Başka bir gözden - Gerçekler kitabı.

Bu konuyu okuyanlar

_Zaur_

Dekan
2. Üzmez beni sevmeyenlerimin ve cahillerin taktıkları isimler.
Aksine tüm ihtişamımı koyar ortaya onlar. Benden ve adlarımdan gelir, bütün ilerletici, asil ve başkaldırıcı duygular. Albız benim, Mara benim, Seth benim, Loki derler bana, Benim Satan ve Satanas, Satanus`um ben. İblis`im, Şeytan`ım ben, içinizde kaynayarak uyuyan.
 

_Zaur_

Dekan
3. Lucifer dediler bana, kötülüğü anlatmak için.
Halbuki, işık ve güzelliği anlatırdı Lucifer. Ben kötüyüm bu düzen için ama değilim asla kötülük.
 

lordare

Profesör
Ata dinimiz taa milattan önceki dinimiz Şamanizm'deki yaratılış hikayesini ben yazayım:


Evvelce ancak su vardı; yer, gök, ay ve güneş yoktu. Tanrı (Kuday) ile bir “ kişi” vardı. Bunlar kara kaz şekline girip su üzerinde uçuyorlardı. Tanrı hiç bir şey düşünmüyordu. “Kişi” rüzgâr çıkarıp suyu dalgalandırdı ve tanrının yüzüne su serpti. Bu “kişi", kendisinin tanrıdan büyük olduğunu sandı ve suyun içine dalıverdi. Su içinde boğulacak oldu; “Tanrı, bana yardım et!” diye bağırmağa başladı. Tanrı “yukarı çık!” dedi, o da sudan çıkıverdi. Tanrı şöyle buyurdu: “sağlam bir taş olsun!” suyun dibinden bir taş çıktı. Tanrı ile “ kişi” taşın üzerine oturdular. Tanrı “ kişi” ye: “ suya dal, oradan toprak çıkar!” dedi. “ Kişi suyun dibinden toprak çıkarıp tanrıya verdi. Tanrı bu toprağı suyun üzerine atarak “yer olsun(yer bütsün)!” dedi. Böylece yer yaradılmış oldu. Bundan sonra Tanrı yine “kişi” ye: "suya dal, toprak çıkar” dedi. “ Kişi", suya daldı ve “ben kendim için de toprak alayım” diye düşündü, iki eline toprak aldı; bir elindeki toprağı, kendi başına iş gürmek düşüncesiyle, ağzına soktu. Tanrıdan gizlice yer yaratmak istiyordu. Bir elindeki toprağı tanrıya verdi. Tanrı bu toprağı saçıverdi, katı yer meydana geldi. Deminki “ kişi” nin ağzında gizlediği toprak da büyümeye başladı. Nefesi tıkanıp boğulacak, ölecek oldu. Tanrıdan kaçmaya başladı. Fakat nereye baksa tanrıyı yanında buldu. Boğulmak üzere iken “A tanrı, gerçek tanrı, bana yardım et!” diye yalvardı. Tanrı ona “ne yaptın? ağzına toprak saklayım diye mi düşündün? Bu toprağı ne için gizledin?” diye sordu. O “ kişi” cevap verdi: “yer yaratayım diye bu toprağı ağzımda gizlemiştim” . Tanrı ona “at ağzından o toprağı!” dedi. “Kişi” toprağı atıverdi. Bu topraktan küçük küçük tepeler meydana geldi. Bundan sonra Tanrı şöyle dedi:
“İmdi sen günahlı oldun; bana karşı fenalık düşündün. Sana itaat eden halkın düşünceleri dahi
fena olacaktır. Bana itaat eden halkın düşünceleri arı, temiz olacaktır; onlar güneş görecekler,
aydınlık görecekler. Ben gerçek Kurbustan adını almışımdır. Senin adın ise Erlik olsun; günahlarını benden gizleyenler senin halkın olsun; günahlarını senden gizleyenler benim halkım olsun!” dedi.
