Atatrkn Dini Hayat Gizleniyor mu ?

Konusu 'Atatürk Köşesi' forumundadır ve [email protected] tarafından 16 Nisan 2008 başlatılmıştır.


 1. AYT@C

  [email protected] Doçent

  Katılım:
  31 Ocak 2008
  Mesajlar:
  553
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0

  - Atatrkn Dini Hayat Gizleniyor mu ?

  Her evde seccade varken Çankaya’da olmaz mı?’ demişti İsmet İnönü’nün torunu Gülsüm Bilgehan, Vatan’dan Mine Şenocaklı’ya ninesi Mevhibe Hanım’ın seccadesini göstererek.. Abdullah Gül’ün cumhurbaşkanı seçilmesini ‘Köşke ilk kez seccade girecek.’ şeklinde yorumlayan The Guardian Gazetesi’ne tepki gösteriyordu. İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün ve ailesinin namaz kıldığını kamuoyuna açıklamıştı böylece. Gülsüm Bilgehan’ın sorusu yerindeydi: ‘Her evde seccade varken Çankaya’da olmaz mı?’


  Müslüman milletimizin devlet merkezinde, Çankaya’da namaz kılınmasından doğal ne olabilirdi? Ne var ki medya ve belli çevreler, yıllardır savundukları ve uyguladıkları ateizim odaklı laiklik anlayışı sayesinde devletin İslam’la problemi varmış gibi göstermeyi başarmışlardı.. Dolayısıyla namaz kılan, eşi örtülü olan birinin “Atatürk’ün koltuğu”na oturamazmış gibi bir anlayışı ne kadar acıdır ki egemen kılmışlardı.. Bu nedenle Abdullah Gül, Çankaya’ya çıkarken özel hayatı, dini hayatı yüzünden pek çok güçlükle karşılaştı..  Oysa kendisinden önceki Cumhurbaşkanları gibi, pek çok Türkiye Cumhuriyet vatandaşı gibi Abdullah Gül de kendini Müslüman olarak tanımlıyordu.. Türkiye’de yaşayan insanların yüzde doksan dokuzunun Müslüman olduğu malum çünkü. Her millet evladı gibi Mustafa Kemal Paşa da, İsmet İnönü de, Celal Bayar da ve diğer Cumhurbaşkanlarımız da elbette Müslümandı. Çankaya’da bulundukları süre içinde yaşadıkları bir dini hayatları vardı.


  Çocukluk dönemlerinde, aileleri sayesinde İslam inanç sistemine bağlandılar, İslam terbiyesi ile büyüdüler ve elleri iş tutar olunca da Müslüman milletimize hizmet ettiler. 12 Cumhurbaşkanımızın hepsi de Müslümandı, . Milletimiz, hepsinin de kendi din, örf, adet ve kültürümüzü paylaştıklarından emindi, başka türlü de olamazdı.. Bir Yahudi’nin, bir Hıristiyan’ın veya bir ateistin “Atatürk’ün koltuğu”na oturabileceğini bu ülkede kimse iddia edemez.. Milletimiz buna izin vermez. Laikliğin de sınırları vardır ama bunu kimse konuşmak istemiyor.

  Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Paşa da bir Müslüman olarak namaz kılıyordu ve seccadeleri vardı. Seccadeyi ilk olarak Çankaya’ya taşıyan da Mustafa Kemal Paşa’ydı elbette. Bu yüzden İsmet İnönü’nün torunu Gülsüm Bilgehan’ın ‘Her evde seccade varken Çankaya’da olmaz mı?’ sözünden seccadenin ilk kez İnönü’yle Çankaya’ya girdiği anlamını çıkarmak çok büyük yanlıştır..


  MUSTAFA KEMAL PAŞA’NIN GİZLENEN SECCADELERİ


  Nitekim Mustafa Kemal Paşa’nın Terekesi’nde 37 adet seccade varmış.. Şamil Tayyar, Star Gazetesi’ndeki köşesinde (15 Ekim 2007) Mustafa Kemal Paşa’nın vasiyetini ve Terekesi’ni anlatırken belirtmiş, 37 adet seccadesi olduğunu..  Mustafa Kemal Paşa, vasiyetini 5 Eylül 1938’de hazırlamış, vefatından 65 gün önce. Çankaya’daki kişisel eşyalarını, kurucusu olduğu CHP’ye miras bırakmış. Miras listesinde yer alan tüm eşyalar, Atatürk’ün ölümünün hemen ardından 3 Aralık 1938’de dönemin CHP temsilcisi ve Erzurum milletvekili Nafi Atuf Kansu’ya teslim edilmiş. CHP, eşyaların bir kısmını müzelere devrederken bir kısmını devralmayıp Çankaya’da bırakmış.

