yannis khrysostomos sözleri

  1. Mtn S

    Yannis Khrysostomos Sözleri

    Cehaleti bilmek, bilgi için büyük bir adımdır. Öfke kendine acır. İftira yamyamlıktan daha kötüdür. Hayırseverlik olmadan tövbe, ölü ve kanatsızdır.
Üst