YGS'de neler yasak? Sınavda uyulması gereken kurallar neler?

Bu konuyu okuyanlar

mazruf

Guru
Emektar
YGS Girişte Hangi Belgeler Gerekli? Sınavda Uyulması Gereken Kurallar Neler?

ÖSYM, 15 Mart Pazar günü yapılacak olan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (2015-YGS) öncesinde, adaylara uyarılarda bulunduğu kamu spotunu internet sitesinde yayınladı. Öğrencilerden özellikle sınava giriş belgesi ve nüfus cüzdanlarının sınav günü yanlarında bulundurmaları gerektiği hatırlatıldı.
Kamu spotunda yer alan uyarılar şöyle:

“Üniversite adayları güzel bir geleceğin hayalini kurdunuz. Şimdi hayallerinizi gerçekleştirme zamanı. Sınava uykunuzu tam olarak almış, dinç ve kahvaltınızı yapmış olarak girmeniz başarı oranınızı arttıracak. ÖSYS başvuru kılavuzunda belirtilen ve sınav binasına getirilmesi yasak olan eşyaları getirmeyin. Sınava giriş belgesiyle nüfus cüzdanınızın yanınızda olduğundan emin olun. Sınavdan en az 1 saat önce sınava gireceğiniz bina önünde bulunun.”

Hürriyet

[video=youtube;TBfzN8xXDKc]https://www.youtube.com/watch?v=TBfzN8xXDKc[/video]

Sınav Binalarına Girişi Yasak Maddeler

MADDE 5 -(1) 26 Eylül 2012 tarihli ve 28423 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Adayların ve Sınav Görevlilerinin Sınav Binalarına Giriş Koşullarına İlişkin Yönetmelik” gereği, sınav gizliliği ve güvenliği kapsamında sınav binalarında hiç bir eşya emanete alınmayacağından; adayların / görevlilerin sınav binalarına;


  • çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş, anahtar, anahtarlık, metal para gibi metal içerikli eşyalarla (basit başörtü iğnesi ve ince metal tokalı kemer hariç); her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı, ulaşım kartı vb. kartlarla,
  • cep bilgisayarı, saat ve sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,
  • her türlü kesici ve delici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatlarla, kalem, silgi, kalemtıraş, müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete, vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlarla
  • yiyecek, içecek (şeffaf pet şişe içerisinde su hariç) ve diğer tüketim maddeleri ile gelmeleri kesinlikle yasaktır.

Ancak, ÖSYM Başkanlığı tarafından belirlenen engelli ve YSYM binalarında sınava girecek olan engelli adayların sınava giriş belgelerinde yazılı olan araç, gereç ve cihazlar yukarıda belirtilen yasak kapsamı dışında değerlendirilecektir.

Adayların Sınava Girebilmeleri İçin Gerekli Belgeler

(1) Adayların, sınav salonuna girebilmeleri için yanlarında bulundurmaları gereken belgeler Sınava Giriş Belgesi ve Nüfus Cüzdanıdır (veya süresi geçerli pasaport).

a) Sınava Giriş Belgesi:Bu belgeyi aday https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden kendi T.C. Kimlik Numarası ve şifresini kullanarak edinir. Belge renkli olabileceği gibi siyah beyaz da olabilir.

b) Nüfus cüzdanı (veya süresi geçerli pasaport):T.C. Nüfus Cüzdanı (veya süresi geçerli pasaport) ile zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaşlar ve askerî öğrenciler için Askerî Kimlik Belgesi (Bu özel durum muvazzaf askerler için geçerli değildir.) ve Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe (403 sayılıkanunun 29 uncu Maddesi kapsamında, 5203 sayılı kanunla yapılan değişiklik) , Mavi (5901 sayılı kanunun 6304 sayılı kanunla değiştirilmiş 28. maddesi) kartlar sınava giriş için geçerli olan ve tanımlanmış yegâne belge olarak kabul edilir.

Bunların dışındaki belgeler (sürücü belgesi, meslek kimlik kartları vb. belgeler) sınava giriş için geçerli belge olarak kabul edilmez.

Nüfus cüzdanında, fotoğraf bulunmalı ve fotoğrafın üzerinde soğuk damga basılı olmalı, adayın T.C. Kimlik Numarası bulunmalı (elle veya daktilo ile sonradan yazılmış olmamalıdır.) ve pasaportun süresi geçerli olmalıdır.

