Dualarım tüm insanlara

Bu konuyu okuyanlar

Murataltug

Müdavim
Katılım
15 Ekim 2017
Mesajlar
5,873
Reaksiyon puanı
3,096
Puanları
113
Yaş
38
Dualar

Amellerin en faziletlisi Allah için sevmek, Allah için buğzetmektir.Ebu Davud

Hz. Peygamber'in (s.a.v.) Rüyada Öğrettiği Dua

Allah'ım, senden yalvararak diliyorum; Ey gizliyi bilen! Ey göğü kudreti ile bina eden! Ey yeri izzeti ile döşemiş olan! Ey celalinin nuru ile güneşi ışık merkezi, ayı yol gösterici kılan!

Ey her temiz nefse yönelen! Ey gönlü temizlerin korkusunu gideren Ey yaratıkların ihtiyacı ve dileklerini yerine getiren!

Ey Yusuf'u kölelikten kurtaran! Ey kulların ihtiyaçlarını zatına iletmek için aracı koymayan! Her dilek sahibinin müracaatını doğrudan doğruya dinleyen, karşılığını veren Rabbim!

hiçbir yardımcıya muhtaç olmayan Rabbim! Sana geleni engelleyecek kimse yok Sen öyle bir Rab'sin ki; sana müracaat edip isteyenlere verdikçe hazinen azalmaz

Ya Rabbi! dileyenlerin çokluğu cömertliğini azaltmaz, bilakis yağmur gibi yağar, yağdırırsın.

Ya Rabbi! Peygamberin Hz. Muhammed'e O'nun ali ve ashabına sonsuz selam olsun

Ya Rabbi Duamı kabul et, istediğimi lutfet. Çünkü sen herşeye gücü yetensin!

İmâm Şafiî'nin Duası

O'ndan başka ilah yoktur. O, üstündür, hikmet sahibidir.

Muhakkak ki Allah katında din, İslâm'dır.

Ben de Allah'ın tanık olduğu şeye tanıklık ederim ve bu tanıklığı, Allah'a emanet ederim, onu bana kıyamet gününde versin.

Allah'ım her türlü âfet ve belâdan, gece ve gündüz gelecek musibetlerden, kutsallığının nuruna sığınırım

Allah'ım her belâ âfet ve musibetten kutluluğuna büyüklüğüne, temizliğinin azametine sığınırım.

Hayırdan başka bizi her şeyden koru, bize yalnız hayır ver Allah'ım.

Allah'ım. Sığınacağım varlıksın sana sığınırım sığınılacak yer sensin sana iltica ederim

yalnız senden yardım dilerim, ey huzurunda zorbaların küçüldüğü, Firavunların boyunlarının eğildiği Rabbim.

Rabbim Senin yüzüstü bırakmandan, örttüğünü açmandan, senin zikrini unutmaktan, şükründen yüz çevirmekten sana sığınırım.

Gece ve gündüz, uykuda ve uyanıkken, hazarda ve seferde, hayatta ve ölünce senin himayendeyim Rabbim

Seni anmak benim şiarım, seni övmek benim örtümdür Senden başka ilah yoktur.

Azametini yüceltmek için, zâtının yüceliğini anmak için seni tesbih eder, sana hamd ederim. Ya Rabbi,

Ya Rabbi beni yüz üstü bırakma kullarının şerrinden beni koru.

Hz. Ali'nin Duası


Allah'ım! Belâ ve musibetden, düşmanların sevinmesinden, hapsedilmek bağlanmak sopa ve kamçılarla dövülmekten sana sığınırım.

Allah'ım! Benim günahlarım sana zarar vermez, senin bana merhamet eylemen de senden bir şey eksiltmez.

Allah'ım! Senden iyilik, fetih, yardım, bereket, bol rızk aydınlık, temizlik ve hidayet dilerim.

Allah'ım ayın ve olayların şerrinden sana sığınırım

Hz. Muaz ile Bilal'in Duaları

Allah'ım! Gözler uyumuş, yıldızlar kaybolmuştur. Sen ise sağsın ve herşeyi kudret elinde tutansın.

