Her Güne Bir Hadis-i Şerif

Şu anda konuyu okuyanlar (Üyeler: 1, Ziyaretçi & Botlar: 0)


mperk

Profesör
Katılım
25 Nis 2010
Mesajlar
1,947
Puanları
0
Hazreti Abdullah bin Amr ibnü’l-Âs (radıyallahü anh)’ın rivayet ettiği bir hadis-i şerifte, her ifadesi lâl ü güher Efendiler Efendisi şöyle buyurur:

Yüzü yerde olanı Allah yükselttikçe yükseltir, kibre girip çalım çakanı da yerin dibine batırır.

(Müsnedü’ş-Şihab, 1/219; biraz farkla: Müsned, 3/76)
 

mperk

Profesör
Katılım
25 Nis 2010
Mesajlar
1,947
Puanları
0
Evs İbni Evs radıyAllahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallAllahu aleyhi ve sellem:

– "Günlerinizin en faziletlisi cuma günüdür. Bu sebeple o gün bana çokça salâtü selâm getiriniz; zira sizin salâtü selâmlarınız bana sunulur” buyurunca, ashâb–ı kirâm:

– Yâ ResûlAllah! Vefat ettiğin ve senden hiçbir eser kalmadığı zaman salâtü selâmlarımız sana nasıl sunulur? diye sordular.

Bunun üzerine Peygamber aleyhisselâm:

– "Allah Teâlâ peygamberlerin bedenlerini çürütmeyi toprağa haram kıldı" buyurdu.

Ebû Dâvûd, Salât 201, Vitir 26. Ayrıca bk. Nesâî, Cum`a 5; İbni Mâce, İkamet 79, Cenâiz 65.
 

mperk

Profesör
Katılım
25 Nis 2010
Mesajlar
1,947
Puanları
0
Levlake levlak lema halaktul eflak..!
Habibim! Sen olmasaydın, alemleri yaratmazdım..!

[Hadis-i Kudsi]
 

mperk

Profesör
Katılım
25 Nis 2010
Mesajlar
1,947
Puanları
0
Hazreti Ebû Hüreyre (radiyallahü anh)’ın rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz (aleyhi efdalüssalavât ve ekmelüttahiyyât) şöyle buyurmuşlardır:

Duyduğu her şeyi konuşması kişiye günah olarak yeter.

(Sünen-i Ebî Davud, 2/716)
 

mperk

Profesör
Katılım
25 Nis 2010
Mesajlar
1,947
Puanları
0
Hazreti Ebû Hureyre radiyallahü anh’ın rivayet ettiğine göre Peygamber Efendimiz sallallahü aleyhi ve sellem şu şekilde çokça dua ederlerdi:

Allah’ım! Her an Sen’i görüyormuşum gibi beni hep haşyet içinde tut!

(Mu’cemü’l-Evsat, 6/121; Şuabü’l-İman, 5/314)
 

mperk

Profesör
Katılım
25 Nis 2010
Mesajlar
1,947
Puanları
0
Allahım! Şüphesiz ben nefsime çok zulmettim,günahları bağışlayacak olan yalnız Sensin.Öyleyse katından bir af ile beni bağışla.Bana merhamet et,çünkü bağışlaması ve rahmeti çok olan sadece Sensin

Buhârî,Ezan,149; Müslim, Zikir, 48
 

mperk

Profesör
Katılım
25 Nis 2010
Mesajlar
1,947
Puanları
0
Abdullah ibn-i Ömer (radiyallahü anh)'ın rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz (sallalahü aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur:

Cemaatle beraber olun ve tefrikadan mutlaka kaçının. Unutmayın ki şeytan, tek başına hareket edenleri boş bırakmaz.

(Tirmizî; Fiten, 9)
 

mperk

Profesör
Katılım
25 Nis 2010
Mesajlar
1,947
Puanları
0
Hazreti Ebû Hüreyre (radıyallahü anh)’ın rivayet ettiği bir hadis-i şerifte, her ifadesi lâl ü güher Efendiler Efendisi şöyle buyurur:

İnsanın izzeti inancını hayatına yansıtmasında, kişiliği aklını hep hayra kanalize etmesinde, şeref ve asaleti de ahlakını güzelleştirmesindedir.

