hiyerarşi konulu şiirler

  1. Death Mark

    Hiyerarşi Konulu Sözler

    Noam Chomsky Her türlü otorite ve hiyerarşi sorgulanmalı ve bunların meşrutiyeti ispatlanmalıdır... Meşruiyetini ispatlayamayan her türlü otorite gayrimeşrudur ve devrilmelidir.
Üst