zorunluluk

  1. T

    Soru Askerde Olunan Aşılar

    Askerde olunması zorunlu olan aşıları, askeri birliğe teslim olmadan sağlık ocağından veya hastaneden talep ederek aşı olunabilmekte midir? Tetenoz , menenjit ve kızamık aşılarıymış vurulan.
Üst