(Beyhakî, Sünen, 7/136, 10/195; Dârekutnî, 3/303)
 

mperk

Profesör
Katılım
25 Nis 2010
Mesajlar
1,947
Puanları
0
Abdullah b. Mes'ud (radiyallahu anh) Hazretleri’nin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte, Hikmetin Lisân-ı Fasîhi Rasûl-ü Ekrem (sallallahu aleyhi ve sellem) Efendimiz şöyle buyurmuştur:

(Size sıdka sarılmak, söz ve amelde hep doğruluğa yapışmak yaraşır.) Sıdk, insanı “birr”e, Allah’ın rızasına uygun düşen sâlih amellere sevkeder; birr de Cennet’e götürür. İnsan, kendini bir kere doğruluğa verip o yola yöneldi mi, artık o her zaman doğru söyler ve doğruyu arar da sonunda Allah indinde “sıddîk” (özüyle ve sözüyle hakka bağlı) olarak kaydedilir.

(Yalandan sakınınız!) Yalan insanı fücur bataklığına, haktan uzaklaşıp haddi aşmaya ve günaha dalmaya çeker; fısk u fücur da Cehennem’e sürükler. İnsan kendini bir kere yalana kaptırdı mı, artık o sürekli yalan söyler ve her işinde yalanın peşine düşer de neticede Hak nezdinde “kezzâb” (söz, hal ve tavırlarıyla büsbütün yalancı) diye yazılır.

{Buharî, Edeb: 69; Müslim, Birr: 102, 103, (2606, 2607)}
 

malatya

Profesör
Katılım
2 Ara 2007
Mesajlar
2,184
Puanları
38
Konum
Elazığ
“İman etmedikçe cennete giremezsiniz,birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olmazsınız. Sizden biriniz kendisi için sevdiğini Müslüman kardeşi için de sevmedikçe(istemedikçe) gerçek mümin olamaz.”
 

mperk

Profesör
Katılım
25 Nis 2010
Mesajlar
1,947
Puanları
0
Hazreti Muaviye bin Ebî Süfyan (radıyallahü anh)’ın rivayet ettiği bir hadis-i şerifte, her ifadesi lâl ü güher Efendiler Efendisi şöyle buyurur:

Allah (celle celâlühû) bir kişi hakkında hayır murad edince ona dinî meselelerde derin bir anlayış kabiliyeti ihsan eder.

(Buhari, İlim, 10; Müslim, İmare, 175; Tirmizi, İlim,4; İbn Mace, Mukaddime, 17; Darimi, Mukaddime, 24; Müsned, 1/306)
 

mperk

Profesör
Katılım
25 Nis 2010
Mesajlar
1,947
Puanları
0
Hazreti Ebû Hureyre (radıyallâhu anh)’ın rivayet ettiğine göre, Ruh-u Seyyidi’l-Enâm (aleyhi elfü elfi salâtin ve selâm) Efendimiz şöyle buyurmuştur:

Kıyamet günü, kulun hesaba çekileceği ilk ameli onun namazıdır. Eğer namazı düzgün olursa, kurtuluşa erer ve mükafatını alır; namazının hesabını veremezse, hüsrana düşer ve perişan olur. Şayet farzlarından bir şey noksan çıkarsa, Rabb-i Rahim (azze ve celle) “Kulumun nâfile namazları var mı, bakın?” buyurur. Böylece, farzın eksikleri nafilelerle tamamlanır. Sonra diğer amelleri de bu şekilde hesaba tabi tutulur.

[Tirmizî, Mevâkît 188.]
 

mperk

Profesör
Katılım
25 Nis 2010
Mesajlar
1,947
Puanları
0
İbni Abbâs radıyAllahu anhümâ’dan rivayet edildiğine göre Resûlullah sallAllahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Bir kimse istiğfârı dilinden düşürmezse, Allah Teâlâ ona her darlıktan bir çıkış, her üzüntüden bir kurtuluş yolu gösterir ve ona beklemediği yerden rızık verir.”