  10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in 2006 yılında yaptırdığı bir envanter çalışması, Mustafa Kemal Paşa’nın vasiyetiyle ilgili çarpıcı bir ayrıntıyı gün ışığına çıkarmış: Sözkonusu envantere göre, Mustafa Kemal Paşa’nın Terekesi’nde, CHP’ye miras bıraktığı, ancak partisinin almadığı eşyaların dökümü varmış. Çankaya’da CHP’nin malı olarak gözüken bin 708 eşya bulunuyormuş. Bu eşyalar arasında da 37 adet seccade varmış. Hepsi Mustafa Kemal Paşa’dan CHP’ye miras.  Seccadeler bereket versin ki Mustafa Kemal Paşa’nın Müslümanlığının tanıkları olarak Çankaya’da sessiz sedasız duruyorlar. Fakat bugüne kadar varlıklarıyla yoklukları belli değildi.

  Seccadeler mevcut CHP yönetimi için İş Bankası hisseleri gibi değerli bulunmayabilir ama Mustafa Kemal Paşa için öyle değildi şüphesiz.  “Atatürkçülük”, “laiklik” kisvesine bürünüp İslam düşmanlığı yapanlar, Mustafa Kemal Paşa’nın Müslüman Türk devlet adamı oluşunu içlerine nedense sindiremiyorlar.. Ellerinden gelse, Mustafa Kemal Paşa’nın seccadelerini şimdiye kadar çoktan yok ederlerdi.

  Diyenet İşleri Başkanlığına bir öneride bulunuyorum: Mustafa Kemal Paşa’nın Kur’an-ı Kerim’i ve seccadelerini sergi yapmalı, büyük şehirlerimizde. Bu hizmet, toplumda çok büyük bir heyecan yaratacaktır.


  MUSTAFA KEMAL PAŞA’YI İSTİSMAR

  Belli çevreler, yıllardır Mustafa Kemal Paşa’nın İslam’la problemi varmış gibi göstermeye büyük çaba gösterdiler. Bütün dertleri, laikliği ‘İslam karşıtlığı’ gibi sunmak ve dindarlar üzerinde bir baskı oluşturmak..

  Mustafa Kemal Paşa’yı materyalist, hatta ateist göstermeye çalışıyorlar. Dindarlara karşı uyguladıkları olumsuz politikalarını Mustafa Kemal Paşa’nın laiklik anlayışına dayandırdıkları gibi bir izlenim uyandırmaya özen gösteriyorlar..

  Oysa Mustafa Kemal Paşa, Müslüman bir Türk devlet adamı.. Müslümanlıkla ne problemi olabilir ki? Kendisine “Gazi” diye hitap edilmesinden çok hoşlanırdı. “Şehit” ve “Gazi” İslam medeniyetinin önemli kurumları.. Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın Allah’a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara, peygamberlere, kaza ve kadere, hayır ve şerrin Allah’tan olduğuna, kısaca İslam inancına sahip olduğundan kimin kuşkusu olabilir?

  İslam’la problemi olanların, Mustafa Kemal Paşa’yı istismarlarına müsaade edilmemeli. Öncelikle devlet, Mustafa Kemal Paşa’yı istismara müsaade etmemeli. Medyaya da görev düşüyor kuşkusuz: Gazi’nin inancı, dini hayatı ve İslam’a ilişkin düşünceleri halkımıza açık bir şekilde anlatılmalı, diyorum.

