Her Güne Bir Hadis-i Şerif

Şu anda konuyu okuyanlar (Üyeler: 1, Ziyaretçi & Botlar: 0)


hüzün_

Dekan
Onursal Üye
Katılım
14 Nis 2010
Mesajlar
8,725
Puanları
63
Ahlakı güzel olan her yaşta güzeldir

(Hadis-i Şerif)
 

mperk

Profesör
Katılım
25 Nis 2010
Mesajlar
1,947
Puanları
0
Resûlullah’ın hizmetkârı ve Ehl–i suffe’den olan Ebû Firâs Rebîa İbni Ka’b el–Eslemî radıyAllahu anh şöyle dedi:

“Resûlullah sallAllahu aleyhi ve sellem ile birlikte gecelerdim. Abdest suyunu ve öteki ihtiyaçlarını ona getirirdim. Buna karşılık bir keresinde bana:

– “Dile (benden ne dilersen)” buyurdu. Ben:

– Cennette seninle beraber olmayı isterim, dedim. Peygamber sallAllahu aleyhi ve sellem:

– “Başka bir şey istemez misin?” buyurdu. Ben:

– Benim dileğim bundan ibarettir, dedim. Peygamber sallAllahu aleyhi ve sellem:

– “Öyleyse çok namaz kılıp secde ederek, kendin için bana yardımcı ol!” buyurdu.

Müslim, Salât 226.
Ebû Dâvûd, Tatavvu’ 22
Nesâî, Tatbîk 79.
 

mperk

Profesör
Katılım
25 Nis 2010
Mesajlar
1,947
Puanları
0
Güneşin üzerine doğduğu günlerin en hayırlısı Cuma günüdür. Âdem (a.s.) Cuma günü yaratıldı, Cuma günü cennete koyuldu, Cuma günü cennetten indirildi. Kıyamet ise Cuma günü kopacaktır.

(Müslim, Ahmed b. Hanbel)
 

mperk

Profesör
Katılım
25 Nis 2010
Mesajlar
1,947
Puanları
0
"Sizden biriniz (kendisinden) dileneni boş çevirmesin ve istediğinde vermemezlik etmesin, hatta kolunda iki altın bilezik görse dahi" (Kurtubî, XX/101)
 

mperk

Profesör
Katılım
25 Nis 2010
Mesajlar
1,947
Puanları
0
"Kim bir kavme benzerse, o da onlardandır."
 

mperk

Profesör
Katılım
25 Nis 2010
Mesajlar
1,947
Puanları
0
Ebû Saîd el–Hudrî radıyAllahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûl–i Ekrem sallAllahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Cennetlikler, kendilerinden yüksekteki köşklerde oturanları, aralarındaki derece farkı sebebiyle, sizin sabaha karşı doğu veya batı tarafında, gökyüzünün uzak bir noktasında batmak üzere olan parlak ve iri bir yıldızı gördüğünüz gibi göreceklerdir.” Bunun üzerine ashâb–ı kirâm:

– Yâ ResûlAllah! O yerler, peygamberlere ait ve başkalarının ulaşamayacağı köşkler olmalıdır, dediler. Resûl–i Ekrem şöyle buyurdu:

– “Evet, öyledir. Canımı kudretiyle elinde tutan Allah’a yemin ederim ki, o yerler, Allah’a iman edip peygamberlere bütün benlikleriyle inanan kimselerin de yurtlarıdır.”

Buhârî, Bed’ü’l–halk 8; Müslim, Cennet 11.
 

hüzün_

Dekan
Onursal Üye
Katılım
14 Nis 2010
Mesajlar
8,725
Puanları
63
Yeryüzündeki Allah'ın seyyah melekleri ümmetimin salât u selamını bana, hemen anında ulaştırırlar (Hadis-i Şerif)
 

mperk

Profesör
Katılım
25 Nis 2010
Mesajlar
1,947
Puanları
0
Peygamber Efendimiz (S.A.V.) buyurdular ki :

Kim, kendisine yapılan bir iyliğe karşı, bunu yapana: "Cezâkellâhu hayran (Allah sana hayırlı mükâfaat versin!)" derse teşekkürü en mükemmel şekilde yapmış olur.

(Tirmizi, Birr 86)
 

mperk

Profesör
Katılım
25 Nis 2010
Mesajlar
1,947
Puanları
0
Allahü teâlâ, bazılarına çok nimet vermiştir. Bunları, herkese faydalı olmak için yaratmıştır. Bu nimetleri dağıtırlarsa, azalmaz, dağıtmazlarsa bunlardan alıp, başkalarına verir
[Taberani]
 

mperk

Profesör
Katılım
25 Nis 2010
Mesajlar
1,947
Puanları
0
Hazreti Ebû Hüreyre (radıyallahü anh)’ın rivayet ettiği bir hadis-i şerifte, her ifadesi lâl ü güher Efendiler Efendisi şöyle buyurur:

İnsanın izzeti inancını hayatına yansıtmasında, kişiliği aklını hep hayra kanalize etmesinde, şeref ve asaleti de ahlakını güzelleştirmesindedir.

