve melekleri Peygamberi överler; ey inananlar! Siz de onu övün, tam bir teslimiyetle salat ve selam getirin Ahzab

Kim bana bir defa salat-u selam getirirse Allah ona on defa rahmet eder."

"Kıyamet günü insanların bana en yakın olanları, bana en çok salavat getirenleridir."

Günlerin en faziletlisi Cuma günüdür. Bu sebeple o gün bana çokça salat ve selam getriniz,

ashab-ı kiram Ya Rasûlallah, salat ve selamlarımız size nasıl arzedilir, siz çürümüş olacaksınız" diye sorunca, Efendimiz sav Allah Peygamberlerin cesedlerini çürütmeyi toprağa haram kılmıştır" buyurdular

"Yanında adım anıldığı halde bana salat ve selam getirmeyen kimse sürüm sürüm sürünsün."

Kabrimi bayram yeri haline getirmeyiniz. Bana salat ve selam getiriniz. nerede olursanız olun, salat ve selamınız bana ulaşır."

Bir kimse bana salat ve selam getirdiği zaman onun selamını almam için Allah ruhumu geri verir

"Cimri kimse ismim anıldığı halde bana salevat getirmeyendir."

Biriniz dua edeceği zaman önce Allah-u Teala'ya hamdetsin, sonra peygamber sav e salat-u selam getirsin, daha sonra da dilediği duayı yapsın."
.
Rasulallah, sav şöyle salevat getirirdi Allahümme salli ala Muhammedin ve ala âli Muhammed kema salleyte ala âli İbrahim inneke hamidun mecid,

Rasulallah, sav şöyle salevat getirirdi Allahume barik ala Muammedin ve ala âli Muhammedin kema barakte alâ âli İbrahime inneke hamidün mecid

Rasulallah, sav şöyle salevat getirirdi Ey Allahım, İbrahim'in soyundan gelenlere nasıl rahmet ettinse, Muhammed'e ve O'nun soyundan gelenlere de rahmet et.

Şüphesiz sen övülmeye layık ve yücesin. Ey Allah'ım,

Rasulallah, sav şöyle salevat getirirdi İbrahimin soyunu mübarek kıldığın gibi, Muhammed ve onun soyundan gelenleride mübarek kıl. sen övülmeye layık ve yücelerin yücesisin." Ey Allah'ım,

devamlı Allah'ı anmak şüphesiz en büyük ibadettir.
1
Allah tüm yaptıklarınızı bilir." Ankebut

siz, bütün zamanlarınızda beni anın, beni ben de sizi her an bağışlamak ve sevap vermekle anayım Bakara

Rabbini içinde alçak gönüllülükle, korku ve duyarlılık içinde sesini yükseltmeden, sabahın erken ve akşamın son vaktinde an ve sakın umursamaz kimselerden olma... Araf,

Allah'ı namaz dışında da daima ve çokça hatırlayın ki mutluluğa ve kurtuluşa erişebilesiniz." Cuma

Ahzab suresi

erkek ve kadın müslümanlar, Mü'minler, doğru sözlüler sabırlı erkek ve kadınlar, gönülden bağlanan erkek ve kadınlar, Allah hepsine mağfiret hazırlamıştır.

sadaka verenler oruç tutanlar iffetlerini koruyanlar, Allah'ı çok ananlar, işte Allah bunların hepsine büyük ecir hazırlamıştır. "

Ey inananlar! Allah'ı çok anın. O'nu sabah akşam tesbih edin.

Karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için size rahmet ve istiğfar eden Allah ve melekleridir. İnananlara merhamet eden O'dur."

Dile kolay, mizana konduğunda ağır gelen ve Rahman olan Allah'ı hoşnud eden iki cümle vardır, bu; Sübhanallah ve bihamdihi Sübhanellahi'l-azim dir

Ben Rahman olan Allah'ı noksan sıfatlardan uzak bilir ve onu hamd
ile överim.

Ben yüce olan Allah'ı noksan sıfatlardan uzak sayarım.

Sübhanellahi velhamdülillahi vela ilahe illallahü vallahu ekber

Allah'ı layık olmayan sıfatlardan uzak bilmek ve onu kemal sıfatlarıyla hamdederek övmekliğim herşeyden sevgilidir.

Allah'tan başka gerçek ilah yoktur o en büyüktür demem, benim için üzerine güneş doğan herşeyden daha sevgilidir."

Bir kimse günde yüz defa la ilahe illallahu vahdehu la şerike leh, lehu'l-mülkü ve lehu'l-hamdu ve hüve ala külli şeyin kadir tekrar ederse on köleyi hürriyetine kavuşturmuş kadar sevap kazanır

Allah'tan başka ilah yoktur Yalnızca o vardır, onun ortağı yoktur.

Tüm mülk ve saltanat Onundur, eksiksiz övgüler O'na mahsustur. O'nun herşeye gücü yeter

Bir kimse günde yüz defa sübhanellahi ve bihamdihi = Ben Allah'ı noksan sıfatlardan uzak bilir ve onu hamdiyle överim derse günahları deniz köpükleri kadar çok bile olsa hepsi bağışlanır."

Allah'ın en çok hoşlandığı söz Sübhanallahi ve bi hamdihi = "Ben Allah'ı noksan sıfatlardan uzak bilir ve Onu hamdiyle överim" sözüdür

"Arınmak yani küfür, şirk ve diğer tüm pisliklerden arınmak, imanın yarısıdır.

Elhamdulillah duası mizanı doldurur.

Sübhanellahi vel hamdülillahi zikri ise yerle gökler arasını sevapla doldurur."

Alah'tan başka gerçek ilah yoktur. Yalnızca O vardır. Onun ortağı da yoktur. Her yönüyle Allah en büyüktür, eksiksiz övgülerin hepsi O'na aittir.

Tüm güç ve kuvvetlerin ancak herşeye gücü yeten ve yaptığı herşeyi yerli yerince yapan Allah tarafından verileceğini kabul ederim."

Allahummağfir li verhamni vehdini verzukni = Allahım beni bağışla bana acı, beni dosdoğru yoluna kılavuzla ve bana hayırlı rızık ver

Rasûlullah sav farz namazı bitirince üç defa istiğfar eder ve “Allahumme ente's- Selam ve minke's-Selam tebarekte ya ze'l-celali vel'l-İkram = "Ey Allahım selamet ve saadet sendendir. Ey celal ve ikram sahibi Allahım, sen hayır ve bereketi çok olansın derdi.

Ey Allahım selamet ve saadet sendendir.

Ey celal ve ikram sahibi Allahım, sen hayır ve bereketi çok olansın


Allahım senin verdiğine engel olacak yoktur. Vermediğini de verecek bir kimse yoktur.

Makam ve servet sahibi Allahım
eldeki imkanlar senin yardımın olmadıkça fayda vermez."

Tüm güç ve kuvvetlerimiz ancak Allah tarafından verilmektedir. Allah'tan başka ibadete layık başka bir ilah yoktur.

yalnızca O'na ibadet ederiz. Sahib olduğumuz her türlü nimet ve ikramlar O'nun tarafından verilmiştir.

En güzel övgüler sadece O'na yakışır. Kafirler hoşlanmasa bile hayatımızı Allah'tan gelene göre ayarlar ve Allah'tan başka ibadet edilecek ilah yoktur deriz.

Her farz namazın ardından otuz üçer defa Sübhanellah, elhamdülillah, Allahu ekber dersiniz."

zenginlik veya dualardan istifade etmek işi Allah'ın bir lütfudur, onu dilediğine verir."

Farz namazların ardından güzel zikirler vardır ki onları her farzdan sonra söyleyen ve yapan zarara uğramaz. Bunlar 33 defa Sübhanallah, Elhamdülillah, 33 defa Allahu ekber"dir.

Rasûlullah sav namaz arkasında şu duayı okuyarak Allah'a sığınırdı:
"Allahumme inni eûzü bike minelcübni velbuhl ve eûzü bike min en uredde ila erzelil umri ve eûzü bike min fitneti'd-dünya ve euzu bike min fitneti'l-kabr

Rasûlullah sav namaz arkasında şu duayı okuyarak Allah'a sığınırdı:
Allahım, korkaklıktan, cimrilikten İhtiyarlık düşkünlük ve bunaklıktan dünya fitnelerinden ve kabir azabından sana sığınırım."

Ey Muaz, her namazdan sonra terketmeden şu duayı okumanı tavsiye ediyorum. Allahumme e'ınni alâ zikrike ve şükrike ve husni ibadetike

Ey Muaz, her namazdan sonra şu duayı tavsiye ediyorum. Allahım seni zikretmek, şükretmek ve sana güzelce ibadet etmek için bana yardım eyle."

Sizden biriniz namazda tahiyyatı bitirdiğinde dört şeyden Allah'a sığınsın ve şöyle desin Allahım cehennem ve kabir azabından, hayat ve ölümün fitnelerinden mesih deccalin fitnesinden sana sığınırım.

Rasûlullah sav namazda teşehhüd ile selam arasındaki duayı şöyle bitirirdi Allahım yaptığım gizleyip açığa vurduğum ölçüsüzce işlediğim ve benden daha iyi bildiğin günahlarımı affeyle,

Rasûlullah sav namazda teşehhüd ile selam arasındaki duayı şöyle bitirirdi ilerleten de geri bırakan da sensin. Senden başka ibadet edilecek kimse yoktur.”

Rasûlullah sav rüku ve secdede şu duayı okurdu Sübhanekellahumme Rabbena ve bi hamdik Allahummağfirli Alahım seni yakışmayan sıfatlardan uzak tanır. eksiksiz övgülerinle över, sana hamdederim. Allahım bağışla

Rasûlullah sav rüku ve secdede Subbûhun kuddûsun, ve Rabbu'l
melâiketi verrûh = Ey Allahım sen sana yakışmayan tüm sıfatlardan Kusur ve noksanlıkdan uzak ve eşsizsin. Bizim ve tüm meleklerin Cebrail a.s. ın Rabbisin.” derdi.

Rükuda Rabbinizi büyüklemek suretiyle Subhane Rabbiyel azim deyin. Secdede ise dua etmeye çalışınız. Çünkü orada yapılan dualar kabul edilmeye daha layıktır."

Kulun Rabbine en yakın olduğu hal secde halidir. Orada çok dua ediniz."

Rasûlullah sav secdede şöyle dua ederdi Allahummağfirlî zenbî küllehû dikkahû ve cillehû ve evvelehû ve âhirehû ve alaniyetehû ve sirrehû = Allahım günahlarımın hepsini, küçüğünü büyüğünü, eskisini, yenisini, açığını gizlisini affet, bağışla."

Rasûlullah sav rüku ve secdede Subhaneke ve bihamdik la ilahe illa ente = Allahım seni yakışmayan sıfatlardan uzak tanır ve seni hamdinle eksiksiz bir şekilde överim. Senden başka ibadet ve itaat edilecek ilah yoktur, ancak sen varsın" diye dua ediyordu.

Rasûlullah sav Secdede şöyle dua ediyordu: Allahım gazabından rızana, azabından affına Senden yine sana sığınırım. Seni layık olduğun şekilde övemem. Sen kendini nasıl övmüşsen öylesin."

Sizden biriniz her gün bin sevap kazanmaktan aciz midir?" kim Yüz defa sübhanallah derse o kimseye bin iyilik yani sevap yazılır veya bin günahı bağışlanır."

Her birinizin her bir eklemi için günde bir sadaka vermesi gerekir. İşte bu sebeple her subhanallah demek bir sadakadır.

Her Elhamdülillah demek bir sadakadır. Her la ilahe illallah demek de bir sadakadır.

Her Allahu ekber demek de bir sadakadır. İyiliği tavsiye etmek sadaka, kötülüklerden sakındırmak da sadakadır.

Müslümanın kuşluk vakti kılacağı iki rekat kuşluk namazı da sadaka yerini tutar."

Yarattıkları sayısınca, hoşnudluğu miktarınca, arşının ağırlığı kadar ve tükenmeyen kelimeleri adedince Allah'ı yakışmayan sıfatlardan uzak tanır ve O'na eksiksiz övgülerle hamdederim.

Yarattıkları sayısınca Subhanallah razı olacağı kadar subhanallah Arşının ağırlığı kadar subhanallah tükenmeyen sonsuz kelimeleri kadar subhanallah der, Allah'ı tesbih ederim.

Rabbini zikredenle zikretmeyenin durumu, diriyle ölünün farkı gibidir."

İçerisinde Allah'ın anıldığı bir evle Allah'ın anılmadığı bir evin farkı diri ile ölünün farkı gibidir."

Allah-u Teala şöyle buyuruyor: Ben kulumun beni düşündüğü gibiyim. Beni hatırlayıp zikrettiğinde onunla beraberim.

Allah-u Teala buyuruyor kulum
beni kendi başına hatırlar ve anarsa onu aynı şekilde anarım. Şayet beni toplulukta anarsa ben de onu daha hayırlı bir toplulukta anarım

Müferridler öne geçtiler Müferridler Allah'ı çok anan erkek ve kadınlardır"

Zikrin en faziletlisi la ilahe illallahtır."

Dilin hep Allah'ı zikretsin"

kim sübhanellahi ve bihamdihi = Ben Allah'ı yakışmayan sıfatlardan uzak tanır ona eksiksiz övgüleriyle hamdederim derse, cennette onun için bir hurma ağacı dikilir.

İsra gecesinde İbrahim (a.s.)’la karşılaştım. şöyle söyledi: "Ya Muhammed, ümmetine selam söyle şöyle haber ver: Cennetin toprağı çok güzeldir, suyu tatlıdır, arazisi geniş ve dümdüzdür.

İbrahim as buyurduki cennetin
fidan ve ağaçları Sübhanellahi velhamdülillahi vela ilahe illallahu vallahu ekberdir Allah'ı yakışmayan sıfatlardan uzak tanır övgülerin ona ait olduğunu bilir ve ona hamdeder, ondan başka ibadete layık ilahın olmadığını bilir ve en büyük O'dur derim.

amellerin en hayırlısı sevapça en temiz olanı dereceleri en fazla yükselten, altın ve gümüşten daha kazançlı, olan Allah'ı her zaman hatırlar şekilde bir hayat yaşamaktır

Allah'ı gökyüzündeki yarattıkları sayısınca kendisine yakışmayan sıfatlardan uzak tanırım.

Allahu ekber, Elhamdulillah, la ilahe illallah ve la havle vela kuvvete illa billah

Cennet hazinelerinden bir hazineyi sana kılavuzluk edeyim mi?" La havle vela kuvvete illa billah = Her türlü güç ve kuvvet sadece Allah'ın yardımı iledir ve hepsi Allah'a aittir."

Al-i İmran surei

Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbirini izlemesinde akılıselim sahipleri için elbette alınacak dersler vardır.

Onlar ki ayakta, oturarak ve yanları üzerinde uyurken iken hep Allah'ı hatırlayıp anarlar, göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde inceden inceye çok derin düşünürler

derler ki; Rabbimiz! Sen yerleri ve gökleri boşuna yaratmadın. Seni yakışıksız ve noksan sıfatlardan uzak tutarız. Bizi cehennem azabından koru."

Rasûlullah sav abdestli abdestsiz
her durumda Allah'ı hiç hatırından çıkarmazdı.

Biriniz eşine cinsi temas için yaklaştığında Bismillah Allahumme Cennibne'ş-şeytane ve cennibi'ş-şeytane ma razaktena Allahım şeytanı bizden ve bize vereceğin çocuktan uzaklaştır derse bu beraberlikten çocuk olursa, şeytan asla zarar veremez

Rasûlullah sav yatağına yattığında Bismikellahumme ahya ve emut = Allahım senin ismini anarak ölür ve dirilirim. Yani uyur ve uyanırım,” derdi.

Rasûlullah sav Uykudan uyanınca Elhamdülillahillezi ahyana ba'de ma ematena ve ileyhi'n-nüşur = Bizi ölümümüzden sonra dirilten yani uykumuzdan uyandıran Allah'a hamdolsun. Kıyamette onun huzurunda toplanacağız derdi. "

Kehf suresi

Ve Rabbinin hoşnutluğunu umarak, sabah akşam O'na yalvarıp yakaranlarla birlikte, sen de sabret.

iyi ve güzel ne varsa terkedip bencil arzuları peşine düştüğü için, kalbini duyarsız kıldığımız kimseye ve işi gücü aşırılık olan kimseye uyup boyun eğme."

Allah'ın yollarda, çarşı ve pazarda dolaşarak Allah'ı hatırlayıp zikredenleri tesbit eden melekleri vardır.

melekler Allah'ı zikreden topluluğu bulunca Geliniz, aradığınız burada" diye seslenirler ve zikreden kimseleri dünya semasına kadar kanatlarıyla kuşatırlar.

Allah meleklerine Kullarım ne söylüyor?" diye sorar. Melekler de:
Subhanallah diyerek sana yakışmayan sıfatlardan uzak tutup Allahu ekber diyerek en büyük senin olduğunu söylüyorlar derler

Allah meleklerine Kullarım ne söylüyor?" diye sorar. Melekler de:
Elhamdülillah diyerek eksiksiz övgülerin sana ait olduğunu söylüyorlar ve seni her yönüyle övüp yüceltiyorlar, derler.

Allah der ki kullarım beni gördüler mi ki beni anıyorlar?" melekler der ki vallahi görmediler." Allah u teala
sorar görselerdi ne yaparlardı
melekler der ki onlar seni görseler daha çok ibadet ederler, şanını daha çok yüceltirler ve seni daha fazla tanır ve bilirlerdi."

ulu Allah der ki Kullarım ne istiyor
melekler der ki Cennet istiyorlar."
yüce Allah der ki Cenneti görmüşler mi? görseler ne yaparlar?"melekler cevap verir
Eğer cenneti onu büyük bir istekle isterler ve elde etmek için daha fazla gayret ederlerdi."

ulu Allah der ki kullarım neden korunmayı istiyorlar?"melekler der ki Cehennemden sığınıyorlar yüce Allah der ki cehennemi gördüler mi?"görselerdi ne yaparlardı
melekler cevap verir Eğer cehennemi görselerdi ondan daha fazla kaçar ve korkarlardı derler

Allah meleklerine, buyururki şahit olun kullarımı bağışladım" Orada oturanlar öyle iyi kimselerdir ki, onların arasında bulunan kötü kimselerden olmaz.

sadece Allah’ın adının anıldığı ve Allah’ın isteğine göre hareket edilen toplantıları tespit melekleri vardır zikir toplantısı bulunca otururlar ve cemaatın boş yerlerini dünya semasına kadar kanatlarıyla doldururlar.

Onlar öyle bir topluluktur ki, onların arasında bulunanlar kötü olmaz"

Bir topluluk Allah'ı zikretmek üzere bir araya gelseler, melekler onların etrafını kuşatır. Allah'ın rahmeti onları kaplar, onların üzerine huzur ve sükunet iner.

Bir topluluk Allah'ı zikretmek üzere bir araya gelseler, Rahat ve huzura kavuşurlar. Allah da onları yanında bulunan meleklere över."

kim Allah'a sığınırsa, Allah da onu barındırıp hayra ulaştırır

kim sıkıntı vermekten, insanları rahatsız etmekten utanırsa . Allah da onu mükafatlandırır

kim Allah Rasulü'nün meclisinden yüz çevirdi ise Allah da ondan yüzçevirdi.

Rasûlullah sav ashabından halka kurmuş bir gruba "Burada niçin oturuyorsunuz?" diye sordu.Bizi İslama ulaştırıp lütufta bulunması sebebiyle Allah'ı zikretmek ve ona hamdetmek için oturuyoruz" diye cevap verdiler.