“Dalsız, budaksız bir ağaç bitmişti. Bu Ağacı Tanrı gördü ve “dalları olmıyan ağaca bakmak hoş bir şey değil; buna dokuz tane dal bitsin!” dedi. Ağaçta dokuz dal bitti. Tanrı yine şöyle dedi: “dokuz dalın kökünden dokuz kişi türesin ve bunlardan dokuz ulus olsun!” Bu sırada Erlik bir kalabalığın gürültüsünü işitti ve “bu gürültü nedir?” diye sordu. Tanrı “sen de bir hakansın, ben de bir hakanım. Bu gürültü yapan kalabalık benim ulusumdur” dedi. Erlik bu kavmin kendine verilmesini istedi. Tanrın ona “hayır, sana vermeyeceğim. Sen kendine bak!” dedi. Erlik, “dur, bakalım. Tanrının şu ulusunu bir göreyim” dedi ve kalabalığa doğru yürüdü. Bir yere geldi. Burada insanlar, yabani hayvanlar, kuşlar ve başka birçok canlı yaratıklar gördü ve “tanrı bunları nasıl yaratmış? Bunlar ne ile besleniyorlar?”diye düşündü. Burada bulunan insanlar bir ağacın meyvesiyle besleniyorlardı. Ağacın bir tarafındaki meyveyi yiyorlar, diğer tarafındaki meyvelerden ağızlarına almıyorlardı. Erlik bunun sebebini sordu, insanlar ona cevap verdiler: “ Tanrı bize bu dört dalın meyvesini yemeyi yasak etti. Güneşin doğduğu yanda bulunan beş dalının meyvelerinden yemeği buyurdu. Yılan ile
köpeğe bu ağacım dört dalından yemek isteyenleri bırakma diye emretti. Bundan sonra tanrı göğe çıktı. Beş dalın meyveleri bizim aşımız oldu.” Erlik Körmös bunları duyduktan sonra Törüngey denilen bir kişiyi buldu ve ona “tanrı yalan söylemiş, siz bu dört dalın meyvelerin ide yiyiniz!” dedi. Bekçi Yılan uyuyordu. Erlik onun aklına girdi ve “bu ağaca çık!” dedi. Yılan ağaca çıktı, yasak
meyveden yedi. Törüngey ile karısı Eje beraber geziyorlardı, Erlik onlara “bu meyvelerden yiyiniz!” dedi. Törüngey istemedi. Fakat karısı yedi, meyve çok tatlı geldi. Meyveyi alıp kocasının ağzına sürdü. O anda her ikisinin tüyleri dökülüverdi, utandılar. Ağaçların altına saklandılar. Derken tanrı
geldi. Bütün ulus tanrıdan gizlendi. Tanrı haykırdı: “Törüngey, Törüngey! Eje, Eje! neredesiniz?” Onlar “ağaç altındayız, sana varamayız” dediler. Yılan, köpek, Töröngöy, Eje kabahati hep birbirine attılar. Tanrı yılana dedi: “şimdi sen Körmös (şeytan) oldun. Kişiler sana düşman olsun, vursun, öldürsün,“ bundan sonra Eje’ye: “ yasak meyveyi yedin. Körmös’ün sözüne uydun, bundan böyle sen gebe olacaksın, çocuk doğuracaksın, doğum sancıları çekeceksin, sonra öleceksin” . Töringey’e şöyle dedi: “Körmös’ün aşını yedin, beni dinlemedin, şeytanın sözüne kandın, onun sözüne kananlar onun ülkesinde yaşıyacaklar, benim nurum dan mahrum olacaklar, karanlık dünyada bulunacaklardır. Şeytan bana düşman oldu; sen de ona düşman olacaksın. Beni dinlemiş olsaydın benim gibi olurdun. Şimdi senin dokuz oğul, dokuz kızın olsun. Bundan sonra ben kişi yaratmayacağım. Kişileri sen doğuracaksın”. Tanrı, şeytana “ adamlarımı ne için aldattın?” dedi. Şeytan “ben istedim, sen vermedin. Ben de hırsızca almaya karar verdim. Ben alacağım : Atla kaçarsa düşürerek alacağım , rakı içip sarhoş olursa dövüştüreceğim, suya girse, ağaca çıksa yine alacağım ” dedi. Tanrı şöyle dedi: “üç kat yerin altında, ay ve güneşi olmayan karanlık bir dünya vardır. Ben seni oraya atıyorum ” . İnsanlara da şöyle dedi: “ Bundan sonra size yemek vermeyeceğim. Kendinizi kendi gücünüzle kazanarak besleyiniz. Sizinle konuşmıyacağım. Size Mayteri’yi göndereceğim” dedi.

