dervişlik sözleri

  1. Mtn S

    Dervişlik Konulu Sözler

    Dervişlik olsaydı tâc ile hırka / Biz dahi alırdık otuza kırka. - Yunus Emre Akılcı dinden felsefe, nakilden tasavvuf, hakikat zuhur eder. Akılcı dinden mürteci yetişir. Nakli yaşayan, derviş sıfatının tecelli ettiği bahtiyar toplumlarda irtica-i hal kesinlikle olmaz.Pir-i Galibi Dervişin...
Üst