Rasûlullah sav ashabına siz burada Allah'ı zikir ve hamdetmek için mi oturdunuz?" diye sordu. Onlar Sırf Allah için oturduk" ya Rasûlullah dediler Hz Resul buyurdu ki öyle ise
Cebrail as haber verdiki, Allah meleklere sizi övmüştür

Alçak gönüllülükle, korku ve duyarlılık içinde, ses yükseltmeden sabah akşam Rabbini an ve sakın umursamaz kimselerden olma. A'raf

Güneşin doğmasından ve batmasından önce, Rabbinin sınırsız kudret ve yüceliğini, tüm eksiksiz övgüleriyle an."Taha

Ve Rabbini tüm eksiksiz övgülerle sabah akşam yücelt." Mü'min

Nur, suresi

Bu ışık, bu nur o evlerdedir ki, Allah oralarda adının yüceltilmesine ve anılmasına izin vermiştir.

Allah'ın yüceliğini dile getirenleri ne ticaret, ne de kazanma hırsı, Allah'ı anmaktan ve namazdan ve zekat vermekten alıkoyabilir.

Onlar, kalplerin ve gözlerin allak bullak olduğu bir günden korkarlar."

Doğrusu biz sabah ve akşam yüce Allahı tüm yakışıksız ve noksan sıfatlardan uzak tutan dağları onun Davut as emri altına vermiştik. Sa'd

Kim sabah akşam yüz defa sübhanellahi ve bihamdihi = Allah'ı yakışıksız sıfatlardan uzak tanır ve övgüler onadır ona hamdederim." derse onun söylediklerini söyleyen dışında hiç kimse kıyamet günü onun söylediğinden daha değerlisi ile gelemez." (Müslim, Zikir, 26)

sahabe Ya Rasûlallah bir akrep yüzünden neler çektim" dedi. Rasûlullah Eğer Euzu bi kelimatillahittammeti min şerri ma halak = Yaratılmışların şerrinden Allah'ın mükemmel kelimelerine sığınırım deseydin, o sana zarar vermezdi." Buyurdular.

Rasûlullah sav sabahleyin şöyle dua ederdi Allahumme bike asbahna ve bike emseyna ve bike nahya ve bike nemut ve ileyke'n
nüşur = Allahım yardımınla sabaha eriştik lütfunla akşama ulaştık, sen isteyince hayat bulur, yine sen isteyince ölürüz, yeniden diriltip toplayacak olan da sensin.

Rasûlullah sav Akşam şöyle dua ederdi Allahumme bike emseyna ve bike nahya ve bike nemut ve ileyke'l-masir = Allahım sayende akşama ulaştık. Sen istersen hayat bulur, yine sen istersen ölürüz, huzuruna varılacak olan da sensin.

Hz Ebu Bekir Ya Rasulallah, sabah akşam mübarek kelimeleri öğretseniz dedi. Rasûlullah sav şu duayı okudu Gökleri ve yeryüzünü yaratan her şeyi bilen Allahım. Herşeyin Rabbi ve idarecisisin. Senden başka ibadete layık kimse yok Nefsimin ve şeytanın şerrinden ve Allah'a sığınırım."

Rasûlullah sav akşamleyin şöyle dua ederdi Biz ve tüm evren geceye girdik. Eksiksiz övgüler ona mahsustur. Allah'tan başka ibadet edilecek yoktur. Sadece O vardır,

Rasûlullah sav akşamleyin şöyle dua ederdi onun ortağı yoktur. Mülk, idare, saltanan O'nundur. Eksiksiz övgüler O'na mahsustur. O'nun gücü herşeye yeter.

Rasûlullah sav akşamleyin şöyle dua ederdi Ya Rabbi, senden gecelerin hayrını dilerim gecelerin şerrinden de sana sığınırım.

Rasûlullah sav akşamleyin şöyle dua ederdi Rabbim, tembellikten, bunaklık yaşlılık cehennem ve kabir azabından sana sığınırım.

Akşam ve sabah kul huvallahu ehad ile Nas ve Felak surelerini üçer sefer oku her türlü fenalık ve zararlara karşı sana yeter."

Kim her sabah ve akşam üç defa Bismillahillezî la yedurru mea'smihî şey'un filardi vela fi's-semâi ve hüve's-semiu'l-alîm = İsmiyle birlikteyken yerde ve gökte hiçbir şeyin zarar veremeyeceği Allah'ın adıyla, O'dur işiten ve bilen" derse, ona hiçbir şey zarar veremez."

Rasûlullah sav yatağına girdiğinde
Bismikellahümme ahya ve emut = Allahım senin ismini anarak dirilir
uyanırım uyurum ve ölürüm derdi

Rasûlullah sav Hz. Ali ve Fatıma'ya şöyle demiştir Yatağa girdiğinizde 33 defa Allahu ekber, 33 defa sübhanallah, 33 defa elhamdülillah deyiniz. buyurdu

Biriniz yatağa girdiği zaman elbise ucuyla yatağını silkelesin, çünkü yatağından ayrılışından sonra oraya hangi zararlı hayvanın girdiğini bilemez.

Biriniz yatağa girdiği zaman şöyle desin Rabbim senin isminle yatağa uzandım senin isminle kalkarım. uykudayken canımı alacaksan merhamet et bağışla yaşamamı istiyorsan iyi kullarını koruduğun gibi beni de fenalıklardan koru

Rasûlullah sav yatağa yatacağı zaman, Nas, Felak ve İhlas surelerini okuyarak avuç içine üfler ve eliyle vücudunu sıvazlardı

Yatağına girdiğin zaman, namaz abdesti gibi abdest al, sonra sağ yanına yat ve şu duayı oku Allahım kendimi sana teslim ettim işlerimi sana emanet ettim, sırtımı sana dayadım, azabından korkar, sevabını umarım.

Yatağına girdiğin zaman, şu duayı oku Allahım Senden sığınacak bir yer varsa yine sensin. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere inandım de bu kelimeleri söyler de ölürsen İslam dini üzere ölürsün. Uyumadan önce son sözün olsun.

Rasûlullah sav yatağına girdiğinde şöyle dua ederdi Elhamdülillahillezi et'amena ve sekânâ ve kefânâ ve avânâ, fe kem mimmen la kafiye lehu vela mu'viye = Bize yedirip içiren, ihtiyaçlarımızı karşılayan, bizi koruyup barındıran Allah'a hamdolsun. , Yeteri kadar yiyecek içecek ile barınabileceği bir yer bulamayan niceleri var.”

Rasûlullah sav uyumak için yatağa girdiğinde sağ elini sağ yanağının altına koyarak şöyle dua ederdi: "Allahumme kınî azabeke yevme teb'asu ibadeke = Allahım kullarını yeniden dirilttiğin gün beni azabından koru!


Rabbiniz buyuruyor ki, "Bana dua edin, duanızı kabul edeyim Mü'min

Rabbinize alçak gönüllü olarak ve yüreğinizin derinliklerinden için için yalvarıp gizlice sessizce dua edin,
Allah aşırı gidenleri sevmez. A'raf,

kullarım beni sorarlarsa, şüphesiz ki onlara çok yakınım. Dua edenin duasına her zaman karşılık veririm.
1
kullarım benim davetime uysunlar ve bana inansınlar ki, doğru yolu bulabilsinler!"

Peki kimdir, darda kalıp dua ettiğinde dua edenin duasına olumlu cevap veren, üzüntü ve sıkıntıyı gideren sizi söz sahibi kılan?
1
Allah'la beraber başka ilah öyle mi? Ne kıt düşünüyorsunuz?" Neml,

Dua bir ibadettir

Rasûlullah sav özlü ve kapsamlı duaları sever, özlü ve kapsamlı olmayan duayı yapmazdı."

Rasûlullah sav şöyle dua ederdi:
Allahumme atina fiddunya hasene ve filahireti hasene ve kına azabennar = Allahım bize dünyada da ahirette de iyilik ve güzellik ver, cehennem azabından koru!

Rasûlullah sav şöyle dua ederdi:
Allahumme inni es'eluke'l-huda ve't-taka velafâfe velğına = Allahım senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği isterim."

Bir kimse müslüman olduğu vakit Rasûlullah sav ona namazı öğretir şöyle dua etmesini isterdi. Allahumağfirlî verhamnî vehdinî ve âfinî verzuknî = Allahım affet, bana merhamet et, acı bana, doğru yola ilet, bana afiyet ve hayırlı rızık ver.

Rasul-ü Ekrem de şöyle buyurdu:
Allahumağfirlî verhamnî ve âfinî verzuknî = Allahım bağışla bana merhamet et, acı, afiyet ve hayırlı rızık ver de bu sözler hem dünya hem de ahiret için istenen herşeyi içine alır.

Rasûlullah sav vesellem şöyle dua ederdi Allahumme musarrifel kulûb, sarrif kulûbena alâ tâatike = Ey kalbleri çeviren yönlendiren Allahım, kalblerimizi sana itaate yönelt.

Dayanılmaz dertten, insanı helake götüren zorluktan, başa gelecek fenalıktan ve düşmanı sevindirecek felaketlerden Allah'a sığınırım.

Allahım bütün işlerimin başı olan dinim konusunda hataya düşmekten beni koru. dünyadaki işlerimizin yolunda gitmesini sağla.

Allahım Dönüp varacağım ahiretimi kazanmama yardım et. Hayatımda hayırlar yapmama imkan tanı. Ölümümü her türlü sıkıntılardan kurtuluşa sebep kıl."

Rasûlullah sav Hz Aliye şöyle demiştir: Allahummehdinî ve seddidnî = Allahım beni doğru yola ilet ve bütün işlerimde beni başarılı kıl, de”, buyurdu.

Allahumme innî es'elukel huda vessedat = Allahım senden beni doğru yola iletmeni ve o yolda başarılı kılmanı niyaz ederim.
 

bilexsamet

Müdavim
Katılım
18 Aralık 2013
Mesajlar
3,144
Reaksiyon puanı
2,419
Puanları
113
Uzun metin paylaşınca insanlar okumaya üşeniyor.

Kısa metinler paylaşırsanız okunma oranı artacağından daha faydalı olacağını düşünüyorum. Mesela tek seferde en fazla 2-3 Hadis-i Şerif paylaşımı bence ideal.
 

Murataltug

Müdavim
Katılım
15 Ekim 2017
Mesajlar
5,588
Reaksiyon puanı
3,044
Puanları
113
Yaş
37
Riyazus salihin
Hz Muhammed sav buyuruyor

Rasûlullah sav şöyle dua ederdi:
Allahım acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, bunaklık ihtiyarlık, cimrilikten sana sığınırım. Kabir azabından da sana sığınırım.

ve dala'iddeyni ve galebeti'r-Ricâl. Borç altında ezilmekten zalimlerin başa geçip zulmetmelerinden de sana sığınırm.

Hz Ebu Bekir ya Rasûlullah Bana bir dua öğret de, namazda okuyayım" dedi. şöyle buyuruldu: Allahım kendime zulmettim, günahları bağışlayacak olan yalnız sensin. sonsuz bağışlaman ile bağışla.

Rasûlullah sav namazda iken şu
duayı tavsiye ederdi Allahım
merhamet et, acı, çünkü affı sonsuz, merhameti sonsuz olan sadece sensin de.”

Rasûlullah sav şöyle dua ederdi:

Allahım, günahlarımı, bilgisizlik yüzünden haddi aşarak yaptığım işleri, bağışla.
1
Allahım, ciddi ve şaka yollu yaptıklarımı, yanlışlıkla ve bilerek işlediğim günahlarımı affeyle, bu kusurların hepsi bende vardır.
2
Allahım yaptığım yapacağım, gizlediğim ve açığa vurduğum, benden daha iyi bildiğin günahlarımı affeyle,
3
Allahım ilerleten de geri bırakan da sensin. Senin her şeye gücün yeter.”
4
Allahumme innî eûzu bike min şerri ma amiltu ve min şerri ma lem a'mel. Allahım işlediğim ve işlemediğim günahların şerrinden sana sığınırım.”
5
Allahım nimetin yok olup afiyetin bozulmasından, felaket ve musibetlerden ve gazabına sebep olacak işlerden sana sığınırım.
6
Allahım, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, bunaklık derecesinde ihtiyarlıktan, kabir azabından sana sığınırım.
7
Allahım, nefsime günahlardan korunma melekesi nasib eyle ve onu her türlü günahtan temizle, onu en iyi temizleyecek sensin. Onun efendisi sensin.
8
Allahım faydasız ilimden, ürpermeyen kalpten, doymak bilmeyen nefisten ve kabul olunmayacak duadan sana sığınırım.

Allahım sana teslim oldum. Sana inandım, sana güvendim. Sana yöneldim, senin yardımınla düşmanlara karşı savaştım, her konuda sana başvurdum.

Allahım Önceden yaptığım bundan sonra yapacağımı sandığım, gizlediğim ve açığa vurduğum tüm günahlarımı affeyle.

Allahım İlerleten de gerileten de sensin. Senden başka ilah yoktur.

La havle vela kuvvete illa billah" = Her türlü güç ve kuvvet ancak Allah'ın yardımıyla kazanılabilir

Allahumme innî eûzu bike min fitnetin nâri, ve azabinnâri, ve min şerril ğına ve'l fakr. = Allahım cehennem fitnesi ve azabından zenginlik ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım."

Allahumme innî eûzu bike min münkerâtil ahlaki vel a'mali vel ehvai = Allahım, fena huylardan, fena işler yapmaktan ve nefsani arzulara uymaktan sana sığınırım.”

Allahumme innî eûzu bike min şerri sem'î ve min şerri basarî ve min şerri lisanî ve min şerri kalbî ve min şerri meniyyi = Allahım kulağımın , gözümün şerrinden, dilimin kalbimin cinsel organımın şerrinden sana sığınırım

Allahumme innî euzu bike mine'l
barası ve'l-cünuni ve'l-cüzami ve seyyii'l-eskam = Allahım alaca hastalığından, akli ve cüzzam hastalığından hastalıkların tümünden sana sığınırım.

Allahumme innî eûzu bike mine'l cû'i feinnehu bi'sed dacii, ve eûzu bike minel hıyaneti feinneha bi'seti-il bitaneti = Allahım açlıktan sana sığınırım. Çünkü o insanı kucaklayan ne kötü bir arkadaştır. Hainlikten de sana sığınırım. O sinede gizlenen ne kötü bir huydur.”

Allahım açlıktan sana sığınırım. Çünkü o insanı kucaklayan ne kötü bir arkadaştır. Hainlikten de sana sığınırım. O sinede gizlenen ne kötü bir huydur.”

Allahım açlıktan sana sığınırım. Çünkü o insanı kucaklayan ne kötü bir arkadaştır.

Allahım Hainlikten sana sığınırım. O sinede gizlenen ne kötü bir huydur.”

Allahım, beni helal rızıklarla yetindirerek haramlardan koru.

Allahım Beni lütfunla zengin kılarak başkalarına muhtaç etme.

Allahumme elhimnî rüşdî ve eizni min şerri nefsî = Allahım doğru yolda yürümeyi bana ilham eyle. Nefsimin şerrinden beni koru.

Allah'tan dünya ve ahirette afiyet dileyin

Ya mukallibel kulûb! Sebbit kalbî alâ dînike = Ey kalpleri evirip çeviren Allah, benim kalbimi dininden ayırma."

Davut (a.s.) şöyle dua ederdi

Allahım senden seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi ve senin sevgine ulaştıracak amelleri sevmeyi istiyorum.
1
Allahım senin sevgini bana canımdan, ailemden ve soğuk sudan daha sevgili kıl.

Ya zel celali vel ikram = Ey büyüklük ve ikram sahibi Allahım, sözlerini dualarınızda çok sık söyleyiniz.

Allahım peygamberin senden istediği hayırları ben de isterim. Peygamberin Muhammed sav in sana sığındığı şeylerden biz de sana sığınırız.

Allahım Yardım ancak sendendir insanı dünya ve ahirette istediğine kavuşturacak olan sensin. Her türlü güç ve kuvvet ancak Allah'ın yardımıyla kazanılabilir.

Allahım senin rahmetini kazandıracak, bağışlamanı sağlayacak işler yapmayı, her günahtan uzak durmayı, dilerim

Allahım her iyiliği işlemeyi, cenneti kazanıp cehennemden kurtulmayı dilerim.

Ey Rabbimiz, bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla..." Haşr suresi

Hem kendi kusurlarından ve hem de mü'min erkek ve kadınların kusur ve günahlarından dolayı bağışlanma dile Muhammed suresi

Hesabın görüleceği gün beni, anamı, babamı ve bütün mü'minleri bağışla.” İbrahim suresi

Müslüman bir kimse müslüman kardeşi için dua ederse, mutlaka melek de ona aynı şeyler sana da verilsin" diye mukabelede bulunur.

Bir müslümanın yanında bulunmayan din kardeşine yapacağı dua kabul olunur.

Bir müslüman din kardeşi için hayır dua ettikçe yanındaki melek ona duan kabul olsun, aynı şeyler sana da verilsin diye dua eder.

Kendisine iyilik eden bir kimse o iyiliği yapana = cezakallahu hayran Allah seni hayırla mükafatlandırsın derse ona en iyi şekilde teşekkür etmiş olur.”

Kendinize Çocuklara Mallarınıza beddua etmeyiniz ki duaların kabul olunacağı bir saate rastlarsınız da bedduanız kabul olunmuş olur."

Kulun Rabbine en yakın olduğu an secde halidir. İşte orada çok dua ediniz."

acele etmedikçe dua kabul edilir,
insan acele ederek işte Rabbime dua ettim de duamı kabul etmedi" der.

kul günah olan ve akrabasıyla darılmasına yol açan birşey istemedikçe, bir de acele etmedikçe, duası kabul olunur.

Ya Rasûlallah, acele etmek ne demektir? diye sorulunca şöyle buyurdu kul Çok dua ettim, duamın kabul edildiğini görmedim der, dileğinin gecikmesinden usanır ve duayı terk eder, acele etmek budur.

Rasûlullah sav 'e, "Hangi dua çok iştilir ve kabul edilir?" diye soruldu da, "Gecenin son saatinde ve farz namazların arkasında yapılan dua" buyurdu.

bir müslüman Allah'tan birşey dilerse; günah istemediği akrabasıyla ilgiyi kesmeyi arzu etmediği sürece Allah, isteğini mutlaka yerine getirir

Allah'ın lütfu isteyeceğiniz şeylerden daha çoktur"

Büyüklük ve hilim sahibi Allah'tan başka ibadete layık ilah yoktur. Büyük arşın sahibi olan Allah'tan başka ibadete layık ilah yoktur.

Göklerin Rabbi yerin Rabbi ve kerim arşın Rabbinden başka ibadete layık hiç bir ilah yoktur.

Yunus suresi

Unutmayın ki, Allah'a dost ve yakın olanların korkmaları için bir sebep yoktur.
1
Onlar üzüntü çekmeyeceklerdir. Onlar iman edip ve Allahtan korkup sakınanlardır.
2
Onlar için hem dünya hayatında, hem de sonraki hayatta müjde var.
3
Allah'ın va'dinde asla değişme yoktur. O verdiği sözü mutlaka yerine getirir. İşte kurtuluş budur.

Meryem, suresi

Hurma ağacını kendine doğru silkele ki, üzerine olgun, taze hurmalar dökülsün

ye iç, doğacak olan bu çocuktan dolayı da, gözün aydın olsun!

Ve insanlardan birini görürsen de ki: "Ben, sınırsız rahmet sahibi için, bir süre konuşmaktan kaçınmaya söz verdim. bu gün hiçbir kimseyle konuşmayacağım."

Bunlar Allah'tandır, Allah dilediğine hesapsız rızık bağışlar" Al-i İmran,

Kehf suresi

Madem Allah'tan başkasına ibadet etmeyeceksiniz, sığının mağaraya da Rabbiniz, rahmetiyle bir genişlik versin ve işinizde de size kolaylık sebepleri hazırlasın.

