iş sağlığı ve güvenliği

  1. G

    İş Sağlığı ve Güvenliği | İş Kazalarının Önüne Geçmek

    İş Sağlığı ve Güvenliği Nedir? Neden Uygulanmalıdır? İşletmelerde çalışma saatlerinde çevre koşulları nedeniyle işçiler meslek hastalıklarına veya iş kazalarına maruz kalabilirler. İş sağlığı ve güvenliği bu tür olumsuzlukları ortadan kaldırmak ve en aza indirgemek için faaliyet göstermektedir...
Üst