will durant sözleri

  1. Mtn S

    Will Durant Sözleri

    Büyük bir medeniyet, içten zayıflatılmadığı sürece fethedilemez.
Üst