will durant alıntıları

  1. Death Mark

    Will Durant Sözleri

    Büyük bir medeniyet, içten zayıflatılmadığı sürece fethedilemez.
Üst