Ebû Dâvûd, Vitir 26. İbni Mâce, Edeb 57.
 

mperk

Profesör
Katılım
25 Nis 2010
Mesajlar
1,947
Puanları
0
Hz. Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor:

Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:

“Allah Teâla hazretleri şöyle ferman buyurdu: “Kim benim velî kuluma düşmanlık ederse ben de ona harp ilan ederim. Kulumu bana yaklaştıran şeyler arasında en çok hoşuma gideni, ona farz kıldığım (aynî veya kifâyî) şeyleri eda etmesidir. Kulum bana nafile ibadetlerle yaklaşmaya devam eder, sonunda sevgime erer. Onu bir sevdim mi artık ben onun işittiği kulağı, gördüğü gözü, tuttuğu eli olur, onu yolumca yürütürüm. Benden birşey isteyince onu veririm, benden sığınma talep etti mi onu himayeme alır, korurum.”

(Buhârî, Rikâk, 38)
 

mperk

Profesör
Katılım
25 Nis 2010
Mesajlar
1,947
Puanları
0
Hz. Ebu Hureyre (RadiyAllahu Anh) anlatıyor: Resulullah (SallAllahu Aleyhi Vesellem) buyurdular ki:

"Allah Teâla Hazretleri kendisinden istemeyene gadap eder."

(Tirmizi, Da’avât 3)
 

mperk

Profesör
Katılım
25 Nis 2010
Mesajlar
1,947
Puanları
0
Ebu Hüreyre (r.a.)’den nakledilen bir hadiste Allah Rasulü (s.a.s.) şöyle buyurmuştur:

“Güçlü, güreşte gücünü gösteren değil, öfke anında nefsine (kendine) hakim olandır.”

(Buhârî , Edeb, 76. )
 

mperk

Profesör
Katılım
25 Nis 2010
Mesajlar
1,947
Puanları
0
Mikdâm İbnu Ma’dîkerib (radıyAllahu anh) anlatıyor: Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Haberiniz olsun, rahat koltuğunda otururken kendisine benim bir hadisim ulaştığı zaman kişinin: "Bizimle sizin aranızda Allah’ın kitabı vardır. Onda nelere helâl denmişse onları helâl biliriz. Nelere de haram denmişse onları haram addederiz" diyeceği zaman yakındır. Bilin ki, Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)’ın haram kıldıkları da tıpkı Allah’ın haram ettikleri gibidir"

Ebu Dâvud’un rivayetinin baş kısmında şu ziyâde vardır: "Haberiniz olsun, bana Kitap ve bir o kadar da (sünnet) verildi." Rivayetin gerisi yukarıdaki mânada devam eder.

Ebu Dâvud’un rivayetinin sonunda şu ziyade de mevcuttur: "Haberiniz olsun (Kur’an’da zikri geçmiyen) ehlî eşeğin eti de size helâl değildir, vahşi hayvanlardan parçalayıcı dişi (köpek dişi) olanlar, keza muâhedeli olanların yitikleri de haramdır. Ancak eşya sâhibi, ihtiyacı olmadığı için, kasden terketmişse o müstesna. Bir kimse bir kavme uğradığı zaman, ona ikram etmek, o kavme vazife olur. Şayet ikram etmezlerse, o kimse, hak ettiği ikramın mislince onları cezalandırır."

Ebu Dâvud, Sünne: 6, (4604); Tirmizî, İlm: 60, (2666); İbnu Mace, Mukaddime: 2, (12)
 

mperk

Profesör
Katılım
25 Nis 2010
Mesajlar
1,947
Puanları
0
Abdullah İbni Amr İbni Âs radıyAllahu anhümâ şöyle dedi:
Resûlullah sallAllahu aleyhi ve sellem’i şöyle buyururken işittim:

"Allah Teâlâ ilmi insanların hafızalarından silip unutturmak suretiyle değil, fakat âlimleri öldürüp ortadan kaldırmak suretiyle alır. Neticede ortada hiçbir âlim bırakmaz. İnsanlar bir kısım cahilleri kendilerine lider edinirler. Onlara birtakım meseleler sorulur; onlar da bilmedikleri halde fetva verirler. Neticede hem kendileri sapıklığa düşer, hem de insanları saptırırlar."

Buhârî, İlim 34; Müslim, İlim 13. Ayrıca bk. Buhârî, İ’tisâm 7; Tirmizî, İlim 5; İbni Mâce, Mukaddime 8.
 
Üst
stat counter