Evlilik, boşanma, mahkeme kararı, vb. nedenlerle soyadı değişikliği olan aday/görevlilerin nüfus cüzdanındaki T.C. Kimlik numaraları kontrol edilir, listedeki ile aday/görevli T.C Kimlik Numaraları tutuyor ise kimlik geçerli olarak kabul edilir.

Bir istisna olmak üzere, yaşları nedeniyle nüfus cüzdanında fotoğraf olmayan Askerî Lise Sınavı (ALS)adayları bu uygulamanın dışında tutulacaktır.16/40Yurt dışında yapılan sınavlarda, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları hariç başka bir ülkenin vatandaşları için, o ülkeye ait süresi geçerli pasaport veya nüfus cüzdanı niteliğindeki resmi belgesi sınavlara giriş için yeterli belge olarak kabul edilir.

Bu iki belge yanında bulunmayan aday sınav binasına ve salonuna alınmaz. Bu belgeler, adaylar salona alınırken Salon Başkanı tarafından titizlikle incelenir, bir adayın kendi yerine başkasını sınava sokmasına engel olmak için gerekli önlemleri alır.

(2) Sınava girecek adayın yüzü, kimlik tespitini sağlayacak biçimde açık olmalıdır. Koyu renk camlı gözlük, sakal gibi kimlik kontrolünü güçleştiren ve yanılmalara yol açan durumlarda Salon Başkanı, adaylara gerekli uyarılarda bulunur, kimliği hakkında şüpheye düştüğü takdirde adayı sınava almayabilir.

(3) Adayların yanlarında; Madde 5’te belirtilen maddelerle sınav binasına/salonuna girmesine izin verilmez. ÖSYM Başkanlığına daha önceden raporunu bildirmiş ve gerekli izinleri almış olan adayların ilaç ve gıdaları bu kapsam dışındadır. Sınavın yapıldığı bina içerisinde sınavdan önce, sınav sırasında ve sınavdan sonra belirtilen nesnelerle sınava girmiş adayların sınavı geçersiz sayılır. Bu adayların kimlik bilgileri bina ve salon görevlileri tarafından "Adayın sınavı geçersiz sayılacaktır." ifadesiyle birlikte mutlaka Salon Sınav Tutanağına yazılacaktır. Bu adayların durumları ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir.

(4) Sınavda kullanılmak üzere, iki adet kurşun kalem, bir adet silgi, bir adet kalemtıraş, üç peçete ile üç adet şeker her aday için ÖSYM tarafından temin edileceğinden, adaylar tarafından getirilecek yiyecek,içecek (su hariç) vb. tüketim maddeleri de sınav salonuna alınmaz. Adaylar sınava şeffaf pet şişe içerisinde su getirebilirler.

Cevaplama Süresi

MADDE 13- (1) Kılavuzda ve Sınava Giriş Belgesi üzerinde yer alan sınav süresi, Salon Başkanının“Sınav Başlamıştır” uyarısı ile başlar ve “Sınav Bitmiştir” uyarısı ile sınav sona erer.

Sınav süresinin dörtte üçü (¾) ve sınavın son 15 dakikası adayların sınav salonlarından çıkmaları yasaktır. Bu sürelerde salondan çıkan adayların sınavları geçersiz sayılır. Bu süreler dışında cevaplama işlemini erken bitiren adaylar ancak sınav evrakını teslim ederek sınav salonundan ayrılabilir. Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) gibi iki ve daha fazla oturumlu sınavlarda ilgili testin cevaplama süresi dikkate alınacaktır.


Adayların yanlarında; Madde 5’te belirtilen araçlarla sınav binasına/salonuna girmesine izin verilmez. ÖSYM Başkanlığına daha önceden raporunu bildirmiş ve gerekli izinleri almış olan adayların ilaçve gıdaları bu kapsam dışındadır. Sınavın yapıldığı bina içerisinde sınavdan önce, sınav sırasında ve sınavdan sonra belirtilen nesnelerle sınava girmiş adayların sınavı geçersiz sayılır. Bu adayların kimlik bilgileri bina ve salon görevlileri tarafından "Adayın sınavı geçersiz sayılacaktır." ifadesiyle birlikte mutlaka Salon Sınav Tutanağına yazılacaktır. Bu adayların durumları ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilecektir.

Cevaplama işlemini erken tamamlayan adaylar ancak sınav süresinin dörtte üçü (¾)tamamlandığında, soru kitapçıklarını ve cevap kâğıtlarını Salon Başkanına teslim ederek sınav salonundan çıkabilirler.