Allah'ım! Cenneti arayışım ağır, ateşten kaçışım zayıftır Allah'ım! Bana bir va'dde bulun ki va'dine dayanayım

Allah'ım! kıyamet günü senin va'dine dayanayım. Şüphe yoktur ki, sen va'dine muhalefet etmezsin.

Kadir Gecesi Duası

Fahr-i Kâinat Efendimiz sav
Aişe validemiz e Kadir gecesi için şu duayı öğretmiştir Ellâhümme inneke afüvvün, tuhibbu'l-afve fa'fü annî

Fahr-i Kâinat Efendimiz sav
Aişe validemiz e Kadir gecesi için şu duayı öğretmiştir
Allah'ım! Şüphesiz Sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet

Kadir gecesi için efendimiz sav
Şu duayı öğretti Ellâhümme inneke afüvvün, tuhibbu'l-afve fa'fü annî Allah'ım! Şüphesiz Sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet

Uhud Savaşı sonrası Peygamberimiz'in (s.a.v.) duâsı

Allah'ım! Hamdın tamamı sana aittir. Senin ihsanına kimse karşı çıkamaz. Senin tuttuğunu da kimse alamaz. Sapıttığını kimse hidayete erdiremez.

Allah'ım senin Hidayete erdirdiğini kimse sapıtamaz. Verdiğini kimse engelleyemez engellediğini kimse veremez. Uzaklaştırdığını da kimse yaklaştıramaz.

Allah'ım bize bereket, rahmet, fazl ve rızkını ihsan eyle...

Allah'ım! Değişmeyen ve zeval bulmayan nimetini istiyorum.

Allah'ım! Yokluk gününde yardımını, korku gününde emniyetini istiyorum.

Allah'ım! Bize verdiğin ve vermediğin şeylerin şerrinden sana sığınırım.

Allah'ım! Bizleri Müslüman olarak öldür ve Müslüman olarak dirilt.

Bizi aldatılmadan ve zelil olmadan salihler zümresine ilhak eyle. Allah'ım

Allah'ım Peygamberleri'ni yalanlayıp senin yolundan insanları alıkoyanları helak et

Allah'ım! Kendilerine kitap verilen kâfirleri helak et Azabını ve cezanı onların üzerine indir.

Ma'ruf-u Kerhi'nin Duası

Dinim için, dünyam için, beni ilgilendiren meselelerim için kerim olan Allah bana kafidir.

Bana zulmedenden daha kuvvetli bulunan alim olan Allah bana yeter.

Bana kötülükle yaklaşanın belini kırabilecek derecede şiddet ve kuvvete sahip olan Allah bana kafidir. Rahim olan Allah ölüm anında bana kafidir.

Kabirde sorguya çekildiğim anda Allah bana kafidir. Hesap zamanında kerim olan Allah bana kafidir.

Mizanın yanında latif olan Allah bana kafidir. Sıratın yanında, kadir olan Allah bana kafidir.

Allah bana kafidir. İlah ancak O'dur. O'na yaslanırım. O büyük arşın sahibidir.

Hz. Ali'nin Cenazeyi Kabre Koyduktan Sonraki Duası

Allah'ım! Bu adam senin kulundur ve kulunun oğludur. Sana misafir gelmiştir. Sen kabul edenlerin en cömertisin

Allah'ım! Misafirinin kabrini genişlet ve günahlarını bağışla. biz onu iyi biliyoruz. Bununla beraber sen onu bizden daha iyi bilirsin.

Allah'ım Senden başka ilah bulunmadığına, Muhammed'in (s.a.v.) kulun ve Resulün olduğuna şahitlik ederim

İHTİYAÇ DUASI

Allah'ım, Sen'den gerçek imanlı zatların başarısını, ermişlerin amellerini, tevbe ehlinin öğütleşmesini, sabır ehlinin azmini isterim

Allah'ım, Sen'den korku ehlinin ciddiyetini, seni isteyenlerin arzusunu takva ehlinin ibadeti ve ilim erbabının irfanını isterim

Allah'ım Sana isyandan çekindirecek bir korku ver ki
Sen'den gereği gibi korkayım.

