• OPPO Watch Free inceleme!

  AMOLED ekranlı ve nispeten daha uygun fiyatlı akıllı saat OPPO Watch Free modelini inceledik. İşte özellikleri!

Bu konuyu okuyanlar

Death Mark

Guru
Emektar
Katılım
16 Ocak 2017
Mesajlar
23,515
Reaksiyon puanı
15,368
Puanları
113
 • Canan gide rindan dağıla mey ola rizan
 • Böyle gecenin hayr umulur mu seherinde?
 • Sevgililer gitse, aşıklar dağılsa, şaraplar dökülse,
 • Böyle gecenin hayır umulur mu seherinde?
 • İdrak-i maâlî bu küçük akla gerekmez
 • Zira bu terâzi o kadar sıkleti çekmez.
 • Her şahs-ı harîmi Hak'a mahrem mi sanırsın
 • Her tac giyen çulsuzu Edhem mi sanırsın?
 • Dehri arasan binde bir âdem bulamazsın
 • Adem görünen harları âdem mi sanırsın?
 • Ayinesi iştir kişinin lâfa bakılmaz
 • Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde.
 • Aynası iştir kişinin söze bakılmaz,
 • Şahsın görünür aklının yüksekliği eserinde.
 • Sadık görünür kısvede erbab-i hiyanet
 • Murşîd sanılır vehlede eshab-i delalet.
 • Pek rengine aldanma felek eski felektir
 • Zîrâ feleğin meşreb-i nâ-sâzı dönektir.
 • Allah'a sığın şahs-ı halimin gazabından
 • Zîrâ yumuşak huylu atın çiftesi pektir.
 • Yaktı nice canlar o nezaketle tebessüm
 • Şîrin dahi kasd etmesi câna gülerektir.
 • Bed-asla necabet mi verir hiç üniforma
 • Zer-dûz palan ursan eşek yine eşektir.
 • Bed-maye olan anlaşılır meclis-i meyde
 • İşret, güher-i âdemi temyize mihenktir.
 • Nush ile uslanmayanı etmeli tekdîr
 • Tekdîr ile uslanmayanın hakkı kötektir.
 • Milyonla çalan mesned-i izzette ser-efrâz
 • Birkaç kuruşu mürtekibin câyi kürektir.
 • Sirkat çoğalıp lâfz-ı sadakat modalandı
 • Nâmus tamâm oldu hamiyyet yeni çıktı.
 • Sâdıkları tahkîr ile red kaaide oldu
 • Hırsızlara ikram ü inayet yeni çıktı.
 • İnsana sadakat yakışır görse de ikrah
 • İnsana sadakat yakışır görse de ikrah
 • Yardımcısıdır doğruların Hazreti Allah.
 • İnsana bağlılık yakışır, görse de [bunun aksi] kabul,
 • Yardımcısıdır doğruların Hazreti Allah.
 • Hak söyleyen evvel dahi menfûr idi gerçi
 • Hainlere ammâ ki riâyet yeni çıktı.
 • İslâm imiş devlete pâ-bend-i terakki
 • Evvel yoğ idi işbu rivâyet yeni çıktı.
 • İslam imiş devletin ilerlemesine engel,
 • Önceden yok idi bu söylenti yeni çıktı.
 • Zannetmeyin ki ben Amasya'da paşalık yaptım
 • Gördüğüm yetimlere babalık yaptım.
 • Kalkın ey Felah-ı Vatan dediler, kalktık
 • Herkes oturdu, biz ayakta kaldık.
 • Bi-baht olanın bâğına bir katresi düşmez
 • Bârân yerine dürr-ü güher yağsa semâdan.
 • Afv ile mübeşşer midir eshâb-ı meratib
 • Kânun-i cezâ âcize mi hâs demektir?
 • esrar-ı derunun
 • Sen herkesi kör,
 • alemi sersem mi sanırsın?
 • En ummadığın keşf eder esrar-ı derunun
 • Sen herkesi kör, alemi sersem mi sanırsın?
 • En ummadığın kişi ortaya çıkartır sırlarını derindekinin
 • Sen herkesi kör, evreni sersem mi sanırsın?
 • İncinmemek istersen eğer mülk-i fenada
 • Bir kimseyi incitmemeğe hasr-ı meram et.
 • Erbab-ı kemali çekemez nakıs olanlar
 • Rencide olur dide-i huffaş ziyadan.
 • Olgun kişileri [bilgeleri] çekemez eksikliği olanlar
 • Gece kuşlarının gözü rahatsız olur ışıktan.
 • Asafın mikdarını bilmez Süleyman olmayan
 • Bilmez insan kadrini alemde insan olmayan.
 • Diyar-ı küfrü gezdim beldeler kâşâneler gördüm
 • Dolaştım mülk-i İslâmı bütün virâneler gördüm.
 • Müslüman olmayanların ülkelerini gezdim imar olunmuş gördüm,
 • Müslüman ülkelerini gezdim harabeler gördüm.
 • İkbal için ahbabı siayet yeni çıktı
 • Bilmezdik evvel bu dirayet yeni çıktı.
 • Gelecekte yükselmek için dostları çekiştirmek yeni çıktı,
 • Bilmezdik önceleri bu beceri yeni çıktı.
 • Bil illeti kıl sonra müdâvâta tasaddî
 • Her merhemi her yâreye merhem mi sanırsın?
 • (Önce hastalığı teşhis eyle; ancak ondan sonra deva için çareler ara. Her merhemi her yaraya iyi gelecek sanırsan aldanırsın)
 

Son mesajlar

Üst