Maytere geldi; insanlara birçok şeyler öğretti. Araba yaptı. Aş olarak ot köklerini, ısırgan vesaire otları tayin etti.

Devamını istiyorsanız söyleyin devamını da atayım :)
 

_Zaur_

Dekan
Ata dinimiz taa milattan önceki dinimiz Şamanizm'deki yaratılış hikayesini ben yazayım:


Evvelce ancak su vardı; yer, gök, ay ve güneş yoktu. Tanrı (Kuday) ile bir “ kişi” vardı. Bunlar kara kaz şekline girip su üzerinde uçuyorlardı. Tanrı hiç bir şey düşünmüyordu. “Kişi” rüzgâr çıkarıp suyu dalgalandırdı ve tanrının yüzüne su serpti. Bu “kişi", kendisinin tanrıdan büyük olduğunu sandı ve suyun içine dalıverdi. Su içinde boğulacak oldu; “Tanrı, bana yardım et!” diye bağırmağa başladı. Tanrı “yukarı çık!” dedi, o da sudan çıkıverdi. Tanrı şöyle buyurdu: “sağlam bir taş olsun!” suyun dibinden bir taş çıktı. Tanrı ile “ kişi” taşın üzerine oturdular. Tanrı “ kişi” ye: “ suya dal, oradan toprak çıkar!” dedi. “ Kişi suyun dibinden toprak çıkarıp tanrıya verdi. Tanrı bu toprağı suyun üzerine atarak “yer olsun(yer bütsün)!” dedi. Böylece yer yaradılmış oldu. Bundan sonra Tanrı yine “kişi” ye: "suya dal, toprak çıkar” dedi. “ Kişi", suya daldı ve “ben kendim için de toprak alayım” diye düşündü, iki eline toprak aldı; bir elindeki toprağı, kendi başına iş gürmek düşüncesiyle, ağzına soktu. Tanrıdan gizlice yer yaratmak istiyordu. Bir elindeki toprağı tanrıya verdi. Tanrı bu toprağı saçıverdi, katı yer meydana geldi. Deminki “ kişi” nin ağzında gizlediği toprak da büyümeye başladı. Nefesi tıkanıp boğulacak, ölecek oldu. Tanrıdan kaçmaya başladı. Fakat nereye baksa tanrıyı yanında buldu. Boğulmak üzere iken “A tanrı, gerçek tanrı, bana yardım et!” diye yalvardı. Tanrı ona “ne yaptın? ağzına toprak saklayım diye mi düşündün? Bu toprağı ne için gizledin?” diye sordu. O “ kişi” cevap verdi: “yer yaratayım diye bu toprağı ağzımda gizlemiştim” . Tanrı ona “at ağzından o toprağı!” dedi. “Kişi” toprağı atıverdi. Bu topraktan küçük küçük tepeler meydana geldi. Bundan sonra Tanrı şöyle dedi:
“İmdi sen günahlı oldun; bana karşı fenalık düşündün. Sana itaat eden halkın düşünceleri dahi
fena olacaktır. Bana itaat eden halkın düşünceleri arı, temiz olacaktır; onlar güneş görecekler,
aydınlık görecekler. Ben gerçek Kurbustan adını almışımdır. Senin adın ise Erlik olsun; günahlarını benden gizleyenler senin halkın olsun; günahlarını senden gizleyenler benim halkım olsun!” dedi.
“Dalsız, budaksız bir ağaç bitmişti. Bu Ağacı Tanrı gördü ve “dalları olmıyan ağaca bakmak hoş bir şey değil; buna dokuz tane dal bitsin!” dedi. Ağaçta dokuz dal bitti. Tanrı yine şöyle dedi: “dokuz dalın kökünden dokuz kişi türesin ve bunlardan dokuz ulus olsun!” Bu sırada Erlik bir kalabalığın gürültüsünü işitti ve “bu gürültü nedir?” diye sordu. Tanrı “sen de bir hakansın, ben de bir hakanım. Bu gürültü yapan kalabalık benim ulusumdur” dedi. Erlik