deha konulu sözler

  1. Mtn S

    Deha Konulu Sözler

    Deha Tanrı vergisidir, ama yetenek bizimdir. ~ Gustave Flaubert Deha ile huzur bir araya gelmez. ~ Leonid Andreyev Sıkı bir çalışmanın yerini hiçbir şey alamaz. Deha yüzde bir ilham ve yüzde doksan dokuz terdir. ~ Thomas Edison Dehanın 10'da 1'i yetenek 10'da 9'u da çalışmaktır. ~ Albert...
Üst