ubeyy bin kâb kimdir

  1. Death Mark

    Ubeyy bin Kâb Sözleri

    Mesâfeli durduğun veyâ kızgın olduğun birisinden de gelse hakkı kabûl et. Sana yakın olan ve sevdiğin birisinden de gelse bâtıldan uzak dur.
Üst