  MUSTAFA KEMAL PAŞA VE TEVHİT İNANCI  Konuşmalarına baktığımızda, Mustafa Kemal Paşa’yı insanlık tarihini ve peygamberlik tarihini araştırarak Kur’an-ı Kerim’de ifade edilen ve dünya görüşünün temelini oluşturan tevhit düşüncesine bağlı olduğunu görmekteyiz: "Ey arkadaşlar! Tanrı birdir, büyüktür; tanrısal inanışların belirtilerine bakarak diyebiliriz ki, insanlar iki sınıfta, iki devirde mütalâa olunabilir. İlk devir insanlığın çocukluk ve gençlik devridir. İkinci devir, beşeriyetin erginlik ve olgunluk devridir.” İnsanlığın çocukluk döneminde paganizme (putperestliğe) yuvarlandığını, fakat olgunluk döneminde tevhidi düşünceye kavuşarak hakikati taşıyabilecek bir düzeye geldiğini ifade etmiştir, Mustafa Kemal Paşa.

  Mustafa Kemal Paşa, Allahu Teala’nın rahmet sıfatının bir tecellisi olarak insanlığı pagan kültüründen kurtarmak için peygamber gönderişine ısrarla vurgu yapıyor: "İnsanlık birinci devirde tıpkı bir çocuk gibi, tıpkı bir genç gibi yakından ve maddi vasıtalarla kendisiyle meşgul olunmayı gerektirir. Allah, kullarının lazım olan olgunlaşma noktasına erişinceye kadar içlerinden vasıtalarla dahi kullariyle meşgul olmayı tanrılık özelliğinin gereklerinden saymıştır. Onlara Hazreti Adem Aleyhisselam'dan itibaren bilinen ve bilinmeyen sayısız denecek kadar çok nebiler, peygamberler ve elçiler göndermiştir.” Mustafa Kemal Paşa, İslam düşüncesine bağlı kalarak, ilk insan Hz.Adem’in aynı zamanda bir peygamber olduğunu, Allahu Teala’nın insanlık tarihi boyunca peygamberler göndererek uyardığını açıkça belirtmektedir.  Mustafa Kemal Paşa, İslam’ın Allah’ın gönderdiği en son, en kamil din, Hz.Peygamber’in (s.a.v.) en son peygamber, Kur’an-ı Kerim’in de en son gönderilen hak kitap olduğuna inancını da açık bir şekilde ifade etmiştir: “Fakat Peygamberimiz vasıtasiyle en son dini, medeni gerçekleri verdikten sonra artık insanlıkla aracı ile temasta bulunmağa lüzum görmemiştir. İnsanlığın kavrayış derecesi, aydınlanma ve olgunlaşması sayesinde her kulun doğrudan doğruya tanrısal düşüncelerle temas kabiliyetine eriştiğini kabul buyurmuştur ve bu sebepledir ki, Cenabı Peygamber, peygamberlerin sonuncusu olmuştur ve kitabı, en eksiksiz kitaptır." Mustafa Kemal Paşa’nın dini düşüncesi budur.


  MUSTAFA KEMAL PAŞA’NIN DİNİ HAYATI NİÇİN GİZLENİYOR?

  Belli çevreler, Mustafa Kemal Paşa’nın dini düşüncesini ve hayatını gizlemek için belli bir çaba sarf ediyorlar.

  Mustafa Kemal Paşa, Çankaya’ya dört hafızı zaman zaman kabul edip Kur’an-ı Kerim dinlediği saklanıyor..

  HzPeygamber’e (s.a.v.) sevgisi saklanıyor.. Siyer çalıştığı.. Bir komutan olarak savaşlarını incelediği, hayran kaldığı saklanıyor.

  Seccadeleri saklanıyor..

  Mustafa Kemal Paşa’nın Türk milletinin bir ferdi olduğu, Müslüman olduğu, dini düşünce ve hayatının olduğu niçin saklanıyor dersiniz?

  Niçin olacak.. Milletimizin hak taleplerini gayri meşru göstermek için. Rahatça ‘irtica’ kampanyaları yürütebilmek için. Elini kolunu sallaya sallaya darbe yapabilmek için. İktidarlarını korumak için. Tuttukları mevzileri kaybetmemek için..Devleti elde tutarak topladıkları rantları devam ettirebilmek için. Dindarlara rahat baskı yapabilmek için..

