Şimdiki Genliğe Hitabe

Bu konuyu okuyanlar

mahmuteser

Doçent
Katılım
24 Mayıs 2007
Mesajlar
606
Reaksiyon puanı
3
Puanları
0
Bu arada benim burda amacım ATAMIZIN eserine hakaret değil isterseniz silebilirim

EY TÜRK GENÇLİĞİ
>Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir. Ankara
>hükümeti, üzerine aldığı sorumluluğun gereklerini yerine
>getirememektedir. Bu durum, milletimizi yok olmuş gibi göstermektedir.
>Vatanın bütünlüğünü ve ulusun bağımsızlığını yine ulusun kesin kararı
>ve direnişi kurtaracaktır. Ulusun durumunu ve davranışını göz önünde
>tutmak ve haklarını dile getirip bütün dünyaya duyurmak için her türlü
>etki ve denetimden azade MİLLİ BİR HEYETİN varlığı elzemdir.
>
>EY TÜRK GENÇLİĞİ
>Türkiye AB kriterleri ile başladığı "taviz" vermenin sonunu bir türlü
>getiremedi. Nihayetinde taviz verme işi, aziz Türk Gençlerinin kanları
>ile suladığı mübarek vatan topraklarını sessiz sedasız düşmanlarımıza
>verme noktasına kadar geldi. Türk tarımını çökerterek, Türk köylüsünü
>tarumar eden AB, tarım ürünlerinde Türkiye'yi kendisine muhtaç edince,
>Türk sanayisini de yok etmenin hesapları peşine düştü. Ne yaptığından
>habersiz (!) olan Ankara Hükümeti, özelleştirme adı altında milli
>değerleri paha biçilemeyecek kadar çok, bir o kadar da stratejik önem
>taşıyan kurum ve kuruluşları, muhtaç olduğu parayı bulma hırsı uğruna
>düşman ülkelere peşkeş çekti, çekmekte..
>
>EY TÜRK GENÇLİĞİ
>Avrupa Parlamentosu, Kemalizm'i, Türkiye'yi ele geçirme yolunda asla
>aşılamayacak bir engel olarak görmektedir. Cumhuriyet'in
>milliyetçilik, laiklik, devletçilik, inkılapçılık, halkçılık ve
>cumhuriyetçilikten oluşan temel ilkeleri, "tutuculuk, hatta gericilik"
>olarak mahkum ediliyor ya da hor görülüyor. Atatürkçü-milliyetçi Türk
>Gençliği sanki suçlu imiş gibi gösterilmek isteniyor. Kökleri tarihin
>çok derinliklerinde olan ve ilericilik geleneğini temsil eden
>tabanıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda ve Atatürk
>Devrimleri'nde öncü rol oynayan TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ, bir çok
>uluslararası platformlarda eleştiriliyor, aşağılanıyor, hatta
>azarlanıyor. Kendisini, Türkiye'nin en büyük ve en önemli stratejik
>müttefiki olarak ilan eden aslında Türkiye üzerinde gizli mandater bir
>yönetim uygulayan ülkenin silahlı kuvvetleri,
>sonrasını düşünmeden Kahraman Türk Askeri'ni kalleşçe tuzağa düşürerek
>teslim alıyor, başlarına çuval geçiriyor ancak Ankara Hükümetinin hiç
>sesi çıkmıyor.
>
>EY TÜRK GENÇLİĞİ
>Türkiye'nin bütün milli değerleri, AB'ne girme, ABD'nin stratejik
>müttefiki olma uğruna heba edilmesi yetmiyormuş gibi, yabancılara mülk
>edinme hakkı veren yasalar çıkarılıyor. Türk Milleti'ni birinci
>derecede etkileyen ve Türk Kültürünü yozlaştıran gazete ve televizyon
>gibi kuruluşların yabancılara-düşman ülkelere satılmasına izin
>veriliyor. Kamu reformu yasasıyla Türkiye'ye özgü devrimci-demokrat
>geleneğin karşıtı olan, bölgecilikle, bölücülükle sonuçlanabilecek
>adem-i merkeziyetçilik benimseniyor
>.