Allah'ım, Sana isyandan çekindir Sana itaat ile öyle amel edeyim, onunla rızana layık olayım,

Allah'ım Sen'den korkarak içtenlikle Sana döneyim, sırf Senin sevgini kazanmak için içten öğüt vereyim.

Her işte Sana güvenip, Sana sığınayım, Sana hüsn'ü zan besliyeyim. Nurun yaratıcısı Cenab-ı Hakk'a teşbih ederim.

ALLAH VE RESULÜNÜ SEVME DUASI

Allah'ım! Sevgini, seni seven kimsenin sevgisini ve sevgine ulaştıracak ameli istiyorum.

Allah'ım! Sevgini, bana canımdan, ailemden ve soğuk sudan daha sevimli eyle. (Tirmizi, De'avat, 74)

İYİLERDEN OLMAK İÇİN OKUNACAK DUALAR

Allah'ım! Bilerek ve hata ile işlediğim günahlarımı bağışla.

Allah'ım! Bana işlerin ve ahlakın en iyisini nasip et.

Allah'ım İşlerin ve ahlakın en iyisini ancak sen nasip edersin, kötüsünden de ancak sen alıkoyarsm. (Heysemi, Ed'ıye, 33, No: 17365)

HZ. ABDULLAH ve ABBAS'IN DUALARI

Allah'ım! Gökleri ve yeri aydınlatan yüzünün nuruyla senden, beni korumanı himaye ve hıfzın altına almanı dilerim.

Allah'ım! Beni, rızkına kanaat edenlerden eyle, bana verdiğin rızkı bereketli kıl ve arkada bıraktığım her şeyimi gözet.

Allah'ım! Muhammed(s.a.v.)'in büyük şefaatini kabul eyle. Onun yüksek derecesini daha da yücelt.

Allah'ım İbrahim ile Mûsâ as a verdiğin gibi, Muhammed sav
Ve ashabına da dünya ve âhiretteki her dileğini ver.

İMANI GÜÇLENDİREN DUA

El-hamdü lillahi ale'l-iman. El-hamdü lillahi ale'l-îslam. El-hamdü lillahi ale'l-ihsan. El-hamdü lillahillezi cealena min ümmeti Muhammedin aleyhissalatü vesselam.

Allahu Teala'nın bize lütfettiği iman ve İslam'a ve bu büyük ihsana şükürler olsun

Bizi Muhammed Aleyhissalatü vesselam'm ümmetinden kılan- Allahu Teala'ya hamd olsun.


PEYGAMBERİMİZİN MECLİSTEN AYRILIRKEN OKUDUĞU MAĞFİRET DUASI

Sübhanekallahümme Rabbi ue bi hamdike, la ilahe illa ente estağfirüke ve etubü ileyk.

Yüce Allah'ım, her an Seni anar ve Sana şükür vazifemizi eda ederiz.

Yüce Allah'ım Senden başka ilah yoktur. Senden af ve mağfiret diler tevbe ederiz.


ÇÖZÜMSÜZ ZAMANLARDA OKUNACAK DUA

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ya Rabbi, sıfatların, yüce saltanatın, en güzel

Ya Rabbi en güzel isimlerin yüzü hürmetine peygamber
Ve velilerinin nuru temizliği, şehidlerinin kanı hürmetine ilmimi arttır,

Ya Rabbi ölmezden önce tevbe, ölürken rahatlık, öldükten sonra mağfiret, cehennemden kurtuluş, cennete giriş nasib eyle,

dünyada da ahirette de afiyet ve huzur ver, ey en merhametli rahmetin hürmetine duamı kabul buyur. İlahi

Hüseyn ve kardeşi dedesi, babası yüzü hürmetine, anası ve oğulları hürmetine beni darlıktan kurtar, ey en merhametlilerin merhametlisi rahmetinle kabul buyur.

