despotizm sözleri

  1. Mtn S

    Despotizm Konulu Sözler

    Demokrasi despotizmin en ileri şeklidir. - Aristoteles Despotizm ile irtica el eledir. Birisi varsa diğeri mutlaka oradadır. - Yalçın Küçük Liberal ve demokratik görünen yönetim kendisini, büyük ölçüde, görünmeyen despotizme barınaklık ederek uygarlığı yok ederek ayakta kalır. -Herbert Marcuse...
Üst