katarina

  1. E

    Katarinanin Ultisi

    Saldırı hızı kasınca ultisinin bıçak fırlatma hızı artıyor mu?
Üst