Arduino Yükleme Hatası

hasanymz3449

Asistan
Arduinoda yeniyim. İlk projem. Kodları internetteki bir siteden aldım.Yükleye bastığımda "
Arduino:1.8.13 (Windows Store 1.8.39.0) (Windows 10), Kart:"WeMos D1 R1, 80 MHz, Flash, Legacy (new can return nullptr), All SSL ciphers (most compatible), 4MB (FS:3MB OTA:~512KB), v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch, 115200"


In file included from C:\Users\easya\Documents\Arduino\sketch_jul10b\sketch_jul10b.ino:2:0:

C:\Users\easya\Documents\Arduino\libraries\firebase-arduino-master\src/Firebase.h:26:25: fatal error: ArduinoJson.h: No such file or directory

#include <ArduinoJson.h>

^

compilation terminated.

exit status 1

WeMos D1 R1 kartı için derleme hatası.This report would have more information with
"Show verbose output during compilation"
option enabled in File -> Preferences."
Hatasını verdi. Kütüphaneleride yükedim ama hala hata veriyor. Sorun neyden kaynaklanıyor olabilir? Şimdiden teşekkürler.
 

panzr

Profesör
Kütüphaneleri ZIP doyası olarak mı indirdin yoksa normal dosya olarak mı ?
Eğer ZIP dosyası olarak indirdiysen aşağıdaki fotoğrafta bulunan '.ZIP Kitaplığı Ekle' bölümüne tıkla, kütüphanenin bulunduğu ZIP dosyasını seç.

library.PNG


Eğer kütüphaneyi internetten klasör olarak indirdiysen ilk olarak o klasörü .ZIP dosyasına çevir daha sonra yukarıdaki adımları uygula.
 

hasanymz3449

Asistan
Kütüphaneleri ZIP doyası olarak mı indirdin yoksa normal dosya olarak mı ?
Eğer ZIP dosyası olarak indirdiysen aşağıdaki fotoğrafta bulunan '.ZIP Kitaplığı Ekle' bölümüne tıkla, kütüphanenin bulunduğu ZIP dosyasını seç.

Ekli dosyayı görüntüle 107964

Eğer kütüphaneyi internetten klasör olarak indirdiysen ilk olarak o klasörü .ZIP dosyasına çevir daha sonra yukarıdaki adımları uygula.
Uygulamayı silip yeniden yükledim. Kütüphaneleride zip olarak ekledim ve yeniden kontorol ettirdim bu seferde "
In file included from C:\Users\easya\Documents\Arduino\sketch_jul10a\sketch_jul10a.ino:1:0:
C:\Users\easya\Documents\Arduino\libraries\firebase-arduino-master\src/Firebase.h:25:10: fatal error: memory: No such file or directory
#include <memory>
^~~~~~~~
compilation terminated.
exit status 1
Arduino Uno kartı için derleme hatası."

hatasını verdi. Sorun indirdiğim zip dosyasında olabilir mi?
 

panzr

Profesör
Uygulamayı silip yeniden yükledim. Kütüphaneleride zip olarak ekledim ve yeniden kontorol ettirdim bu seferde "
In file included from C:\Users\easya\Documents\Arduino\sketch_jul10a\sketch_jul10a.ino:1:0:
C:\Users\easya\Documents\Arduino\libraries\firebase-arduino-master\src/Firebase.h:25:10: fatal error: memory: No such file or directory
#include <memory>
^~~~~~~~
compilation terminated.
exit status 1
Arduino Uno kartı için derleme hatası."

hatasını verdi. Sorun indirdiğim zip dosyasında olabilir mi?
Başka bir kütüphanenin bulunduğu bir kod yüklemeye çalış karta. Eğer o kod yüklenirse sıkıntı ZIP dosyandadır. Tekrardan yüklenmez ve aynı hatayı verirse internet üzerinde farklı kaynaklardan hatanı aratmanı öneririm.
 

hasanymz3449

Asistan
Başka bir kütüphanenin bulunduğu bir kod yüklemeye çalış karta. Eğer o kod yüklenirse sıkıntı ZIP dosyandadır. Tekrardan yüklenmez ve aynı hatayı verirse internet üzerinde farklı kaynaklardan hatanı aratmanı öneririm.
Başka bir kütüphanenin bulunduğu bir kod yüklemeye çalış karta. Eğer o kod yüklenirse sıkıntı ZIP dosyandadır. Tekrardan yüklenmez ve aynı hatayı verirse internet üzerinde farklı kaynaklardan hatanı aratmanı öneririm.
Sorun sanırım zip dosyaysında. Sadece modeme bağlanamasını sağlıyacak kodları bıraktım ve sorunsuz şekilde yüklendi.
 

hasanymz3449

Asistan
Hangi kütüphanenin Zip dosyasını arıyorsun ?
Firebase Arduino Master
Mesaj otomatik birleştirildi:

