VB.NET Datagrid içindeki satırları .mdb'deki tabloya olduğu gibi aktarma nasıl?

Bu konuyu okuyanlar

Vatansever

Asistan
Katılım
23 Ağu 2007
Mesajlar
405
Reaksiyon puanı
1
Puanları
18
Arkadaşlar bir datagridview'im bir butonum ve bir mdb(accees) dosyam var accees dosyamdada yzckalem isminde bir tablom var bu tablodaki sütunların tıpatıp birebir aynısı datagridview'imdede var istediğim şey bir butona basınca mdb'deki yzckalem tablosunun içi boşaltısın ve datagrid içindeki bilgiler bu tabloya yazılsın ancak birebir aynı olması lazım datagridview içinde aralarda boş satırlarda var bunlarda olduğu gibi boş olarak yzckalem tablosuna aktarılsın bu işlemi yapamıyorum yani istediğim şey yzckalem tablosunu datagridview'deki bilgilerle senkronize etmek datagridview'e bilgiler nerden geliyor derseniz başka bir tablodan seçip istediğim satırı dolduruyorum yani isteğime göre arada boş satırlar oluşuyor

Kod:
Button2_Click altındaki cmd.CommandText'in düzenlenmesi gerekiyor sanırım tek hata burda sanırım önlerine tırnak koydum

 
  Public Function ObjeBoşsa(ByVal o As Object, Optional ByVal VarsayılanDeger As String = "") As String
    Dim deger As String = ""
    Try
      If o Is DBNull.Value Then
        deger = VarsayılanDeger
      Else
        deger = o.ToString
      End If
      Return deger
    Catch ex As Exception
      Return deger
    End Try
  End Function
 
 
  Private Sub Button2_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles Button2.Click
    Dim list As New ArrayList
    Dim cmd As New OleDbCommand()
 
    For satır As Integer = 0 To Me.DgvYzcKalem.Rows.Count - 1
 
      For sutun As Integer = 0 To Me.DgvYzcKalem.ColumnCount - 1
        If Me.DgvYzcKalem.Columns(sutun).Name = "kno" Then ' kno sütununu dışlıyorum mdb'ye insert ile birlikte zaten yeniden otomatik oluşacak
        Else
          list.Add(ObjeBoşsa(Me.DgvYzcKalem.Rows(satır).Cells(sutun).Value))
        End If
 
      Next
 
      'If (cn.State = ConnectionState.Closed) Then cn.Open()
      'cmd.Connection = cn
      ' kno hariç 46 sütun var
      'cmd.CommandText = ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((("INSERT INTO yzckalem(stkodu,cinsi,isk1,isk2,isk3,vrg,birim,miktar,fiyat,tutar,miktar1,fiyat1,tutar1,eskibak,alissatis,yenibak,vrgmatrah,nvrg,vrgtutar,misk1,misk2,misk3,faisk1,faisk2,tisk1,tisk2,tisk3,tfisk1,tfisk2,topisk,tvrg1,tvrg2,tvrg3,tvrg4,tvrg5,mvrg1,mvrg2,mvrg3,mvrg4,mvrg5,tahslat,satrnot,tahsilat,satirnot,ksno,kfno) VALUES ('" & list.Item(0) & "','") & list.Item(1) & "','") & list.Item(2) & "','") & list.Item(3) & "','") & list.Item(4) & "','") & list.Item(5) & "','") & list.Item(6) & "','") & list.Item(7) & "','") & list.Item(8) & "','") & list.Item(9) & "','") & Convert.ToDecimal(list.Item(10)) & "','") & Convert.ToDecimal(list.Item(11)) & "','") & Convert.ToDecimal(list.Item(12)) & "','") & Convert.ToDecimal(list.Item(13)) & "','") & Convert.ToDecimal(list
.Item(14)) & "','") & Convert.ToDecimal(list.Item(15)) & "','") & Convert.ToDecimal(list.Item(16)) & "','") & Convert.ToDecimal(list.Item(17)) & "','") & Convert.ToDecimal(list.Item(18)) & "','") & Convert.ToDecimal(list.Item(19)) & "','") & Convert.ToDecimal(list.Item(20)) & "','") & Convert.ToDecimal(list.Item(21)) & "','") & Convert.ToDecimal(list.Item(22)) & "','") & Convert.ToDecimal(list.Item(23)) & "','") & Convert.ToDecimal(list.Item(24)) & "','") & Convert.ToDecimal(list.Item(25)) & "','") & Convert.ToDecimal(list.Item(26)) & "','") & Convert.ToDecimal(list.Item(27)) & "','") & Convert.ToDecimal(list.Item(28)) & "','") & Convert.ToDecimal(list.Item(29)) & "','") & Convert.ToDecimal(list.Item(30)) & "','") & Convert.ToDecimal(list.Item(31)) & "','") & Convert.ToDecimal(list.Item(32)) & "','") & list.Item(33) & "','") &
 Convert.ToDecimal(list.Item(34)) & "','") & Convert.ToDecimal(list.Item(35)) & "','") & Convert.ToDecimal(list.Item(36)) & "','") & Convert.ToDecimal(list.Item(37)) & "','") & Convert.ToDecimal(list.Item(38)) & "','") & Convert.ToDecimal(list.Item(39)) & "','") & list.Item(40) & "','") & list.Item(41) & "','") & Convert.ToDecimal(list.Item(42)) & "','") & Convert.ToDecimal(list.Item(43)) & "','") & Convert.ToDecimal(list.Item(44)) & "','") & Convert.ToDecimal(list.Item(45)) & "')"
      'cmd.ExecuteNonQuery()
      list.Clear() ' list yeni satır bilgileri ile doldurulmak için boşaltılması lazımki sonraki satır için hazır olsun
 
    Next
    'cmd.Dispose()
    'cn.Close()
    list.Clear()
 
  End Sub
ACCEES DOSYASINDAKİ yzckalem TABLOMDAKİ SÜTUN BİLGİLERİ ALTTA
Kod:
Alan Adı             Veri Türü
tutar............................Metin
miktar1..........................Sayı
fiyat1...........................Sayı
tutar1...........................Sayı
eskibak..........................Sayı
alissatis........................Sayı
yenibak..........................Sayı
vrgmatrah........................Sayı
nvrg.............................Sayı
vrgtutar.........................Sayı
misk1............................Sayı
misk2............................Sayı
misk3............................Sayı
faisk1...........................Sayı
faisk2...........................Sayı
tisk1............................Sayı
tisk2............................Sayı
tisk3............................Sayı
tfisk1...........................Sayı
tfisk2...........................Sayı
topisk...........................Sayı
tvrg1............................Sayı
tvrg2............................Sayı
tvrg3............................Sayı
tvrg4............................Sayı
tvrg5............................Sayı
mvrg1............................Sayı
mvrg2............................Sayı
mvrg3............................Sayı
mvrg4............................Sayı
mvrg5............................Sayı
tahslat..........................Metin
satrnot..........................Metin
tahsilat.........................Sayı
satirnot.........................Sayı
ksno.............................Sayı
kfno.............................Sayı
kno..............................Otomatik Sayı
 
Üst