Sizden önceki ümmetlerde Allah tarafından ilham edilen kimseler vardı. Şayet ümmetimin içinde de onlardan biri varsa hiç şüphesiz o, Ömer ibni Hattab'tır." .

sad b vakkas ra nın bedduası
Allahım senin kulun yalancı ise ve söylediklerini gösteriş ve şöhret için söylüyorsa, onun ömrünü uzat, fakirliğini artır ve fitnelere uğrat"

Kim haksız olarak başka birinin toprağından bir karış zorla yani zülümle alırsa o yerin yedi katı o kişinin boynuna halka gibi geçirilir"

Hubeyb ra, "Allah'ım! düşmanın hepsini say herbirini tek tek perişan et. Canlarını al, hiçbirini sağ bırakma" diye dua eddi

Hubeyb ra şehit edilmeden şu beyitleri okudu Müslüman olarak öldürüldükten sonra Nasıl ölürsem öleyim asla dert etmem

Hubeyb ra şehit edilmeden şu beyitleri okudu Bu ölüm O ulu zâtın rızası yolundadır, dilerse O
Parçalanmış vücudumun uzuvların eklemleri üzerine bereket verir.

Asım ibni Sabit ra bedir savaşında
Kureyşli müşriklerden Muayt'ı öldürmüş sonrada şehit edilmişti
kafirler onun ölümünü ispat için
vücudundan parça kesmek istediler o an Allah, Asım ra yı korumak arı sürüsü gönderdi. Bu arılar kafiri cesede yaklaştırmadı düşman cesetten bir parça kesemedi

Hz Ömer birşey hakkında "Ben şöyle düşünüyorum" dedi mi, o şey onun düşündüğü gibi gerçekleşirdi.

Hucurat suresi

Ey iman edenler yersiz zandan kaçının, çünkü bazı zan ve şüphe vardır ki, günahtır.

gizli yönlerinizi araştırıp birbirinizi çekiştirmeyin. Biriniz ölü kardeşinin etini yemek ister mi? öyleyse adam çekiştirmekten de öylece iğrenin

yolunuzu Allah'ın kitabıyla bulmaya çalışın.

Şüphesiz Allah tevbeleri kabul eden ve acıyandır."

Bilmediğin şeyin ardına düşme,

kulak, göz ve kalp tüm yaptıklarından sorumludurlar. Kıyamette sorguya çekilecektir. İsra,

"İnsan hiçbir söz söylemez ki, yanında gözetleyen, dediklerini zapteden bir melek hazır bulunmasın."Kaf

Allah'a ve ahiret gününe inanan kimse mutlaka hayır söylesin veya sussun."

Ey Allah'ın Rasulü, hangi müslüman değerlidir?" diye soruldu "Dilinden ve elinden müslümanların zarar görmediği kimsedir" cevabı verildi.

Kim bana iki çenesi arasındaki dili ile, iki bacağı arasındaki tenasül uzvunu kötülüklerden koruma sözü verirse ona cennet hakkında garanti veririm."

Kul iyice düşünmeden söylediği bir söz yüzünden cehennemin doğu ile batı arasından daha uzak bir derinliğine kayıverir."

Bir kulu önem vermeyerek söylediği Allah rızasına uygun söz yüzünden Allah dereceyi yükseltir.

Bir başka kul önem vermeyerek Allah'ın öfkelenmesini gerektirecek bir sözü yüzünden cehennemin dibine indirilir."

Bir kimse Allah'ın sevdiği bir sözü söyler de o söz ile Allah'ın rızasına ulaşacağını zannetmez. Halbuki Allah o hayırlı söz sebebiyle o kimseden razı olur."

bir adam Allah'ın gazabını gerektirir bsöz söyler fakat o sözün gazaba çarptırılacağını zannetmez. Oysa Allah o kimseye kıyamete kadar öfkelenir.”

Ey Allah'ın Rasulü, sımsıkı sarılacak bir iş haber ver" dediler Rasûlullah sav "Rabbim Allah'tır de, sonra da dosdoğru ol" buyurdu.

Ey Allah'ın Rasulü, korkulacak şeyin en tehlikelisi nedir?" dediler Hz Resul Mübarek dilini eliyle tutarak İşte budur" buyurdular

Allah'ı anmanın dışında sözü fazla uzatmayın. Çünkü Allah'ı anmanın dışında çok söz söylemek kalbi katılaştırır.

Allah'tan en uzak kimseler ise katı kalpli olanlardır."

kim iki çenesi ve iki bacağı arasındaki şeyleri yani dili ve tenasül uzvunu şerrden korursa o kimse cennete girer."

kurtuluş yolu şudur dilini tut, evinle meşgul ol, günahlarına pişmanlık duyarak gözyaşı dök."

Ademoğlu yalvararak şöyle derler: hakkımızı korumakta Allah'tan kork, biz sana bağlıyız. Eğer sen doğru gidersen biz de doğru oluruz, eğer sen eğrilir, yoldan çıkarsan biz de sana uyar, senin gibi oluruz."

cennete sokacak, cehennemden uzaklaştıracak amel şudur " Allah'a ortak koşma kulluk ed, namazlarını kıl Zekatı ver, Ramazan orucunu tut, gücün yeterse hacced

sana hayır kapılarını haber vereyim mi? Oruç kalkandır. Sadaka suyun ateşi söndürmesi gibi günahları siler, süpürür, söndürür.

Kişinin gece kılacağı namazlar da günahları siler, süpürür, söndürür."

Secde suresi

Onlar yataklarından geceleri kalkarlar korku ve ümidle Rablerine dua ederler.
1
Kendilerine geçinmeleri için verdiğimiz rızıklardan Allah yolunda harcarlar.
2
Onların yaptıkları amellere mükafat olarak kendileri için neler gizlenmiş olduğunu şimdi kimse bilmez."

bütün işlerin başı İslam, yani herşeyiyle Allah'a teslim olmaktır

tüm işlerin ana direği beş vakit namaza devam etmektir."

tüm işlerin doruk noktası En yüce tarafı da cihaddır"

dilini tut "Bunun sana zarar vermesine meydan verme"

İnsanların cehenneme yüzüstü kapaklanma sebebi, dillerinin ürettiklerinden başkası mıdır?"

Gıybet nedir bilir misiniz?" Din kardeşini hoşlanmadığı bir şeyle anmandır"

kardeşinde söylediğin ayıp varsa gıybet ettin, yoksa o zaman ona iftira etmiş olursun"

Rasûlullah sav veda haccında kurban günü Mina'da ki hutbede şöyle buyurdu: "Bu gün, bu ay ve bu şehriniz haram kılındığı gibi birbirinize kan can mal ve namuslarınız da haramdır.

Bana dünyayı verseler ben yine de bir insanı hoşlanmayacağı bir şekilde taklid edip anmayı asla sevmem

Miraca çıkarıldığımda bir toplumun yanından geçtim tırnaklarıyla yüz ve göğüslerini tırmalıyorlardı."
Cebrail as Bunlar gıybet etmekle insan etlerini yiyenler, onların şeref ve namuslarıyla oynayanlardır dedi

Her müslümanın diğer müslümana karşı kanı, ırzı ve malı haramdır."

Onlar ki, boş ve anlamsız söz işittiklerinde yüz çevirip bizim işlediklerimizin hesabı bize; sizin ettiklerinizin cezası da size ait derler.. Kasas

Onlar ki boş, anlamsız söz ve işlerden yüz çevirirler." Mü'minun,

"Bilmediğin şeyin ardına düşme, çünkü kulak, göz ve kalp Kıyamette sorguya çekilecektir İsra

En'am suresi

ileri-geri konuşan, ayetlerimizi alaya alan kimselere rastladığında bu kimseler başka konulara geçene kadar onlardan uzak dur.
1
zalimler topluluğun içinde yer alma

din kardeşinin ırz ve namusunu gıybet edene karşı savunursan Allahda seni cehennemden korur.

Allah'ın rızasını dileyerek la ilahe illallah diyen kimseyi Allah cehenneme haram kılmıştır"

çok yemin edip duran alçaklara, insanların arkasından konuşanlara söz getirip götürenlere, hayra engel olan saldırgan günahkarlara itaat edip uyma.." Kalem,

İnsanların arasını açmak için laf getirip götüren asla cennete giremez."

Bu iki kabirde yatan azab görüyorlar günahları büyüktür. Biri koğuculuk yapar laf getirip götürürdü diğeri ise idrarından sakınmaz ve temizlenmezdi.

Size el-adh kelimesinin ne demek olduğunu söyleyeyim mi? O insanların arasını bozmak için laf taşımak demektir.”

Kötülüğü ve düşmanlığı artırmada yardımlaşmayın..." Maide

"Ashabımdan hiçbiri diğer bir kimse hakkında hoşlanmayacağım şeyi bana ulaştırmasın. Çünkü ben her zaman gönül huzuru ile yanınıza çıkmayı istiyorum."

Nisa, suresi

Onlar yaptıklarını insanlardan gizleyebildiler ama Allah'tan gizleyemezler
1
gecenin karanlığında Allah (c.c.)'ın razı olmadığı düşünce ve inançları her ne zaman tasarlasalar, Allah onların yanı başındadır
2
Allah onların tüm yaptıklarını ilmiyle kuşatır onun ilminden hiç bir şeyi gizleyemezler
3
Sizler belki bu dünyada onları savunabilirsiniz, ya kıyamet günü kim onları Allah'a karşı savunacak, kim onların vekili olacaktır."

Siz insanları maden gibi cins cins bulursunuz, cahiliyye döneminde hayırlı ve değerli olanları, dini emirleri yaşarlarsa İslamiyet döneminde de hayırlıdırlar.

Siz en hayırlı kişileri yöneticilik işinden hiç hoşlanmayanlar olarak bulursunuz.

en kötü kişileri de iki yüzlü münafık
olarak bulursunuz onlar insanlara başka yüzle gelir ve giderler.

bazı kişiler idarecilerimizin yanına girer ve oradan çıktığımızda tam tersi söz söyleriz" dediler. Abdullah ibni Ömer Bu sizin hareketi biz Rasûlullah sav zamanında ikiyüzlülük münafıklık sayardık" cevabını verdi.

"Bilmediğin şeyin ardına düşme,
1
kulak, göz ve kalp yaptıklarından sorumludurlar.
2
kulak, göz ve kalp Kıyamette sorguya çekilecektir. İsra


Şüphesiz ki sözde ve işte doğruluk, iyiliğe, iyilik de cennete yol açar.

Kişi doğru söyleye söyleye Allah katında doğrulardandır kaydedilir.

Yalancılık, yoldan çıkmaya götürür.

Yoldan çıkma cehenneme götürür.

İnsan yalancılık yapa yapa Allah katında yalancılar defterine yazılır

Dört huy vardır ki o kişi münafık olur. 1. emanete ihanet eder,
2. yalan söyler,3. sözünden döner,
4. Dava ve duruşmada haktan ayrılır, düşmanlıkta haddi aşıp haksızlık yapar.”

kim görmediği rüyayı gördüm diye anlatırsa ahirette hiçbir zaman yapamayacağı iki arpa danesini düğümleme cezasına çarptırılır.

kim duyulmasını istemedikleri sözü ve haberi işitmeye çalışıp kulak hırsızlığı yaparsa kıyamette kulaklarına eritilmiş kurşun dökülür

Kim bir canlının resim ve heykelini yaparsa, o kıyamette bu yaptığına can ver diye teklif olunarak azap olunur. Halbuki ona can vermesi mümkün değildir.”

Yalanların en büyüğü rüyasında görmediği bir şeyi gördüm diye kişinin gözlerine iftira etmesidir.”

Resullullah sav in rüyasını şöyle tabir ettiler

Rasûlullah sav rüyasında bir nehir
gördü suları pırıl pırıl parlayan akan bir nehir saf süt gibiydi bu girip çıkanların Çirkinlikleri kaybolmuş hepsi güzelleşmişlerdi.melekler burası Adn cennetidir senin konağın burasıdır” ya Resul dediler

Rasûlullah sav rüyasında kafası taşla ezilen bir adam gördü o Kur’an’ı öğrendiği halde terk eden ve uykuyu farz namaza tercih eden kimsedir. dediler

Rasûlullah sav rüyasında Şakakları burnu ve gözleri demir çengelle yarılıp yüzülen bir adam gördü bu evinden çıkıp her tarafa yalanlar yayan kimsedir. dediler

Rasûlullah sav rüyasında Fırın içinde yanan çıplak erkek ve kadınlar gördü bunlar zina eden kimselerdir. dediler

Rasûlullah sav rüyasında Nehirde yüzüp yüzüp de taş yutan bir adam gördü bu faiz yiyen kimsedir dediler

Rasûlullah sav rüyasında Bahçede uzun boylu bir adam gördü bu İbrahim as’dır. Etrafındaki çocuklar ise İslam fıtratı ile ölen ve bu fıtratla doğan çocuklardır dediler

Rasûlullah sav rüyasında Vücutları
yarısı güzel, yarısı çirkin adamlar gördü , bunlar hem kötü hem iyi amel işleyen kimselerdir. Allah kötülüklerini bağışlamıştır. dediler


Şu ağzının parçalandığını gördüğün adam var ya, o yalancının biriydi, devamlı yalan söyler, yalanı ufukları kaplıyordu. bu yalancı kıyamete kadar böyle azap olunacaktır.

şu başının ezildiğini gördüğün adam ona Allah Kur’an’ı öğretmişti. O ise geceleri uyku ile geçirip Kur’an okumamış, gündüzleri amel etmemişti, buna da kıyamete kadar böyle azap edilecektir.

Rasûlullah sav rüyasında cebrail ve
mikail as ı gördü ona 3 cennet köşkü gösterdiler 1.ev mü’minlerin, 2. ev şehidlerin köşküdür beyaz bulutu andıran köşk ise Adn cennetidir ömrünü tamamlayınca köşküne gireceksin dediler

İnsanların arasını düzeltmek maksadıyla birinden ötekine uygun ve hayırlı sözler taşıyan kimse yalancı sayılmaz.

Rasûlullah sav şu üç hal dışında halkın yalan söylemesine ruhsat vermemiştir 1. Harbte, 2. ara düzeltmekte, 3. Aile birliğini sağlamak için söylenen sözlerde. Her duyduğunu nakletmesi kişiye yalan olarak yeter.

Yalan olduğunu bildiği sözü benden söylenmiş gibi nakleden kimse yalancılardan biridir.

Kendisine verilmeyen bir şeyle bir üstünlük sağlayan kimse iki sahte elbise giyerek böbürlenen ve süslenen kimse gibidir.”

Yalan sözden mutlaka sakının
Hacc

Rabbin her zaman gözetleyip durmaktadır." Fecr

Onlar ki yalan ve asılsız olan şeylere tanıklıkta bulunmazlar
Furkan

En büyük günahlar "Allah'a şirk koşmak, ana-babaya itaatsizlik ve Haberiniz olsun, iyi belleyin, yalan söyleyip yalan şahitliği yapmaktır"

"Kim İslam'dan başka bir din adına bilerek yalan yere yemin ederse, o kişi dediği gibi yalancının biridir.

Kim de kendini herhangi bir şeyle öldürürse kıyamet günü onunla azab olunur.

Sahib olmadığı bir şeyi nezrederek adak yapanın adağı geçersizdir.

Mü'mine lanet etmek onu öldürmek gibidir."

İşlerinde ve sözlerinde dosdoğru olan kimsenin lanetçi olması yakışmaz."

Lanet edenler kıyamet günü ne şefaatçi, ne de şahit olurlar."

Allah lanet etsin, Allah'ın gazabına uğra, cehennemde azab gör gibi beddualarla lanet etmeyiniz."

Olgun bir müslüman kimseyi ayıplayıp kötülemez, kimseyi lanetlemez, sözünde ve işinde sınırı aşıp hayasızlık etmez, kötü ve çirkin sözler sarfetmez."

Kul lanet ettiğinde lanet gökyüzü kapıları ona kapanır, sonra yere iner, yeryüzünün kapıları da ona kapanır.

Kul lanet ettiğinde sağa sola başvurur, girecek yer bulamaz lanet edilen kişiye döner gerçekten lanete layık ise onda kalır, değilse lanet edene döner."

Medineli bir hanım devesine lanet etti. Rasûlullah sav Üzerindekileri alın ve deveyi bırakın gitsin. o deve lanetlenmiştir" buyurdu.O deve İnsanlar arasında gezinirdi de kimse ilişmezdi

Lanetlenen bir deve yanımızda bulunmasın, bize yoldaş olmasın” buyurdular.

Dikkat edin ve unutmayın! Allahın laneti zalimlerin özerinedir. Hud,

Allahın laneti zalimlerin üzerine olsun A'raf

Mü'minleri yapmadıkları bir fiilden dolayı suçlayıp eziyet edenlere gelince, onlar iftira suçu işlemiş ve günaha girmiş olurlar." Ahzab


Müslümana sövmek hak yoldan çıkmaktır günah işlemektir Onunla savaşmak ise küfürdür."

Hiç kimse başkasına fasık ve kafir demesin o kimsede bu hal mevcut değilse, o söz, onu söyleyene döner."

Karşılıklı sövüşen iki kişinin günahı haksızlığa uğrayan kimse haddi aşmadığı sürece sövmeyi ilk başlatan kimseyedir."

Bir gün şarapçının biri Rasûlullaha getirildi Hz. Peygamber ona vurun" buyurdu ona Dayak attılar cemaat
Allah seni rezil etsin, kahretsin" diyince Rasûlullah sav öyle söyleyip te şeytana yardımcı olmayınız" buyurdu.

Kim köle ve kendisine yardım eden işçi ve uşağına zina iftirasında bulunursa; böyle bir günah bulunmadığı takdirde kıyamet günü iftira eden kimseye had cezası uygulanır.”

Müslüman ölülere sövmeyin, ayıplarını söylemeyin. onlar ahirete götürdükleri amellerinin sonuçlarıyla başbaşadırlar.

Olgun ve iyi bir müslüman dilinden ve elinden müslümanların emin olduğu kişidir.

Muhacir ise Allah'ın yasakladıkları şeyleri terkeden kimsedir."

Kim cehennemden uzaklaştırılıp cennete girmeyi isterse, Allah'a ve kıyamet gününe iman ettiği halde ölmelidir

Kim cennete girmeyi isterse, ölünceye kadar hayırlı amellere devam etmelidir Bir de kendine arzuladığı şeyi insanlara yapsın."

"Tüm mü'minler kardeştir, o halde her ne zaman araları açılırsa kardeşlerinizin arasını düzeltin..." Hucurat

O mü'minler mü'minlere karşı alçak gönüllü, Allah'tan gelen gerçekleri örtbas eden kafirlere karşı ise onurlu ve şiddetlidirler." Maide

"Muhammed Allah'ın elçisidir. Onunla olanlar, Allah'tan geleni örtbas eden kafirlere karşı çetin, kararlı ve tavizsiz; ama birbirlerine karşı merhametlidirler. Feth

Birbirinize kin tutmayınız, birbirinizi kıskanmayınız, birbirinize sırt çevirip alakanızı kesmeyiniz.

Ey Allah'ın kulları kardeş olunuz.

Bir müslümanın müslüman kardeşine üç günden fazla dargın durup selam vermemesi helal değildir."

Pazartesi ve Perşembe günleri cennet kapıları açılır. Allah'a ortak koşmayan her kul bağışlanır.

Yalnız aralarında kin ve düşmanlık bulunan kimseler bağışlanmadan müstesna edilmiştir.

Her perşembe ve pazartesi günü insanların amelleri Allah'a arzolunur

Yoksa onlar Allah'ın lütfundan verdiği şeyler için insanları kıskanıyorlar mı? Nisa

"Hased etmekten sakının. Zira ateşin odunu yiyip tükettiği gibi hased de iyilikleri yer ve bitirir

Ey mü'minler birbirinizin gizli yönlerini ayıplarını araştırmayın
Hucurat

Kötü zandan şüphe etmekten sakınınız. Çünkü zan, sözlerin en yalan olanıdır.