Hangi kütüphanenin Zip dosyasını arıyorsun ?
Kod:
#include <ESP8266WiFi.h>

#include <FirebaseArduino.h>

#define WIFI_SSID "ASUS_60"
#define WIFI_PASSWORD "hasan4949"
#define FIREBASE_HOST "https://depo-beb5b.firebaseio.com"
#define FIREBASE_AUTH "Na1laU2GkdA9cAG9S6rgsNzQ3ppYpVP298O8qKQm"
#define relay D2
const int sensorIn = A0;
int mVperAmp = 185;

float Voltage = 0;
float VRMS = 0;
float AmpsRMS = 0;
void setup() {

pinMode(relay,OUTPUT);
digitalWrite(relay,0);
Serial.begin(115200);
WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASSWORD);
Serial.print(“connecting”);
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
Serial.print(“a”);
delay(500);
}
Serial.println();
Serial.print(“connected: “);
Serial.println(WiFi.localIP());
Firebase.begin(FIREBASE_HOST, FIREBASE_AUTH);
Firebase.setString(“LedStatus”,”false”);
}

void loop() {

if(Firebase.getString(“LedStatus”)==”false”)
{
digitalWrite(relay,HIGH);
}
else
{
digitalWrite(relay,LOW);
}
Voltage = getVPP();
VRMS = (Voltage/2.0) *0.707; //root 2 is 0.707
AmpsRMS = ((VRMS * 1000)/mVperAmp)-0.2;
Serial.print(AmpsRMS);
Serial.println(” Amps RMS”);
Firebase.setFloat(“LedAmper”,AmpsRMS);
if (Firebase.failed()) {
Serial.print(“setting /number failed:”);
Serial.println(Firebase.error());
return;
}
delay(1000);
}
float getVPP()
{
float result;
int readValue; //value read from the sensor
int maxValue = 0; // store max value here
int minValue = 1024; // store min value here

uint32_t start_time = millis();
while((millis()-start_time) < 1000) //sample for 1 Sec
{
readValue = analogRead(sensorIn);
// see if you have a new maxValue
if (readValue > maxValue)
{
/*record the maximum sensor value*/
maxValue = readValue;
}
if (readValue < minValue)
{
/*record the minimum sensor value*/
minValue = readValue;
}
}

// Subtract min from max
result = ((maxValue – minValue) * 5.0)/1023.0;

