Banka faizi günah mı?

Bu konuyu görüntüleyen kullanıcılar Konu (Kayıtlı: 0, Misafir: 2)

Merhaba, benim belli bir miktar param var, bu parayı bankaya yatırsam bankada bana aylık faiz verse günaha girer miyim?

Enflasyon oranında faiz haram mıdır?
 
Son düzenleyen moderatör:

honline

Profesör
Yani değilmiş....:D
Diyanet islam'ı temsil etmez,edemez yaptığı şeyler verdiği hükümler kendini bağlar.
İslam'da diyanet demek değildir!

İşte bu ince çizgi çok önemlidir öbür tarafta diyanette faiz aldı verdi deyip kişi ve kurumları örnek gösteremeyiz, o yüzden kişi topluluk, kurumlar vs uyarken şu ayetleri aklımızdan çıkarmayalım.

1- İnsanların çoğuna uyan sapıtır. (Enam 116)

2- Allah’ın mucize yaratabileceğini çoğu bilmez. (Enam 37)

3- Rızkı Allah’ın verdiğini çoğu bilmez. (Sebe 36)

4- İnsanların çoğu kâfirdir. (Nahl 83)

5- Çoğu fasıktır. (Maide 49, 81,Tevbe 8, Hadid 16, 27)

6- Çoğu müşriktir. (Rum 42)

7- Çoğu inanmaz, iman etmez. (Bekara 100, Hud 17, Rad 1)

8- Çoğu inkârcıdır. (İsra 89)

9- Çoğu gâfildir. (Yunus 92)

10- Çoğu şükretmez. (Bekara 243, Yunus 60, Yusuf 38)

11-Çoğu zanna uyar. (Yunus 36)

12- Çoğu nankördür. (Furkan 50)

13- Çoğu yalancıdır. ( Şuara 223)

14- Çoğu Allah’a ortak koşar. ( Yusuf 106)

15- Çoğu haktan hoşlanmaz. (Zuhruf 78)

16- Çoğu Kur’andan yüz çevirdi. (Fussilet 4)

17- Kâfirlerin çoğu akletmez, kafası çalışmaz. (Maide 103)

18- Ölüleri Allah’ın dirilteceğini çoğu bilmez. (Nahl 38)

19- Kıyametin geleceğine çoğu inanmaz. (Mümin 59)

20- Doğru olan dinin Müslümanlık olduğunu, çoğu bilmez. (Rum 30, Yusuf 40)

21- Kıyametin ne zaman kopacağının bilinmeyeceğini çoğu bilemez. (Araf 187)
 
Son düzenleme:

Zeus Antonius

Üyecik
Yasaklı
Banka faizine haram demek, bankacılık sektörünü reddetmektir.

Peki bugün bankacılığı reddetmek mümkün müdür?

Hayır; çünkü bütün dünya ekonomisi bankaların omuzlarındadır, bankacılık olmazsa medeniyet çöker.

Diğer taraftan enflasyonu kompanse eden faiz türünün dışındaki faizler de haram değildir.

Neden?

Çünkü bir insan parasını bankaya yatırdığı zaman banka o kişinin parasından para kazanır. Ayrıca banka insanların ellerindeki parayı kendine yatırmalarını ve kendinde tutmalarını sağlamak için de elde ettiği karın bir kısmını mevduat sahibine verir. Hem kişinin parasından para kazanmasından, hem de kişinin kendisini tercih etmesinden dolayı bankanın o parayı çalıştırarak elde ettiği karda kişinin yani mevduat sahibinin de hakkı vardır. Şunu unutmamak gerekir: Mevduat sahibi parasını bankaya vermeyip başka şekillerde de çalıştırabilir ve kar edebilir. Bu yüzden bankanın mevduat sahibine kardan pay vermesi doğru olandır.

Diğer taraftan siz faiz almasanız bile sizden faiz alacaklardır. Bu da sizin fakirleşmeniz anlamına gelir.

Ayrıca yukarıda anlatılanlardan anlayacağınız gibi faiz ile kar payı arasında hiçbir fark yoktur.

Bahsettiğiniz İslami Yasaklar o döneme yani 1500 sene öncesine ait ve ilkel bir çöl kabilesine özel yasaklardır.

Bilim Çin de bile olsa gidin alın diyen bir peygamberin bankacılık bilmine sırtını dönmesi mümkün değildir.

Tefecilik ile bankacılığı birbirine karıştırmamak gerekir.

Tefecilerin bugün bile insanlara yaptıkları ortadadır...
 

kmurat

Dekan
Evet haramdır. Faiz ödemek te, almak ta haramdır. Diyanet bir "Kurum", şahıs değil ve çalıştığı kurumlar ile farklı ilişkileri olabilir. Bankalar belirli bir miktarı geçince vadesiz hesaplara da %3 Faiz veriyor. (Oran zamanın şartlarına bağlı değişebilir)
 

Emir Timur

Profesör
Bana sorarsan içinde emeğin olmayan hiçbir kazanç iyi bir kazanç değildir ki bizim insanımız bu yüzden çok da dolandırıldı. Saadet zincirleri, titanlar, çiftlik banklar, yeşil sermaye holdingleri vs.