  Göbeğini kaşıyan adam.. Çarıklılar.. Söz hakkı ister diye, Mustafa Kemal Paşa’nın milletimizle olan bağları tek tek koparılmış. Atatürkçülük diye İnönücülük yapılıyor.. Atatürkçülük kisvesiyle Tek Parti Dönemi, Milli Şef Dönemi, CHP diktotaryası savunuluyor.

  Özledikleri CHP diktasına dönebilmek için İnönücülük yaparak gerçek Atatürk saklanıyor ülkemizde.

  Oyun bu. N’aparsın?  <a href="http://onpunto.com/ShowBlog.aspx?Web=okuyorum&CId=81584">Kaynak</a>
   


 2. barttao

  barttao Asistan

  Katılım:
  22 Ocak 2008
  Mesajlar:
  423
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  atatürkün dile bi sorunu yoktuki yani anlamadım neden birileri atatürkkü dini sevmez biri olarak göstermeye calışıyor.
   
 3. cacar

  cacar Profesör

  Katılım:
  24 Mart 2006
  Mesajlar:
  2.256
  Beğenileri:
  2
  Ödül Puanları:
  38
  yazının içeriğinde zaten, tam aksi vurgulanmakta

  Ayrıca ne kadar aceleye gelmiş olursa olsun, (buna en azından bir bahane olacaksa o şekildedir diyerekten) Atatürk'ten bahsederken, ismini özel isim olarak nitelendirmen gerekmektedir.
   
 4. muhtar55

  muhtar55 Üyecik

  Katılım:
  5 Eylül 2007
  Mesajlar:
  80
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  Sebebi yeterince açık. Atatürk ün Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte getirdiği yeni düzen cahil ve bilgisiz halkın dini inançlarını sömürerek beslenen ve zenginleşen kesimin işine gelmiyordu. M.Kemal Atatürk kesin bir dille onları reddediyor, varlıklarını sonlandırmak için çalışıyordu. “TÜRKIYE ŞEYHLER, DERVİŞLER, MÜRITLER ÜLKESI OLMAYACAKTIR” diyordu Atatürk.

  Bakın bakalım çevrenize hocalar, hacılar, üfürükçüler, şeyhler, dervişler, tarikatlar nasılda yeniden türemiş hatta o kadar güçlenmişlerki devlet kararlarına bile etki eder olmuşlar. Cahil insanların bin bir güçlükle kazandıkları iki kuruşuda ellerinden çeşitli hilelerle almış, Kuran ayetlerini, Peygamber efendimizin hadislerini kendi istedikleri şekilde yorumlamış insanları kandırıp onların saflıklarından fayda sağlamışlardır.Ve bu halen devam ediyor.Atatürk onları direkt olarak red ettiği için Atatürk ü bir tehlike olarak görüyor Onunla ilgili yalan yanlış bilgilerle halkı kandırmaya devam ediyorlar. Hepsi bu işte.

  M.Kemal Atatürk ün eğitim hayatını incelerseniz inancı tam bir müslüman olarak yetiştiğini görürsünüz.Zira o dönemlerde okuduğu okullarda verilen dersler din ağırlıklıydı. Yaşadığı bölgenin siyasi ve coğrafi durumuda bunu gerektiriyordu.
   
 5. sahin57

  sahin57 Üyecik

  Katılım:
  29 Kasım 2007
  Mesajlar:
  9
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  Bu ülkede insanların dinle ilgili problemi olmamıştır, sadece bi yerlere gelebilmek için dinimizi kullananlarla problemi olmuştur. Sonuçta dinimizi kendi emellerine alet edenler, laik kesimi dinsiz olarak hedef göstermekten çekinmemişlerdir.
   
 6. Fati[H]eaT

  Fati[H]eaT Asistan

  Katılım:
  14 Mayıs 2007
  Mesajlar:
  272
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  Bu ülkede kimse bana din ile ilgili kimsenin problemi yok diyemez! Bi gün ateistforuma girin o zaman görürsünüz kimin dinle problemi olduğunu.. Hatta onlara göre Atatürk'ün bile dinle problemi olduğunu(!)..
   
