Bu konuyu okuyanlar

Death Mark

Guru
Emektar
Katılım
16 Ocak 2017
Mesajlar
23,508
Reaksiyon puanı
15,373
Puanları
113
 • Canan gide rindan dağıla mey ola rizan
 • Böyle gecenin hayr umulur mu seherinde?
 • Sevgililer gitse, aşıklar dağılsa, şaraplar dökülse,
 • Böyle gecenin hayır umulur mu seherinde?
 • İdrak-i maâlî bu küçük akla gerekmez
 • Zira bu terâzi o kadar sıkleti çekmez.
 • Her şahs-ı harîmi Hak'a mahrem mi sanırsın
 • Her tac giyen çulsuzu Edhem mi sanırsın?
 • Dehri arasan binde bir âdem bulamazsın
 • Adem görünen harları âdem mi sanırsın?
 • Ayinesi iştir kişinin lâfa bakılmaz
 • Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde.
 • Aynası iştir kişinin söze bakılmaz,
 • Şahsın görünür aklının yüksekliği eserinde.
 • Sadık görünür kısvede erbab-i hiyanet
 • Murşîd sanılır vehlede eshab-i delalet.
 • Pek rengine aldanma felek eski felektir
 • Zîrâ feleğin meşreb-i nâ-sâzı dönektir.
 • Allah'a sığın şahs-ı halimin gazabından
 • Zîrâ yumuşak huylu atın çiftesi pektir.
 • Yaktı nice canlar o nezaketle tebessüm
 • Şîrin dahi kasd etmesi câna gülerektir.
 • Bed-asla necabet mi verir hiç üniforma
 • Zer-dûz palan ursan eşek yine eşektir.
 • Bed-maye olan anlaşılır meclis-i meyde
 • İşret, güher-i âdemi temyize mihenktir.
 • Nush ile uslanmayanı etmeli tekdîr
 • Tekdîr ile uslanmayanın hakkı kötektir.
 • Milyonla çalan mesned-i izzette ser-efrâz
 • Birkaç kuruşu mürtekibin câyi kürektir.
 • Sirkat çoğalıp lâfz-ı sadakat modalandı
 • Nâmus tamâm oldu hamiyyet yeni çıktı.
 • Sâdıkları tahkîr ile red kaaide oldu
 • Hırsızlara ikram ü inayet yeni çıktı.
 • İnsana sadakat yakışır görse de ikrah
 • İnsana sadakat yakışır görse de ikrah
 • Yardımcısıdır doğruların Hazreti Allah.
 • İnsana bağlılık yakışır, görse de [bunun aksi] kabul,
 • Yardımcısıdır doğruların Hazreti Allah.
 • Hak söyleyen evvel dahi menfûr idi gerçi
 • Hainlere ammâ ki riâyet yeni çıktı.
 • İslâm imiş devlete pâ-bend-i terakki
 • Evvel yoğ idi işbu rivâyet yeni çıktı.
 • İslam imiş devletin ilerlemesine engel,
 • Önceden yok idi bu söylenti yeni çıktı.
 • Zannetmeyin ki ben Amasya'da paşalık yaptım
 • Gördüğüm yetimlere babalık yaptım.
 • Kalkın ey Felah-ı Vatan dediler, kalktık
 • Herkes oturdu, biz ayakta kaldık.
 • Bi-baht olanın bâğına bir katresi düşmez
 • Bârân yerine dürr-ü güher yağsa semâdan.
 • Afv ile mübeşşer midir eshâb-ı meratib
 • Kânun-i cezâ âcize mi hâs demektir?
 • esrar-ı derunun
 • Sen herkesi kör,
 • alemi sersem mi sanırsın?
 • En ummadığın keşf eder esrar-ı derunun
 • Sen herkesi kör, alemi sersem mi sanırsın?
 • En ummadığın kişi ortaya çıkartır sırlarını derindekinin
 • Sen herkesi kör, evreni sersem mi sanırsın?
 • İncinmemek istersen eğer mülk-i fenada
 • Bir kimseyi incitmemeğe hasr-ı meram et.
 • Erbab-ı kemali çekemez nakıs olanlar
 • Rencide olur dide-i huffaş ziyadan.
 • Olgun kişileri [bilgeleri] çekemez eksikliği olanlar
 • Gece kuşlarının gözü rahatsız olur ışıktan.
 • Asafın mikdarını bilmez Süleyman olmayan
 • Bilmez insan kadrini alemde insan olmayan.
 • Diyar-ı küfrü gezdim beldeler kâşâneler gördüm
 • Dolaştım mülk-i İslâmı bütün virâneler gördüm.
 • Müslüman olmayanların ülkelerini gezdim imar olunmuş gördüm,
 • Müslüman ülkelerini gezdim harabeler gördüm.
 • İkbal için ahbabı siayet yeni çıktı
 • Bilmezdik evvel bu dirayet yeni çıktı.
 • Gelecekte yükselmek için dostları çekiştirmek yeni çıktı,
 • Bilmezdik önceleri bu beceri yeni çıktı.
 • Bil illeti kıl sonra müdâvâta tasaddî
 • Her merhemi her yâreye merhem mi sanırsın?
 • (Önce hastalığı teşhis eyle; ancak ondan sonra deva için çareler ara. Her merhemi her yaraya iyi gelecek sanırsan aldanırsın)
 

Son mesajlar

Üst