talmud konulu şiirler

  1. Mtn S

    Talmud Konulu Sözler

    Bir canı yok ederse, tüm dünyayı yok etmiş gibidir. Kim bir canı kurtarırsa, bütün bir dünyayı kurtarmış sayılır. Öğrenme amacıyla, cehaletini ortaya koyarak kendini küçültenler, daha sonra yükseltileceklerdir.
Üst