Sınav başladıktan sonra, ilk 15 dakika içinde sınav salonuna gelen adaylar sınava alınacaktır. Bu süreden sonra gelen adaylar her ne sebeple olursa olsun (Bina Sınav Sorumlusunun bilgisi ve onayı olsa dahi)kesinlikle sınav salonuna alınmayacaktır.

Sınav sırasında adaylar, tuvalet, revir, sağlık, su içmek vb. ihtiyaçları için sınav salonundan kısa bir süre çıkmak isteyebilir. Bu durumdaki adaylara kesinlikle izin verilmeyecektir. Sınav salonundan çıkan bir aday kesinlikle bir daha sınav salonuna geri alınmayacaktır.

Adaylar bazı soruların yanlış olduğunu ya da doğru cevabının bulunmadığını ileri sürebilirler. Bu durumda Salon Başkanı, "Yanlışlık olması çok zayıf bir olasılıktır. Olsa bile ÖSYM gerekeni yapar. Size düşen iş,her soruyu cevaplamaya çalışmak ve en doğru olduğunu kabul ettiğiniz cevabı işaretlemekten ibarettir."demelidir. Salon görevlisi soruyu okuyup adayların ileri sürdükleri iddiaların doğru olup olmadığını araştırma ve soruyukendisine göre yorumlayıp karar verme yoluna gitmemelidir.

Adayların Kimliklerinin Denetlenmesine İlişkin Bilgiler (Görevlilerin Dikkat etmesi Gereken Hususlar)

Adayların kimliklerinin denetlenmesine ilişkin bilgiler aşağıda listelenmiştir.

1) Adayların sınav salonuna girişlerinde dikkat edilecek en önemli nokta, sınava giren adayın Sınava Giriş Belgesi ile Aday Kontrol Listesinde fotoğrafı bulunan aday olup olmadığını saptamaktır. Sınava giren adayın, Sınava Giriş Belgesi ile Aday Kontrol Listesinde fotoğrafı bulunan kişi olmadığı konusunda kesin bir yargıya varırsanız, Bina Sınav Sorumlusu ile binadaki emniyet görevlilerine durumu bildiriniz ve adayı sessizce salondan çıkartarak görevlilere teslim ediniz.

2) Adayın, Sınava Giriş Belgesindeki ve/veya Aday Kontrol Listesindeki fotoğrafına benzerliği konusunda bir kuşku duyar fakat kesin karara varamazsanız veya belgedeki/listedeki fotoğrafın baskı kalitesinin bozuk, kötü olması nedeniyle adayı tanımakta güçlük çekerseniz adaya, sınav bittikten sonra Salon Sınav Tutanağının arka kısmında yer alan boş sayfaya kendi el yazısı ve tükenmez kalem ile T.C. Kimlik Numarası, adı-soyadı, doğum tarihi, baba adı, ana adı, nüfusa kayıtlı olduğu yer, mezun olduğu ortaöğretim kurumu ve ikamet adresi ile “Bina Sınav Sorumlusu Odasına giderek kayıtta olan saate entegre kamera karşısında yakın plandan görüntü vereceğimi beyan eder, aksi durumda sınavımın geçersiz sayılacağını kabul ediyorum.” ifadesini içeren bilgileri yazdırınız ve imzalatınız. Yukarıdaki ibareyi yazdırdıktan sonra; salon başkanı refakatinde adayın Bina Sınav Sorumlusunun odasında kayıtta olan saate entegre kameranın karşısında yakın plandan yüz kısmının bir çok açıdan görüntülenmesini ve bu esnada adayın kendi sesi ile T.C. Kimlik numarasını, ad ve soyadını kameraya bakarak ve yüksek sesle söylemesini sağlayınız. Kimliği kuşkulu olan aday/adayların sınav sonrasında görüntülerinin Bina Sınav Sorumlusunun odasında yer alan saate entegre kamera ile kaydedilmesi Bina Sınav Sorumlusunun sorumluluğunda gerçekleştirilir.

3) Genel olarak, yerine başkasını sınava sokmak isteyen sahteciler kendi Sınava Giriş Belgesini,yerlerine sınava giren adaylara vermektedirler. Bu durumda sınava giren aday her iki belgeyi de yanında bulundurmaktadır. Bu nedenle kimlik denetimi sırasında adayın fotoğraf ve kimlik bilgileri yanında Aday Kontrol Listesine de bakılmalıdır. Sınava Giriş Belgelerini kontrol ederken görevlilerin çok dikkatli olmaları,her adayın yüzüne iyice bakarak adayı belgedeki fotoğraf ve nüfus cüzdanındaki/pasaportundaki fotoğrafla karşılaştırmaları ve nüfus cüzdanında soğuk damga olması son derece önemlidir.