>EY TÜRK GENÇLİĞİ
>Özüne bakılmadan, Türk Milleti'ne uyum sağlıyor mu, araştırılıp
>düşünülmeden sırf AB istiyor diye, Türk Ceza Kanunları bir gecede
>değiştirildi. Yeni getirilen Ceza kanunlarında "etnik ve azınlık"
>kelimeleri sıkça kullanıldı.(Özellikle Başbakan bu kelimeleri çok
>fazla kullanmaktadır.) Buna göre, Ankara Hükümetinden etnik kökenleri
>farklı olan yurttaşlar ile azınlıkta bulunan! Türk vatandaşlarına daha
>çok hak ve özgürlüklerinin verilmesi istendi. Bundan cesaret alan
>bölücüler artık dağlardan indiler, özellikle büyük şehirlerimizde önce
>çocukları kullanarak kapkaç terörünü icat ettiler. Bir anlamda halkı
>yıldırma şekli olan terörün bu boyutunda canlarından olanlar, sakat
>kalanlar oldu ama sırf AB gücenmesin diye, bu suçlardan yakalananlar
>yargılanmadan serbest bırakıldılar.
>
>EY TÜRK GENÇLİĞİ
>Vatanın bölünmez bütünlüğüne ve Büyük Türk Milleti'nin bağımsızlığına
>kasteden terör neredeyse büyük şehirlerimizi teslim almak üzeredir.
>Türkiye Cumhuriyeti, tarihinde görülmemiş bir ihaneti yaşamaktadır.
>Ankara hükümeti, sırf AB'ne girme uğruna teröre göz yummakta,
>özellikle Anadolu'muzun güneydoğusunda kahraman Türk evlatları kahpe
>pusu ve tuzaklara kurban gitmekte, bir çok il ve ilçelerde şehit
>cenazeleri kaldırılmakta, ağıtlar yakılmaktadır. AB'ne yaranmak
>isteyen hükümet, terör konusunda ciddi önlemler almadığı gibi, terörü
>neredeyse suç kapsamından çıkaracak düzenlemeler yapmaktadır. (4 Nisan
>2003 Tarihinde Türkiye'ye gelen dönemin ABD Dışişleri Bakanı Colin
>Power, Türk!! Dışişleri Bakanı Abdullah Gü'e bir mutabakat belgesi
>imzalatıyor. İkili ve gizli yapılan bu görüşmede imzalanan Mutabakat
>belgesi PKK Terörüne çok değerli imtiyazlar tanımaktadır. Colin Power,
>ABD adına Abdullah Güle şöyle demektedir : 1- Türkiye kendi güvenliği
>için dahi olsa, ABD hükümetine haber vermeden ve onay almadan
>kesinlikle Kuzey Irak'a (PKK'ya) yönelik bir askeri operasyon
>yapmayacaktır. 2- Türkiye kendi güvenliği için dahi olsa, ABD
>hükümetine haber vermeden ve onay almadan kesinlikle kendi sınırları
>içinde bile PKK'ya karşı askeri operasyon yapmayacaktır.. Abdullah Gül
>bu ağır şartları hiç önemsemeden Colin efendisinin huzurunda bu
>mutabakat belgesini imzalıyor ve o tarihten sonra Türkiye'de terör
>birden tırmanışa geçiyor. Türk Genci bundan ne anlıyor?)
>
>EY TÜRK GENÇLİĞİ
>Kahpece kurulan pusu ve tuzaklarda, vatan ve millet için canlarını
>feda eden Türk gençleri "neden şehit olmaktadır?" Al bayrağa sarılı
>tabutlar içinde neden hep sıradan Türk insanının çocukları vardır?
>Neden bir milletvekilinin, bakanın yada başbakanın oğlu vatanın
>güneydoğusunda askerlik görevlerini yapmazlar? Türk Genelkurmay'ı bu
>"TORPİL" i dikkate alıyor mu?
>
>EY TÜRK GENÇLİĞİ
>Bölücü teröristler dağlardan şehirlere indiler. Büyük şehirlerimizde
>özellikle emniyet güçlerimizin kahraman polislerine saldırarak
>sokaklarda çatışma çıkarmaya çalışıyorlar. Zaman zaman bu muratlarına
>erdikleri görülüyor Bölücü terörün kalleş militanları ve o
>militanlara sempati duyan hain yandaşları Türkiye sınırları içinde,
>Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hakimiyeti altındaki illerde sokaklara
>çıkarak ellerine aldıkları sözde bayraklarını sallamaktadırlar. Yine
>bu teröristler ve hain yandaşları bölücü terörün kurucusu olan
>"lanet"in resimlerini Büyük Türk Milleti'ne ve O büyük milletin
>kahraman, yiğit TÜRK GENÇLİĞİNE nisbet yapar gibi göstermektedir
>.
