Sil/dir git !

Jibbs

Doçent
Yeşerdiğim aşkı , sol/durup gidiyorsun.
'Nerede yeşerdi ?' deme işte.
Sol/dur , sol/dadır.
Şimdi 'gidiyorum' diyorsun,
Sil aklından her söylediğimi.
Benden de,
Sil/dir git !
E.y

 
Üst