 7. PcMaSTeR

  PcMaSTeR Profesör

  Katılım:
  18 Ağustos 2006
  Mesajlar:
  3.511
  Beğenileri:
  3
  Ödül Puanları:
  38
  Başka Forumlara Gitmeye gerek yok, Gündem/Türkiye başlığında da Görebiliriz :)
   
 8. erdempolat

  erdempolat Asistan

  Katılım:
  20 Mayıs 2007
  Mesajlar:
  213
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  Sanırım öbür tarafta "Abdullah Gül ve Mustafa Kemal toplamda kaç rekat namaz kılmıştır? Şıkları veriyorum a)..." diye sormayacaklar bana, "Sen namaz kıldın mı?" diye soracaklar... Koskocaman bir taş fırlattım, kafanızı kollayın :)
   
 9. kadkaf

  kadkaf SDN Okuru

  Katılım:
  14 Kasım 2006
  Mesajlar:
  59
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  6
  arkadaşım çok teşekkür ederim atatürkçüyüm diye geçinip din düşmanlığı yapan kişilere harika bi cevap olmuş...
   
 10. arkadascaa

  arkadascaa Üyecik

  Katılım:
  24 Nisan 2008
  Mesajlar:
  46
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  Konu Atatürk ve Dini hayatı' iken
  aklıma gelen birşey var söylim dedim..
  ...
  Neden atatürk'ün ölüm yıl dönümlerinde .. fatiha falan okunmaz..
  Büyük bir devlet adamı lider.. Bunu hak ediyor..
  Ama yıl dönümlerinde.. hiç görmedim ki bir camide kuran okutulmuş..
  ..
  ..
  oowww...olur mu?
  -neden olmasın
  -Laiklik elden gider.. şeriat gelir..
  ..
  ooww peki sustungg ben..


  Mod. Not : Ulu önder Atatürk' ün ölüm yıldönümlerinde ülkemizin çeşitli camilerinde Fatiha-ı Şerifler, Hatm-i Şerifler okunuyor. Ben şahidim.
   
 11. AYT@C

  [email protected] Doçent

  Katılım:
  31 Ocak 2008
  Mesajlar:
  553
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  Haklısın ..
   


 12. BaRY

  BaRY Profesör

  Katılım:
  27 Aralık 2007
  Mesajlar:
  1.646
  Beğenileri:
  6
  Ödül Puanları:
  38
  walla, mozalenin önünde fatiha okumuştum, hiç kimsede birşey dememişti.
   
 13. rahman.daburda

  rahman.daburda Profesör

  Katılım:
  26 Haziran 2007
  Mesajlar:
  1.116
  Beğenileri:
  4
  Ödül Puanları:
  38
  Cinsiyet:
  Erkek
  Anıt Kabir'den içeri Başörtülü kadın giremedi ama!
  Konuyu direk siteme atıyorum,

  MSN'emdeki herkese bu yazıyı göndereceğim

  Herkesinde bunu yapmasını dilerim
   
 14. needforspeed

  needforspeed Asistan

  Katılım:
  21 Nisan 2008
  Mesajlar:
  484
  Beğenileri:
  1
  Ödül Puanları:
  18
  bunun neden diye sorsan baştakilere cevap basit laiklik. Türkiye zor laik bir devlet olur. Türkiyede inanç özğürlüğü var ama türbanda o kişinin inandığı dinin emridir. Size soruyorum bu inanç özgürlüğü nerde, laiklik nerde, Atatürk dinini seven biri ben okuduğum kitaplarda gördüm hacı hocayım diyen adamları aslında dolandırıcı olanları öldürttüğünü. Bilmiyorum ama Türkiye hiç iyiye gitmiyor aksine dibi görünmeyen bir çukura bakıyoruz.
   
 15. onair

  onair Profesör Onursal Üye

  Katılım:
  28 Haziran 2007
  Mesajlar:
  2.767
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  Laiklik nedir? Kelime manası nedir? Mustafa Kemal niçin laiklil ilkesinin benimsenmesini istemiştir?
  Bu sorulara cevap veremeyecek insanlar, mutlaka laikliği dinsizlik ve laikliği benimseyen benim, bizim gibi insanları ateistlikle suçlamaktadırlar. Oysaki gerçeği bilmeyen insanlar hala Hz. Muhammed (S.A.V.) efendimizden önce Mekke'deki Cahiliye dönemi insanlarından farkı yoktur benim gözümde.
  Mustafa Kemal' de bu ülkedeki insanların %99 u gibi Müslümandı ve Yüce dinimiz İslam' ın geleneklerine göre büyütüldü ve yaşadı. Yeri geldi camilerde halka vaaz verdi, yeri geldi cephede savaşırken "evlatlarım" dediği askerleriyle birlikte namaz kıldı. Kendisi hayatı boyunca hiçbir şekilde ne Mukaddes dinimiz İslam'a nede cihan peygamberi Hz. Muhammed' e bir söz söyledi. Aksine her ortamda dinini ve peygamberini övdü. Kendisi Kuran'a olan bağlılığını "Kitab-ı Ekmel" yani En Mükemmel Kitap diyerek tanımlamaktadır.