>EY TÜRK GENÇLİĞİ
>Bunun anlamı, "sokak savaşı-iç savaş- demektir. Ne Büyük Türk Milleti
>nede kahraman yiğit Türk Gençliği bu oyuna gelmeyecektir. Kalleş ve
>kahpe bölücü teröristlerin arkasında ABD ile AB ülkeleri vardır. Dün
>olduğu gibi bugün de amaç ve maksat aynıdır. Bu günde bu amaç ve
>maksat, Türkiye'yi ikinci Sevr ortamına sürüklemek ve parçalamaktır.
>Ankara hükümeti, AB'ni gücendirmeyelim düşüncesi ile teröristlere bu
>cesareti vermektedir. Nitekim, ABD'nin ve AB'nin bastırması ve
>istemesi ile terörün lanet başı İmralı'da krallar gibi bakılıp
>beslenmekte, kurşun sıktığı, kalleşçe şehit ettiği Türk askerinin
>koruması kollaması altında hain militanlarına talimatlar vermekte,
>yönlendirmektedir.
>
>EY TÜRK GENÇLİĞİ
>Ankara hükümeti ve TÜRK GENELKURMAY'ı bunu bilmiyor mu? Şehit
>cenazelerine katılan komutanların göz yaşı dökmeleri gerçekten
>yüreklerinin derinliklerinden mi gelmektedir yoksa sırf gösteriş olsun
>diye mi kendilerini ağlamak için zorlamaktadırlar? Ya Hükümet? Ya
>Başbakan? Şehit yakınlarının feryadlarını dahi duymak istemeyen
>Başbakan, Telefonla bile olsa başsağlığı dilemekten imtina etmiş, bit
>tv konuşmasında "..ne yapayım yani, onları mı dinleyeyim?"demiştir.
>
>EY TÜRK GENÇLİĞİ
>Türkiye'de 40'ı aşan televizyon kanalları vardır. Tümü birbirine
>benzeyen televizyon kanallarında televoleler bilmem kaçıncı yayınını
>kutlamaktadır! Bitmek bilmeyen futbol yada futbolcu transferi ve
>tartışmalarını kime izlettikleri meçhuldür. Türk gençliğine hiçbir şey
>vermeyen, Türk Milli ve manevi değerlerinden yoksun, belki kendileri
>dahi bilmeyen kültürsüz kadın/erkek dj-vj muhabbetlerindeki amaç
>nedir? Aşiret ilişkilerini, kadın erkek ayrımını, mafyayı özendiren
>diziler, haber vermek yerine zamanlarını magazine ayıran haber
>bültenleri, Amerikan kültürünü yücelten Hollywood ile Türk Milletini,
>özellikle Türk çocuklarını uyuşturan Kemal Sunal türü filmler..