TAİF DÖNÜŞÜ DUA

Allah'ım! Kuvvetimin za'fa uğradığını, çaresizliğimi, halkın gözünde hor görüldüğümü ancak sana arz ederim.

Ey merhametlilerin en merhametlisi, herkesin zayıf görüp de dalına bindiği biçarelerin Rabbi sensin. İlâhî!

huysuz ve yüzsüz düşmanın eline düşürmeyecek, hatta hayatımı eline verdiğim bir akraba ve dosta bile bırakmayacak kadar bana merhametlisin.Ya Rabb,

eğer bana gazaplı değilsen, çektiğim belâ ve sıkıntılara aldırmam, fakat esirgeyiciliğin bunları göstermeyecek kadar geniştir. Ya Rabb

gazabına uğramaktan, rızandan mahrum kalmaktan, karanlıkları aydınlatan, din ve dünya işlerini dengeleyen nuruna sığınırım Ya Rabb

Razı oluncaya kadar işte affını diliyorum. Bütün kuvvet ve kudret ancak seninledir Ya Rab

Dua olup dökülür gönlümdeki şu arzu dudaklarımdan bir Mümin gibi olsun hayatım ey Rabbim!

Uzaklaşsın sayende karanlık, dünyadan Aydınlansın her taraf parıltınla ey Rabbim!

Çiçek nasıl süsüyse bağın ve bahçenin Ben de süsü olayım vatanımın ey Rabbim!

Yaşamım, pervaneninki gibi olsun bir anlık Artsın ilim mumuna olan aşkım ey Rabbim!

Fakirleri gözetmek vazifem olsun benim Dertli ve zayıfları sevmek gayem, ey Rabbim!

Kötülüklerden kurtar beni sen Beni yürüt doğru yolda Rabbim

BİLİNEN VE BİLİNMEYEN ŞEYLERDEN SIĞINMA DUALARI

Allah'ım! Kalplerimizi birleştir, aramızı ıslahet, bize kurtuluş yollarını göster, karanlıklardan aydınlığa çıkar,

Allah'ım bizi her türlü çirkinlikden açığından ve gizlisinden uzaklaştır.

Allah'ım Bize kulaklarımızı, gözlerimizi, kalplerimizi, eşlerimizi ve neslimizi mübarek eyle.

Allah'ım Tövbelerimizi kabul eyle, şüphesizki sen tövbeleri çok kabul edensin, çok merhametlisin.

Allah'ım Bizi nimetlerine şükredenler, nimetlerinle seni övenler, verdiğin nimetleri kabul edenler eyle ve bize nimetlerin devamım ihsan eyle. Hakim, De'avat

DARGINLIKLARI GİDERMEK İÇİN OKUNACAK DUA

Allah'ım! Kalplerimizi birleştir bizi ayrılığa düşürme

Allah'ım Aramızı sosyal ilişkilerimizi düzelt. Bizi doğru yola ilet. Bizi şirk, küfür ve nifak) karanlıklarından kurtar

Allah'ım iman ve İslam nuruna çıkar, bizi her türlü çirkinlik ve edepsizliğin açığı gizlisinden uzaklaşır. Allah'ım!

Allah'ım Kulak ve gözlerimizi eşlerimizi her türlü kötülükten ve günahtan koru. (îbn Hibban, Rakaik, No: 996)

TEMBELLİKTEN KURTULMAK İÇİN DUA

Allahümme innı euzü bike mine'l-hemmi ve'l-hazeni ve'l aczi ve'l keseli ve'l-cübni ve'l-buhli ve dalai'd-deyni ve ğalebeti'r-ricali


Allah'ım! Hüzünden, kederden, acizlik tembellik korkaklık cimrilik, borç baskısından ve insanların kahrına uğramaktan sana sığınırım. (Buhari,7/159)
 