Müslümanların ayıplarını, kusurlarını araştırmayın, birbirinize karşı övünüp böbürlenmeyin,

birbirinizi kıskanmayın, kin tutmayın, yüz çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları Allah'ın size emrettiği gibi kardeş olun.

Müslüman müslümanın kardeşidir, ona haksızlık etmez, onu yardımsız bırakmaz, ona hakaret etmez.

Rasûlullah göğsüne işaret ederek takva buradadır, takva buradadır buyurdu.

Kişiye müslüman kardeşini hor görmesi kötülük olarak yeter.

Müslümanın müslümana kanı, ırzı ve malı haramdır.

Allah sizin cesedlerinize ve kalıplarınıza değil, kalplerinize değer verir."

Birbirinizi terkedip alakayı kesmeyin, Bir kısmınız bir kısmınızın satışı üzerine satış yapmasın.."

Müslümanların ayıplarını ve gizli durumlarını araştırmaya kalkışırsan, onların ahlakını bozarsın veya buna zorlamış olursun."

Bu adam sakalından şarap damlayan falancadır" denilince İbni Mesud şu cevabı verdi: "Biz ayıp ve kusur araştırmaktan menedildik. bir kusur ve suç ortaya çıkarsa gerekli muameleyi yaparız."

Ey iman edenler! yersiz aşırı zanda bulunmaktan kaçının, bazı zan ve şüphe vardır ki,

Kötü zandan sakınınız, çünkü zan sözlerin en yalanıdır."

Ey iman edenler! Hiçbir insan başka insanları alaya alıp küçümsemesin, belki o alaya alıp küçümsedikleri, kendilerinden daha hayırlı olabilirler

hiçbir kadın başka kadınları küçümseyip alaya almasın, belki onlar kendilerinden daha hayırlı olabilirler.

Ve hiçbiri başka birinde ayıp arayıp onu karalamasın ve kınamasın. Kötü lakaplarla sataşıp atışıp birbirinizi aşağılayıp kötü lakaplarla birbirinize seslenmeyiniz.

İman ettikten sonra kötü bir ad sahibi olmak ne çirkindir
1
her kim yasak ettiği şeylerden tevbe edip dönmezse onlar zalimlerdir" Hucurat,

Ayıp kusur arayan ve göz kaş işaretleriyle alay edenlerin vay haline." Hümeze

"Müslüman kardeşini hor görmesi kişiye kötülük olarak yeter.

Kalbinde zerre kadar kibir olan kimse cennete giremez."

Allah güzeldir, güzeli sever. Kibir ise hakkı kabul etmemek ve insanları hor görmektir."

Bir kişi vallahi Allah falan adamı bağışlamaz diye yemin etti. Bunun üzerine Allah da benim adıma kim yemin ederek hüküm verebilir. Ben onu bağışladım, senin amelini de boşa çıkardım" buyurdu

Bütün mü'minler ancak kardeştirler." Hucurat

Mü'minler arasında, kötü şeylerin yayılmasından hoşlananlara dünya ve ahirette can yakıcı azap vardır Nur

Kardeşinin uğradığı felaket ve musibete sevinme. Allah onu rahmetiyle kurtarır da seni derde uğratır."

İnsanlarda iki huy vardır ki, cahiliyyeden ve kafirlerin yaptıkları işlerdendir. Neseblere sülaleye dil uzatmak, ölü üzerine yaka paça yırtarak feryad edip ağlamak.

Bize silah çeken bizden değildir. Bize hile yapıp bizi aldatan bizden değildir."

Kimden alışveriş yaparsan ona İslam dininde aldatma yoktur de"

Kim bir adamın karısını veya kölesini ayartıp aldatırsa bizden değildir.

"Ey inananlar, Allah'a ve insanlara olan akitlerinizi titizlikle yerine getirin."Maide

Ey inananlar, verdiğiniz sözü yerine getirin, çünkü verdiğiniz her sözden hesap gününde mutlaka sorguya çekileceksiniz."İsra

emanet edildiğinde hainlik yapar.o kimse de münafıklıktan bir sıfat bulunmuş olur."

Konuştuğu vakit yalan söyler. o kimse de münafıklıktan bir sıfat bulunmuş olur."

Söz verir, sözünde durmaz.o kimse de münafıklık sıfatı bulunmuş olur."

Dava ve duruşmada haktan ayrılır, düşmanlıkta ölçüyü kaçırır, haksızlık yapar. o kimse de münafıklıktan sıfat bulunmuş olur."

Ahdini bozan herkes için kıyamet günü bir bayrak kaldırılır ve bu falanca kimsenin vefasızlığının alametidir" denilir.

"Kıyamet günü ahdini bozan her kimsenin vefasızlığının derecesine göre arkasında bir bayrak yükseltilecektir.

Dikkat edin, halkın önderi durumundaki kimsenin vefasızlığından daha büyük bir vefasızlık yoktur."

Allah şöyle buyurdu Ben kıyamet günü şu üç insanın düşmanıyım:
adımı vererek söz verip cayan kişi,
Hür insanı köle diye satıp parasını yiyen kişi İşçiyi tam çalıştırıp ücretini vermeyen kişi.

Ey iman edenler iyiliği başa kakarak minnet ederek muhtaç kimsenin duygularını incitip eziyet ederek, yardımlarınızı değersiz ve geçersiz hale getirmeyiniz.” Bakara

Mallarını Allah yolunda harcayıp, sonra başa kakmayan ve eziyet etmeyenler, mükafatlarını Rableri katında bulacaklardır...” Bakara

Üç sınıf insan vardır ki kıyamet günü Allah onlarla konuşmaz, yüzlerine bakmaz ve onları temize çıkarıp korumaz ve acıklı bir azapla onlara azap eder.”

Elbisesini kibirlilikle yerlerde sürüyen insan vardır ki kıyamet günü Allah onlarla konuşmaz,

Yaptığı iyiliği başa kakan minnet eden insan vardır ki kıyamet günü Allah yüzlerine bakmaz

Yalan yere yemin ederek malını satmak isteyen kimselere kıyamet günü Allah acıklı bir azapla onlara azap eder.”

Ey mü’minler kendinizi övüp temize çıkarmaya kalkmayın. .O, kötülükten sakınanları en iyi bilendir.” Necm

Ceza ve sorumluluk ancak, insanlara haksızlık edip, yeryüzünde haksız yere azgınlıkta bulunanlaradır
1
ahirette can yakıcı bir azap vardır.” Şura

Birbirinize karşı mütevazi ve alçak gönüllü olun. Öyle ki hiçbir kimse diğerine karşı böbürlenip zulmetmesin.

hiçbir kimse diğer kimselere üstünlük taslamasın.

Bir kimse kendini beğenip başkalarını hiçe sayarak insanlar helak oldu bozuldu derse, asıl kendisi mahvolmuş demektir.

iki müslüman karşılaşırlar, biri yüzünü şu tarafa diğeri diğer tarafa çevirir. en hayırlısı selam vermeye en önce başlayandır.”
 

Murataltug

Müdavim
Katılım
15 Ekim 2017
Mesajlar
5,588
Reaksiyon puanı
3,044
Puanları
113
Yaş
37
riyazus salihin
Hz Muhammed sav buyuruyor


Her Pazartesi ve Perşembe günü ameller Allah’a arzolunur.


Şeytan müslümanların kendisine kulluk etmelerinden ümidini kesmiştir. Fakat müslümanlar arasında fitne ve bozgunculuk yapmaya çalışacaktır.” Münafikun


Kim müslüman kardeşini üç günden fazla terkeder ve o hal üzere ölürse cehenneme girer.”


Kim din kardeşiyle bir yıl boyunca küs durursa onun kanını dökmüş gibi günaha girer.”


Bir mü’minin başka bir mü’min kardeşine üç günden fazla küs durması helal değildir. Üç gün geçince bir araya gelsin de ona selam versin.


küs kimselerden kim selam alırsa ikisi de sevapta ortak olurlar. Yok eğer selam almazsa almayan günaha girmiş olur. Selam veren de küs olmaktan çıkmış olur.


O gizli konuşmalar ve fısıldaşmalar şeytandandır...Mücadele


Üç kişi bir arada iken ikisi diğerini bırakıp ta fısıldaşmasın. ”


Nisa suresi


Anaya, babaya, yakın akrabanıza yetimlere, muhtaçlara, kendi çevrenizden olan komşulara, uzak komşulara iyilik yapın
1
yanınızdaki arkadaşa, yolda kalmışa ve elinizin altındaki hizmetçi ve işçilere iyi davranın
2
Doğrusu Allah, kendini beğenen ve böbürlenenleri sevmez.”
.
Bir kadın ölünceye kadar hapsettiği bir kedi yüzünden azaba uğradı ve cehenneme girdi. Hayvana yemek yedirmemiş, içirmemişti.”


Rasûlullah sav canlı bir hayvanı hedef olarak dikip ona atış yapana lanet etti.”


Rasûlullah sav hayvanları hapsedip ölümlerine sebep olmaktan insanları sakındırmıştır.


Kölesini kamçı ile döven birine Rasûlullah sav buyurdu ki Bilesin ki Allah cc sana şu köleye yaptığından daha fazlasını yapmaya gücü yeter”


Kim kölesini işlemediği bir suç sebebiyle döver veya sebepsiz yere tokatlarsa keffareti o köleyi azad etmesidir.”


İnsanlara haksız yere dünyada azab edenlere Allah mutlaka azap eder”


Rasûlullah sav yüzü ateşle dağlanmış bir merkep görünce hoşlanmamış Allah’a yemin ederek bundan sonra hayvanları ayırd etmek için bu işareti onun yüzünden uzağa vuracağım, demiş ve merkebin uyluklarına damga vurdurtmuştur hayvanların uyluklarına ilk damgayı İbni Abbas vurmuştur.


hayvanın yüzünü dağlayana Allah lanet etsin yani rahmetinden uzak kalsın”


Rasûlullah sav Yüze vurmayı ve yüzü damgalamayı yasakladı”


Ateşle ancak Allah azab eder.
falan ve filanı ele geçirirseniz
onları öldürün.”


Kuşun yavrularını alanlar için efendimiz sav Bu kuşun yavrularını almak suretiyle kim tedirgin etti, yavrularını ona iade ediniz” buyurdu.


Gerçek şudur ki ateşle azab etmek ancak ateşin sahibi olan Allah'a aittir” buyurdu.


Gerçekten Allah size, emanetleri ehil olan sahiplerine vermenizi emreder...” Nisa


birbirinize güveniyorsanız, kendisine güven duyulan, bu güvene uygun davransın ve borcunu ödesin...” Bakara


Zengin kimsenin borcunu geciktirmesi zulümdür.”


birinizin alacağının ödenmesi bir zengine havale edildiğinde kabul edip o kimseye müracaat etsin.


Bağışından dönen kusmuğunu tekrar yalayan köpeğe benzer.”


Verdiği sadakadan dönen kimse yediğini kustuktan sonra dönüp onu yiyen köpeğe benzer”


verdiğin sadakadan asla dönme, zira sadakasından dönen yediğini kusup onu tekrar yiyene benzer.”


yetimlerin mallarını haksızca yiyip bitirenler, karınlarına sadece ateş doldurmuş olurlar öteki dünyada çılgın bir ateşe gireceklerdir.” Nisa


Erginlik çağına erişinceye kadar, yetimin mal varlığına onun iyiliği ve faydası için olmadıkça dokunmayın Enam


Bakara suresi


Yetimlerin durumlarını düzeltmek onları iyi yetiştirmek en hayırlı olandır.”
1
Yetimler unutmayın ki, onlar sizin kardeşlerinizdir.
2
Allah bozgunculuk yapanları da düzeltmeye çalışanları da en iyi bilir.”


Şahısları ve milletleri yakıp yıkan büyük günahlardan sakının bunlar
Allah'a ortak koşmak Sihir büyü yapmak ve yaptırmak. Allah'ın dokunulmaz kıldığı bir canı haksız yere öldürmektir


Şahısları ve milletleri yakıp yıkan büyük günahlardan sakının bunlar
Faiz yemek.Yetim malı yemek.
Savaşdan kaçmak. Evli, namuslu, kadınlara zina iftirasında bulunmak


Bakara suresi


Faiz yiyenler kabirlerinden ancak şeytanın dokunup çarptığı kimseler gibi kalkarlar.
1
onlar; “Alışveriş de bir tür faizdir” derler, halbuki Allah alışverişi helal sayarken, faizi haram kılmıştır.
2
Kim Rabbini dinler ve faizden vazgeçerse, geçmişte aldığı faizler kendisine aittir. Ve onun hakkında karar vermek, artık Allah'a kalır.
3
Kim faize tekrar dönerse; içinde yaşayıp kalacakları ateşe mahkum olanlar işte böyleleridir.
4
Allah faizli kazançları bereketten mahrum eder, ama karşılıksız yardımları, sadakaları kat kat arttırarak bereketlendirir.
5
Allah gerçekleri örtbas edenleri, günahlarında ve küfründe ısrar eden hiçbirini sevmez.
6
İman edenler, doğru iş yapanlar, namazlarında devamlı olanlar, yardımda bulunanlar mükafatı Rablerinden alacaklardır onlara ne korku vardır ne de üzülürler.
7
Ey inananlar! Allahtan korkun ve eğer gerçekten mü’minseniz faizden doğan kazançların tümünden vazgeçin.”


Rasûlullah sav faiz alana da verene de lanet etti.


kendilerine Allah'a ibadet etmeleri, batıldan uzak durmaları, namazda devamlı olmaları ve zekat emrolunmuştu İşte bu dosdoğru dindir.”Beyyine


Ey iman edenler iyiliği başa kakarak minnet ederek duygulari incitip eziyet ederek, yardımlarınızı değersiz ve geçersiz hale getirmeyiniz.” Bakara


O münafıklar Allah'ı kandırmaya çalışırlar. Halbuki Allah onların kendi kendilerini kandırmalarını sağlıyor.
1
Onlar namaza kalktıklarında insanlar görüp takdir etsinler diye gösteriş için kılarlar. Allah'ı da pek az hatıra getirirler.” Nisa


Allah'ü Teala buyurdu ki Ben ortak koşulmaktan en uzak olanım. Kim işlediği amelde benden başkasını ortak koşarsa o kimsenin amelini kabul etmeyip sevabından mahrum ederim,


resullullah sav anlatır Kıyamette hesabı ilk görülecek kişi şehiddir Allah'ta ona nimetlerini hatırlatır, bunca nimetlere karşı ne yaptın? Buyurur Ya Rab senin yolunda savaştım ve şehid düştüm, deyince
yalan söylüyorsun, sen cesurluk için savaştın. denilir ve bu kişi
yüzüstü cehenneme atılır.


resullullah sav anlatır kıyamette
bir kimseye Allah nimetlere karşılık ne yaptın? Buyurur İlim öğrendim, öğrettim ve rızan için Kur’an okudum, cevabını verir. Allah Yalan söyledin. Sen alim desinler ne güzel okuyor desinler diye Kur’an okudun. Sonra emredilir bu kişi yüzüstü cehenneme atılır.


resullullah sav anlatır kıyamette
Allah'ın zenginlik verdiği kişi huzura getirilir. Allah nimetlere karşılık ne yaptın? Buyurur. O da Senin rızan için sevdiğin yolda harcadım der Allah Yalan sen yaptıklarını, “ne cömert” desinler diye infak ettin. buyurup Allah'ın emri ile yüzüstü o kişi cehenneme atılır.


Kim yaptığı bir iyiliği şöhret elde etmek için insanlara duyurursa, Allah da onun gizlediği işlerini halka duyurur ve


kim yaptığını gösteriş için yaparsa Allah da onun gizli hallerini kıyamet günü açığa çıkarır.”


Rabbin her zaman yaptıklarını gözetleyip durmaktadır.” Fecr


Ademoğluna zinadan bir pay yazılmıştır. Şüphesiz o buna mutlaka kavuşur. Gözlerin zinası bakmak, kulakların zinası dinlemek, dilin zinası konuşmaktır


elin zinası yabancı bir kadını tutmak ve dokunmaktır. Ayakların zinası gidilmesi haram olan yerlere adım atmaktır.


Kalbin de zina isteği ve temennisi vardır. Tenasül uzvu tüm uzuvların isteklerini tasdik ederek arzularını gerçekleştirir veya uymayarak onları yalancı çıkarır.”


Ashab: Yolun hakkı nedir ya Rasulallah! dediler. Rasûlullah
sav Harama bakmamak, geçenleri rahatsız etmemek, selam almak, iyi olan şeyleri emredip kötülüklerden sakındırmaktır.” buyurdu


sokaklarda oturmaktan sakınınız,


sokaklarda oturmaktan vazgeçmeyecekseniz yolun hakkını veriniz, o da harama bakmamak, selam almak ve güzel sözler söylemektir,


Rasûlullah sav den kasıtsız ve ansızın bir kadına bakıvermenin hükmü soruldu Derhal gözünü başka yöne çevir” buyuruldu.


tesettür emri geldikten sonra
Ümmü Seleme ve Meymune ra otururken ibni Mektum gelmişdir Peygamber sav buyurduki bu kimseden saklanın, örtünün” Ya Rasûlallah o âma değil mi? bizi göremez denilince Rasûlullah sav
Siz ikiniz de mi âmasınız, onu görmüyor musunuz!” buyurdu.


Bir erkek bir erkeğin mahrem olan avret yerine, kadın da kadının avret yerine bakmasın.


Bir erkek başka bir erkekle, bir kadın da başka bir kadınla aynı örtü altında yatmasın.”


Peygamber hanımlarından bir şey isteyeceğiniz veya soracağınız zaman, perde arkasından isteyin ve sorun...” Ahzap


Yanında yakını bulunmayan yabancı kadınların yanına girmekten sakının!”.


Ensar’dan birisi: Ey Allah'ın Rasûlü! Kocanın erkek akrabası olan yakınlarından kardeş, kardeşinin oğlu, amcaoğlu vs. hakkındaki görüşünüz nedir? deyince: “Onlarla yalnız başına kalmak ölüm gibi tehlikeli bir durumdur” buyurdular.


Hiç biriniz yanında bir yakını bulunmayan bir kadınla başbaşa kalmasın.”


Cihada çıkan askerlerin geride bıraktıkları hanımları, cihada çıkmamış erkeklere kendi anneleri gibi haramdır yani anneleriyle evlenmeleri nasıl mümkün değil, haram ise bunlarda aynıdır.


Mücahidin ailesine hainlik eden bir kimse kıyamette durdurulup mücahid razı olana kadar onun sevaplarından dilediğince alması temin edilir. Onun sevaplarından hiçbir şey bırakır mı?”


Rasûlullah sav söz hal ve hareketle kadınlaşan erkeklere ve erkekleşen kadınlara lanet etmiş Allah'ın rahmetinden uzak olmaları için beddua etmiştir


Rasûlullah sav kadınlara benzemeye çalışan erkeklere ve erkeklere benzemeye özenen kadınlara lanet etti”


Rasûlullah sav Kadın gibi giyinen erkeklere ve erkek kıyafetine giren kadınlara lanet etti.”


Cehennemlik olan iki grup insan vardır ki bunları henüz görmedim. Bir grup sığır kuyrukları gibi kırbaç coplarla yani değişik işkence vasıtalarıyla insanları döverler.


Cehennemlik olan iki grup insan vardır ki henüz görmedim bunlar giyinmiş oldukları halde çıplak görünür ve kadınları da kendileri gibi olmaya teşvik ederler.


Sol elinizle yemeyiniz, çünkü şeytan sol eliyle yer ve içer.”


