Eğitim

Filtreler:
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fen Bilimleri

Fen Bilimleri Nedir?

200909101009_418074.jpg


Fen, insan doğasına yardımcı olabilecek tüm bilimsel işlevleri belirli amaçlar doğrultusunda ortaya koyan bilimsel kurgulardır.Bunun yanı sıra Fen Bilimleri bu amaca hizmet eden doğa bilimleri bütünüdür. Doğadaki her olay Fen’in bir bölümünü oluşturduğu için doğa olayları fen yaşamının önemli bir parçasıdır.

Fen Bilimleri canlı ve cansız doğa ile ilgilenmekte olup ilkeler, kuramlar,olgu ve basamaklardan ibarettir.

Kavram Nedir?
Benzer ilişkileri bünyesinde barındıran, düşünce veya gözlemler sonucunda varmış olduğumuz bilgi bütününe kavram adı verilmektedir.Kavram arasındaki ilişkilendirmeler ve genellemeler bütünü bizleri başka bir kavrama sürüklemektedir. Kavramlar; somut ve soyut olarak nitelendirilebilir, elle tutulup gözle görülen olaylar somut, duyu organlarımıza hitap etmeyen kavramlar ise soyut kavramlar olarak adlandırılır…Kavramlar arası genellendirilen ilişkiler bir diğer basamak olan ilkeler bütününü karşımıza çıkarmaktadır

İlkeler: Kavramlardan yola çıkarak tümevarım mantığıyla bir bütüne ulaşma çabası fen basamağında bizleri ilkeler e ulaştırır doğru genellemeler yaparak sonuca gidilebilir ve ilkeler gerçekçi boyuta ulaştırılır.

Olgular:
Doğal olayların ve doğadaki canlı ve cansız tüm varlıkların hareketlerine olgu denir. Doğada var olan tüm olgular sürekli bir değişim hareketine sahiptirler.Aralarındaki iletişim ve bağlantı asla kopuk değildir.Doğa olayları ilk başta karmaşık olarak nitelendirilebilir ancak doğru gözlem ve ilerleme sayesinde bu karmaşık süreç basite indirgenebilir.

Doğa Kanunları: Tekrarlanarak belirli bir süreçten geçtikten sonra gerçekliği ve aksi iddaa edilemeyen olaylar bütünüdür.Bu olaylar aslında değiştirilemez gibi görünse de kanıtlanamayan ve üzerinde durulamayan kanunlar üzerine ekleme yapılarak gerçekliğe ulaştırılma sürecine girer.Kuramların yardımıyla ekleme yoluyla bu kanunlar üzerinde çalışmalar yapılır ancak gözlem ve bazı yetiler bunun için yeterli değildir bu zamanlarda zihinsel süreç devreye girer.Kuramın doğruluğunu ve gerçekliğini kanıtlayabilmek amaçlı deney ve gözleme muhakkak ihtiyaç vardır kuramsal yapılarda deney ve gözlem önemli yer tutarken kesinlik payı hiçbir zaman % 100’e ulaşmamaktadır.

Kuramsal yapılara en iyi örneklerden bir tanesi çok bilinen Bohr Atom Modelidir.

Fen, fiziksel çevreyi tanımak üzere; gözlem yapma, yapılan gözlemleri açıklayabilmek amacıyla hipotez kurma ve kurulan hipotezleri geçerli ve güvenilir yollarla test etme gibi aşamaları olan bilimsel metodların kullanılmasıdır.Bu metodları en güzel şekilde deney ve gözlem yöntemiyle inceleyen ana bilim dalı ise genel anlamıyla Fen Bilimleridir.

Astronomi,Biyoloji,Jeoloji,Kimya gibi birçok alana hitap eden Fen Bilimleri bu dalların kökenini araştırmaktadır.Neden,nasıl gibi sorulara bilimsel ve deney-gözlem yoluyla yaklaşarak gerçekçi sonuçlar ortaya koymak asıl hedeftir. İnsanlık tarihinin var oluşuyla birlikte Fen Bilimleri oluşum çabasına girmiş ve günümüze kadar birikimli olarak ilerlemiştir.

Her bilim adamının deney ve gözlem yoluyla bir şeyler katması sonucu günümüzdeki boyutlarına ulaşmış ve insanlığa hizmet etmeye devam etmektedir.

