Deprem El Kitabı

myefsane

DekanABCD Temel Afet Bilinci El Kitab›
hazırlayanlar: Marla Petal, MSW.
Zeynep Türkmen
dan›flman: Prof. Dr. Ahmet Mete Ifl›kara
kaynaklar: City of Los Angeles Fire Department
Southern California Earthquake Center
Bo¤aziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araflt›rma Enstitüsü
American Red Cross
Kızılay grafik tasarım: Burcu Kayalar Yörük
illüstrasyonlar: Baran Baran
Ali Murat Erkorkmaz (Ahmet Mete Ifl›kara illüstrasyonu)
United States Agency for International Development,
Office of Foreign Disaster Assistance (USAID/OFDA)
maddi desteği ile hazırlanmıştır.
Eylül 2001, ‹stanbul
Çengelköy
http://rapidshare.com/files/204376456/Deprem_elkitabi.pdf
 
Üst