   
 16. onair

  onair Profesör Onursal Üye

  Katılım:
  28 Haziran 2007
  Mesajlar:
  2.767
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  İnternette bulduğum aşağıdaki yazıyı sizlerle paylaşma gereği duyuyorum.

  SAMİMİ BİR DİNDAR ATATÜRK

  ATATÜRK'ÜN İSLAMİYETE BAKIŞI

  Milletimiz din gibi kuvvetli bir fazilete sahiptir. Bu fazileti hiçbir kuvvet, milletimizin kalp ve vicdanından çekip alamamıştır ve alamaz' 3
  M.Kemal Atatürk


  Atatürk'e göre, Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşünü hazırlayan önemli sebeplerden birisi İslamiyet'ten uzaklaşmaktı:

  'Türkler' diyor Atatürk, 'İslam oldukları halde, bozulmaya, yoksulluğa, gerilemeye maruz kaldılar; geçmişin batıl alışkanlık ve inançlarıyla İslamiyet'i karıştırdıkları ve bu suretle gerçek İslamiyet'ten uzaklaştıkları için, kendilerini düşmanlarının esiri yaptılar. Gerçek İslam'ın çok yüce, çok kıymetli gerçeklerini olduğu gibi almamakta inatçı bulundular. İşte gerilememizin belli başlı sebeplerini bu nokta teşkil ediyor... 4

  Evet, Türk insanının yaşadığı din gerçek İslam'dan uzak, hurafeler ve batıl inançlar üzerine kurulu bir dindi. Bu din, Türkiye'yi karanlığa götürüyordu. Bu gidişi durdurmanın tek çaresi vardı: Gerçek İslam'ın halka anlatılması... Yani hurafeleri, batıl inançları içinde barındırmayan, Atatürk'ün, 'akla, fenne, ilme uygun...'5 dediği, dinin özünü teşkil eden Kuran'ın anlatılması gerekiyordu. Atatürk bu amaçla şunları söylüyordu:

  Türkler, dinlerinin ne olduğunu bilmiyorlar. Bunun için Kuran, Türkçe olmalıdır. 6

  Türk Kuran'ın arkasında koşuyor; fakat onun ne dediğini anlamıyor, içinde neler var bilmiyor ve bilmeden tapınıyor. Benim maksadım; arkasında koştuğu Kitap'ta neler olduğunu Türk anlasın. 7

  Atatürk, Kuran'a olan bağlılığını onu 'Kitab-ı Ekmel' yani (En Mükemmel Kitap)8 diye tanımlayarak dile getiriyordu. Dolmabahçe Sarayı ve Çankaya Köşkü'ne hafızları çağırtarak sık sık Kuran okutmuş, ayetler üzerinde incelemelerde bulunmuş ve hafızlarla meal ve tefsir konularında fikir alış verişinde bulunmuştu.

  Atatürk özel sohbetlerinde pek çok kez dindar olmanın gerekliliğinden, Peygamber Efendimiz'in hayatından, Asr-ı Saadet ve Hülefayı Raşidin (dört halife) dönemlerinden, dinimizin yüceliğinden, Allah'ın kudretinden söz etmiştir. İslam Dininin son ve mükemmel din, Peygamberimiz (sav)'in de son peygamber olduğunu her fırsatta vurgulayan Atatürk, ulusuna da dindar olmayı, dinini öğrenmeyi öğütlemiştir.

