bizans ikonoklazmı konulu şiirler

  1. Mtn S

    Bizans İkonoklazmı Konulu Sözler

    İkonoklastların kaynak aldığı Kitâb-ı Mukaddes pasajları "Kendine yukarıda gökyüzünde, aşağıda yeryüzünde ya da yer altındaki sularda yaşayan herhangi bir canlıya benzer put yapmayacaksın." Çıkış 20:4 "Tanrı ruhtur, O'na tapınanlar da ruhta ve gerçekte tapınmalıdırlar." Yuhanna 4:24 "Akıllı...
Üst