(Beyhakî, Sünen, 7/136, 10/195; Dârekutnî, 3/303)
 

mperk

Profesör
Katılım
25 Nis 2010
Mesajlar
1,947
Puanları
0
Enes bin Malik hazretleri Rasûlüllah (sallallahu aleyhi ve sellem)’in şöyle buyurduğunu rivayet etmektedir:

Yalnız kaldığında kendisini Rabbine isyan etmekten alıkoyacak kadar takvası olmayan bir kimsenin yapacağı amellerin Allah nezdinde ne kıymeti olabilir ki?!.

(Müsnedü’ş-Şihâb, 1/303; Deylemî, el-Firdevs, 4/437; Kenzü’l-Ummal, 3/776; Feyzü’l-Kadîr, 3/439)
 

mperk

Profesör
Katılım
25 Nis 2010
Mesajlar
1,947
Puanları
0
İbni Abbas (r.a) rivayetle edildiğine göre Resulüllah Efendimiz (SallAllahu Aleyhi ve Sellem);

İstiğfarla beraber büyük günah yoktur.Israrla beraber de küçük günah yoktur buyurmuştur.

(Deylemi)
 

mperk

Profesör
Katılım
25 Nis 2010
Mesajlar
1,947
Puanları
0
Enes bin Malik hazretleri Rasûlüllah (sallallahu aleyhi ve sellem)’in şöyle buyurduğunu rivayet etmektedir:

Hakikî mücahid, yegâne galip ve azametiyle başdöndüren Allah’a itaat hususunda sürekli nefsiyle yaka-paça olan insandır.

(Tirmizi, fadâilül-cihad, 2; Müsned, 6/20,22)
 

mperk

Profesör
Katılım
25 Nis 2010
Mesajlar
1,947
Puanları
0
Abdullah ibn Abbas (radıyallâhu anhüma) hazretleri, Efendiler Efendisi’nin şöyle buyurduğunu naklederler:

İki göz vardır ki, Cehennem ateşi onlara dokun(a)maz: Birisi Cenâb-ı Allah’a duyduğu saygı ve haşyetten dolayı hep ağlayan Hak erinin, diğeri de Allah yolunda nöbet tutan yiğidin gözleridir.

(Tirmizi, Fezâilül-cihâd, 12)
 

mperk

Profesör
Katılım
25 Nis 2010
Mesajlar
1,947
Puanları
0
Enes bin Malik hazretleri Rasulüllah (sallallahu aleyhi ve sellem)’in şöyle buyurduğunu rivayet etmektedir:

Dünyada iki dili olanın (bir öyle bir böyle konuşanın) ahirette de ateşten iki dili olur.

(Müsnedü’ş-Şihab, 1/284; Biraz farkla: Ebu Davud, Edeb, 34; Dârimi, Rikak, 51)
 

mperk

Profesör
Katılım
25 Nis 2010
Mesajlar
1,947
Puanları
0
Allahım! Nefsime takvasını (günahlardan sakınma duygusu) ver ve onu (her türlü günahtan) temizle, Sen temizleyenlerin en hayırlısısın.Onun koruyucusu ve efendisi de sensin.

Müslim, Zikir,73
 

mperk

Profesör
Katılım
25 Nis 2010
Mesajlar
1,947
Puanları
0
"Bıyığını uzatanın ALLAH-u Teâlâ duasını kabul etmez"

Deylemi Müsned'i Firdevs:5648
 

mperk

Profesör
Katılım
25 Nis 2010
Mesajlar
1,947
Puanları
0
Hulefâ-i Râşidîn efendilerimizin ikincisi, İslam’ın yüzakı Hazreti Ömer (radiyallahü anh), Efendiler Efendisi (aleyhissalâtü vesselam)’ın şöyle buyurduğunu rivayet ediyor:

Yaptığı bir iyilikten dolayı kalbi sürûrla dolan, bilmeyerek işlediği bir günah sebebiyle de gönlü burkulan kimse iyi bir mümin demektir.

(Tirmizi, Fiten, 7; Müsned, 1/18,26, 3/446)
 

mperk

Profesör
Katılım
25 Nis 2010
Mesajlar
1,947
Puanları
0
Hazreti Abdullah bin Amr ibnü’l-Âs (radıyallahü anh)’ın rivayet ettiği bir hadis-i şerifte, her ifadesi lâl ü güher Efendiler Efendisi şöyle buyurur:

Yüzü yerde olanı Allah yükselttikçe yükseltir, kibre girip çalım çakanı da yerin dibine batırır.

(Müsnedü’ş-Şihab, 1/219; biraz farkla: Müsned, 3/76)
 
Üst
stat counter