return result;
}
bu kodu girince
Kod:
sketch_jul10a:22:1: error: stray '\342' in program
 Serial.print(“connecting”);
 ^
sketch_jul10a:22:1: error: stray '\200' in program
sketch_jul10a:22:1: error: stray '\234' in program
sketch_jul10a:22:1: error: stray '\342' in program
sketch_jul10a:22:1: error: stray '\200' in program
sketch_jul10a:22:1: error: stray '\235' in program
sketch_jul10a:24:1: error: stray '\342' in program
 Serial.print(“a”);
 ^
sketch_jul10a:24:1: error: stray '\200' in program
sketch_jul10a:24:1: error: stray '\234' in program
sketch_jul10a:24:1: error: stray '\342' in program
sketch_jul10a:24:1: error: stray '\200' in program
sketch_jul10a:24:1: error: stray '\235' in program
sketch_jul10a:28:1: error: stray '\342' in program
 Serial.print(“connected: “);
 ^
sketch_jul10a:28:1: error: stray '\200' in program
sketch_jul10a:28:1: error: stray '\234' in program
sketch_jul10a:28:1: error: stray '\342' in program
sketch_jul10a:28:1: error: stray '\200' in program
sketch_jul10a:28:1: error: stray '\234' in program
sketch_jul10a:31:1: error: stray '\342' in program
 Firebase.setString(“LedStatus”,”false”);
 ^
sketch_jul10a:31:1: error: stray '\200' in program
sketch_jul10a:31:1: error: stray '\234' in program
sketch_jul10a:31:1: error: stray '\342' in program
sketch_jul10a:31:1: error: stray '\200' in program
sketch_jul10a:31:1: error: stray '\235' in program
sketch_jul10a:31:1: error: stray '\342' in program
sketch_jul10a:31:1: error: stray '\200' in program
sketch_jul10a:31:1: error: stray '\235' in program
sketch_jul10a:31:1: error: stray '\342' in program
sketch_jul10a:31:1: error: stray '\200' in program
sketch_jul10a:31:1: error: stray '\235' in program
sketch_jul10a:36:1: error: stray '\342' in program
 if(Firebase.getString(“LedStatus”)==”false”)
 ^
sketch_jul10a:36:1: error: stray '\200' in program
sketch_jul10a:36:1: error: stray '\234' in program
sketch_jul10a:36:1: error: stray '\342' in program
sketch_jul10a:36:1: error: stray '\200' in program
sketch_jul10a:36:1: error: stray '\235' in program
sketch_jul10a:36:1: error: stray '\342' in program
sketch_jul10a:36:1: error: stray '\200' in program
sketch_jul10a:36:1: error: stray '\235' in program
sketch_jul10a:36:1: error: stray '\342' in program
sketch_jul10a:36:1: error: stray '\200' in program
sketch_jul10a:36:1: error: stray '\235' in program
sketch_jul10a:48:1: error: stray '\342' in program
 Serial.println(” Amps RMS”);
 ^
sketch_jul10a:48:1: error: stray '\200' in program
sketch_jul10a:48:1: error: stray '\235' in program
sketch_jul10a:48:1: error: stray '\342' in program
sketch_jul10a:48:1: error: stray '\200' in program
sketch_jul10a:48:1: error: stray '\235' in program
sketch_jul10a:49:1: error: stray '\342' in program
 Firebase.setFloat(“LedAmper”,AmpsRMS);
 ^
sketch_jul10a:49:1: error: stray '\200' in program
sketch_jul10a:49:1: error: stray '\234' in program
sketch_jul10a:49:1: error: stray '\342' in program
sketch_jul10a:49:1: error: stray '\200' in program
sketch_jul10a:49:1: error: stray '\235' in program
sketch_jul10a:51:1: error: stray '\342' in program
 Serial.print(“setting /number failed:”);
 ^
sketch_jul10a:51:1: error: stray '\200' in program
sketch_jul10a:51:1: error: stray '\234' in program
sketch_jul10a:51:1: error: stray '\342' in program
sketch_jul10a:51:1: error: stray '\200' in program
sketch_jul10a:51:1: error: stray '\235' in program
sketch_jul10a:82:1: error: stray '\342' in program
 result = ((maxValue – minValue) * 5.0)/1023.0;
 ^
sketch_jul10a:82:1: error: stray '\200' in program
sketch_jul10a:82:1: error: stray '\223' in program
C:\Users\easya\Documents\Arduino\sketch_jul10a\sketch_jul10a.ino: In function 'void setup()':
sketch_jul10a:22:17: error: 'connecting' was not declared in this scope
 Serial.print(“connecting”);
         ^
sketch_jul10a:24:17: error: 'a' was not declared in this scope
 Serial.print(“a”);
         ^
sketch_jul10a:28:17: error: 'connected' was not declared in this scope
 Serial.print(“connected: “);
         ^
sketch_jul10a:31:23: error: 'LedStatus' was not declared in this scope
 Firebase.setString(“LedStatus”,”false”);
            ^
C:\Users\easya\Documents\Arduino\sketch_jul10a\sketch_jul10a.ino: In function 'void loop()':
sketch_jul10a:36:26: error: 'LedStatus' was not declared in this scope
 if(Firebase.getString(“LedStatus”)==”false”)
             ^
sketch_jul10a:48:20: error: 'Amps' was not declared in this scope
 Serial.println(” Amps RMS”);
          ^
sketch_jul10a:49:22: error: 'LedAmper' was not declared in this scope
 Firebase.setFloat(“LedAmper”,AmpsRMS);
           ^
sketch_jul10a:51:17: error: 'setting' was not declared in this scope
 Serial.print(“setting /number failed:”);
         ^
sketch_jul10a:51:26: error: 'number' was not declared in this scope
 Serial.print(“setting /number failed:”);
             ^
C:\Users\easya\Documents\Arduino\sketch_jul10a\sketch_jul10a.ino: In function 'float getVPP()':
sketch_jul10a:82:25: error: expected ')' before 'minValue'
 result = ((maxValue – minValue) * 5.0)/1023.0;
             ^
sketch_jul10a:82:48: error: expected ')' before ';' token
 result = ((maxValue – minValue) * 5.0)/1023.0;
                        ^
exit status 1
stray '\342' in program
hatasını veriyor. Arduinoda kod yazmayı bilmyorum. Bu kodu internetten buldum. Sorun neyden kayanaklanıyor acaba?
 
Son düzenleme:

hasanymz3449

Asistan
Hangi kütüphanenin Zip dosyasını arıyorsun ?
Baya uğraştırdı ama tüm problemleri çözdüm fakat şimdi kart sürekli yeniden başlıyor ve veritabanını değiştiriyor yeniden başlıyınca.
--------------- CUT HERE FOR EXCEPTION DECODER ---------------

ets Jan 8 2013,rst cause:1, boot mode:(3,6)

load 0x4010f000, len 3664, room 16
tail 0
chksum 0xee
csum 0xee
v39c79d9b
~ld
yeniden başlıyınca bu kodu veriyor. Sorun neyden kaynaklanıyor olabilir?
 

panzr

Profesör
Baya uğraştırdı ama tüm problemleri çözdüm fakat şimdi kart sürekli yeniden başlıyor ve veritabanını değiştiriyor yeniden başlıyınca.
--------------- CUT HERE FOR EXCEPTION DECODER ---------------

ets Jan 8 2013,rst cause:1, boot mode:(3,6)

load 0x4010f000, len 3664, room 16
tail 0
chksum 0xee
csum 0xee
v39c79d9b
~ld
yeniden başlıyınca bu kodu veriyor. Sorun neyden kaynaklanıyor olabilir?
Maalesef hiç bu hatayı almadım, bir bilgim yok kısacası :(
 

Son mesajlar

Üst