Faiz zaten başlı başına bir haram. Senin paranla bir şeyler üretmiyor ki. Parayı toprağa gömüp para ağacından para çıkmıyor. (Öyle olsa bile topluma zararlı) Peki banka para kazanıyor, sen kazanıyorsun, nereden geliyor bu para? Tüm toplumun cebinden çıkıyor. Kişisel olarak benim cebimden öyle böyle alınan hiçbir parayı ben helâl etmiyorum. Bence bu yükün altına girme.
 

yer6

Profesör
Üstad bende senin gibi düşüncelerdeyim. Yalnız bil ki faiz haramdır. Ha bu arada her kurum bizden faiz alıyor , faizsiz hiçbir para işlem yok vs vs . Bunlar da doğru. Gülü seven dikenine katlanır :)
 

kmurat

Dekan
Bankaların yatırımcısına sunduğu çeşitli Fon'lar var. Bunlar isminden hangi alana yatırım yaptıklarını belirtir. Tamamen faizsiz değiller, çünkü bazen seçili yatırım alanı yerine bir kısmı mevduata da gidebiliyor. İhtiyaç duyulduğunda da bir kaç gün içinde nakite çevrilebiliyor. Fon'larda Banka veya Fon'u piyasaya süren kurum sizin adınıza yatırım yapıyor ve tabii kendi komisyonunu da alıyor. Alternatif olarak önerebilirim. Genelde Faiz gelirinden yüksek gelir getirebiliyor. Ancak bu sürekli bir değer artışı şeklinde değil, piyasa durumuna göre dalgalı olabiliyor ve uzun vadede ancak kazançlı oluyor.

---- Mesajlar birleştirildi ----

Haramdır aslında ama kimse umursamaz.
Ben umursuyorum mesela.
 
Son düzenleme:

Death Mark

Guru
Onursal Üye
Bankaların yatırımcısına sunduğu çeşitli Fon'lar var. Bunlar isminden hangi alana yatırım yaptıklarını belirtir. Tamamen faizsiz değiller, çünkü bazen seçili yatırım alanı yerine bir kısmı mevduata da gidebiliyor. İhtiyaç duyulduğunda da bir kaç gün içinde nakite çevrilebiliyor. Fon'larda Banka veya Fon'u piyasaya süren kurum sizin adınıza yatırım yapıyor ve tabii kendi komisyonunu da alıyor. Alternatif olarak önerebilirim. Genelde Faiz gelirinden yüksek gelir getirebiliyor. Ancak bu sürekli bir değer artışı şeklinde değil, piyasa durumuna göre dalgalı olabiliyor ve uzun vadede ancak kazançlı oluyor.

---- Mesajlar birleştirildi ----


Ben umursuyorum mesela.
Hiç kimse anlamında değil, o sistemi uygulatanlar umursamıyor. Bizde zorunlu olarak mecburen ödüyoruz. Aksini iddia etsekte doğru yolu uygulatmaya çalışanlar yok.
 

honline

Profesör
Faiz haramdır ve büyük günahlardandır.
Aman herkez alıyo veriyo deyip haram değil demek şirk'tir.

Âl-i İmrân Sûresi; 130

“Ey iman edenler! Kat kat arttırılmış olarak faiz yemeyin. Allah’tan sakının ki kurtuluşa eresiniz.”

Nisâ Sûresi; 29 – 31

“Ey iman edenler! Karşılıklı rızaya dayanan ticaret olması hali müstesna, mallarınızı, bâtıl (haksız ve haram yollar) ile aranızda (alıp vererek) yemeyin. Ve kendinizi öldürmeyin. Şüphesiz Allah, sizi esirgeyecektir. Kim düşmanlık ve haksızlık ile bunu (haram yemeyi veya öldürmeyi) yaparsa (bilsin ki) onu ateşe koyacağız; bu ise Allah’a çok kolaydır. Eğer yasaklandığınız büyük günahlardan kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi şerefli bir yere sokarız.”

Nisâ Sûresi; 160

“Yahudilerin zulmü sebebiyle, bir de çok kimseyi Allah yolundan çevirmeleri, menedildikleri halde faizi almaları ve haksız (yollar) ile insanların mallarını yemeleri yüzünden kendilerine (daha önce)helâl kılınmış bulunan temiz ve iyi şeyleri onlara haram kıldık; ve içlerinden inkâra sapanlara acı bir azap hazırladık.”

Rûm Sûresi; 39

“İnsanların mallarında artış olsun diye verdiğiniz herhangi bir faiz, Allah katında artmaz. Allah’ın rızasını isteyerek verdiğiniz zekâta gelince, işte zekâtı veren o kimseler, evet onlar (sevaplarını ve mallarını) kat kat arttıranlardır.”


Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz “Vedâ Hutbesi”ni îrâd ederken şöyle buyurmuştur:

“Ashâbım! Kimin yanında bir emânet varsa, onu sâhibine versin! Fâizin her çeşidi kaldırılmıştır; ayağımın altındadır. Lâkin borcunuzun aslını vermek gerektir. Ne zulmediniz ne de zulme uğrayınız! Allâh’ın emriyle fâizcilik artık yasaktır. Câhiliyeden kalma bu çirkin âdetin her türlüsü ayağımın altındadır. İlk kaldırdığım fâiz de Abdulmuttalib’in oğlu (amcam) Abbâs’ın fâizidir.” (Bkz. Müslim, Hac, 147; Ebû Dâvûd, Menâsik, 56; İbn-i Mâce, Menâsik, 76, 84; Ahmed, V, 30; İbn-i Hişâm, IV, 275-276; Hamîdullâh, el-Vesâik, s. 360)Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de ümmetini şöyle îkaz buyurmuşlardır:

“Kim malını fâiz yoluyla artırırsa, onun âkıbeti mutlakâ malının azalarak iflâsa (fakirliğe) sürüklenmesidir.” (İbn-i Mâce, Ticârât, 58; Hâkim, IV, 353/7892; Beyhakî, Şuab, IV, 392/5512; Taberânî, Kebîr, X, 223/10539)
 

mzafa

Asistan
Faiz ödemekte almakta haramdır.
Peki altın aldığında ya da dolar aldığında bunlar yükseldiğinde ve paraya çevirdiğinde haram olmuyor mu?
Merak ettiğimden soruyorum.
Sonuçta emek yok aynı şey olmuyor mu?
 

ConfickerBelasi

Guru
Yasaklı
faizsiz bankalar vardı batmadı yada delinin değilse kullanın ama kredi karı tekel ürünlerinde kullanılamıyor sonra bozulmayın.
 

Leand

Dekan
Diyanet islam'ı temsil etmez,edemez yaptığı şeyler verdiği hükümler kendini bağlar.
İslam'da diyanet demek değildir!

İşte bu ince çizgi çok önemlidir öbür tarafta diyanette faiz aldı verdi deyip kişi ve kurumları örnek gösteremeyiz, o yüzden kişi topluluk, kurumlar vs uyarken şu ayetleri aklımızdan çıkarmayalım.

1- İnsanların çoğuna uyan sapıtır. (Enam 116)

2- Allah’ın mucize yaratabileceğini çoğu bilmez. (Enam 37)

3- Rızkı Allah’ın verdiğini çoğu bilmez. (Sebe 36)

4- İnsanların çoğu kâfirdir. (Nahl 83)

5- Çoğu fasıktır. (Maide 49, 81,Tevbe 8, Hadid 16, 27)

6- Çoğu müşriktir. (Rum 42)

7- Çoğu inanmaz, iman etmez. (Bekara 100, Hud 17, Rad 1)

8- Çoğu inkârcıdır. (İsra 89)

9- Çoğu gâfildir. (Yunus 92)

10- Çoğu şükretmez. (Bekara 243, Yunus 60, Yusuf 38)

11-Çoğu zanna uyar. (Yunus 36)

12- Çoğu nankördür. (Furkan 50)

13- Çoğu yalancıdır. ( Şuara 223)

14- Çoğu Allah’a ortak koşar. ( Yusuf 106)

15- Çoğu haktan hoşlanmaz. (Zuhruf 78)

16- Çoğu Kur’andan yüz çevirdi. (Fussilet 4)

17- Kâfirlerin çoğu akletmez, kafası çalışmaz. (Maide 103)

18- Ölüleri Allah’ın dirilteceğini çoğu bilmez. (Nahl 38)

19- Kıyametin geleceğine çoğu inanmaz. (Mümin 59)

20- Doğru olan dinin Müslümanlık olduğunu, çoğu bilmez. (Rum 30, Yusuf 40)

21- Kıyametin ne zaman kopacağının bilinmeyeceğini çoğu bilemez. (Araf 187)
Her koyun kendi bacağından asılır hocam... tutup birilerinin aklıyla hareket edersek ışid gibi örgütlerde füze ateşlerken silahla vurulup hela yoluna bile gidebiliriz, bir yerde sağduyu ve basiret lazım bize:).
 
Banka faizi yıllık enflasyonun altında olduğu için günah olduğu konusunda emin değilim.
Yani paramız durduğu yerde hiçbirşey yokken gitgide değersizleşiyor, faize yatırmak sadece paranın değersizleşmesini azaltıyor ki ona rağmen yine de değersizleşiyor.
Ancak enflasyon düşük oranlarda olsaydı veya faiz oranı enflasyon oranından yüksek olsaydı emin olurdum ki bizim ülke tarihinde olmadı.

Lakin içinde şüphe varsa faizsiz Katılım Bankalarına bakabilirsin.
Bu bağlamda misal Ziraat Katılım'ın politikalarını beğeniyorum.
 

Son mesajlar

Üst