Yahudi ve Hıristiyanlar saç ve sakallarını hiç boyamazlar. Siz onlara muhalefet ederek saç ve sakallarınız ağarınca siyah hariç başka renklere boyayınız.”


ağarmış saçları boyamak suretiyle değiştiriniz ve siyah boyadan sakınınız.”


Rasûlullah sav saçın bir kısmını traş edip bir kısmınının perçem olarak alaburus bırakılmasını yasakladı.


Rasûlullah sav saçının bir kısmı traş edilmiş bir kısmı bırakılmış bir çocuk gördü ve böyle traş etmeyi yasaklayıp şöyle buyurdu: “Ya her tarafını traş edin ya hepsini bırakın


Rasûlullah sav kadınların saçlarını traş etmelerini, kökünden keserek kısaltmalarını yasakladı


Nisa suresi


“Onlar Allah'ı bırakıp, yalnızca dişilere ve dişi saydıkları putlara ibadet edip yalvarıp yakarıyorlar. Böylece de inatçı şeytandan başkasına tapmış olmazlar. Ki


o şeytanı Allah, şöyle dediği için rahmetinden uzaklaştırmıştır: “Senin kullarından belirli bir pay edineceğim, onları mutlaka saptıracağım,


şeytanı Allah, şöyle dediği için rahmetinden uzaklaştırmıştır
muhakkak kullarını boş heveslerle dolduracağım. emredeceğim, onlarda putperestçe Allah'ın yaradılıştaki şekil ve özelliklerini değiştirecekler...


İğreti saç takan ve taktırana da Allah lanet etmiştir”


Rasûlullah sav “Saçlarına saç ektiren ve ekleyen, dövme yapan ve yaptıran kadınlara lanet etmiştir.”


Allah Haşr suresi 7. Ayetinde: Peygamber size ne verirse onu alın, sizi yasakladığı şeylerden de uzak durun” buyurmaktadır.


Beyazlaşmış kılları yolmayınız, o beyaz kıllar kıyamet gününde müslümanın nurudur.”


Kim bizim emrimize aykırı bir hareket yaparsa bu yaptığı reddedilmiştir. Kabul edilmez.”


hiçbiriniz küçük abdest bozarken tenasül uzvunu sağ eliyle tutmasın, sağ eliyle taharetini yapmasın,
içerken de kab içerisine solumasın


Sizden biriniz tek ayakkabı ile gezmesin ya ikisini de giysin veya ikisini de çıkarsın.


Sizden biriniz ayakkabısının bağı koptuğunda onu tamir edinceye kadar bile olsa tek ayakkabı ile yürümesin”


Rasûlullah sav bir kimsenin ayakta ayakkabı giymesini yasaklamıştır.


Uyumak istediğinizde evlerinizde yanar halde ateş bırakmayınız.”


Medine'de bir gece ev insanlarla birlikte yanınca Rasûlullah sav
Muhakkak ateş sizin düşmanınızdır uyuyacağınızda onu söndürünüz.”


“Besmele ile; kaplarınızın ağzını örtün. Tulumların ağzını bağlayın, kapılarınızı kilitleyin, lambaları söndürün.


şeytan besmele ile bağlanmış bağı çözemez, kapıyı açamaz ve kapağı kaldıramaz.


Sizden biriniz kapların ağzını kapayacak birşey bulamazsa ağaç parçası, çatal, kaşık, kepçe gibi bir malzemeyi besmele çekerek koymayı ihmal etmesin,


yatarken yangın çıkaracak şeylerin tedbirini alın. Çünkü fare yağ ile yanan lambaların fitilini çekmek suretiyle evi içindekilerle beraber yakabilir.”


De ki, Ey Peygamber! tebliğime karşılık sizden ücret istemiyorum ve ben yapmacık uydurma
peygamberlik taslayanlardan değilim.”Sa'd


Biz her zaman ve her yerde zorluk çıkarmaktan yasaklandık.”


Ey insanlar bilen bildiğini söylesin, bilmeyen de Allah bilir desin, zira insanın bilmediği bir konuda Allah bilir demesi de bir ilimdir.


Allah buyurmuştur: “Ey peygamber, de ki, Allah'tan geleni tebliğ ettiğimden dolayı ücret istemiyorum. Ben zorluk çıkaranlardan değilim.” Sa'd Suresi,


Ölü kendisine yapılan yüksek sesli ağlama yüzünden azab olunur.”


Ölenin arkasından yüz göz tırmalıyarak, yaka paça yırtarak, cahiliyye dönemi gibi bağıra çağıra ağıt yakıp feryad edenler yolumuzu izleyenlerden değillerdir.”


Rasûlullah sav musibet karşısında yüksek sesle ağlayarak bağırıp çağıran, saç kestiren, ve elbisesini yırtan kadınlardan uzak bulunurdu.”


Kim ölüye feryadla ağlarsa ölen de bu ağlamayı tavsiye ettiği takdirde yapılan bu feryad sebebiyle o kişiye kıyamet günü azap olunur.”


Rasûlullah sav ölü arkasından yüksek sesle ağlamıyacağımıza dair kadınlardan söz aldı.


Allah gözyaşı ve kalb üzüntüsü ile insana azap etmez. dili yüzünden azap eder veya bağışlar”


“Ölünün arkasından yüksek sesle ağlayan kadın, tevbe etmezse kıyamet günü katrandan bir gömlek ve uyuzdan bir zırh ile haşredilir.”


Rasûlullah sav emirlere karşı gelmeyeceğimize, felakette yüz göz tırmalamayacağımıza, bağırıp çağırmayacağımıza, yaka paça
yırtıp saç baş yolmayacağımıza dair söz almıştı.”


Ölen kimsenin arkasından ağlayıcılar; ey kendisine güvenip dayandığımız adam, ey efendimiz diye onu övmeye başladıkları vakit o kimseye iki melek dikilir ve “Sen böylemiydin?” diyerek tartaklayıp göğsüne vururlar.


İnsanlar arasında yaşamakta olan iki adet vardır ki, bunlar küfürdür Nesebe sövmek ve ölüye feryad ederek ağlamak.”


Kahinler ve falcılar Doğru ve aslı olan birşey değildir”


Ey Allah'ın elçisi,Kahin ve falcılar
bize gelecekten haber veriyorlar dediler. Peygamber sav Onların haberleri meleklerin ilham ettiği gerçeklerdendir o gerçeği meleklerden bir cin süratle kaparak kahin dostuna fısıldar, falcılar da gerçeğe yüz yalan karıştırarak halka aktarırlar.”


Melekler gökyüzünde karara bağlanan şeyleri müzakere ederken şeytanlar meleklerden bir haber kapıp falcılara fısıldarlar. Onlar da bu habere yüz yalan katarak halka aktarırlar.”


kim çalıntı ve yitik malı haber veren kahine gidip onu tasdik ederse o kişinin kırk gün namazı kabul olunmaz.”


Kuşun ötmesini uğur ve uğursuzluk saymak, uçmasından manalar çıkarmak fal açmak, fala bakmak büyü ve sihir kabilindendir.


kim yıldızlardan bilgi edinirse sihir ve büyüden bir parça elde etmiş olur. Bilgisi arttıkça günahı artar.”


kahin ve falcılara gitmeyin, söylediklerine de inanmayın”


kimileri kuşların ötmesini ve sağa sola uçmasını uğursuzluk sayıyor Bu, kalplerde bulunabilen zan gibi bir duygudur, bu his ve zan onları yapacakları işlerinden alıkoymasın”


Geçmiş peygamberlerden kumlar üzerine çizgi çizerek hüküm çıkaranlar da vardı kim onun gibi çizgi çizebiliyorsa günah olmaz.


Rasûlullah sav köpek alışverişi ile
elde edilen parayı, fuhuş yolundan kazanılan kazancı ve falcılık ücretini yasak kılmıştır.


Hastalıkların kendiliklerinden bulaşıcılıkları yoktur. Uğursuz saymak ta yoktur. Hayra yormak benim hoşuma gider.”


Sahabiler , “Hayra yormak nedir?” dediler. “Güzel ve olumlu sözdür” buyuruldu.


Hastalıkların kendiliklerinden bulaşması yoktur, uğursuzluk da yoktur.


Eğer birşeyde uğursuzluk olacak olsaydı, cahiliyyedeki arapların kabul ettikleri gibi evde, kadında ve atta binitte olabilirdi.”


peygamber sav hiçbir şeyde uğursuzluğu kabul etmezdi.


en güzeli iyiye yormaktır. Uğursuz sayma işi hiç bir müslümanı verdiği kararından vazgeçirmesin.


kim hoşa gitmeyen birşey gördüğünde Allah'ım, iyilikleri yalnızca sen verir kötülükleri de ancak sen giderirsin. Sensiz hiçbir hareket mümkün olamaz, kuvvet de ancak sendendir” diye dua etsin


resim ve heykelleri yapanlar kıyamet günü yaptıklarınıza can verin bakalım diye azap edilecektir


Hz Aişe odasına resimli bir perde asmıştı. Rasûlullah sav Ya Aişe, kıyametde Allah katında en şiddetli azaba uğrayacaklar Allah'ın yarattığını taklide kalkışıp ona benzetmeye çalışanlardır
buyurdu ve Hz Aişe o perdeyi kesti yastık yaptı


Her resim ve heykel yapan cehennemdedir.


Her resim ve heykel için
cehennemde bir kişi yaratılarak resim yapana cehennemde azap edecektir.”


İbni Abbas ra Eğer mutlaka resim yapman gerekiyorsa ağaçların ve cansız olan manzara resimi yap


Kim dünyada bir canlı resmi yaparsa kıyamet günü yaptığı resme can vermeye zorlanır. O ise buna asla can veremez.”


Kıyamet günü azabı en şiddetli olanlar resim ve heykel yapanlardır.”


“Allah-u Teâlâ: Benim yarattığım gibi resim ve heykel yapmaya kalkışanlardan daha zalim kimdir Haydi bir zerre karıncayı yahut bir hububat tanesini veya bir arpa tanesini yoktan var etsinler bakalım... Ne mümkün!” buyurdu.


İçinde canlı resmi ve köpek bulunan eve melekler girmez


Cebrail as Biz melekler, içinde köpek ve resim heykeli olan eve girmeyiz” buyurdu


Allah ve elçileri verdikleri sözden dönmezler,


Rasûlullah sav Bana söz verdin, bekledim ama gelmedin deyince, Cebrail,as “Evinde bulunan köpek ziyaretime engel oldu melekler, köpek ve resim heykel bulunan eve girmez” cevabını verdi.


“Av ve çoban köpeği dışında her kim köpek edinirse her gün o kimsenin mükafatından iki ölçek eksilir.”


Kim evinde ziraat ve çoban köpeği dışında köpek beslerse her gün o kimsenin sevabından bir ölçek eksilir.”


Rahmet melekleri yanlarında köpek ve çan bulunan bir topluluğa arkadaşlık etmez.”


Hayvanların boynuna takılan çan, şeytan çalgılarındandır.”


Rasûlullah sav pislik yemeye alışmış deveye binmeyi yasakladı.


“Mescide tükürmek bir günahtır, bu günahın keffareti onu temizleyip yok etmektir.”


Rasûlullah sav mescidin kıble duvarında sümük veya tükrük gördü de onu kazıdı, yok etti.


mescidler abdest bozulacak yerler değildi. Allah'ı zikretmek ve Kur'an okumak için yapılmışlardır.”


“Kim mescidte, yitiğini araştıran bir kimseyi işitirse Allah sana onu buldurmasın, bulamaz ol” desin. Zira mescidler bu maksatlar için yapılmamışlardır.”


Mescidde alışveriş eden kimseyi gördüğünüzde “Allah ticaretinizde kazanç sağlamasın” deyiniz.


Mescidde yitik soruşturanı gördüğünüzde de “Allah sana aradığını buldurmasın” deyiniz.


Bir adam mescidde yitiğini
soruşturuyor ve devemi gören var mı diyordu Rasûlullah sav Bulamaz ol. Mescidler ancak namaz kılmak, Allah'ı anmak ve ilim öğrenmek için kullanılacak yerlerdir.” buyurdu.


Rasûlullah sav Mescidde alışveriş yapmaktan, yitik soruşturmaktan ve şiir okumaktan insanları menetmiştir.


Hz Ömer Yanına iki kişi getirildi. Taifliyiz” dediler. Hz ömer siz Medineli olsaydınız canınızı acıtacaktım. Çünkü ikiniz de mescidde ses yükselterek konuşuyorsunuz. Mescid adabına yabancı olduğunuz için sizi şimdilik mazur gördüm” buyurdu.


kim çiğ sarımsak yemişse, mescide yaklaşmasın.


Kim sarımsak yemişse mescide yaklaşmasın. Namaz kılanları rahatsız etmemeleri için bizimle birlikte namaz kılmasın.”


Soğan ve sarımsak yemiş olan kimse bizden ve mescidimizden ayrılsın, uzak dursun, halkı rahatsız etmeyip evinde namaz kılsın.”


insanoğlunun rahatsız olduğu şeylerden melekler de rahatsız olur.”


Hz ömer “Ey insanlar siz kokusu hoş olmayan soğan ve sarımsak yiyorsunuz. ben Rasûlullah sav i mescidde bunun kokusunu duyduğunda Baki’ kabristanına kadar uzaklaştırdığını gördüm. kim bunları yiyecekse pişirerek kokusunu gidersin.”


Peygamber sav Cuma günü imam hutbe okurken dizleri dikip oturmayı yasaklamıştır.


Kim kurban kesecekse Zilhicce ayının girmesinden kurbanını kesinceye kadar saçından ve tırnağından hiçbir şey kesmesin.”


Şüphesiz ki Allah Teala atalarınız adı ile yemin etmenizi yasakladı. Yemin etmek isteyen Allah adına yemin etsin veya Allah'tan başkası adına yemin etmekten sakınarak sussun.”


Kim yemin edecekse Allah'ın adıyla yemin etsin veya yemin etmeyip sussun.”


Putlar ve babalarınız, atalarınız adına yemin etmeyiniz.”


Emanete yemin eden kimse bizden değildir.”


İslamdan uzağım diye yemin eden eğer sözünde yalancı ise söylediği gibi yalancıdır Eğer doğru ise o kişi müslümanlığından kaybetmeden tekrar İslama dönemez.”


Allah'tan başkası adına yemin eden kimse küfre veya şirke düşmüştür


kim bir müslümanın malını haksız yere elinden almak için yalan yere yemin ederse Allah'ın gazabına uğrar.”


Al-i İmran,suresi


Allah’a karşı verdikleri sözü ve yeminleri az bir menfaatle değiştirenler öteki dünyanın nimetlerinden faydalanamayacak
1
Allah kıyamet günü onlarla ne konuşacak ne yüzlerine bakacak günahlarından arındırmayacak
Onlara acıklı bir azap vardır.


kim yalan yere yeminle müslüman
hakkını gasbedip helal sayarsa Allah o kimseye cehennemi vacip, cenneti de haram kılar.”


Büyük günahlar şunlardır: Allah'a ortak koşmak, ana-babaya itaatsizlik etmek, haksız yere bir kimseyi öldürmek ve yalan yere yemin etmek.”


yemin ettiğinde ondan başkasını hayırlı görürsen, hayırlı olanı yap ve yeminine keffaret öde.”


Rasûlullah sav buyurdu ki vallahi inşallah diye yemin eder ondan daha hayırlısını görünce yeminime bağlı kalmam. Yeminimin keffaretini verip ondan daha hayırlı olanı yaparım.”


Sizden birinizin ailesi veya akrabası aleyhinde yemin edip bu yemininde inad etmesi Allah katında; yeminini bozup Allah'ın farz buyurduğu keffareti vermesinden daha günahtır.”


Allah düşünmeden ağzınızdan kaçırıverdiğiniz yeminlerden dolayı sizi sorumlu tutmaz,
1
Allah bilerek ve isteyerek yaptığınız yeminlerden sorumlu tutacaktır.” Maide


Allah sizi kasıtsız olarak ağzınızdan çıkıveren yeminlerinizden dolayı hesaba çekmez.” Maide


Alışverişte yemin malın sürümünü artırır fakat kazancın bereketini giderir.”


Alışverişte çok yeminden sakınınız. o önce mala sürüm kazandırır fakat sonra hepsini mahveder, kazancı siler süpürür.”


Allah'ın rızası için sadece cennet istenebilir.


Her kim Allah için size sığınırsa onu himaye edip koruyunuz.


Allah için isteyene veriniz.


Sizi davet edenin davetine icabet ediniz.


Size iyilik yapana siz de iyilik yapınız.


iyilikle karşılık vermeye gücünüz yetmezse ona karşılık verdiğinize kanaat getirinceye kadar ona dua ediniz.”


Allah katında en kötü ve nefret edilen isim Meliku'l-emlak = Padişahların padişahı diye isimlendirilen kimsenin adıdır.”


Münafık'a efendi demeyiniz. Eğer onu efendi sayacak olursanız Aziz ve Celil olan Rabbinizin gazabını çekmiş olursunuz.”


hastalıklar körüğün yaktığı ateşin, demirin kir ve pasını giderdiği gibi insanoğlunun hata ve günahlarını giderir”


Rüzgara sövmeyiniz. Çünkü o Allah'ın emriyle eser.


Hoşunuza gitmeyen bir Rüzgar
görünce “Allahümme inna nes'eluke min hayri hazihi-r Rîhi ve hayri ma fiha ve hayri ma umiret bihi. Ve neuzu bike min şerri hazihi-r Rîh ve şerri ma umiret bihi Allahım! Senden rüzgarın hayrını, taşıdığı şeylerin hayrını rüzgarın şerrinden ve zararlardan sana sığınırız” deyiniz.


Rüzgar Allah'ın kullarına bir nimetidir. Bazen rahmet, bazen de azap getirir.


Rüzgarı gördüğünüzde ona sövmeyiniz. Onun hayrını isteyiniz, şerrinden de Allah'a sığınınız.”


Rüzgar şiddetlenince efendimiz
şöyle dua ederdi: Allahım! Senden rüzgarın onun içinde bulunanın ve gönderilenlerin hayrını isterim.


Rüzgar şiddetlenince efendimiz
şöyle dua ederdi: Allahım rüzgarın şerrinden, içinde bulunanın ve kendisiyle gönderilenlerin şerrinden sana sığınırım.”


Horoza sövmeyiniz çünkü o namaz için uyandırır.”
.
Bir adam Müslüman kardeşine “Ey Kafir” derse bu söz ikisinden birine döner. böyle denilen kişi söylendiği gibi ise söz yerini bulur. Aksi takdirde söz söyleyene geri döner.


Kim bir adamı “Ey Kafir” veya “Ey Allah’ın düşmanı” diye çağırırsa ve o kimsede denildiği gibi değilse bu söz söyleyenin kendisine döner.


Bir mü’min bir mü’min kimseyi kötülemez, lanetlemez, kötü söz söyleyip çirkin davranışlar ortaya koymaz.


aşırılık ve çirkinlik o işi lekeler. Haya ve utanma da nerede bulunursa o işi zarif gösterir süsler


Sözde ve işte ince eleyip sık dokuyan kimseler helak oldular”


Muhakkak ki Allah sığır cinsinin otu yerken ağzında evirip çevirdiği gibi sözü evirip, çevirerek lugat parçalayana buğzeder.”


İçinizden en çok sevdiklerim ve kıyamet gününde bana en yakın olacak olanlar güzel ahlak sahibi olanlarınızdır.


Güzel konuşuyor dedirtmek için uzun uzun edebiyat yaparak konuşanlar kıyamet günü bana en uzak olan kimselerdir.”


söz beğendirmek için şişire şişire laf edenler, bilgiçlik taslayarak lügat parçalayanlar hiç sevmediğim kimselerdir.”


