algoritma nedir?

  1. E

    ALGORİTMALAR

    Algoritmalar Algoritma ne demek? Algoritmalar ne işe yarar? Akış diyagramı nedir? Akış diyagramları nasıl oluşturulur? Algoritma, belirlediğimiz bir problemi çözmek veya bir amaca ulaşmak için kullanılan adımlar bütünüdür. Matematikte ve bilgisayar bilimlerinde kullanılır...
Üst