azim

  1. Ebussuud Efendi

    1987 yılında sorulmuş bir soru

    Ne olmak istiyordunuz ne oldunuz ?
Üst