Sizden biriniz nefsim murdar ve pis oldu demesin, nefsim yaramazlaştı, fenalaştı desin.”


Üzüm çubuğuna kerm diye isim vermeyiniz, çünkü kerm Müslüman demektir.”


Şüphesiz ki kerm müminin kalbidir.”
Yaş üzüme kerm adını vermeyiniz, üzüm çubuğu veya üzüm asması deyiniz.”


Bir kadın başka bir kadınla tek yorgan altında çıplak vücutları birbirine dokunacak şekilde yatmasın.


dua ederken “Allahım istersen beni bağışla, bana merhamet et” deme. Dileğini kesin ifade ile iste çünkü Allah’ı zorlayan hiçbir kuvvet yoktur


Rasûlullah sav Yatsı namazından önce uyumayı ve yatsı namazından sonra konuşmayı hoş karşılamazdı


şu an herkes namazını kılıp uyumuştur. Sizler namazı beklediğiniz sürece namaz sevabı kazandınız.”


erkek karısını yatağına çağırır, o da gelmez ve kocası kızgın bir halde gecelerse melekler o kadına sabaha kadar lanet ederler.”


Kocası yanında iken onun iznini almadan bir kadının nafile oruç tutması helal olmaz,


bir kadın kocasının izni olmadıkça evine hiç kimsenin girmesine izin veremez.”


Sizden biriniz imamdan önce başını secde ve rükudan kaldırırsa Allah-u Teala nın başını merkep başına şeklini merkep şekline çevirmesinden korkmaz mı?”


Rasûlullah sav namazda elin böğüre konulmasını yasaklamıştır


Yemek hazır iken, veya büyük ve küçük abdest sıkıntısı varken huzurlu bir namaz kılınmaz.


Kabirlere doğru namaz kılmayınız ve kabirler üzerine oturmayınız.


Namaz kılanın önünden geçen kimse ne kadar günah işlediğini bilmiş olsaydı, kırk zaman kadar yerinde durması daha hayırlı olurdu.


Farz namaz için kamet getirilince farz namazdan başka bir namaz kılmak yoktur.”


biriniz Cumadan bir gün önce veya bir gün sonra da oruç tutmadıkça yalnız Cuma günü oruç tutmasın.”


Mü’minlerin anası Cüveyriye binti’l-Haris oruçlu iken bir Cuma günü peygamberimiz onun yanına girmişti ve “Dün oruç tuttun mu?” Yarın oruç tutacak mısın?” diye sordular Hayır, tutmayacağım” deyince, Rasûlullah o halde orucunu boz” buyurdular.


Peygamber sav İftar etmeksizin iki orucu birbirine eklemeyi yasakladı


Rasûlullah sav iftar etmeden bir günün orucunu öbür günün orucuna eklemeyi yasaklamıştı.
Ashabı Kiram, “Ya Rasulallah sen ekliyorsun” dediler. Peygamberimiz ben siz değilim. Allah tarafından yedirilip içirilmekteyim buyurdu.


Sizden birinizin bir ateş koru üzerine oturup elbisesini yakması ile ateşin vücuduna işlemesi, bir kabrin üzerine oturmasından daha hayırlıdır.”


Rasûlullah sav Kabirlerin üzerinin kireç, mermer vb. maddelerle kaplanmasını ve kabirler üzerine oturulmasını ve kabirler üzerine bina ve kubbe yapılmasını yasakladı.”


Herhangi bir köle zorluk ve sıkıntı olmaksızın sahibinin yanından kaçarsa, korunma ve güvenlik hakkını yitirmiş olur.”


bir köle zorluk ve sıkıntı olmaksızın sahibinden kaçarsa kıldığı hiçbir namaz kabul olunmaz.” Nankörlük etmiş olur.”


Nur suresi


Zina eden kadın ile zina eden erkekten her birine yüzer değnek vurun,
1
eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız. Allah'ın dinindeki bir emri tatbik ederken acımak sizi tutmasın ve ceza tatbik edilirken müminler şahit bulunsun..


Sizden öncekilerin helak sebebi soylu, makam mevki sahibi biri hırsızlık ettiğinde ceza uygulamadıkları halde zayıf kimsesiz biri hırsızlık yapınca onu hemen cezalandırırlardı.


Allah’a yemin ederim ki kızım Fatıma da hırsızlık etseydi onun da elini keserdim”


Allahın Resulu sav hırsızlık yapan kadının elinin kesilmesini emretti ve kadının eli kesildi.


Mü'min erkek ve kadınları yapmadıkları bir fiille suçlayıp eziyet edenler şüphesiz iftira suçu işlemiş ve açık bir günaha girmiş olurlar."


Lanetlemeye sebep olacak şeyden sakınınız” bu İnsanların gelip geçtikleri yollara ve gölgelendikleri yerlere abdest bozmaktır”


Rasûlullah sav durgun sulara abdest bozmayı yasakladı.


bir baba kölemi oğluma verdim” dedi. Rasûlullah sav Buna verdiğin gibi diğer çocuklarına da verdin mi?” diye sordu. Baba Hayır vermedim” dedi peygamber sav O halde bağışından dön” buyurdu.


Rasûlullah sav bağışın aynısını diğer çocuklara da yaptın mı?” buyurdu.“Hayır yapmadım” dediler peygamberimiz Allah’tan korkunuz. Çocuklarınız arasında adaletli davranınız” buyurdu


Rasûlullah sav , bir oğluna verdiğin gibi diğerlerine de verdin mi?” buyurdu.“Hayır vermedim cevabını
alınca O halde beni şahit tutma, çünkü ben bir zulme şahit olamam” buyurdular.


Beni bir zulme şahit kılma benden başkasını şahit göster!”


Rasûlullah sav bir babaya Çocuklarının sana iyilik yapmakta, eşit olmalarından memnun olur musun?” diye sordu “Elbette” cevabını verdiler peygamberimiz
O halde niçin haksızlık yapıyorsun, aralarında ayırım yapma, eşit davran!” buyurdular.


Allah’a ve ahiret gününe iman eden bir kadının ölünün arkasından üç günden fazla yas tutması helal olmaz.


Rasûlullah sav şehirlinin köylünün malını bir ücret karşılığı satmasını ana-baba bir kardeş de olsa yasakladı.


Satılmak üzere şehre getirilen malları Pazar yerine indirilinceye kadar yolda karşılamayın. Mal sahibi köylü, pazara malını indirsin, piyasasını öğrensin, ondan sonra almak üzere yanına varın.”


Pazara mal satmak üzere gelenleri yolda karşılamayın. Şehirli, köylü adına onun malını satmasın.”


İbni Abbas’a, “Şehirli köylü adına onun malını satamaz” sözünün anlamı soruldu. İbni Abbas Ona simsarlık edemez cevabını verdi.


Rasûlullah sav şehirlinin ücretle simsarlık ederek köylünün malını satmasını yasakladı.


Müşteriyi kızıştırıp kandırmak için alışverişte malın fiyatında artırma yapmayınız.


Hiçbir kimse kardeşinin bitmiş olan satışını bozarak onun üzerine satış yapmasın.


Hiçbir kimse Din kardeşinin dünür talip olduğu kimseye dünür göndermesin talip olmasın


Müslüman bir kadın din kardeşinin çanağındaki nimeti kendi kabına doldurmak için “hanımını boşa beni al” demesin.


Rasûlullah sav pazara mal getirenlerin Pazar dışında karşılanmasını, şehirlinin köylünün malını ücretle satmasını, yasakladı


Rasûlullah sav pazarlığı bitmiş bir mala fiyatını artırıp talip olmayı, müşteri kızıştırmak suretiyle malın fiatını artırmayı yasakladı


Rasûlullah sav satılık hayvanın sütünü sağmayıp memesinde biriktirip alacakları kandırmayı yasakladı.


kimse Din kardeşinin talip olduğu kadına talip olmasın, kendisine izin verilmiş ise o müstesna.”
 

Murataltug

Müdavim
Katılım
15 Ekim 2017
Mesajlar
5,588
Reaksiyon puanı
3,044
Puanları
113
Yaş
37
Riyazus salihin
Hz Muhammed sav buyuruyor


Allah Sizin ibadet edip, ona ortak koşmamanızda ve Allah’ın ipine sarılıp ayrılığa düşmemenizden hoşlanır.


Allah Dedikodu yapmanızdan, çok sual sormanızdan ve lüzumsuz yerlere mallarınızı harcamanızdan da hoşlanmaz.”


Peygamber sav her farz namazın ardından şöyle dua ederdi Tek olan Allah’tan başka gerçek hiçbir ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk onundur. Her türlü eksiksiz övgüler ona mahsustur.


Peygamber sav her farz namazın ardından şöyle dua ederdi O’nun her şeye gücü yeter. Allahım senin verdiğine engel olacak hiçbir güç yoktur. Senin vermediğini verecek de yoktur.


Peygamber sav her farz namazın ardından şöyle dua ederdi Allahım
Servet sahibi olanın serveti senin yardımın olmadıkça kendisine bir fayda sağlamaz.”


Rasûlullah sav dedikodudan, malı İslamın kabul etmediği lüzumsuz yerlere harcamaktan ve gereksiz yere çok soru sormaktan yasakladı


Peygamberimiz sav ana-babaya itaatsizlikten, kız çocuklarını diri diri toprağa ve toplum bataklarına gömmekten, yasakladı


Peygamberimiz sav verilmesi gerekeni vermemekten, hakkı olmayan bir şeyi de istemekten yasaklardı.


hiçbiriniz Müslüman kardeşine silah doğrultup işaret etmesin. Çünkü şeytan elindeki silahı çekip karşısındakini öldürmesiyle onu Cehenneme düşürüverir.”


kim din kardeşine korkutmak üzere demirden bir silahla işaret ederse elinden onu atıncaya kadar melekler ona lanet ederler.”


Rasûlullah sav kınından sıyrılmış kılıç ve kesici şeylerin elden ele dolaştırılmasını yasaklamıştır.


Kendisine güzel bir koku ikram edilen kimse onu reddetmesin. Çünkü o yükte hafif olup taşınması da kolaydır.”


Peygamber sav güzel kokuyu asla geri çevirmez, kabul ederdi


Peygamber sav bir adamın bir kişiyi övdüğünü ve övgüde aşırı gittiğini işitti. Bunun üzerine: “Adamı mahvettiniz bel kemiğini kırdınız” buyurdu.


iç yüzünü Allah bilir, hesaba çekecek olan da O’dur.


Allah için Allah’ı şahid tutarak hiç kimse kesin olarak temize çıkarılamaz”


aşırı öven kimseleri gördüğünüzde onların yüzüne toprak serpiniz”


Nerede olursanız olun ölüm gelip sizi bulacaktır, göğe yükselen sağlam kulelerde olsanız bile Nisa,


Allah yolunda bol bol harcayın.
1
Harcamamak suretiyle kendi elinizle kendinizi mahvetmeyin
2
iyilik yapmaya devam edin.
3
Unutmayın Allah iyilik yapanları sever.” Bakara


Bir yerde bulaşıcı hastalık olduğunu duyduğunuzda oraya girmeyiniz.


Bulunduğunuz yerde bulaşıcı bir hastalık çıkarsa oradan çıkmayınız.”


Bakara suresi


Kitaba olana inanmaları gerekirken, onun yerine şeytanların uydurup takip ettikleri şeylere uydular.


şeytanlar, halka sihir öğreterek hakikatleri örtbas edip kafir oldular.


iki melek Harut ve Marut Biz, ancak imtihan aracıyız. Sakın sihir ve büyü yapıp da, hakkı örtbas edenlerden olmayınız” demedikçe hiçbir kimseye sihir öğretmezlerdi.


sihirbazlar Allah’ın izni olmadıkça, kimseye zarar verici değillerdir. Onlar ancak kendilerine zarar veren, hiçbir faydası olmayan şeyleri öğrenmekteydiler.


onlar sihir bilgisi edinenin, satın alanın ahiret güzelliğinden nasipsiz kalacaklarını biliyorlardı. Canları pahasına aldıkları şey ne kötüdür, keşke bilselerdi.”


İnsanı helak eden yedi büyük günahtan uzak durunuz. Bunlar şirk sihir ve büyü öldürmek, faiz ve yetim malı yemek, savaştan kaçmak iffetli kadınlara zina iftirasında bulunmaktır


Gümüş kaptan su ve meşrubat içen kimse karnına cehennem ateşi doldurmuş olur.”


Peygamberimiz sav ipek ve atlastan yapılmış elbiseyi, altın ve gümüş kapdan yiyip içmeyi yasakladı ve “Bunlar dünyada kafirlerin ahirette ise sizlerindir” buyurdu.


Saf ipek ve atlas elbise giymeyiniz. Altın ve gümüş kaptan içmeyiniz. Altın ve gümüş tabaklardan da yemek yemeyiniz”


Peygamber sav erkeğin sarı renkli koku ve boya sürünerek makyaj yapmasını yasakladı.


Peygamber sav sarıya boyanmış iki elbise gördü ve Bunları yak, diye emretti.


Peygamber sav sarıya boyanmış iki elbise gördü ve Şüphesiz bunlar kafirlerin elbiselerindendir, sen onları giyme” buyurdu.


İslam’da bütün bir gün boyu susmak suretiyle ibadet etme şekli de yoktur.”


Hz. Ebubekir Susmak suretiyle konuşmamak bu şekilde ibadet yapmış olmaya niyet dinimizde helal değildir. bu Cahiliye davranışı dediler


Bir kimse kendi babasından başkasını - babası olmadığını bildiği halde- babamdır diye iddia ederse cennet ona haram olur


Ne maksatla olursa olsun kendi öz babalarınızdan nefret ederek yüz çevirmeyiniz.


Kim kendi öz babasını bırakıp da başkasına baba derse bu durum küfürdür.”


Medine’nin ayr dağı ile sevr dağı arası haremi şeriftir. kim orada bid’at çıkarır veya bid’at çıkaranı korursa Allah’ın, meleklerin laneti ona olsun. Kıyamette Allah tevbe ve ibadetini kabul etmeyecektir


Müslümanlardan birinin verdiği bir söz ve güvence, bütün müslümanlarca muteberdir.


kim müslümanın verdiği söz ve himayeyi dikkate almaz ve güvenceyi bozarsa Allah’ın, meleklerin ve tüm insanların laneti onun üzerine olsun.


Kim babasından başkasını baba olarak iddia ederse veya efendisi olmayan birini efendi kabul etmeye kalkarsa Allah kıyamet günü o kimsenin tevbesini ve ibadetlerini kabul etmeyecektir.”


Babası olmadığını bildiği halde, babasından başka birine bilerek babamdır diye iddia eden hiçkimse yoktur ki küfre girmiş olmasın.


Kim kendisinin olmayan bir şeye sahip çıkmaya kalkışırsa bizden değildir. Cehennemdeki yerine hazırlansın.


Kim de bir kimseyi kafir ve Allah düşmanı diye çağırırsa o kimse de bu sözlere layık değilse bu sözler söz atanın üzerine döner.”


Allah’ın buyruğuna karşı gelmek isteyenler, başlarına bir belanın, bir güçlüğün, ya da öte dünyada can yakıcı bir azabın gelmesinden korkup sakınsınlar.” Nur,

Allah sizi kendisinin emirlerine karşı gelmekten sakındırıyor.”
Ali İmran

“Şüphesiz Rabbinin yakalaması son derece çetindir.” Bürûc


İşte Rabbin haksızlık eden toplumu
kıskıvrak yakalayıverir. Şüphesiz ki, onun yakalaması çok şiddetli ve çok zorludur.” Hud,


Allah mümin kulları hakkında gayret gösterir hayır ve saâdet diler


Allah’ın gayreti haram kıldığı kötü şeyleri, insanların işlemelerine karşı olmasıdır.”


şeytandan gelen kötü düşünce, iyilik yapmaya karşı seni dürtecek olursa, hemen Allah’a sığın. Çünkü O, hem işitendir, hem de bilendir.” Fussilet,


Allahtan korkanlar var ya onlara şeytan dokunduğunda, Allahı
hatırlayıp akıllarını başlarına toplarlar ve gerçeği kavramaya başlarlar.” Araf,


Al-i İmran,suresi


onlar ki, utanç verici bir kötülük yaptıklarında , veya kendi canlarına zulm ettikleri zaman Allah’ı hatırlar ve günahlarının affı için yalvarırlar.
1
Allah’tan başka kim günahları affedebilir.
2
Onlar işledikleri günah üzerinde
bilerek ısrar etmezler.” İşte onların mükafatı Rablerinden bağışlanma
olacaktır
3
içinden ırmaklar akan cennet İyiliklere gayret gösterenler için bu ne güzel bir mükafattır.”


Hepiniz topluca, günahkar davranışlardan dönüp Allah’a tevbe ediniz yöneliniz ki, kurtuluşa dünya ve ahiret mutluluğuna eresiniz Nûr


Bir kimse lat ve uzza hakkı için diye yemin edecek olursa buna keffaret olarak hemen ardından, la ilahe illallah desin,


kim arkadaşına gel seninle kumar oynayalım derse, bu fena sözüne keffaret olmak üzere hemen sadaka versin


Rasûlullah sav Deccalden bahsederek onu alçalttı, ne büyük bir bela olduğunu belirtti.


Sizin için en çok korktuğum Deccalden başka şeylerdir. Şayet Deccal ben aranızdayken çıkarsa, ona karşı sizi müdafaa eder, onun delillerini çürütürüm.


Eğer deccal aranızdan ayrıldıktan sonra çıkarsa herkes kendini ona karşı savunmalı ve şerrinden korunmalıdır. Zaten Allah mü’minleri onun şerrinden koruyacaktır.


Deccal kıvırcık saçlı, onun gözü sönük (kör) bir gençtir. Ben onu sanki Cahiliyyede yaşamış Katan oğlu Abduluzzaya benzetiyorum.


Sizden kim Deccal i görürse Kehf suresinin başından birkaç ayet okusun, bu ayetler sizi onun şerrinden koruyabilir


O Deccal Şam ile Irak arasından bir yerden çıkacak ve çok aşırı kötülüğünü sağa sola her yana yayacaktır.


Ey Allah’ın kulları şerre karşı kendinizi koruyup dirençli olun.”


Deccal yeryüzünde Kırk gün kalacak, bir günü bir yıl bir günü bir ay kadar, bir günü de bir hafta kadardır” diğer günleri de sizin bu günkü günleriniz gibi olacaktır.”


deccal Rüzgarın sürüklediği bulutlar gibi insanların yanından geçer. Rabbları olduğunu söyleyerek iman etmelerini ister. fakat onlar kabul etmeyip reddeder Tevhid inancı üzere kalırlar.


Deccal güçlü kuvvetli bir genci Rab olduğuna imana davet eder. Kabul etmediğinden dolayı öfkelenerek kılıcıyla onu ikiye biçer. Deccal böyle işler yaparken Allah Meryem oğlu İsa (a.s.)’ı gönderir.


Mesih İsa parlayan yüzüyle başını yere eğince saçlarından terler damlar, başını kaldırınca da inci gibi nurani damlalar dökülür. Onun nefesini koklayan kafir derhal ölür.


İsa (A.S.) Deccalin peşine düşer.Onu Kudüs yakınındaki Bab-ı Lüd’de yakalayıp öldürür.


Hz. İsa Allah cc nün deccalin şerrinden koruduğu insanların yüzlerini okşayarak deccalin fitnesinin sona erdiğini söyler ve kendilerine cennetteki yüksek derecelerini haber verir.


Allah Teala İsa as a vahyederek, “Ben sana itaat eden bir cemaat meydana getirdim, hiçbir zaman onları öldürmeye kimsenin gücü yetmez. Onları götür Tur dağında muhafaza et. buyurur


Allah Ye’cüc ve Me’cüc’u gönderir, bunlar yüksek tepelerden süratle akıp inerler, bunların öncüleri Taberiye gölüne varıp gölün bütün suyunu içerler, sonraki gelenler oraya vardıklarında “Bir zamanlar burada çok su varmış” derler.


