Yolsuzluğun panzehiri

sdnxx

Asistan
Yolsuzluğun panzehiri ‘nereden buldun’ değil, ‘nerede bu para’ sorusu...

Yolsuzluk veya rüşvet söz konusu olduğu zaman, bizim hukukumuz soruşturmacılarımıza, ‘nereden buldun,’ diye sormaya izin veriyor...

Elde ettiği geliri açıklayan yasal bir ilişki, örneğin bir fatura ibraz edemeyenlerin incelemesi derinleştiriliyor...

Ama genelde, rüşvet ve yolsuzluklar yasal kılıflarla yapılıyor...

Örneğin, bir kurum veya kuruluştan iş alan bir şirket, vergilendirilmiş kazancı üzerinden o kurum veya kuruluşun yöneticilerine rüşvet (komisyon) veriyor...

Veya...

Kurum ve kuruluşların çalışanları veya üst düzey yöneticileri kurdurdukları paravan şirketlerle kendi kendilerine iş veriyorlar...

O yüzden, çok büyük hacimli işler yapan bazı şirketlerin sahiplerinin açlıktan nefesinin koktuğu, ama onlara işi veren kamu veya özel şirket yöneticilerin hızla zenginleştiği görülüyor...

İşte bu yüzden, bizde ‘nereden buldun’ diye sorulan soruyu Amerika tersine çevirmiş...

Biz varlığı sorarken, Amerikalılar yokluğu soruyor...

Diyorlar ki...

“Güzel kardeşim... Çalışmışsın, paranı kazanmışsın... Faturanı kesmişsin, vergini de vermişsin... Tanrı senden razı olsun ve Amerika’yı korusun... Da... Nerede şu senin ananın ak sütü gibi helal olan paran?”

İşte bu soruya makul ve mantıklı cevap veremeyen, deyim yerindeyse ayvayı yiyor...

Çünkü, “milyon dolarları fakir fukaraya dağıttım... O fakir fukara, garip gurabayı da tanımıyorum,” ifadeleri pek inandırıcı bulunmuyor...

İşin ilginci ne biliyor musunuz?

Amerika’da mali suçları araştıranlar, ‘nerede bu para’ sorusunu sormayı medya, özellikle de televizyonculuk sektörü yüzünden akıl etmiş...

Çünkü bakmışlar ki... Dev bütçeli işler yapan prodüksiyon şirketlerinin sahiplerinin hiç de beklendiği kadar parası yok...

Ve yine bakmışlar ki... Onlara bu işleri veren yöneticiler, hiç beklenmedik şekilde zenginleşiyor...

O vakit, prodüksiyonculara ‘nerede bu kazandığın para,’ sorusunu sormayı akıl etmişler.

Şimdi, Türkiye’de de Mali Suçlar ile ilgilenen birkaç akademisyen, ‘nereden buldun,’ değil, ‘nerede senin paran’ yöntemi üzerine teorik bir çalışma yapıyor.

Bu soruşturma yöntemi Türk hukuk sistemi içinde yasallaşabilir mi, onu yasallaştıracak bir siyasi irade şekillenebilir mi, onu henüz bilemiyoruz...

A.Bayar
 
Üst