bu kavmin kendine verilmesini istedi. Tanrın ona “hayır, sana vermeyeceğim. Sen kendine bak!” dedi. Erlik, “dur, bakalım. Tanrının şu ulusunu bir göreyim” dedi ve kalabalığa doğru yürüdü. Bir yere geldi. Burada insanlar, yabani hayvanlar, kuşlar ve başka birçok canlı yaratıklar gördü ve “tanrı bunları nasıl yaratmış? Bunlar ne ile besleniyorlar?”diye düşündü. Burada bulunan insanlar bir ağacın meyvesiyle besleniyorlardı. Ağacın bir tarafındaki meyveyi yiyorlar, diğer tarafındaki meyvelerden ağızlarına almıyorlardı. Erlik bunun sebebini sordu, insanlar ona cevap verdiler: “ Tanrı bize bu dört dalın meyvesini yemeyi yasak etti. Güneşin doğduğu yanda bulunan beş dalının meyvelerinden yemeği buyurdu. Yılan ile
köpeğe bu ağacım dört dalından yemek isteyenleri bırakma diye emretti. Bundan sonra tanrı göğe çıktı. Beş dalın meyveleri bizim aşımız oldu.” Erlik Körmös bunları duyduktan sonra Törüngey denilen bir kişiyi buldu ve ona “tanrı yalan söylemiş, siz bu dört dalın meyvelerin ide yiyiniz!” dedi. Bekçi Yılan uyuyordu. Erlik onun aklına girdi ve “bu ağaca çık!” dedi. Yılan ağaca çıktı, yasak
meyveden yedi. Törüngey ile karısı Eje beraber geziyorlardı, Erlik onlara “bu meyvelerden yiyiniz!” dedi. Törüngey istemedi. Fakat karısı yedi, meyve çok tatlı geldi. Meyveyi alıp kocasının ağzına sürdü. O anda her ikisinin tüyleri dökülüverdi, utandılar. Ağaçların altına saklandılar. Derken tanrı
geldi. Bütün ulus tanrıdan gizlendi. Tanrı haykırdı: “Törüngey, Törüngey! Eje, Eje! neredesiniz?” Onlar “ağaç altındayız, sana varamayız” dediler. Yılan, köpek, Töröngöy, Eje kabahati hep birbirine attılar. Tanrı yılana dedi: “şimdi sen Körmös (şeytan) oldun. Kişiler sana düşman olsun, vursun, öldürsün,“ bundan sonra Eje’ye: “ yasak meyveyi yedin. Körmös’ün sözüne uydun, bundan böyle sen gebe olacaksın, çocuk doğuracaksın, doğum sancıları çekeceksin, sonra öleceksin” . Töringey’e şöyle dedi: “Körmös’ün aşını yedin, beni dinlemedin, şeytanın sözüne kandın, onun sözüne kananlar onun ülkesinde yaşıyacaklar, benim nurum dan mahrum olacaklar, karanlık dünyada bulunacaklardır. Şeytan bana düşman oldu; sen de ona düşman olacaksın. Beni dinlemiş olsaydın benim gibi olurdun. Şimdi senin dokuz oğul, dokuz kızın olsun. Bundan sonra ben kişi yaratmayacağım. Kişileri sen doğuracaksın”. Tanrı, şeytana “ adamlarımı ne için aldattın?” dedi. Şeytan “ben istedim, sen vermedin. Ben de hırsızca almaya karar verdim. Ben alacağım : Atla kaçarsa düşürerek alacağım , rakı içip sarhoş olursa dövüştüreceğim, suya girse, ağaca çıksa yine alacağım ” dedi. Tanrı şöyle dedi: “üç kat yerin altında, ay ve güneşi olmayan karanlık bir dünya vardır. Ben seni oraya atıyorum ” . İnsanlara da şöyle dedi: “ Bundan sonra size yemek vermeyeceğim. Kendinizi kendi gücünüzle kazanarak besleyiniz. Sizinle konuşmıyacağım. Size Mayteri’yi göndereceğim” dedi.