İsa as ile yanındaki mü’minleri beladan kendilerini kurtarması için Allah’a yalvarırlar. Allah da Ye’cüc ve Me’cüc’ün enselerine küçük kurtçuklar musallat eder. Hepsi bir anda ölüp giderler.


Allah öyle bir yağmur gönderir ki, uğramadığı bir ev ve çadır kalmaz, bu yağmur da yeryüzünü ayna gibi pırıl pırıl temizler.


yeryüzüne meyvelerini bitir bereketini getir diye emredilir. O gün bir grup insan tek bir nar ile doyar ve kabuğu ile gölgelenir.


O gün bir grup insan hayvan sütü ile bereketlenir. bir devenin sütü kalabalık bir grubu, bir ineğin sütü bir kabileyi, bir koyunun sütü de bir cemaati doyurur.


Onlar yaşayıp giderken Allah tatlı bir rüzgar gönderir, bu rüzgar mü’minleri koltuk altlarından sarmalayıp ruhlarını alıp götürür.


yeryüzünde insanların en şerlileri eşekler gibi birbirleriyle herkesin gözü önünde cinsel ilişkide bulunurlar ve kıyamet de onlar üzerine kopuverir.
 

Murataltug

Müdavim
Katılım
15 Ekim 2017
Mesajlar
5,588
Reaksiyon puanı
3,044
Puanları
113
Yaş
37
Riyazus salihin
Hz Muhammed sav buyuruyor

Deccal bir su ve bir de ateşle çıkacak. İnsanların su olarak gördükleri yakıcı ateş, ateş olarak gördükleri şey tatlı ve soğuk sudur ona kim yetişirse ateş gördüğü tarafta bulunsun. o tatlı sudur.”

Deccal ümmetimin hayatta olduğu bir zamanda ortaya çıkar. Kırk zaman kadar kalır. Allah Meryem oğlu İsa'yı yeryüzüne gönderir. O da deccali ortadan kaldırır.

Deccal kalkınca insanlar düşmanlık olmadan yedi yıl daha yaşarlar. Sonra Allah Şam tarafından soğuk bir rüzgar gönderir ve kalbinde zerre hayır ve iman bulunan tüm müslümanların ruhunu alır gider.

her türlü kötülüklere kuş gibi hızlıca dalan, iyilik bilmez, fenalıktan sakınmaz, canavar gibi şerli insanlara Şeytan insan kılığına girerek görünür

Sonra Sûr'a üfürülür. Onun sesini duyan herkes dehşet ve şaşkınlık içinde yıkılıp kalır.

Sûrun sesiyle ilk can veren adam devesinin havuzunu çamurla tamir eden kimsedir, etrafındakiler de ölürler.

Allah gölge gibi veya çiğ gibi bir yağmur gönderir de insanların çürümeye yüz tutmuş cesetleri bununla yeniden hayat bulur.

sura bir kere daha üflenir, herkes yapılacakları gözlemeye başlarlar.
Sonra haydi Rabbinize geliniz, denir

Meleklere Onları alıkoyun onlar sorguya çekileceklerdir denilir. sonra meleklere cehennemlikleri ayırın buyurulur. Onlar kaçını ayıralım? diye sorarlar Bin kişiden 999 u denilir.

o gün çocukların aniden saçlarının ağarır işler güçleşir her türlü gerçeğin apaçık ortaya çıkacağı bir gündür.

Mekke ile Medine dışında Deccalin ayak basmadığı bir yer bulunmaz.

Mekke ile Medine bölgesinin bütün yollarında saf tutmuş melekler buraları korur.

Deccal kumlu çorak bir araziye iner. Medine üç defa sarsılır. Allah-u Teala oradan her kafir ve münafığı çıkarmış olur.

İsfahan yahudilerinden kendilerine has özel sarık sarmış yetmiş bin kişi deccalin arkasından gider.”

“Muhakkak ki mü'minler deccalden kaçıp dağlara sığınacaklardır.

Ademin yaratılışından kıyametin kopacağı ana kadar meydana gelecek olaylar içinde Deccalden daha önemlisi yoktur.”

Deccal ortaya çıkınca mü'min biri Deccale gider. Deccalin muhafızları Nereye gidiyorsun diye sorarlar.
- Şu ortaya çıkan adamın yanına der. Onlar da:
- Sen bizim Rabbimize inanmıyor musun? diye sorarlar. O da:

- Bizim Rabbimizin gizli bir tarafı yoktur, tüm vasıfları ortadadır. Deccalin manzarası bile onun yalancı olduğunu göstermeye kafidir cevabını verir. Deccalin bazı adamları:

İşte bu mü'min kimse Yalancı bir zalime karşı hakkı söylemekten geri durmamıştır Alemlerin Rabbi olan Allah katında insanların en büyük şehididir.

Deccal Allah katında yaptığı göz boyamacılığı ve yalancılığı ile en bayağı ve zarar veremeyecek kadar zavallıdır”

Her peygamber ümmetini yalancı tek gözü kör deccalin tehlikesine karşı uyarmışlardır.

Dikkat edin deccalin bir gözü kördür. Yüce Rabbiniz tek gözlü değildir. Deccalin iki gözü arasında ke-fe-re yazılmıştır.”

Hiçbir peygamberin ümmetine deccal hakkında söylemediği bir şeyi size haber vereyim mi? Onun bir gözü kördür.

deccal yanında cennet ve cehennemin benzerini getirmiş olur. Onun cennet dediği şey cehennemdir.”

Allah tek gözlü değildir. Şunu unutmayın ki deccalin sağ gözü kördür. onun gözü salkımından dışarı fırlamış, üzüm tanesi gibidir.”

“Müslümanlarla yahudiler topyekün savaşmadıkça kıyamet kopmaz, öyle ki Yahudi taşın arkasına saklanacak, taş o yahudiyi kovalayan müslümana: Ey müslüman, arkamdaki yahudiyi öldür diyecek, yalnız Gargad ağacı birşey söylemeyecek. Çünkü o yahudilerin ağaçlarındandır.”:

Canımı elinde tutan Allah'a yemin ederim ki bir adam kendini o kabrin üzerine atıp: Aaah keşke şu kabirde yatanın yerinde olsaydım demedikçe kıyamet kopmayacaktır. O kimse din yönüyle değil belalar yüzünden böyle davranacaktır.”


Fırat nehrinin suyu çekilip altından bir dağ çıkmadıkça ve bu hazine üzerinde savaş kopup her yüz kişiden doksan dokuzu ölmedikçe
kıyamet kopmaz.”


Pek yakında Fırat nehrinin suyu çekilerek aktığı yatakta bir Altın hazinesi ortaya çıkacaktır. O günü gören o hazineden kesinlikle birşey almasın.”

Bir zaman gelecek insanlar Medine'yi bütün güzellikleriyle terkedip gidecekler, orada sadece vahşi hayvanlar ve kuşlar kalacaktır.

Medine'ye son gelen Müzeyne kabilesinden iki çoban olacak, onlar orayı ıpıssız ve vahşi hayvanlarla dolu bulacaklardır. Bunlar seniyyetu'l-veda denilen yerde yüzüstü öleceklerdir.


Dünyanın son günlerinde servet o kadar çoğalır ki halifelerinizden biri malı saymaya bile gerek duymadan avuç avuç dağıtacaktır.

İnsanlar öyle bir zaman görecekler ki bir kimse eline altın alıp onu sadaka vereceği kimse arayacak, fakat bulamayacaktır.

İnsanlar öyle bir zaman görecekler ki Erkeklerin azlığı kadınların çokluğu sebebiyle kırk kadının bir erkeğin himayesine sığındığı görülecektir.”

iki kadından birinin çocuğunu kurt götürür. ve ikiside senin çocuğunu kurt götürdü, diyerek meseleyi çözmek için Hz Davuda giderler Hz .Süleyman bir bıçak getirin ki çocuğu ikiye bölüp paylaştırayım, deyince genç kadın Allah sana rahmet etsin. çocuğu kesme, çocuk onundur, deyip suçu kabul eder

“Allah'ın salih kulları birer birer gider de geriye arpa ve hurma döküntüleri gibi değersiz kimseler kalır. Allah onlara değer vermez.

Bedir savaşına katılanları müslümanların en faziletlisi kabul ederiz” buyurdu veya buna benzer birşey söyledi.

Cebrail as Biz meleklerden Bedir savaşına katılanları meleklerin en hayırlısı ve değerlisi sayarız” dedi.

Allah bir topluma azap gönderince azap iyi ve fena herkese isabet eder. Helak olur giderler. Sonra amellerine ve niyetlerine göre yeniden diriltilirler.

Peygamber sav in hutbe okurken dayandığı bir kütük vadı daha sonra Rasûlullah sav hutbesini minberde
okuyunca, kütükten gebe develerin iniltisi gibi sesler çıktı Hz Rasûl minberden inip, elini kütüğün üzerine koyunca ses kesildi
Peygamberimiz Kütük üzerinde hutbenin okunmamasına ağladı, diye buyurdu.

“Allah bazı şeyleri farz kıldı, onlara sırt çevirip ihmal etmeyin.

Allah günahlara yaklaşılmaması için sınırlar koydu. O sınırları aşmayın.

Allah Bazı şeyleri haram kıldı, o haramları çiğnemeyin.

Allah Bazı şeyleri unuttuğu için değil, sizlere olan merhametinden dile getirmedi. Onları araştırıp kurcalamayınız.”

sahabeler Rasûlullah sav ile beraber yedi gaza yaptık. O seferlerde çekirge yediğimiz olurdu. dediler

Akıllı mü'min bir yılan deliğinden iki defa ısırılmaz.”

sussuz bir yerde ihtiyaçtan fazla suyu olup da orada gelip geçen yolculara esirgeyen kimseyle
Allah kıyamet gününde konuşmaz, yüzlerine bakmaz,

ticaret malını ikindiden sonra pazara sürüp yalan yere yeminle müşteriyi inandıran kimseyi Allah kıyamet gününde temize çıkarmaz,

devlet başkanına dünya menfaati ile biat eden otoritesini kabul edip elini tutan, dünyalık verilmediğinde sözünden cayan kimseye kıyamet gününde acıklı bir azap vardır.

“Sur'a iki üfleme arasında kırk...” zaman vardır Kuyruk sokumu kemiği dışında bütün beden çürüyüp yok olur. Tekrar yaratılış bu kemikten meydana gelir.

Allah gökyüzünden bir hayat yağmuru indirir de, bütün insanlar yeryüzünden tohumların patlayıp çıktıkları gibi yeryüzüne çıkıverirler.

Emanete riayet edilmediği zaman kıyameti bekle,

Emanet, ehil olmayan sahibi olmayan kimseye verildiği zaman kıyameti bekle, buyurdu

İmamlar size namaz kıldırırlar. Eğer doğru ve eksiksiz kılarlarsa hem size, hem onlara sevap vardır.

İmamlar size namaz kıldırırlar hata ederlerse size sevap, onlara da ceza vardır.”

Siz insanların iyiliği için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz” Al-i İmran

Allah esir alınıp zincire vurulduktan sonra İslamı kabul ederek cennete giren kimselerden hoşnud olur.

Allah'ın bir beldede en beğendiği yer o memleketin mescidleridir.

Allah'ın En sevmediği yer ise hile, aldatma ve zina bölgeleri olan çarşı ve pazarlardır.”

Selman-ı Farisi ra Gücünüz yeterse çarşıya ilk girenlerden ve oradan en son çıkanlardan olmayın. Çünkü çarşı şeytanın savaş alanı olup, şeytan bayrağını orada diker.”

Çarşıya ilk girenlerden ve en son çıkanlardan olmayın. Çünkü şeytan yumurtlar ve yavrular şeytan ve yardımcıları hazır bulunur

Ya Muhammed kendin ve müminlerin günahları için Allah’tan bağışlanma dile Muhammed,

İlk peygamberin sözünden eksiksiz olarak insanlara erişen haberlerden biriside; Utanmıyorsan dilediğini yap, cezasını görürsün, sözüdür

Kıyamet günü insanlar arasında görülecek ilk dava kan davalarıdır.”

Melekler nurdan, cinler dumansız kızıl ateşten, Adem ise Kur’an’da size bildirilen topraktan yaratılmıştır.”

Allah’ın peygamberi sav in ahlâkı Kur’an idi.”

“Kim Allah’a kavuşmayı ister ve severse Allah da onunla buluşmaktan hoşnud olur.

Kim Allah’a kavuşmaktan hoşlanmazsa Allah da ona kavuşmayı arzu etmez”

Mü’min Allah’ın rahmeti rızası ve cenneti ile müjdelenince Allah’a kavuşmak ister. Allah da ona kavuşmayı arzu eder.

Kafir ise Allah’ın azabı ve gazabı haber verilince Allah’a kavuşmaktan hoşlanmaz. Allah da ondan hoşlanmaz.

“Şeytan insanoğlunun vücudunda kan gibi dolaşır. Onun kalbinize bir kötülük veya bir şüphe atmasından korktum”

Mü’minûn suresi

“Allah temizdir, sadece temiz olanları kabul eder.
1
Allah peygamberlerine neyi emrettiyse mü’minlere de onu emretmiştir.
2
Allah Peygamberlere: Ey peygamberler, temiz ve helal olan şeylerden yiyin, iyi ve faydalı işler yapın” buyurmuştur.

Ey iman edenler, size verdiğimiz rızıkların helal ve temiz olanlarından yeyin” Bakara

Bir kimse Allah yolunda uzun seferler yapar, saçı başı dağınık, toz toprak vaziyette ellerini açarak,“Ya Rabbi, ya Rabbi” diye dua eder
Halbuki onun yediği haram, içtiği haram, gıdası haramdır Böylesinin duası nasıl kabul edilir.”

Allah kıyamet gününde üç kişiyle konuşmaz, onları temize çıkarmaz, yüzlerine bile bakmaz. Onlara azap vardır. Bunlar zina eden ihtiyar, yalan söyleyen hükümdar, kibirlenen fakirdir.”

“Seyhan Ceyhan Fırat ve Nil hepsi cennet ırmaklarındandır.”

Allah Cumartesi günü toprağı, Pazar günü dağları, Pazartesi günü ağaçları, Salı günü hoşlanılmayan şeyleri, Çarşamba günü nuru yaratmıştır.

Allah Perşembe günü yeryüzüne hayvanları yaydı. Adem as ı ise Cuma günü ikindiden sonra yaratılanların sonuncusu olarak, gündüzün son saatleri olan, ikindi ile gece vakti arasında yarattı.

Halid ibni Velid Mute savaşı günü elimde dokuz kılıç kırıldı, Yemen üretimi enli bir kılıçtan başka bir şey kalmadı.

“Hakim, hüküm verirken ictihadda bulunur ve isabetli bir hüküm verirse iki sevap kazanır.

Hakim hüküm vereceğinde ictihadda bulunur da yanılır, isabet edemezse buna bir sevap vardır.


Sıtma Humma sanki Cehennem sıcağının bir parçasıdır. Onu su ile serinleterek rahatlatınız.

Bir kimse oruç borcuyla ölürse, onun velisi veya akrabası onun yerine orucunu tutar.

Rasûlullah sav akraba ile münasebeti kesmeni yasakladı

bir müslümanın üç günden fazla din kardeşiyle dargın durması helal değildir

Rasûlullah sav Uhud şehidlerini ziyaret etti. Ölü ve yaşayanlara veda eder gibi onlara dua etti

Rasûlullah sav Uhud şehidlerine dua etdi şunları söyledi ahirete sizden önce gideceğim ve sizin Allah yolundaki hizmetlerinize şahitlik yapacağım. Buluşma yerimiz Kevser havuzu yanıdır.

Şu anda ben Kevser havuzunu görmekteyim. Ben sizin şirke düşmenizden korkmuyorum ama dünya hırsıyla birbirinizle yarış edip çekişmenizden korkuyorum.”

dünya hırsıyla birbirinize düşüp kapışmanızdan birbirinizi öldürüp öncekiler gibi helak olup gitmenizden korkuyorum

Aranızda Kevser havuzuna ilk ulaşan ben olacağım ve sizin Allah yolundaki hizmetlerinize şahitlik edeceğim.

Vallahi şu anda Kevser havuzu gözümün önünde ve ona bakıyorum. Dünya hazinelerinin anahtarları bana verildi.

Vallahi sizin benden sonra şirke düşmenizden hiç korkum yok. Ben dünyayı elde etmek için birbirinizle kapışıp kavga etmenizden korkuyorum.”

Bizim en çok alim olanımız Kur’an-ı Kerim’i en çok hıfzedenimizdir.

kim Allah’a itaat etmek üzere adak adarsa ona itaat etsin, isyan etmeyi adayan da adağından vazgeçip Allah’a karşı gelmesin.

Rasûlullah sav zehirli ve çok zararlı olan iri kelerleri öldürmeyi emretti ve,

İbrahim as yakmak için yakılan ateşi üfleyerek daha da yakmaya çalışırdı.

Zehirli iri keleri kim ilk vuruşta öldürürse onun için şu kadar sevap yazılır. İkinci vuruşta öldüren için birincisinden daha az sevap vardır

“Kim zehirli iri keleri ilk vuruşta öldürürse ona yüz sevap yazılır, ikinci vuruşta öldürene bundan biraz az, üçüncü vuruşta öldürene de daha az sevap verilir.”

resullullah sav anlatır Sadaka veren bir kimse Allah’ım, hırsıza, fahişeye ve zengine sadaka verdiğim için sana hamdolsun, dedi. Uykusunda ona denildi ki Hırsıza verdiğin sadaka belki onu hırsızlıktan utandırıp vazgeçirmiştir. Fahişe iffetli bir kadın olacaktır. Zengin de ibret alıp Allah’ın kendisine verdiği mallardan muhtaçlara verecektir.


Ey Adem (a.s.) sen insanların babasısın. Allah seni eli ile yarattı. Sana kendi ruhundan üfürdü. Melekleri sana tazim etmelerini emretti. Onlar da sana secde ettiler. Seni cennete yerleştirdi.

Ey Nuh, yeryüzündeki insanlara gönderilen Rasullerin ilkisin. Allah sana çok şükreden kul adını verdi.

Ey İsa, sen Allah’ın Rasûlü, O’nun Meryem’e yönelttiği kelimesi ve onun yarattığı bir ruhsun. Sen daha beşikte iken insanlarla konuştun.

Ya Muhammed Sen Allah’ın Rasulü ve son peygamberisin. Allah senin gelmiş geçmiş tüm günahlarını bağışlamıştır. Rabbinin huzurunda bize şefaat et,

Arşın altına varıp Rabbım için secdeye kapanacağım, sonra Allah kimseye öğretmediği en güzel hamdi ve övgüyü bana ilham edecek,

Ya Muhammed, secdeden başını kaldır. İste istediğin sana verilecek, şefaat et şefaatın kabul edilecek, buyuracak.

başımı secdeden kaldıracağım ve
Ya Rab ümmetimi bana bağışla, ümmetimi kurtar diye yalvaracağım.

Ya Muhammed ümmetinden hesaba çekilmeyecek olanları cennet kapılarının en sağındaki Bab-ül Eymen’den içeri al, onlar esasen her kapıdan girebilirler, buyurulacak.

Hayatımı elinde tutan Allah’a yemin ederim ki cennet kapılarının iki kanadı arasındaki mesafe Mekke ile Bahreyn’deki Hacer veya Mekke ile Suriye’deki Basra arasındaki mesafe kadar geniştir.


