Tarih

Filtreler:
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Blitzkrieg

Blitzkrieg ya da yıldırım harbi, II. Dünya Savaşı sırasında Almanların temel savaş doktrinidir. Doktrinin amacı hızlı ve ani saldırılarla, düşmanın düzenli bir savunma kurmasını engelleyip sonra da hızlı bir şekilde yok etmektir. I. Dünya Savaşı'nda uygulanan siper savaşı yöntemine karşı geliştirilmiştir. Tankların, uçakların ve zehirli gazların gelişmesiyle siper savaşları terk edilmeye başlanmış, daha çok hareketli savunmaya geçilmiştir. Almanların bütün savaş araçları bu doktrin üzerine üretilmiştir.

Blitzkrieg doktrinin başarılı olabilmesi için dört önemli koşul vardı: iyi arazi, iyi hava desteği, iyi lojistik ve iyi eş güdüm. II. Dünya Savaşı'nda Almanların SSCB'yi işgal girişiminde Sovyet coğrafyasının yazları yoğun tozlu stepleri, kışları ise aşırı soğuk ve çamurlu oluşu, lojistik desteğin de sıkıntılı olması yüzünden başarısız olan doktrin, Batı Cephesi'nde ise hava üstünlüğünün kaybedilmesi ve eş güdümün azalması yüzünden başarısız olmuştur.​
Görüntüleme
1.1K
Oluşturan
wittroc

D-Day

"D-Day" terimi, Amerika Birleşik Devletleri'nin kullandığı bir askeri terimdir. D harfi "the day of days" olarak kısaltılmıştır. D; Normandiya (D-Day), A Leyte çıkartmasını (A-Day), L ise Okinawa (L-Day) çıkartmasını gösterir.
Görüntüleme
167
Oluşturan
ember_moon7

Faşizm

1922-1943 yıllarında İtalya'da etkinliklerini devam ettiren meslek kuruluşlarına dayanan, devletin sınırlarını genişletmeyi amaç edinmiş, tüm yetkileri tek bir partide birleştiren düzene faşizm ismi verilmektedir.

İtalya'da iktidara gelen Ulusal Faşist Partisi kurucusu Benito Mussolini'dir. Bu parti pek çok milliyetçi ideolojiye de önderlik etmiştir. Benito Mussolini'nin kurmuş olduğu sistemi kendilerine örnek alan nasyonal sosyalizm ve falanjizm akımları ile faşizm çok daha güçlenmeye başlamıştır.

İlk faşist hareketler milliyetçi işçi partilerinden ilham almıştır. 1. Dünya savaşı sırasında İtalya'da sağ ve sol fikirlerin birleştirilmesi ile marksist sosyalizm, komünizm, demokrasi ve geleneksel sağcı anlayışa karşı çıkmıştır. Faşizm aşırı sağ hareketleri olarak bilinmektedir.
Görüntüleme
912
Oluşturan
Realhas the Great

Komünizm

Komünizm, Latince kökenli "communis" kelimesinden türetilmiştir. Komünizm, üretim araçlarının ortak mülkiyeti üzerine kurulu sınıfsız, parasız ve kimi zaman devletsiz bir toplumsal düzen ve bu düzenin kurulmasını amaçlayan toplumsal, siyasi ve ekonomik bir ideoloji ve harekettir.
Görüntüleme
394
Oluşturan
ember_moon7
Üst