4) Adayın Sınava Giriş Belgesindeki fotoğrafı ile listedeki fotoğrafı arasında fark bulunuyorsa veya fotoğraflara benzerliği konusunda kesin karara varılamazsa 2. maddede belirtilen işlemler yapılmalıdır.Ancak az sayıda da olsa listede bazı adayların fotoğrafları bulunmayabilir. Bu durumdaki adayların Sınava Giriş Belgelerindeki fotoğraflarının dikkatle incelenmesi gerekmektedir.

Sınavda Uyulacak Kurallar

MADDE 25- (1) Bu kurallar, salon görevlileri tarafından sınav başlamadan önce adaylara yüksek sesle okunacaktır.

1) Sınav başlamadan önce Sınava Giriş Belgesini salon görevlilerine teslim ediniz.

2) Sınav kamera ile kayıt altına alınıyor ise, kamera kayıtlarının incelenmesi sonucunda sınav kurallarına uymadığı tespit edilen adayların sınavları ÖSYM Yönetim Kurulunca geçersiz sayılacaktır.

3) Adayların yanlarında; Madde 5’te belirtilen maddeler ile sınav binasına/salonuna girmesine izin verilmez. ÖSYM Başkanlığına daha önceden raporunu bildirmiş ve gerekli izinleri almış olan adayların ilaçve gıdaları bu kapsam dışındadır. Sınavın yapıldığı bina içerisinde sınavdan önce, sınav sırasında ve sınavdan sonra belirtilen nesnelerle sınava girmiş adayların sınavı geçersiz sayılır. Bu adayların kimlik bilgileri bina ve salon görevlileri tarafından "Adayın sınavı geçersiz sayılacaktır." ifadesiyle birlikte mutlaka Salon Sınav Tutanağına yazılacaktır. Bu adayların durumları ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilecektir.

4) Sınavda verilen toplam cevaplama süresi soru kitapçığında yazılıdır. Sınav başladıktan sonra sınav süresinin dörtte üçü (¾) tamamlanmadan önce ve sınavın son 15 dakikası içinde adayın sınavdan çıkmasına izin verilmeyecektir. Bu süreler içerisinde salondan ayrılmak zorunda kalan adayların bina dışına çıkmalarına izin verilmeyecektir. Bina dışına çıkan adayların sınavları iptal edilecektir. Bu süreler dışında sınav süresi bitmeden cevaplamayı tamamlayan adaylar, cevap kâğıdını ve soru kitapçığını salon görevlilerine teslim ederek sınav salonundan ayrılabilecektir. Bildirilen sürelere aykırı davranışlardan adayın kendisi sorumludur.

5) Engelli Sınav Binaları hariç, sınav sırasında tuvalet, revir, sağlık, su içmek vb. ihtiyaçları için adayların sınav salonundan kısa bir süre için bile olsa çıkmaları kesinlikle yasaktır. Sınav salonundan çıkan aday, her ne sebeple olursa olsun tekrar sınav salonuna kesinlikle alınmayacaktır.

6) Sınav süresince adayların;
  • Konuşmaları, kopya çekmeleri veya kopya vermeleri,
  • Salondaki görevlilere soru sormaları
  • Müsvedde kâğıdı kullanmaları veya cevaplarını başka bir kâğıda yazmaları
  • Birbirlerine kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri,
  • Sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları yasaktır.

Bu yasaklara uymadığı saptanan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.

7) Adaylar sınav sırasında, görevlilerin her türlü uyarısına uymak zorundadır. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. Kurallara aykırı davranışta bulunanların ve yapılacak uyarılara uymayanların kimlik bilgileri tutanağa yazılacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır. Sınav süresince Nüfus Cüzdanınızı (veya süresi geçerli pasaport) sıranın üzerine bırakınız.

8) 6114 sayılı Kanunun 10. maddesi gereği, gizlilik hükümlerini ihlal edenler, gizli olan bilgileri, elde edenler, bunları ifşa edenler, sınavın yapıldığı binaya ses veya görüntü nakleden cihaz başta olmak üzere sınav kılavuzunda yasak olarak belirtilen her türlü araç ve gereçler ile ilgili malzemeleri sokan veya bulunduran kişiler, başka birinin yerine sınava girenler ile yerine başkasını sınava sokanlar, sınavda kopya çektirilmesine imkân sağlayanlar, sınav sonuç verilerini gerçeğe aykırı bir şekilde değiştirenler, sınav sonuçlarını adayın lehine veya aleyhine değiştirenler ve kopya çektiği tespit edilenler hakkında yasal işlemler yapılacaktır.