Murataltug

Müdavim
Katılım
15 Ekim 2017
Mesajlar
5,873
Reaksiyon puanı
3,096
Puanları
113
Yaş
38
Allah'ım, senden yalvararak diliyorum; Ey gizliyi bilen! Ey göğü kudreti ile bina eden! Ey yeri izzeti ile döşemiş olan! Ey celalinin nuru ile güneşi ışık merkezi, ayı yol gösterici kılan Hz Muhammed sav in duası
 

Murataltug

Müdavim
Katılım
15 Ekim 2017
Mesajlar
5,873
Reaksiyon puanı
3,096
Puanları
113
Yaş
38
hiçbir yardımcıya muhtaç olmayan Rabbim! Sana geleni engelleyecek kimse yok Sen öyle bir Rab'sin ki; sana müracaat edip isteyenlere verdikçe hazinen azalmaz Hz Muhammed 'in duası
 

Murataltug

Müdavim
Katılım
15 Ekim 2017
Mesajlar
5,873
Reaksiyon puanı
3,096
Puanları
113
Yaş
38
İYİLERDEN OLMAK İÇİN OKUNACAK DUALAR

Allah'ım! Bilerek ve hata ile işlediğim günahlarımı bağışla.

Allah'ım! Bana işlerin ve ahlakın en iyisini nasip et.

İşlerin ve ahlakın en iyisini ancak sen nasip edersin, kötüsünden de ancak sen alıkoyarsın Allahım

(Heysemi, Ed'ıye, 33, No: 17365)
 

Murataltug

Müdavim
Katılım
15 Ekim 2017
Mesajlar
5,873
Reaksiyon puanı
3,096
Puanları
113
Yaş
38
HZ. ABDULLAH B. ABBAS'IN DUALARI


Allah'ım! Gökleri ve yeri aydınlatan yüzünün nuruyla senden, beni korumam, himaye ve hıfzın altına almanı dilerim.

Allah'ım! Beni, rızkına kanaat edenlerden eyle, bana verdiğin rızkı bereketli kıl ve arkada bıraktığım her şeyimi gözet.

Allah'ım! Muhammed(s.a.v.)'in büyük şefaatini kabul eyle. Onun yüksek derecesini daha da yücelt.

Allah'ım İbrahim ile Mûsâ' as a verdiğin gibi Muhammed(s.a.v.)'in
de dünya ve âhiretteki dileğini ver.
 

Murataltug

Müdavim
Katılım
15 Ekim 2017
Mesajlar
5,873
Reaksiyon puanı
3,096
Puanları
113
Yaş
38
Allah'ım iman ve İslam nuruna çıkar, bizi her türlü çirkinlik ve edepsizliğin açığı gizlisinden uzaklaşır. Allah'ım!

(îbn Hibban, Rakaik, No: 996)
 

Murataltug

Müdavim
Katılım
15 Ekim 2017
Mesajlar
5,873
Reaksiyon puanı
3,096
Puanları
113
Yaş
38
HER TÜRLÜ TEHLİKE VE BELA İÇİN KORUYUCU AYETLER

Vela yeudühu hıfzühüma ve hüue'l-aUyyü'l-azlm

Onları görüp gözetmek O'na güç gelmez. Zira yüce ve azametli yalnızca O'dur.

Bakara, 255
 

Murataltug

Müdavim
Katılım
15 Ekim 2017
Mesajlar
5,873
Reaksiyon puanı
3,096
Puanları
113
Yaş
38
İMANI GÜÇLENDİREN DUA

El-hamdü lillahi ale'l-iman. El-hamdü lillahi ale'l-îslam. El-hamdü lillahi ale'l-ihsan. El-hamdü lillahillezi cealena min ümmeti Muhammedin aleyhissalatü vesselam.

Allahu Teala'nın bize lütfettiği iman ve İslam'a ve bu büyük ihsana şükürler olsun.

