Death Mark

Guru
Emektar
 • Gandi'nin görüşleri, zamanımızın tüm politik kişileri arasında en aydınlatıcı olanlardı. O'nun bilinci içinde gayret etmeliyiz... Nedenlerimiz için çaba sarf ederken şiddet kullanmamalıyız ve ancak kötülüğüne inandığımız şeye iştirak etmeyerek bunu yapmalıyız. ~ Albert Einstein
 • Tüm insanlar anlamak için eşit eğilime sahiptir.~ Claude Adrien Helvétius
 • O engin bilim dünyası bana bazı yerleri aydınlık, bazı yerleri karanlık olan büyük bir arazi gibi görünüyor. Çabalarımız ya aydınlık bölgelerin sınırlarını artırmak ya da aydınlatma merkezlerinin sayısını artırmak amacında olmalıdır. İkincisi için yaratıcı dehalar gerekiyor; ilki için ise geliştiren, genişleten, güçlendiren bir bilgelik. ~ Denis Diderot
 • Bir düşünceyi dinlediğinizde sadece bir düşüncenin değil bir düşüncenin tanığı olarak kendinizin de farkına varırsınız. Yeni bir bilinç genişliği erişir. ~ Eckhart Tolle
 • Ben, henüz tamanlanmamış olan kendinizin tamamlayıcısıyım. Siz bir Çizgisiniz ama ben Çizgilerin bir Çizgisiyim ki bana ülkemde bir Kare derler ve hatta ben en yüksek derecesinde size doğruyum ve Düz-ülkenin yüce asilleri arasında küçük bir şey olarak düşünülürüm, sizi ziyaret etmek için ayrıldığım yer; bilgisizliğinizin aydınlanmasına umut duyduğum yerdir. ~ Edwin Abbott Abbott
 • İçimdeki büyük fırtınayı dindiren, zavallı kalbimi müthiş bir sevinçle dolduran ve tabiatın sırlarını bana açan ve bu işaretleri bana yazan acaba bir Tanrı mıydı? Yoksa ben de bir Tanrı mıyım? İçimde şimdiye kadar olanlardan çok farklı bir ışık doğuyor. ~ Faust
 • Ne ateş, ne su, ne de rüzgâr iyi edimlerin kutsallığını zedeleyemez ve bu kutsal şeyler tüm dünyayı aydınlatır.~ Gotama Buda
 • Aydınlanma; kişinin kendi aklını kullanmaya cüret etmesidir.
 • ~ Immanuel Kant
 • . Bu ergin olmayış durumu ise, insanın kendi aklını bir başkasının kılavuzluğuna başvurmaksızın kullanamayışıdır. İşte bu ergin olmayışa insan kendi suçu ile düşmüştür; bunun nedenini de aklın kendisinde değil, fakat aklını başkasının kılavuzluğu ve yardımı olmaksızın kullanmak kararlılığını ve yürekliliğini gösteremeyen insanda aramalıdır Sapere Aude! Aklını kendin kullanmak cesaretini göster! Sözü şimdi Aydınlanmanın parolası olmaktadır. ~ Immanuel Kant
 • Başlangıçta insanların Tanrılardan başka kralları, teokratik hükümetten başka hükümetleri yoktu. Caligula gibi düşünüyorlardı. O zaman için bu düşündükleri doğruydu. Kendilerinden birisini efendi olarak kabullenmeleri ve bunun neticesinde daha iyi bir duruma geleceklerine kendilerini inandırabilmeleri için his ve düşüncelerinin uzun bir süre değişime uğramış olması gerekir. ~ Jean-Jacques Rousseau
 • Bu devlet, bu kent, bu kampüs, hem insanın aydınlanması hem de insan hakları için ayakta duruyor ve izin verin bu sonsuza dek gerçek olsun.~ John F. Kennedy
 • Tüm şeylerin ışığı olan Efendi aydınlanmamı lütfederse, Işık’tan bahsedeceğim!
 • ~ Leonardo da Vinci
 • Tüm şeylerin ışığı olan Efendi aydınlanmamı lütfederse, Işık’tan bahsedeceğim!~ Leonardo da Vinci
 • Bilgisizlik çağı, Hıristiyanlık sistemi ile birlikte başladı. ~ Thomas Paine
 • Batı kültürü bugün zengin bir içeriğe sahipse, Aydınlanma öncesinde dahi zararlı basitleştirmeleri aklın sorgusu ve eleştirel zihin ile çözümlemeye çalışmış olmasındandır. ~ Umberto Eco
 • Bizimki her halde dünyaya bulaşan en gülünç, en saçma ve en kanlı din. Siz Haşmetleri, adı çıkmış batıl inançları kökünden sökerek insan ırkına sonsuz bir hizmet yapacaksınız, ayaktakımı için söylemiyorum, aydınlanmanın değerinde olmayan ve her çeşit kulluğa eğilimli olanlar için söylüyorum. Dürüst insanların içinde olarak, düşünmeye istekli bu kişiler arasında bulunarak söylüyorum… Bir üzgünlüğüm, bu asil yatırımda size yardımcı olamayışımdır, en iyi ve en saygıdeğer insan bunu belirtebilendir. ~ Voltaire
 • Voltaire’in Büyük Frederick’e mektubundan
 • Aydınlanmanın anlamı yaşamınızın tüm sorumluluğunu üstlenmektir. ~ William Blake
 • Sol ne zaman çöker, ne zaman, "çökmüştür" ya da "ölmüştür" demek istiyorum; cevabı çok basit ve bir anlamda da totolojik görünüyor. Sol büyük proje, kökten düzenleme ve değiştirme demektir; ütopya'ya yakın ve bir tür mesyanizm'i içinde barındırmaktır. Yalnız, Yahudi mesyanizmi, ki burada İsa'nın çıkışı da var, müdahaleyi kabul etmiyor; sol ise müdahalecilik demektir. Bu nedenle, yerine "aydınlanma" doktrinini ve bu doktrinin bir uygulaması olan, "ilerleme" önermesini koymaktadır. Bunlar yoksa, sol çökmüştür ve yoktur; bu kadar basit bir cevaba sahibiz. - Yalçın Küçük
 • Aydınlamanın anlamı, değişmektir. Onsekizinci yüzyılda aydınlanma dini dogmaları ve zorbalığı yenmek anlamına geliyordu; yirminci yüzyılın sonlarına doğru, aydınlanma ırkçılığı, cinsiyetçiliği, homofobiyi ve diğer önyargılarını yenmek anlamına geliyordu; ve şimdi yirmibirinci yüzyılda aydınlanma, türcülüğü yenerek hayatın tümünü onore eden evrensel bir etiği kucaklamak anlamına geliyor.~ Steve Best
 
Üst