Kaynak: https://www.bilgiustam.com/fen-bilimleri-nedir/
Görüntüleme
274
Oluşturan
Lord Erenify

Hayat Bilgisi Nedir?

Hayat bilgisi, çeşitli ülkelerde ilkokul düzeyinde verilen ders. Almanya'da "Sachunterricht",[1] Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde[2] "hayat bilgisi" adıyla verilir. Sosyal bilimler ve doğa bilimleri kökenli içerikler, bu ders çerçevesinde çocuklara öğretilir; bu bağlamda tarih, yurttaşlık, fizik, biyoloji, sağlık gibi alanlardan materyal ders müfredatında yer alır.[3]

Hayat bilgisi dersinin temelinde Gestalt psikolojisi bulunur. Bu teoriye göre çocuklar ilkokul üçüncü sınıfa dek dünyayı bir bütün olarak algılar, olayların fenni ve sosyal boyutlarını ayrıştırmazlar. Bu doğrultuda öğrenciye "mevsimler" teması öğretilirken, hem kışın nasıl giyinileceği, hem de kış mevsimiyle ilgili bilimsel noktalar birlikte aktarılır. Almanya ve Türkiye'de bu yaklaşım benimsenirken, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri gibi başka ülkelerde müfredatta "hayat bilgisi" dersi yer almaz, ilk yıllardan itibaren ayrık dersler verilir.[4]

Öğrencilerin doğa, aile, toplumsal yaşayış ile ilgili gündelik olayları gözleyip incelemelerine olanak sağlamak ve onlara gerekli birtakım temel bilgileri, beceri vé anlayışları kazandırmak amacıyla okutulan ders.

Kaynakça:
https://tr.wikipedia.org/wiki/Hayat_bilgisi
http://www.kursunkalem.com/egitim-terimi/hayat-bilgisi/
Görüntüleme
82
Oluşturan
Lord Erenify

Konkordato

İtalyanca “concordato” kelimesinden dilimize geçen konkordato aslında “iflas anlaşması” demek. İflas ertelenmesi kurumunun kaldırılması ile oluşan boşluğu doldurması için getirilmiş bir anlaşma çeşididir. Konkordato aslında şirketlerin borçlarını yeniden yapılandırması için başvurdukları hukuki bir yöntem.
Görüntüleme
125
Oluşturan
ahmetselimbaskan

LGS nedir?

Liselere Geçiş Sistemi, Türkiye'de Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 2017-2018 eğitim öğretim yılı ile uygulanmaya başlanan ve her yıl yapılan ilköğretimden ortaöğretime geçiş sınavı sistemi. LGS, TEOG sınavının yerine geçmiştir.
Görüntüleme
174
Oluşturan
Developer

Matematik nedir?

Matematik Yunanca bir kelime olan "mathema" kelimesinden gelmektedir. Sayılar, fizik gibi konularla ilgilenir. Matematik ile ilgilenenlere ile "Matematikçi" denir.
Görüntüleme
1.3K
Oluşturan
ember_moon7

Öğretmen

Öğretmen veya eğitmen; eğitim kurumlarında önceden belirlenmiş hedefler doğrultusunda öğretim etkinliklerini planlı ve programlı bir biçimde düzenleyerek yürüten uzman kişidir.

Eğitim ve Eğitim Bilimleri Sözlüğünde öğretmenlik, resmî ya da özel eğitim kurumlarında çocuk, genç ve yetişkinlere öğretim verme işi olarak tanımlanır. (Wikipedia)
Görüntüleme
39
Oluşturan
Creative

Sosyal Bilgiler

Sosyal bilgiler dersi hayatımızda işe yarayacak derslerden biridir.
Sosyal bilgilerin alt dalları
  • Sosyoloji
  • Tarih
  • Psikoloji
  • Antropoloji
  • İktisat
  • Siyasal bilimler
Görüntüleme
32
Oluşturan
oranlarorhan

YKS nedir?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Türkiye'de ÖSYM tarafından 2017-2018 eğitim öğretim yılı ile uygulanmaya başlanan ve her yıl yapılan ortaöğretimden yükseköğretime geçiş sınavı sistemi.​
Görüntüleme
160
Oluşturan
wittroc
Üst