anti seo

  1. 1sanalyonetmen

    Anti SEO Çalışmalarının Tespiti ve Bağlantı Reddetme

    Anti SEO Çalışmaları Web siteleri, link kalitesini artırmak adına başka siteler üzerinden bağlantı almaktadır. Bu link çalışmalarına Backlink adı verilmektedir. Backlink, bir web sitesinin başka bir web sitesine, ana sayfasından ya da web sitesinin herhangi bir alanından metin veya görsel...
Üst