Evrim gözlemlenebilir mi?

Bu konuyu görüntüleyen kullanıcılar Konu (Kayıtlı: 0, Misafir: 1)

bang1

Asistan
evrimi gözlemlemek için çok uzun yıllar lazım devletlerin birlikte çalışması lazım
 

bang1

Asistan
bilmiyorum bende sadece resim olarak gözüküyor prototip browser kullanmanın sonuçları
 
Evrim teorisi temelden çürüktür. Dünyadaki bütün insanlar bir araya gelse bir sivrisinek yaratamaz. Bir yaratıcı olmadan, tesadüfen birtakım maddelerin bir araya gelip tek hücreli bir canlının yapısını oluşturması ve bu yapının kendi kendisine canlanması gibi bir husus bilimin kendisine aykırıdır. Bilim gözlem ve deneye dayanır deyip diğer taraftan şu kadar milyon yıl önce orada olsaydık bunu gözlemleyebilirdik gibi laflarla teorinin bu şekilde delillendirilebileceğini iddia etmek büyük bir tezattır.
 

damzchevk

Asistan
Evrim teorisi temelden çürüktür. Dünyadaki bütün insanlar bir araya gelse bir sivrisinek yaratamaz. Bir yaratıcı olmadan, tesadüfen birtakım maddelerin bir araya gelip tek hücreli bir canlının yapısını oluşturması ve bu yapının kendi kendisine canlanması gibi bir husus bilimin kendisine aykırıdır. Bilim gözlem ve deneye dayanır deyip diğer taraftan şu kadar milyon yıl önce orada olsaydık bunu gözlemleyebilirdik gibi laflarla teorinin bu şekilde delillendirilebileceğini iddia etmek büyük bir tezattır.
Yazınızdan evrim ile alakalı çok az şey bildiğinizi anladım. Lütfen aşağıdaki kaynaktan evrimi öğreninniz.

Evrim dersleri:
Evrim ve din:
 
Yazınızdan evrim ile alakalı çok az şey bildiğinizi anladım. Lütfen aşağıdaki kaynaktan evrimi öğreninniz
Bu videoları izleyecek değilim. (Mesaj sayınız 2, buraya videoları reklam etmek için de gelmiş olabilirsiniz.)

Evrim teorisi adı üzerinde teori olarak geçiyor, kanıtlanmış bir şey değildir. Evrim teorisiyle ilgili konuşulurken "evrime inanıyor musunuz?" şeklinde soru sorulması da bunun bir hakikat değil inanç olduğunu gösteriyor. Geçmişte insanlar cansız maddelerden canlı ortaya çıkabileceğini zannedebiliyormuş, evrim teorisi de öyle zamanlardan kalmadır. İslam Ansiklopedisinin tevellüd maddesinde "Bitki ve hayvanların birbirinden ya da cansız maddelerden kendiliğinden oluşumu için kullanılan felsefe terimi." deniyor. Sizin evrim teorisi dediğiniz şey Darwin'den çok çok önce Eski Yunanlılar tarafından ortaya atılmış:
Aristo’ya göre dört unsur (hava, su, ateş, toprak), uygun şartlar altında kendiliğinden mineraller yanında bitkileri ve hayvanları da teşkil edebilir. Yine canlılar bir anne babadan üreyebildikleri gibi -böceklerde görüldüğü üzere- topraktan ve çürümüş bitkiden ya da hayvanların iç organlarından üreyebilir. Aristo arı, sinek, balık ve salyangoz türünden canlıların her iki şekilde de teşekkül edebileceğini söyler. Aristo’nun bu fikirleri Ortaçağ İslâm düşüncesini türlü biçimlerde etkilemişse de (Kruk, XXXV/2 [1990], s. 270, 278), İslâm düşünürleri doğum, ölüm, oluş, bozuluş gibi doğal olayların ilâhî ilim, irade ve kudretle meydana geldiğini, dolayısıyla bunların temelde Allah’ın fiilleri olduğunu kabul ederek Aristo’nun ilâhî tesiri dışlayan kendiliğinden üreme (generatio spontanea) fikrine katılmamışlardır. Bu sebeple müslüman düşünürlerin normal fiziksel ve biyolojik süreçler yaşanmadan bitki veya hayvanların üreyebileceği yolundaki tevellüd düşüncelerini daima ilâhî fiille birlikte anlamak gerekir.

İslâm düşüncesinde tevellüd fikrine dair ilk bilgilere, konuyu daha çok eleştirel bir tarzda ele alan Câhiz’de rastlanmaktadır. Câhiz’in anlattığına göre bazı kişiler farelerin Kātûl nehrinin çamurundan meydana geldiği iddiasını reddetmiş, normal şartlar altında canlılardan oluşan bir varlığın cansız bir maddeden oluşmasını mümkün görmemişlerdir. Bu zümre, görüşlerini bitki ve hayvanlara göre daha alt seviyede bulunan madenlere kadar genişletip insanların müdahalesiyle bakırın altına, civanın gümüşe dönüşmesini de kabul etmemiştir. Çiftleşerek üreyen canlıların kendiliğinden teşekkül edebileceği iddiasına Câhiz de katılmaz (Kitâbü’l-Ḥayevân, V, 348-351); kirlenmiş insan bedeninden bitin doğuşunu mümkün görürse de (a.g.e., V, 371-375) balıkların ve kurbağaların yağmurdan veya buluttan oluştuğu iddiasını da reddeder. Ona göre bu canlılar hava, su ve toprak özelliklerinin belirli oranda karışımı sonucu Allah tarafından yaratılmaktadır (a.g.e., I, 156).