Allah emretti, Allah bizi korur

İbrahim suresi

İbrahim as ın duası Rabbimiz soyumu senin kutsal evinin yanına yerleştirdim. Ey Rabbimiz! namazı devamlı ve tam bir duyarlılık içinde kılıp yerine getirsinler.
1
İbrahim as ın duası Ey Rabbimiz!
sen, insanların gönlünü hevesle
kutsal evine meylettir ki,hac ve umre maksadıyle gelip gitsinler
2
İbrahim as ın duası Ey Rabbimiz!
sen, insanları çeşitli meyvelerle rızıklandır onlar belki şükrederler.


Allah İsmail’in annesine rahmet etsin, zemzemi kendi haline bıraksaydı suyu avuçlamasaydı zemzem suyu akan bir ırmak olurdu,


Hz İbrahim’in duası bereketiyle et ile su, başka yerde yaşayanlarla kıyaslanmayacak şekide Mekkelilere elverişli olmuştur.


ibrahim as şöyle dua etti Allah’ım yiyecek ve içeceklere bereket ver

Rabbim bizden bu hizmeti kabul eyle. Şüphesiz sen duamızı duyan ve niyetimizi bilensin.” Bakara,

Mantar İsrailoğullarına ikram edilen kudret helvası türünden bir rızıktır. Suyu da göz hastalığına şifadır.

Allah’tan günahının bağışlanmasını iste.” Muhammed

Allah’tan bağışlanma iste, çünkü Allah çok bağışlayan ve çok merhamet edendir.” Nisa

Nasr suresi

O’nu eksiksiz övgülerle överek tesbih et ve kendisini her türlü yakıştırmalardan uzak ve mukaddes bil,
1
onun şanını yücelt. Ondan bağışlanmanı ve affedilmeni iste.
2
o kendisine tevbe ile yönelenleri her zaman bağışlayıp affedendir.”

Al-i İmran

Allahtan korkanlar için Rableri katında içlerinden ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetler, tertemiz eşler ve Allah’tan bir hoşnutluk vardır.
1
Allah kullarını çok iyi görendir.
2
Ey Rabbimiz, sana inanıyoruz, bizi affet, günahlarımızı bağışla ve bizi azabından koru
3
Onlar ki sabrederler dürüsttürler. Rablerine yürekten bağlı olup mallarını Allah yolunda harcarlar ve seher de bağışlanma dilerler
4
kim kötülük yapar, , veya nefsine zulmeder de affetmesi için Allah’a yalvarırsa, Allah’ı çok bağışlayıcı ve merhametli olarak bulacaktır.”


ey Peygamber! sen onların arasında iken, Allah onlara azap edecek değildir ve mü’minler, Allah’tan bağışlanma isterken yine Allah onlara azap edici değildir.
Enfal
.
onlar ki, utanç verici bir kötülük yaptıklarında , veya canlarına zulm ettikleri zaman Allah’ı hatırlar ve günahlarının affı için yalvarırlar.
günah üzerinde ısrar etmezler.
1
Zaten Allah’tan başka kim günahları affedebilir. Al-i İmran,

Bazan benim kalbim de dalar. Kalbime gaflet gelir Ama ben günde yüz defa Allah’tan bağışlanma diliyorum.

Vallahi ben günde yetmiş defadan fazla Allah’tan beni bağışlamasını diler ve tevbe ederim.

Allah’a yemin ederim ki, siz hiç günah işlemeseydiniz ve tevbe etmemiş olsaydınız, Allah sizleri ortadan kaldırır, yerinize günah işledikten sonra Allah’tan af dileyecek bir toplum getirir ve onları affederdi.”

Rasûlullah sav bir toplantıda yüz defa “Rabbiğfir li ve tüb aleyye inneke ente’t-tevvâbu’r-Rahîm = Allahım bağışla, tevbemi kabul eyle. sen tevbeleri çok kabul eden ve çok merhamet edensin, derdi

“Bir kimse günahlarına tevbe ile bağışlanma talebine devam ederse Allah o kimseye her darlıktan çıkış, her üzüntüden bir kurtuluş yolu gösterir ve ona beklemediği yerden rızık verir.”

kim Estağfirullahellezi la ilahe illa hüve el hayyel kayyume ve etûbu ileyh = Kendisinden başka ilah olmayan, her an diri olan kainatı yöneten Allah’tan bağışlamasını diler ve günahlarıma tevbe ederim
savaştan kaçma günahı bile olsa bağışlanır.”

İstiğfarın en üstünü kulun şöyle demesidir: Allahım sensin Rabbim, senden başka ilah yok Ben senin kulunum. sana verdiğim sözüm ve senin va’din üzereyim Yaptıklarımın şerrinden sana sığınırım.

İstiğfarın en üstünü şöyledir Allahım Rabbim nimetlerinle Günahımla huzurundayım. Beni bağışla, senden başka günahları bağışlayacak kimse yoktur kim bu duayı faziletine inanarak okur sa o cennetlik olur.

Rasûlullah sav selamla namazdan çıkınca üç defa istiğfar eder ve Allahumme ente’s-Selam ve minke’s-Selam tebarekte ya zelcelali velikram = Allahım sen selamsın, selamet ve esenlik sendendir. Ey azamet ve ikram sahibi Allah’ım, sen hayır ve bereketi çok olansın, derdi.

hadis rivayetçilerine soruldu
İstiğfar nasıl yapılır? O da:
Estağfirullah Estağfirullah dersin, diye cevap verdi

Rasûlullah sav vefatından önce sık sık “Sübhanallahi ve bihamdihi estağfirullahe ve etubu ileyh = Allah’ı noksanlıktan tenzih eder ve hamdederim. Allah’tan bağışlama
diler ve günaha tevbe ederim, derdi

Allah-u Teala şöyle buyurdu:
Ey Ademoğlu, sen bana dua ettiğin
benden affedilmeni umduğun sürece işlediğin günah ne kadar çok olursa olsun seni bağışlarım.

Ey Ademoğlu, günahların gökyüzünü kaplayacak kadar çok olsa, sonra da benden affını istesen, günahların çokluğuna aldırış etmeden seni affederim.

Ey Ademoğlu, sen yeryüzünü dolduracak kadar günahla karşıma gelsen, fakat bana hiçbir şeyi ortak koşmamış olsan şüphesiz ben de seni yeryüzü dolusu bağışla karşılarım.

Ey kadınlar sadaka veriniz ve çok istiğfar ediniz ben Cehennemin çoğunu sizinle dolmuş gördüm,” Çünkü siz çok lanet eder kocanızın iyiliklerini unutur, nankörlük yaparsınız.

Ey kadınlar Aklı ve dini eksik olup da aklı başında adamların aklını çelen sizin gibisini görmedim”

İki kadının şahitliği bir erkeğin şahitliğine bedeldir. Kadının günlerce namaz kılmayıp oruç tutmadığı da olur. Bu da dininin noksanlığıdır,”

Hıcr, suresi

Allahın azabından korkup rahmetine sığınan takva sahipleri, kesinlikle cennetlerde ve ırmak başlarındadırlar.
1
Onlar Esenlik ve güvenlik içerisinde karşılanacaklar gönüllerindeki kini, hasedi kökünden söküp attık; Onlar mutluluk divanları üzerinde, karşı karşıya oturmuş sohbet eden kardeştirler.
2
cennetde onlara, hiçbir yorgunluk ve bitkinlik erişmez ve oradan çıkarılacak da değillerdir.

Zuhruf suresi

O gün Allah onlara: “Ey benim kullarım! bugün ne korkacaksınız, ne de üzüleceksiniz!”diyecek. O kullarım ki, ayetlerime inanmışlar ve müslüman olmuşlardır.
1
Ey kullarım! Siz ve mü’min eşleriniz girin cennete, orada ağırlanıp sevindirileceksiniz.
2
Orada altın tepsiler ve kadehlerle onların etrafında dolaşılır. Orada canlarının çektiği, gözlerinin hoşlandığı herşey var. cennet işte böyledir.
3
sizler orada ebedi kalacaksınız. Dünyada yaptığınız dürüst işler sayesinde, Size orada pekçok meyveler de var, onlardan yersiniz,
işte size miras verilecek cennet

Duhan, suresi

Allahın azabından korkup rahmete sığınan takva sahipleri, gerçekten güvenilir bir makamdadırlar.
1
Allahın rahmetine sığınanlar
Bahçe ve pınarlar arasında, ince ipekten ve kalın atlas elbiselerden giyerek karşı karşıya otururlar.
2
biz o mü’minleri siyah iri gözlü hurilerle de evlendiririz. Orada güven içinde canlarının çektiği her türlü meyveyi isteyip getirtirler.
3
ilk tattıkları ölümden başka orada artık ölüm tatmayacaklar ve böylece Allah onları yakıcı ateşin azabından korumuş olacaktır.
4
Bu Rabbinin bir lütfudur ve en büyük kurtuluş budur.”

Mutaffifin suresi

“Şüphesiz ki erdem sahipleri ve iyi kişiler cennet nimetleri içindedirler.
1
erdem sahipleri Koltuklara yaslanarak etrafı seyrederler. Onların yüzlerinde nimetin ve mutluluğun sevincini görürsün.
2
Onlara sarhoşluk vermeyen şaraplardan sunulur ve içirilir, dünyadaki içkilerin tersine bunların içiminden sonra etrafa kötü kokular değil, misk kokusu yayılır.
3
Öyleyse değerli şeylere ulaşmak için can atanlar, yarışanlar bu nimetlerin bulunduğu cennete girmek için yarışsınlar.
4
bu şaraba tesnim pınarının suyu karıştırılmıştır. Bu Tesnim denilen kaynak su öyle bir kaynaktır ki, Allah’a yakın olma şerefine erişenler ondan içerler.”

Cennetlikler cennette yiyip, içerler, ama büyük ve küçük abdest bozmazlar ve sümkürmezler. Yedikleri geğirme ve misk gibi kokan ter yoluyla çıkar.

Cennetlikler Nefes alıp verdikleri gibi rahat bir şekilde; Cenab-ı Hakk’ı noksan sıfatlardan tenzih, kemal sıfatlarıyla tavsif etmekten zevk alırlar.”

Allah-u Teala, ben salih kullarım için hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın duymadığı, hiçbir insanın aklına getirip hayal edemediği nimetler hazırladım” buyurdu.

mü’minlere gelince, mükafat olarak öteki dünyada onlara göz aydınlığı olarak nelerin saklandığını kimse bilip hayal edemez.” Secde Suresi

Cennete ilk girecek kimselerin yüzleri dolunay gibi parlak olacak onların peşisıra girecek olanlar, gökyüzündeki en parlak yıldız gibi aydınlık olacak,

Cennette küçük ve büyük abdest bozmak yoktur. Onlarda tükrük ve sümük te bulunmayacaktır. Onların tarakları altındandır. Terleri misk gibidir.

Cennetliklerin Buhurdanlıklarındaki koku cennetin güzel kokulu ağacındandır. Eşleri hurilerdir.

Cennetliklerin hepsi de babaları Adem’in şeklinde yaradılmış olup boyları altmış arşındır.”

Onların Cennet'teki kapları altındandır. Onların teri misktir.

Ehl-i Cennet'in arasında ne çekişme vardır, ne de düşmanlık. Kalpleri bir kalp gibi birdir.

Onlar sabah, akşam Allah'ı tesbîh ederler tüm yakışıksız ve noksan özelliklerden uzak tutarak anarlar

Musa as Ya Rabbi, cennetliklerin en üstün derecesi nedir? Diye sordu. Allah da buyurdu: Onlar has kullardır Onların fidanlarını elimle ben dikip mühürledim.

Musa as Ya Rabbi, cennetliklerin en üstün derecesi nedir? Diye sordu. Allah da buyurdu Onlara olan nimetleri ne göz görmüş, ne kulak duymuş, ne de kimsenin hatır ve hayalinden geçmiştir.

cehennemden en son çıkacak ve cennete en son girecek kimse Cehennemden emekliye emekliye sürünerek çıkar, Allah cennete gir, buyurur. Adam cennete gider, fakat ona Cennet doluymuş gibi gelir.

cennete en son girecek kimse
Allah’a: Ya Rabbi, cenneti dopdolu buldum, der. Allah ona: orada dünyanın on misli yer verilmiştir, buyurur. O Adam: Ya Rabbi kainatın hükümdarı alay ediyorsun halime mi gülüyorsun, der İşte cennettin en aşağı seviyesindeki adam budur

cennette mü’min için altmış mil yükseklikte içi boş inciden yapılmış bir çadır vardır. Orada mü’minin ziyaret ettiği aileleri vardır. Çadırın genişliğinden aileler birbirini göremez.”

Cennette öyle bir ağaç vardır ki, hızlı ve becerikli ata binen bir kimse koşucu ağac gölgesinde yüz yıl koşar da onu aşamaz.”

Cennetlikler kendilerinden yüksek köşklerde bulunanları, ufukda gezinen parlak yıldızları gördükleri gibi seyrederler, yükseklik derece farkından dolayıdır.”

Ashab-ı Kiram, “Ya Rasulallah, o yerler kimsenin ulaşamayacağı peygamber köşkleri midir?”, diye sordu. Allah Rasulü de buyurdu: Evet, öyledir Allah’a iman edip peygamberlere inanan kimselerin de yurtlarıdır.”

Cennette okun yayı kadar bir yer bile dünyada üzerine güneş doğan ve batan şeylerin hepsinden daha hayırlıdır.”

Cennette bir Pazar yeri vardır ki cennet sakinleri haftada bir toplanır yüz ve elbiselerine cennet kokuları üfleyen bir kuzey rüzgarı eser ve böylece güzellikleri artar.

cennet sakinleri Önceki hallerinden daha güzel ve yakışıklı olarak eşlerine döndüklerinde aileleri onlara Vallahi güzelliğinize güzellik katılmış derler.

Cennetlikler yükseklerdeki köşkleri, sizin gökyüzündeki yıldıza baktığınız gibi seyredecekler

cennetten hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın duymadığı hiçbir kimsenin hatırından bile geçirmediği nimetler vardır”,

Secde Suresi,

“Onlar yataklarından geceleri kalkarak, korku ve ümid içinde Rablerine yalvaranlardır
1
Onlar kendilerine geçinmeleri için verdiğimiz rızıktan Allah yolunda başkalarına harcayanlardır.
2
mü’minlere , yaptıklarından dolayı mükafat olarak, öteki dünyada göz aydınlığı olarak nelerin saklandığını kimse bilip hayal edemez.

Cennetliklere şöyle seslenilir Siz cennette ebediyyen yaşayacak, hiç ölmeyeceksiniz. Hep sağlıklı olacak hastalanmayacaksınız.

Cennetliklere şöyle seslenilir Siz
genç kalacak, ihtiyarlamayacak
nimet ve mutluluk içinde olacak, keder ve sıkıntı çekmeyeceksiniz

cennetin en aşağı derecesinde bulunan birine Allah; ne dilersen dile Kalbinden geçenleri diledin mi diyecek, o da evet diyecek. o kimseye dilediklerin, bir misli fazlasıyla sana verilecektir, denilecek.”


Allah cennetliklere Ey Cennet sakinleri, diye seslenir. Onlar da:
Buyur Rabbimiz, emrindeyiz, bütün hayır ve iyilikler senin elindedir, derler.

Allah cennetliklere halinizden memnun musunuz? Diye sorar. Onlar da Nasıl memnun olmayalım. Rabbimiz, sen bize hiç kimseye vermediğin nimetleri verdin, derler.

Allah cennetliklere size bunlardan daha değerli nimetler vereyim mi? Buyurur. Cennetlikler, Bunlardan daha değerlisi ne olabilir Rabbimiz, derler Allah da Sizlerden razı oldum size gazap etmiyeceğim, buyurur.

Rasûlullah sav aya baktıktan sonra şöyle buyurdu: “Şu ayı hiçbir sıkıntı çekmeden gördüğünüz gibi öteki dünyada Rabbinizi de aynen göreceksiniz.”

Cennetlikler cennete girince Allah onlara: Size daha fazla vermemi istermisiniz? Diye soracak. Onlar:
Yarabbi yüzlerimizi ak etmedin mi, bizi cennete koyup cehennemden kurtarmadın mı? Daha ne isteriz, derler.

Allah cennet ehlinin gözlerindeki perdeyi kaldırıverir de onlara verilen en güzel ve en değerli şey Rablerine bakmak olacaktır.

Yunus suresi

iman edip de yararlı işler yapanlara gelince; Rableri imanlarından dolayı onları doğru yola eriştirmektedir.
1
iman edip yararlı iş yapanlar
Ahirette nimet dolu cennetlerde, bulunacaklar ve onların altlarından ırmaklar akmaktadır.
2
Onlar, orada mutluluk makamında olup: “Ey Allah’ım! Sınırsız kudret ve izzetinle sen ne yücesin, seni her türlü noksanlardan tenzih ederiz” diye dua ederler.
3
onların selamlaşmaları “selam olsun” şeklinde Cenneteki müminler dua ve niyazlarının sonunda Eksiksiz övgüler alemlerin Rabbi Allah’a mahsustur” derler.”


Bize doğru yolu gösterip hidayete erdiren, yüce Allahı eksiksiz övgüler ile över hamdü sena ederim.

Allahım İbrahim as a ve onun âline rahmet ettiğin gibi kulun ve ümmî peygamber Muhammed sav e hanımlarına ve zürriyetine hayır ve rahmetini esirgeme.

İbrahim ve O’nun âline hayır ve bereket lutfettiğin gibi kulun ve ümmi peygamber olan Rasûlün Muhammed sav e hanımlarına ve zürriyetine hayır ve bereket ihsan eyle, şüphesiz sen övülmeye layık ve yücelerin yücesisin.Allahım
 

Murataltug

Müdavim
Katılım
15 Ekim 2017
Mesajlar
5,588
Reaksiyon puanı
3,044
Puanları
113
Yaş
37
İslâm'ın en hayırlısı hangisidir? Diye soruldu.

Rasûlüllah (sallallahü aleyhi ve sellem "Yiyecek yedirmen, tanıdığına tanımadığına selâm vermendir" cevâbını verdi
 

Murataltug

Müdavim
Katılım
15 Ekim 2017
Mesajlar
5,588
Reaksiyon puanı
3,044
Puanları
113
Yaş
37
Kim Allah'a bir derece kibirde bulunursa, Allah da onu alçaltır, böylece onu esfel-i safiline (aşağıların aşağısına) atar."
 

Murataltug

Müdavim
Katılım
15 Ekim 2017
Mesajlar
5,588
Reaksiyon puanı
3,044
Puanları
113
Yaş
37
Herkesin niyet ettiği ne ise, eline geçecek olan şey ancak odur.
 

Murataltug

Müdavim
Katılım
15 Ekim 2017
Mesajlar
5,588
Reaksiyon puanı
3,044
Puanları
113
Yaş
37
Ebû Mûsâ ra Yâ Rasûlallah sav
hangi Müslüman efdaldir? diye sorunca Rasûlüllah buyurduki Müslümanlar, dilinden ve elinden selâmette kalandır
 

Murataltug

Müdavim
Katılım
15 Ekim 2017
Mesajlar
5,588
Reaksiyon puanı
3,044
Puanları
113
Yaş
37
Kim samimi olarak şehid olmayı isterse şehid olmasa bile kendisine bu mertebe verilir."
 

Murataltug

Müdavim
Katılım
15 Ekim 2017
Mesajlar
5,588
Reaksiyon puanı
3,044
Puanları
113
Yaş
37
Ey müslümanlar, düşmanla karşılaşmayı arzu etmeyiniz. Allah'tan afiyet dileyiniz.
 

Murataltug

Müdavim
Katılım
15 Ekim 2017
Mesajlar
5,588
Reaksiyon puanı
3,044
Puanları
113
Yaş
37
Hz Âişe buyurdu ki Rasûlüllah'ı, soğuğu şiddetli bir günde vahy inerken gördüm şakaklarından boncuk boncuk ter akardı.
 
Üst