9) Belirtilen eylemleri yapan adayların kimlik bilgileri Salon Sınav Tutanağına “Adayın Sınavı Geçersizdir” yazılacak ve bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Görevliler kopya çekmeye ya da vermeye kalkışanları uyarmak zorunda değildir, sorumluluk size aittir. Adayların test sorularına verdikleri cevapların dağılımları bilgi işlem yöntemleriyle incelenecek, bu incelemelerden elde edilen bulgular bireysel ya da toplu olarak kopya çekildiğini gösterirse kopya eylemine katılan adayların sınavı geçersiz sayılacaktır. Ayrıca bu adayların 2 yıl boyunca ÖSYM tarafından düzenlenen tüm sınavlara başvurusu yasaklanabilecektir. Sınav görevlileri bir salondaki sınavın, kurallara uygun biçimde yapılmadığını, toplu kopya girişiminde bulunulduğunu raporlarında bildirdikleri takdirde, ÖSYM takdir hakkını kullanarak bu salonda sınava giren tüm adayların sınavını geçersiz sayabilir.

10) Size verilen cevap kâğıdının adınıza düzenlenip düzenlenmediğini kontrol ediniz. Başkasına ait cevap kâğıdını kullanmayınız. Cevap kâğıdında doldurmanız gereken alanlar bulunmaktadır. Bu alanları doldurunuz. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazıda ve yapılacak bütün işaretlemelerde kurşun kalem kullanılacaktır. Tükenmez kalem ve dolma kalem kesinlikle kullanılmayacaktır. Sınav süresi bittiğinde cevapların cevap kâğıdına işaretlenmiş olması gerekir. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar geçerli değildir.

11) Soru kitapçığınızı alır almaz kapağında bulunan ilgili alanları doldurunuz. Sayfaların eksik olup olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının bulunup bulunmadığını ve soru kitapçığının her sayfasında basılıbulunan soru kitapçık numarasının, kitapçığın ön kapağında basılı soru kitapçık numarasıyla aynı olup olmadığını kontrol ediniz. Soru kitapçığınızın sayfası eksik ya da basımı hatalıysa değiştirilmesi için SalonBaşkanına başvurunuz. Size verilen soru kitapçığının Soru Kitapçık Numarasını cevap kâğıdınızdaki “Soru Kitapçık Numarası” alanına doğru ve eksiksiz yazıp kodlayınız. Cevap kâğıdınızdaki “Soru kitapçık numaramı doğru kodladım.” kutucuğunu işaretleyiniz.

12) Sınav sonunda adayların soru kitapçıkları ve sınava giriş belgeleri toplanmış olacak ve bunlarÖSYM’de incelenecektir. Soru kitapçığının bir sayfasının bile eksik veya tahrip edilmiş olması durumundasınavınız geçersiz sayılacaktır. Bu nedenle soru kitapçığınızın sayfalarını koparmayınız ve tahrip etmeyiniz.39/40

13) Cevap kâğıdına işaretlenmesi gereken bilgiler ile soru kitapçığına yazılması zorunlu olan bilgilerde eksiklik ve/veya yanlışlık olması hâlinde sınavınızın değerlendirilmesi mümkün olamamaktadır. Bu husustaki yükümlülük ve sorumluluk size aittir.

14) Müsvedde için soru kitapçığınızın sayfalarındaki boş yerleri kullanabilirsiniz. Bunun dışında müsvedde olarak herhangi bir materyal kullanmayınız.

15) Soruları ve/veya bu sorulara verdiğiniz cevapları ayrı bir kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı çıkarmanız kesinlikle yasaktır.

16) Her testin cevaplarını cevap kâğıdında sadece o test için ayrılmış alana işaretleyiniz. İlgili testin cevaplarını cevap kâğıdında doğru alana işaretlemediğiniz takdirde oluşacak değerlendirme sonuçlarından sorumlu olduğunuzu unutmayınız.

17) Sınav bittikten sonra salondan ayrılmadan önce cevap kâğıdınızı, soru kitapçığınızı ve sınava giriş belgenizi salon görevlilerine eksiksiz olarak teslim etmeyi unutmayınız. Sınav evrakını masa üzerinde kesinlikle bırakmayınız.

18) İstediğiniz takdirde salon görevlilerinin sınav evrakını paketlemesini izleyebilirsiniz.

ÖSYM
 

SDN Son Haberler

Son mesajlar

Üst