uldız sözleri

  1. Death Mark

    Uldız Sözleri

    Güneşin battığı yere kadar her şeyi zaptedebilirim. (Kendisiyle barış yapmaya gelen Trakya Valisine)
Üst