Hz Muhammed[sav]in özellikleri ayetler eşliğinde

ashabulyemin

Profesör

Kur’an-ı Kerim’de bir peygamber olarak HzMuhammed’le ilgili sayılan başlıca özellikler; Allah’ın elçisi, son peygamber, evrensel peygamber, âlemlere rahmet, yüce ahlâk sahibi ve güzel örnek oluşu özellikleridir

Allah Elçisi

HzMuhammed (sa), Yüce Allah’ın peygamber olarak seçtiği ve doğru yol üzere olan elçilerden biridir: “Bütün dinlerden üstün kılmak üzere, Peygamberini, doğruluk rehberi Kuran ve hak din ile gönderen Allah’tır Şahit olarak Allah yeter Muhammed, Allah’ın elçisidir Onun beraberinde bulunanlar, inkârcılara karşı sert, birbirlerine ise merhametlidirler” (Fetih, 48/29); “Yâ, Sîn Kuran-ı Hakim’e and olsun ki, sen doğru yol üzere gönderilmiş peygamberlerdensin Bu, babaları uyarılmadığından gâfil kalmış bir milleti uyarman için güçlü ve merhametli olan Allah’ın indirdiği Kuran’dır” (Yâsîn, 36/1-4)

Son Peygamber

HzMuhammed’in (sa) Kur’an-ı Kerim’de belirtilen ikinci önemli özelliği, son peygamber oluşudur: “Muhammed, içinizden herhangi bir adamın babası değildir O, Allah’ın elçisi ve peygamberlerin sonuncusudur Allah, her şeyi bilendir” (Ahzâb, 33/40) Bu hususu, HzPeygamber (sa) kendisi de belirtmiştir: “Benden sonra artık gelecek olan peygamber yoktur” (Müslim, fedâilü’s-sahâbe, 30)

Evrensel Peygamber

Önceki peygamberler, kendi kavimlerine veya belirli bölgelere gönderilmiştir HzMuhammed’in (sa) peygamberliği ise, bütün insanlık içindir: “Biz seni bütün insanlara ancak müjdeci ve uyarıcı olarak göndermişizdir; fakat insanların çoğu bilmez” (Sebe,34/28)
Bütün insanlar için peygamber olduğunu ve buna inanmak gerektiğini duyurmak, onun Yüce Allah tarafından verilmiş görevidir: “De ki: Ey insanlar! Doğrusu ben, göklerin ve yerin hükümranı, O’ndan başka tanrı bulunmayan, dirilten ve öldüren Allah’ın, hepiniz için gönderdiği peygamberiyim Allah’a ve okuyup yazması olmayan, haber getiren peygamberine -ki o da Allah’a ve sözlerine inanmıştır- inanın; ona uyun ki doğru yolu bulasınız” (A’raf, 7/158);”Öyleyse Allah’a, Peygamberine ve indirdiğimiz nûra, Kuran’a inanın; Allah işlediklerinizden haberdardır” (Tegabün, 64/8); “Allah’a ve Peygamberine kim inanmamışsa bilsin ki, şüphesiz Biz, inkârcılar için çılgın alevli cehennemi hazırlamışızdır” (Fetih, 48/13)

Alemlere Rahmet

Son ve evrensel peygamber olan HzMuhammed (sa), âlemlere rahmet olarak gönderilmiştir: “Doğrusu bu Kuran’da, kulluk eden kimselere bildiri vardır Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik” (Enbiya, 21/106-7) Bu niteliklerinin bir gereği olarak, insanlara Yüce Allah’ın buyruklarını ve yasaklarını iletti, hak dini öğretti, ebedî kurtuluş yolunu gösterdi

Yüce Ahlâk Sahibi ve Güzel Örnek

HzMuhammed’in (sa) başlıca özelliklerinden bir başkası, onun üstün ahlâk sahibi oluşudur: “Şüphesiz sen, büyük bir ahlâka sahipsindir” (Kalem, 68/4) Böyle yüce ahlâk sahibi bir peygamber, bütün insanlığın bağlanacağı güzel bir örnektir: “Ey inananlar! And olsun ki, sizin için, Allah’a ve âhiret gününe kavuşmayı umanlara ve Allah’ı çok anan kimselere Rasûlullah (Allah’ın Elçisi) en güzel örnektir”(Ahzâb, 33/21)
İnsanlığın büyük ahlâk örneğine, binlerce salât, selâm ve rahmet olsunVecdi

http://irsadforum.net/forum/siyer-i-nebi/hz-muhammed8217in-ozellikleri-ayetler-esliginde/
 
sdn Kutlu doğum etkinlikleri
varmısınız mevlit kandilinde olduğu gibi buraları Gül[sav]bahçesine çevirmeye
allahümme salli ala muhammedin ve ala ali muhammedin kema salleyte ala ibrahime ve ala ali ibrahime inneke hamidün mecid
allahümme barik ala muhammedin ve ala ali muhammedin kema barekte ala ibrahime ve ala ali ibrahime inneke hamidün mecid
 

quasimodo

Profesör
sdn Kutlu doğum etkinlikleri
varmısınız mevlit kandilinde olduğu gibi buraları Gül[sav]bahçesine çevirmeye
allahümme salli ala muhammedin ve ala ali muhammedin kema salleyte ala ibrahime ve ala ali ibrahime inneke hamidün mecid
allahümme barik ala muhammedin ve ala ali muhammedin kema barekte ala ibrahime ve ala ali ibrahime inneke hamidün mecid
Evet varız bu senede sdn din kültürü bölümü veladet kandilinde ilk sayfanın tüm konularını alemlerin efendizi Hz.Muhammed [sav]a ayırıyor
ashabulyemin
 

Son mesajlar

Üst