Maytere geldi; insanlara birçok şeyler öğretti. Araba yaptı. Aş olarak ot köklerini, ısırgan vesaire otları tayin etti.

Devamını istiyorsanız söyleyin devamını da atayım :)
Abi aslında yeni konu açarsan daha iyi olur. Başka anlatım tarzında olur.

Burda anlattıklarımla seninki karışmasın diye.

Güzel hikaye fakat aşırı derece Ol dedim oldu yap dedim yaptı diye kelimeler var. Biraz sıkıcı gibi geldi okumak ama okudum hani.
Yasak meyve filan var yine.
Meyvenin neden yasaklı olması hakkında filan da anlatılmamış. Mitolojik açıklaması olmayan şeyler beni biraz sarmıyor okuması hani o bakımdan.
 

lordare

Profesör
Abi aslında yeni konu açarsan daha iyi olur. Başka anlatım tarzında olur.

Burda anlattıklarımla seninki karışmasın diye.

Güzel hikaye fakat aşırı derece Ol dedim oldu yap dedim yaptı diye kelimeler var. Biraz sıkıcı gibi geldi okumak ama okudum hani.
Yasak meyve filan var yine.
Meyvenin neden yasaklı olması hakkında filan da anlatılmamış. Mitolojik açıklaması olmayan şeyler beni biraz sarmıyor okuması hani o bakımdan.
Tüm dinlerin birbirine benzer yanları olması benim tuhafıma giden bir durumdu. İşin içinde şamanizm bile varsa hele :D
 

Uchiha Sasuke

Profesör
Suan okuyamadim şaman hikayesinide okuyacagim. Destansı rap savaslari gibi destansi tanri savaslari diye kanal acsak bu hikayelerden iyi icerik cikar 😁

Ben zaurun feminist iblisini sevdim 😁 şamanlarda sevcek nokta bulursam belirtirim 😁
 

_Zaur_

Dekan
5. Ben olduğum öğretildi insana hep, kendisinin olumsuz yanının.
Aslında, tam tersidir durum. Ben, İçinizdeki isteğim aslında.
Nasıl olurda o şeyin kötü yanı olabilir, bu şeyin ta kendisi?
 

_Zaur_

Dekan
6. Ben Bir`im ve Öz`üm, ama kendi elbisesini giydirir bana, her kavim.
Teklikten çokluk olurum böylece, ama bu da beni üzmez veya endişelendirmez.
 

_Zaur_

Dekan
7. Herkesin içinde olan, kendi öz Tanrı'sıyım ben. Hiç bir kabilenin ya da kavimin özel tanrısı olmadığım gibi.
Hiç bir kabile beni sahiplenerek, üstünlük sağlayamaz. Benim öğretime uygun değildir, Arapların ve Yahudilerin, özel tanrılarıyla kendilerini ve aynı şekilde kendi dil ve geleneklerini yüceltmeleri.
 

Heilung

Asistan
monoteist dinlerin kutsal kitaplarındaki yaratılış hikyaleri onlardan önceki pagan inanışlarındaki efsanelerin birer kopyasıdır, isimler değişmiştir, hikayeler temelde aynıdır, ve hiçbirinin ilahi bir yanı yoktur, hepsi insan yazmasıdır
 

_Zaur_

Dekan
8. Sevinç bendedir. Zevk benim. Bende yatar bütün özgürlükler.
Ben kurtarırım zihinleri her baskıdan ve insanı her tanrının köleliğinden.
Ben, insanların hepsindeyim ama insanlar da benimdir. Bilmezler çoğu bunu.
 

SDN Son Haberler

Üst