  Din eğitiminin öneminin de farkında olan Atatürk, bu eğitimin okullarda verilmesi gerektiğini şu sözleriyle ifade etmiştir:

  Her fert din ve diyanetini, imanını öğrenmek için bir yere muhtaçtır. Orası mekteptir. Fakat nasıl ki her hususta yüksek mektep ve ihtisas sahipleri yetiştirmek lazımsa, dinimizin hakikatini tetkik, tetebbu ilmi ve fenni kudretine sahip olacak güzide ve hakiki ulema yetiştirecek yüksek müesseselere sahip olmalıyız.9

  Atatürk, dinimizin akıl ve mantığa uygun olduğunu da aşağıdaki sözleriyle belirtmiştir:

  Bilhassa bizim dinimiz için herkesin elinde bir ölçü vardır. Bu ölçü ile hangi şeyin bu dine uygun olup olmadığını kolayca takdir edebilirsiniz. Hangi şey ki akla, mantığa halkın menfaatine uygundur; biliniz ki o bizim dinimize de uygundur. Bir şey akıl ve mantığa, milletin menfaatine, İslam'ın menfaatine uygunsa kimseye sormayın. O şey dinidir. Eğer bizim dinimiz aklın mantığın uyduğu bir din olmasaydı mükemmel olmazdı, son din olmazdı. 10

  İslam Dini hakkında bu kadar güzel fikirlere sahip olan ve her ortamda bu düşüncelerini dile getiren Atatürk, açıktır ki Allah'tan korkan, Allah'ın emirlerini elinden geldiği kadar yerine getirmeye çalışan bir Müslümandı.

  Atatürk; Peygamber Efendimizi çok iyi tanımış, onun üstün özelliklerini çeşitli vesilelerle anlatmıştır.

  O, Allah'ın birinci ve en büyük kuludur. O'nun izinde bugün milyonlarca insan yürüyor. Benim, senin adın silinir; fakat sonuca kadar O, ölümsüzdür. 11

  Tarih, hakikatleri tahrif eden bir sanat değil, belirten bir ilim olmalıdır. Bu küçük harbte bile askerî dehâsı kadar siyasî görüşüyle de yükselen bir insanı, cezbeli bir derviş gibi tasvire yeltenen cahil serseriler, bizim tarih çalışmamıza katılamazlar. Hz. Muhammed (sav) bu harb sonunda çevresindekilerin direnmelerini yenerek ve kendisinin yaralı olmasına bakmayarak, galip düşmanı takibe kalkışmamış olsaydı, bugün yeryüzünde Müslümanlık diye bir varlık görülemezdi. 12

  'O'nun hak peygamber olduğundan şüphe edenler, şu haritaya baksınlar ve Bedir destanını okusunlar.

  Hz. Muhammed (sav)'in bir avuç imanlı Müslümanla mahşer gibi kalabalık ve alabildiğine zengin Kureyş ordusuna karşı Bedir'de kazandığı zafer, fani insanların karı değildir; O'nun peygamber olduğunun en kuvvetli işareti işte bu savaştır. 13

  Atatürk'ün Hz. Muhammed (sav)'e duyulacak sevgiyi tarif ettiği sözleri ise şöyledir:

  Büyük bir inkılap yapan Hazreti Muhammed (sav)'e karşı beslenilen sevgi, ancak onun ortaya koyduğu fikirleri, esasları korumakla tecelli edebilir.14

  İslam Dininin son ve mükemmel din, Peygamberimiz (sav)'in de son peygamber olduğunu her fırsatta vurgulayan Atatürk, ulusuna da dindar olmayı, dinini öğrenmeyi öğütlemiştir.

  KAYNAK

  Bu yazının azda olsa sorularınıza cevap olacağını düşünüyorum.

  Teşekkürler.
   
 17. buyrun

  buyrun Üyecik

  Katılım:
  1 Ocak 2009
  Mesajlar:
  23
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  ya bunlara ne demeli

  ATATÜRK'ÜN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN V. DÖNEM

  3. Yasama Yılını Açış Konuşmaları

  1 Kasım 1937

  Millet Meclisi Tutanak Dergisi D. V, C. 20, Sa. 3

  Beşinci dönemin üçüncü yasama yılını açıyorum.
  .................................................. .................................................
  ..................
  Aziz milletvekilleri,

