tasavvuf sözleri

  1. Mtn S

    Tasavvuf Konulu Sözler

    Pir-i Galibi Tasavvuf yâr olup, bâr olmamaktır / Gül-i gülzâr olup, hâr olmamaktır. Tasavvuf tariki, nefsi ayıklayıp temizlemek ve ruhu pak ederek lahut alemine yükselmek yoludur. Tasavvufsuz semavi din olmaz. Tarikat tasavvufun kollarıdır ; fıkhın kollarının mezhepler olduğu gibi. Din ahlak ve...
Üst