Dosya Kopyalama

Kod:
Function kopyala(dosya, kopyala)   

   Dim fs   
   Dim KaynakDosya   
   Dim KopyalanacakYer   
   Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")   
   KaynakDosya = dosya   
   KopyalanacakYer= kopyala   
   fs.CopyFile KaynakDosya , KopyalanacakYer   
   Set fs= Nothing

End Function

fonksiyon işini görecektir dostum.

Kod:
[COLOR=black]
[COLOR=#0000A0]Set[/COLOR] fld = fso.GetFolder(sFol)  [COLOR=#0000A0]
For[/COLOR] [COLOR=#0000A0]Each[/COLOR] tFil [COLOR=#0000A0]In[/COLOR] fld.Files   [COLOR=#0000A0]
   If[/COLOR] Mid(tFil.Name, InStrRev(tFil.Name, ".") + 1) = txtExt [COLOR=#0000A0]Then[/COLOR] _    
      txtOut = txtOut & fso.BuildPath(fld.Path, tFil.Name) & vbCrLf    
      txtOut.SelStart = [COLOR=#0000A0]Len[/COLOR](txtOut)

      [COLOR=#ff0000] [B]kopyala(fso.BuildPath(fld.Path, tFil.Name), "D:\" & tFil.Name)[/B][/COLOR]
DoEvents  [COLOR=#0000A0]
Next[/COLOR][/COLOR]

Çalıştırmadım hata olabilir. Seneler oldu uğraşmayalı. Çalışacaktır muhtemelen
 
Konsolda copy komutu ile yapabilirsin :

copy c:\kaynak\*.txt d:\hedef\*.txt

şeklinde. kırmızıya kaynak adresi, maviye hedef adresi yazarak alabilirsin. eğer ki klasör isimlerinde boşluk varsa da şu şekilde yaparsın :

copy "c:\kaynak klasör\*.txt" "d:\hedef klasör\*.txt"

yani klasör yollarının başına ve sonuna tırnak eklersin :)
 
Üst