  Dünyaca bilinmektedir ki, bizim devlet yönetimimizdeki ana programımız, Cumhuriyet Halk Partisi programıdır. Bunun kapsadığı prensipler, yönetimde ve politikada bizi aydınlatıcı ana çizgilerdir. Fakat bu prensipleri, gökten indiği sanılan kitapların doğmalarıyla asla bir tutmamalıdır. Biz, ilhamlarımızı, gökten ve gaipten değil, doğrudan doğruya yaşamdan almış bulunuyoruz.(Alkışlar)

  KAYNAK: http://www.tbmm.gov.tr/tarihce/atatu...usma/5d3yy.htm (aslını görmek icin tıkla) (metnin son üçüncü paragrafı)
  --------------------------------------------------------------------------------

  (TBMM)
  :excl:
   
 18. ertan2002

  ertan2002 Üyecik

  Katılım:
  9 Aralık 2008
  Mesajlar:
  69
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  Atatürk hakkında onlarca farklı hikayeler dolaşmakta.Bazılarıda Atatürkün kendi el yazısıyla yazdığı yazıları kaynak olarak gösteriyor.Ordada dini küçümsüyor bildiğim kadarıyla.Ama ne kadar doğru bilemem...
  Gerçekten Atatürk ü tanımıyoruz.Bir kısım Atatürk ü çok yüceltmiş bir kısmıda çok yermiş.O yüzden kimileri sevdiklerinden dolayı bazı şeyler uydurmuş kimileride sevmediklerinden dolayı. Gerçek Atatürk ü hesap verirken anlayacağız. Sağdan soldan toplanmış yazılarla Atatürk hakkında fikir yürütmek doğru değil. Bildiğiniz gibi Atatürk çok zeki bir insan.Ve yaptğı her işte bir oyun planlamıştır. Atatürk e saygı duyar ve severim. En ufak müslüman olduğuna dair bir hareketi varsa biz onu müslüman olarak görmeliyiz..

  Pek kimse bilmez ama, Suudilerde vahabi inancı yaygındır.Bu inanç gereği türbeler, mezarlıklar pek önemsenmez ve yıkılır. Suudiler peygamber efendimiz (s.a.v) in mezarını yıkmaya çalışmıştır.Ve Atatürk buna engel olmuştur.Böyle birşeyin olması durumunda orduyu süreceğini söylemiştir

  Bunu yapan bir insana kafir yada dinsiz demek doğru mu? Sünnet e aykıdır. Peygamberimizin değerine saygı gösteren bir insan benim kardeşimdir.Ama Atatürk ü ilahlaştırmak da yanlış. Her yere onun resimleri, onun ismiyle siyaset yapmak v.s.
  Büyük insandır ama ilahlaştırmak doğru değil. Seviyorsanız gerçekten kalbinizden sevin ve o onun üzerinden siyaset yapmayın!

  Not: burada hiç bir kişi yada kurum hedef gösterilmemiştir.
   
 19. winstoncash

  winstoncash Profesör

  Katılım:
  18 Ağustos 2008
  Mesajlar:
  1.202
  Beğenileri:
  15
  Ödül Puanları:
  0
  Yahu neden halen Atatürk'ün dinle ilgisi veya dine bakış açısı sürekli gündeme getiriliyor anlamış değilim.Atatürk şu anda hayatta değil, onun için dini yaşantısının ne bize ne de ona şu andan itibaren bir katkısı yok ve olmayacak da.Diyelim ki yeni belgeler çıktı, Atatürk'ün ateist olduğunu öğrendik.Ne olacak?Bize ne? Faydası veya zararı olacak mı?Ya da Atatürk'ün beş vakit namaz kıldığını, çok dindar bir insan olduğunu öğrendik.Bize sevap mı yazılacak?Bırakın artık bu boş meseleyi.Din ile, Allah ile ilişkisi neyse 67 yıl boyunca yaşamış, ahirete göç etmiş.Gündemi böyle gereksiz bir konuyla daha fazla meşgul etmeyin lütfen!
   
 20. sonmodel06

  sonmodel06 Profesör

  Katılım:
  9 Temmuz 2008
  Mesajlar:
  1.194
  Beğenileri:
  3
  Ödül Puanları:
  38
  Katılıyorum.
   
Taslak kaydedildi Taslak silindi

Sayfayı Paylaş