Grev İçin Ne Dediler

Hakkı Alkan

Administrator
Yönetici
Admin
bildiri yayınladı. Açıklamada haber alma özgürlüğümüzle ilgili önemli noktalar var.

Türk Telekom AŞ'de ilk kez bir grev yaşandığına dikkat çekilen açıklamada, daha ilk günden karşılaşılan kesintilerin birçok alanda önemli aksamalara neden olduğu ve bu gibi durumlarda kesintisiz haberleşme güvenliğinin sağlanması için alternatif altyapıların kurulması ve kullanılmasının gerektiği vurgulandı. Her ay toplanarak gündemlerindeki konuları değerlendiren Bilişim STK Başkanları, Türk Telekom AŞ grevine ilişkin aşağıdaki açıklamayı yaptılar.

"Türk Telekom AŞ'de ilk kez bir grev yaşanıyor. Daha ilk günlerde karşılaşılan kesintiler; ülkemizin savaş-terör, deprem ve bu yaşanan grev gibi zamanlarda kesintisiz haberleşme güvenliğinin sağlanması için üzerinde durulması ve giderilmesi gereken bir eksiğini ortaya çıkarmış oldu.

Kuşkusuz grev bir yasal haktır ve aksamalara yol açması kaçınılmazdır. Gündeme gelen sabotaj iddiaları ise polisiye olaylardır ve varsa suçluları cezalandırılır. Esas zaaf, yedeksiz tek bir haberleşme altyapısına, daha net bir ifadeyle haberleşmemizin sadece Türk Telekom AŞ altyapısına bağımlı olmasıdır.

Türk Telekom AŞ'nin kullandığı altyapı, halen ülkemizde iletişim amacıyla kullanılan tek telekomünikasyon altyapısıdır. Kesinti durumunda, bu şebeke üzerinden sağlanan; internet erişimi, sabit telefon ve bazı cep telefonu gibi hizmetleri aksamaktadır.

Türk Telekom AŞ işyerlerinde 16 Ekim günü başlayan grevde, işçi ve işveren taraflarının en kısa sürede anlaşarak grev halinin sona ermesini diliyoruz.

ÇÖZÜM: "ALTERNATİF ALTYAPILAR VE SERBESTLEŞME"

Tek şebekeye bağımlılık ve rekabetsizlik, haberleşme hizmetlerinde büyük kesintisizlik ile güvenilirlik sorunlarını beraberinde getiriyor. Çözümün serbestleşmenin sağlanmasından geçtiğine inanıyoruz.

Ülkemizin; kesintisiz haberleşme güvenliğinin sağlanması, alternatif altyapıların kurulması/ kullanılması ve Bilgi Toplumu olma yolunda koyduğu hedeflere ulaşmak için Hükümetimize, Ulaştırma Bakanlığı'mıza ve Telekomünikasyon Kurumu'muza büyük görev düşüyor. 60. Hükümet Programı'nda da yer alan telekomünikasyonda serbestleşmenin sağlanması ve Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planında yer alan Rekabetçi, Yaygın ve Ucuz İletişim Altyapı ve Hizmetlerinin sağlanması hedefi doğrultusunda acil önlemler almalarının bir zorunluluk haline geldiği, Türk Telekom işyerlerinde devam eden grev nedeniyle açıkça anlaşılmıştır.

Not: Katılan Sivil toplum örgütleri:: BİYESAM, BMD, İNETD, LKD, TBD, TBV, TEDER, TELKODER, TİD, TÜBİDER, TÜBİSAD, TZV, YASAD.

SDN - http://shiftdelete.net
 
Üst