hiyerarşi ile ilgili sözler

  1. Death Mark

    Hiyerarşi Konulu Sözler

    Noam Chomsky Her türlü otorite ve hiyerarşi sorgulanmalı ve bunların meşrutiyeti ispatlanmalıdır... Meşruiyetini ispatlayamayan her türlü otorite gayrimeşrudur ve devrilmelidir.
Üst