>
>EY TÜRK GENÇLİĞİ
>Hangi televizyon kanalında Türk milli ve manevi değerlerini yücelten,
>Büyük Türk Milleti ve kahraman yiğit Türk Gençliği'ni, bölünmek
>istenen vatanın bütünlüğüne karşı uyaran filmler, diziler, haberler
>izleyebiliyorsun? Hangi televizyon kanalında Mustafa Kemal Atatürk'ün
>Türk Genci'ne hitaben yazdığı vasiyetini duyabiliyorsun? Hangi
>televizyon kanalında Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk Genci'ne
>hitabesinin anlam ve manasına erebiliyorsun? Hangi televizyon kanalı
>seni, bölücü teröre karşı ne yapman gerektiği hususunda uyarıyor, ikaz
>ediyor ve yol gösteriyor? Ey Türk Genci hiç boşuna umut etme
>göremezsin. Çünkü Türkiye'de en çok izlenen tv kanalları dönmelerin
>yani Sabetayların elindedir. Yani bu tv kanallarının sahipleri ve
>yöneticileri Dönmedir-Sabetaydır. Türkiye'de beklenen bir iç savaşın
>çıkmasıdır! Bütün oyunlar bunun içindir. Türkiye'nin müttefiki
>olduğunu söyleyen ve iddia eden, öte yanda AB'ni oluşturan ülkeler
>teyakkuza geçmiş, ne kadar gayr-ı meşru gizli örgütler varsa fitili,
>Türkiye'yi, Büyük Türk Milleti'ni bölmek için ateşlenmiştir. Böyle bir
>durumda Büyük Türk Milleti'ni ve kahraman yiğit Türk Gençliği'ni
>uyaran tek isim, Mustafa Kemal Atatürk'tür: "Türk Genci, devrimlerin
>ve rejimin sahibi ve bekçisidir. Bunların lüzumuna, doğruluğuna
>herkesten çok inanmıştır. Devrimleri ve rejimi benimsemiştir. Bunları
>zayıf düşürecek en küçük veya en büyük bir kıpırtı ve bir hareket
>duydu mu, bu memleketin polisi vardır, jandarması vardır, ordusu
>vardır, adliyesi vardır demeyecektir. Hemen müdahale edecektir. Elle,
>taşla, sopa ve silahla; nesi varsa onunla kendi eserini
>koruyacaktır..."
>
>EY TÜRK GENÇLİĞİ
> "..dahili ve harici bedbahların olacaktır. Bir gün, istiklal ve
>cumhuriyetini müdafaa mecburiyetine düşersen (ki o gün bu gündür)
>vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini
>düşünmeyeceksin! Bu imkan ve şerait çok namüsait bir mahiyetle tezahür
>edebilir. İstiklal ve cumhuriyetine kasdedecek düşmanlar , bütün
>dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler.
>Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün
>tersanelerine girilmiş ( AB bunun için bastırıyor ) bütün orduları
>dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir.
>Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere (bu günü
>kasdediyor) memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve
>dalalet ve hatta HIYANET içinde bulunabilirler. Hatta bu İKTİDAR
>SAHİPLERİ (Bu günü kasdediyor) ŞAHSİ MENFAATLERİNİ, MÜSTEVLİLERİN
>SİYASİ EMELLERİYLE TEVHİT EDEBİLİRLER. (Bu günkü hükümeti anlatıyor)
>Millet, fakr-u zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir
>. Ey Türk İstikbalinin evladı,
>İşte bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen; Türk istiklal ve
>cumhuriyetini (korumak ve) kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret;
>DAMARLARINDAKİ ASİL KANDA mevcuttur!
>
>EY TÜRK GENÇLİĞİ
>Düşman dışarıda tanklı toplu değil, düşman içimizdedir. Bir fitne,
>ağacı kurutan kurt gibi bizi içimizden kemirmektedir. Kim ne derse
>desin, özellikle AKP hükümeti ihanette sınır tanımadan var gücüyle
>Türkiye Cumhuriyetini yıkmak için mücadele etmektedir. ABD ve AB
>destekli AKP hükümeti, 2002'den bu yana uyguladığı planlı ve sistemli
>programı ile Türkiye'yi 1918'li yıllara kadar götürmüştür. I: Ferit'in
>Osmanlı Devletini yok ettiği gibi II.Ferit'te Türkiye Cumhuriyeti'ni
>yıkıp yok etmenin kararlı mücadelesi içindedir. Şimdi önümüzde bir
>Cumhurbaşkanlığı bir de genel seçim vardır. Recep Tayyip Cumhurbaşkanı
>olurda genel seçimlerden AKP yine birinci parti olarak çıkarsa
>Abdullah Gül Başbakan olacaktır. İşte o zaman.. Ey Türk Genci.. Bu
>seçim, Cumhuriyet Türkiye'sinin son seçimi olacaktır. Sana düşen
>görev, bu tehlike karşısında uyanık olman ve çevrendeki bihaber
>gafilleri de uyarmandır.
>
>Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur.
>Ne mutlu Türk'üm diyene
>Varlığım Türk varlığına armağan olsun.
>VATANSEVERgençTÜRKLER harekatı...


Bu arada benim burda amacım ATAMIZIN eserine hakaret değil isterseniz silebilirim
 
Üst