ruhat mengi kimdir

  1. Mtn S

    Ruhat Mengi Sözleri

    Samuel Huntington Türkiye’ye gelerek “Medeniyetler Çatışması ve Yeni Dünya Düzeni” teorilerini beyin yıkama yöntemiyle empoze etmeye çalıştı.
Üst