Bizi Muhammed Aleyhissalatü vesselam'm ümmetinden kılan- Allahu Teala'ya hamd olsun
 

James Howlett

Müdavim
Cezalı
Katılım
26 Ekim 2020
Mesajlar
4,930
Reaksiyon puanı
4,286
Puanları
113
Yaş
35
Sağol kardeşim Allah razı olsun
 

Murataltug

Müdavim
Katılım
15 Ekim 2017
Mesajlar
5,873
Reaksiyon puanı
3,096
Puanları
113
Yaş
38
PEYGAMBERİMİZİN MECLİSTEN AYRILIRKEN OKUDUĞU MAĞFİRET DUASI

Okunuşu: Sübhanekallahümme Rabbi ue bi hamdike, la ilahe illa ente estağfirüke ve etubü ileyk.

Yüce Allah'ım, her an Seni anar ve Sana şükür vazifemizi eda ederiz.

Yüce Allah'ım Senden başka ilah yoktur. Senden af ve mağfiret diler tevbe ederiz.
 

Murataltug

Müdavim
Katılım
15 Ekim 2017
Mesajlar
5,873
Reaksiyon puanı
3,096
Puanları
113
Yaş
38
İMANI GÜÇLENDİREN DUA

El-hamdü lillahi ale'l-iman.
El-hamdü lillahi ale'l-îslam.
El-hamdü lillahi ale'l-ihsan.

El-hamdü lillahillezi cealena min ümmeti Muhammedin aleyhissalatü vesselam.

Allahu Teala'nın bize lütfettiği iman ve İslam'a ve bu büyük ihsana şükürler olsun.

Bizi Muhammed Aleyhissalatü vesselam'm ümmetinden kılan- Allahu Teala'ya hamd olsun
 

Murataltug

Müdavim
Katılım
15 Ekim 2017
Mesajlar
5,873
Reaksiyon puanı
3,096
Puanları
113
Yaş
38
Ve mdena kitabün hafiz.
(Kaf 4)

Zira katımızda korunan
(mahfuz) bir kitab mevcuttur.
 

Murataltug

Müdavim
Katılım
15 Ekim 2017
Mesajlar
5,873
Reaksiyon puanı
3,096
Puanları
113
Yaş
38
HZ. hamza'nın duâsı

Ey Allah'ım, beni kudretinle muhafaza et, fazlınla beni rızıklandır, beni emrine tâbi olanlardan kıl ve vasiyetini koruyanlardan eyle ey esirgeyenlerin esirgeyicisi
 

Murataltug

Müdavim
Katılım
15 Ekim 2017
Mesajlar
5,873
Reaksiyon puanı
3,096
Puanları
113
Yaş
38
Hz. Peygamber'in (s.a.v.) Rüyada Öğrettiği Dua

Allah'ım, senden yalvararak diliyorum; Ey gizliyi bilen! Ey göğü kudreti ile bina eden! Ey yeri izzeti ile döşemiş olan! Ey celalinin nuru ile güneşi ışık merkezi, ayı yol gösterici kılan!
 

Murataltug

Müdavim
Katılım
15 Ekim 2017
Mesajlar
5,873
Reaksiyon puanı
3,096
Puanları
113
Yaş
38
Allah en hayırlı koruyucudur. Zira O merhametlilerin en merhametlisidir.
Mesaj otomatik birleştirildi:

 

Murataltug

Müdavim
Katılım
15 Ekim 2017
Mesajlar
5,873
Reaksiyon puanı
3,096
Puanları
113
Yaş
38
Allah'ım! Bilerek ve hata ile işlediğim günahlarımı bağışla
Mesaj otomatik birleştirildi:

 

Murataltug

Müdavim
Katılım
15 Ekim 2017
Mesajlar
5,873
Reaksiyon puanı
3,096
Puanları
113
Yaş
38

Mesaj otomatik birleştirildi:

 

Murataltug

Müdavim
Katılım
15 Ekim 2017
Mesajlar
5,873
Reaksiyon puanı
3,096
Puanları
113
Yaş
38
Fatiha Suresi, Kur'an-ı Kerim'in ilk suresidir. Mekke devrinin ilk yıllarında tamamı bir defada inmiştir. Fatiha, açmak, açıklığa kavuşturmak, sıkıntı ve meşakkati gidermek, başlamak anlamındaki ''feth'' kökünden türemiştir.
 
Üst