Tevellüd meselesini ele alanlardan biri de İbn Vahşiyye’dir. Ona göre bitkiler, hayvanlar ve madenler farklı süreçler içinde tevellüd yoluyla meydana gelebilir; meselâ fesleğenden akrepler, hardal yapraklarının çürümesinden böcekler, ağaç dallarından ipek böceği oluşabilir, bir hayvan bir başka hayvanın cüzlerinden teşekkül edebilir. İbn Vahşiyye, bitki ve hayvanlarla benzer özelliklere sahip bulunduğundan insanın cansız maddeden teşekkülünü de mümkün görmektedir (el-Filâḥatü’n-Nabaṭiyye, II, 1312-1324). Câbir b. Hayyân da canlı varlıkların yapay süreçler sonucunda inorganik maddelerden çeşitli tekniklerle meydana getirilebileceğini savunmuştur. Ona göre aynı yöntemle değerli metaller de elde edilebilir (Muḫtâru resâʾil, s. 341-346).
 

damzchevk

Asistan
Bu videoları izleyecek değilim. (Mesaj sayınız 2, buraya videoları reklam etmek için de gelmiş olabilirsiniz.)

Evrim teorisi adı üzerinde teori olarak geçiyor, kanıtlanmış bir şey değildir. Evrim teorisiyle ilgili konuşulurken "evrime inanıyor musunuz?" şeklinde soru sorulması da bunun bir hakikat değil inanç olduğunu gösteriyor. Geçmişte insanlar cansız maddelerden canlı ortaya çıkabileceğini zannedebiliyormuş, evrim teorisi de öyle zamanlardan kalmadır. İslam Ansiklopedisinin tevellüd maddesinde "Bitki ve hayvanların birbirinden ya da cansız maddelerden kendiliğinden oluşumu için kullanılan felsefe terimi." deniyor. Sizin evrim teorisi dediğiniz şey Darwin'den çok çok önce Eski Yunanlılar tarafından ortaya atılmış:
Amacım reklam yapmak değil Evirm Ağacı kanalının benim reklamıma çok ihtiyacı mı var sanki?
Darwin modern Evrim'in kurucusu olarak görülür Evrimi ilk defa keşfeden o değildir.

Öncelikle halk arasında teori nedir, bilimde teori nedir bunu ayrıt edememişsiniz. Lütfen aşağıdaki videoyu izleyin. İzlemeyip öğrenmek istemiyorsanız öğrenmediğiniz konularda fikir sahibi olmayınız.

Bilimde Teori: Bilimsel teori - Vikipedi
Halk arasında Teori:

"Günlük dilde teori sözü hayal ürünü, afaki, dayanaksız fikir yürütme gibi çağrışımlar taşır.

Oysa bilimde teorinin bambaşka bir anlamı var.
Teori geniş kapsamlı bir alanda, birbirinden farklı birçok gözlem ve deneyi açıklayabilen, henüz yapılmamış gözlem ve deneyler için öngörüler veren, birbirine bağlı önermeler sistemi demek."


Teori nedir video:
 
Bütün insanlar bir araya gelse bir sivrisinek yaratamaz. Kendi kendine tesadüfen birtakım maddelerin bir araya gelip bir de bunun kendi kendine canlanacağını iddia etmek bilimin kendisine aykırıdır. Bütün DNA yapısı hazır olan bir canlı öldüğü zaman bunun kendi kendine de değil insan müdahalesi ile canlanabildiğine veya canlanabileceğine dair hiçbir veri yoktur.
 

damzchevk

Asistan
Bütün insanlar bir araya gelse bir sivrisinek yaratamaz. Kendi kendine tesadüfen birtakım maddelerin bir araya gelip bir de bunun kendi kendine canlanacağını iddia etmek bilimin kendisine aykırıdır. Bütün DNA yapısı hazır olan bir canlı öldüğü zaman bunun kendi kendine de değil insan müdahalesi ile canlanabildiğine veya canlanabileceğine dair hiçbir veri yoktur.
Arkadaşım Evrim nedir, evrimdeki tesadüf, olasılık mantığı nedir bunlar senin yazdığın gibi yoktan sivrisinek var olması değildir lütfen attığım kaynaklardan yararlan.
 
Arkadaşım Evrim nedir, evrimdeki tesadüf, olasılık mantığı nedir bunlar senin yazdığın gibi yoktan sivrisinek var olması değildir lütfen attığım kaynaklardan yararlan.
Videoları oturup izleyecek değiilm. Videolardaki hangi cümlenin veya cümlelerin tartışma ile ilgisi varsa onu yazmanız hâlinde cevap verebilirim.
 

Son mesajlar

Üst