vbasic ödev

  1. korsan12

    Vbasic (vstudio windows form app) yardım

    Bir elektrik dağıtım firması bir yazılım geliştirmek istemektedir. Bu amaçla, bir form üzerinde bulunan dört ayrı maskedTextBox içerisinden sokak numarası, abone numarası, ilk sayaç ve son sayaç bilgileri bir button yardımıyla okutulmaktadır. Ardından, son sayaç değerinden ilk sayaç değeri...
Üst