dil konulu sözler

  1. Death Mark

    Dil Konulu Sözler

    Dili bir kelime daha fakir kılmak, bir ulusun düşüncesini bir kavramdan yoksun kılmak demektir. - Arthur Schopenhauer Dilde, fikirde, işde birlik. - İsmail Gaspıralı Dil ile düğümlenen, diş ile çözülmez. - Kaşgarlı Mahmut Dil ve bilim, insanlığın en büyük ve en yaratıcı iki basitlemesidir. -...
Üst