Yeni Dünya Düzeni / Deccal

Bu konuyu okuyanlar

cilginsey

Öğrenci
Katılım
20 Nis 2015
Mesajlar
12
Reaksiyon puanı
0
Puanları
0
Yeni Dünya Düzeni / Deccal


Deccal Nedir: Deccal (Arapça: المسيح الدجّال), İslam inancına göre ahir zamanda, Mesih'in ikinci kez yeryüzüne gelmesinden önce insanları dini inancından saptırarak kötülüğe ve sapkınlığa yönelteceğine inanılan ve şeytanı temsil eden varlıktır.


Hz.Muhhamed(S.a.v) hadislerinde bahsediyor. Birkaç hadise göz atalım;

“Deccal, Yahudi’dir, onun çocuğu olmaz! Allah, ona Mekke ve Medine’yi haram kılmıştır!”
Müslim 2927/90


“Deccal, kâfirdir! O kısırdır, çocuğu olmaz! O Medine ve Mekke’ye giremez!”
Müslim 2927/91


Peki Deccal'in çıkış sebebi nedir? Bunun içinde birkaç hadise göz atalım;


“İslam, garip (kimsesiz) başladı ve başladığı gibi kimsesiz hale dönecektir. İslam, yılanın deliğinde kıvrılıp toplandığı gibi iki mescid arasında toplanır.”
Müslim 232/146

“Deccal ancak kendisini kızdıran bir şey sebebiyle çıkar. Deccal’i insanlar üzerine gönderecek ilk sebep, onu gazaba getirecek bir kızgınlıktır.”
Müslim 2932/98, 99


Peki Deccal neye benzer? Sıfatı nasıl tanımlanmıştır? Bunun içinde birkaç hadise göz atalım;


“Ben size Deccal’i anlattım hatta onu anlamayacağınızdan korktum. Deccal; ayakları dengesiz ve çarpık, saçı oldukça kıvırcık, bir gözü kör olup ne yüksekçe ne de çukurca olan biridir. Eğer onun durumu size karışık gelirse biliniz ki sizin Rabbiniz kör değildir! Siz ölünceye kadar Rabbinizi göremeyeceksiniz!”
Ebu Davud 4320

“...Muhakkak ki onun iki gözünün arasında Kâfir yazılıdır. Onun amelini kerih görüp sevmeyen herkes, o yazıyı okur. Yahut her mü’min o yazıyı okur. Bundan sonra şunu kesin olarak bilin ki, sizden hiç kimse ölünceye kadar aziz ve celil olan Rabb’ini göremeyecektir!”
Buhari 2850, Müslim 2931/169

“…Daha sonra sağ gözü şaşı ve çok kıvırcık saçlı, gördüğüm insanlardan en çok Katan’ın oğluna benzettiğim bir adam gördüm. Ellerini bir adamın omzuna koymuş, Kâbe’yi tavaf ediyordu. ‘Bu kimdir?’ diye sordum. ‘Deccal’dir’ dediler.”
Müslim 169/274


Peki Deccal fitnesinin çıkış belirtileri nelerdir? Buda Hz.Muhammed(S.a.v)'in hadislerinde yer almaktadır;


“Beytü’l-Makdis’in imar edilmesi Yesrib’in harap olmasına, Yesrib’in harap olması Rumlarla Müslümanlar arasında harp çıkmasına, harbin çıkması İstanbul’un fethine, İstanbul’un fethi Deccal’in çıkmasına işarettir.”
Yesrib; Medine’nin eski adıdır.
Ebu Davud 4294

“Ey Havale’nin oğlu! Mukaddes topraklara hilafetin indiğini görürsen; insanlara zelzeleler düşünce ve kederler, büyük hâdiseler benim şu ellerimin senin başına olan yakınlığından daha yakındır.”
Ebu Davud 2535

“Deccal’in çıkmasından önce üç şiddetli yıl olur. İnsanlar o yıllarda şiddetli kıtlığa maruz kalırlar. Sonra ilk yıl Allah semaya emreder, sema yağmurun üçte birini hapseder tutar. Yere emreder, yer nebatının üçte birini hapseder tutar. Sonra ikinci yıl Allah semaya emreder, yağmurunun üçte ikisini tutar. Yere emreder, nebatının üçte ikisini tutar. Sonra üçüncü yıl Allah semaya emreder, yağmurunun tamamını tutar, bir damla yağmur düşmez. Yere emreder, nebatının tamamını tutar, hiç yeşillik bitmez! Allah’ın dilediği hariç, çift tırnaklı (geviş getiren) helak olmayan hiç hayvan kalmaz!”
Denildi ki:
−O zaman insanlar ne ile yaşarlar?
Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:
−“Tehlil, tekbir, tahmid onlar için yiyecek yerine geçer.”
Tehlil; ‘La ilahe illallah’ demektir.
Tekbir; ‘Allah-u Ekber’ demektir.
Tahmid; ‘Elhamdulillah’ demektir.
İbni Mace 4077


Deccalin Allah tarafından ona verilmiş insan üstü yetenekleri vardır. Bunlardan en belirgini şunlardır;

- Deccal’in Yanında Akar İki Nehir Vardır!
- Deccal, Gökyüzüne Emrettiğinde Yağmur Yağar!
- Deccal, Toprağa Emrettiğinde Sebze ve Meyve Çıkar!
- Deccal, Toprağa Emrettiğinde Hazinelerini Çıkartır!
- Deccal, Hayvanların Memelerindeki Sütünü Artırır!
-Deccal, Sebzelerin ve Meyvelerin Bereketini Artırır!
-Deccal’in Yanında Ekmekten ve Etten Dağlar Vardır!
-Bu tür yeteneklerin dışında, insanları kıtlık ve sefalet içerisinde bırakabilecek yetenekleri vardır.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Bu tüm hadisler bildiğimiz üzere 1400 yıl kadar önce Hz.Muhammed(S.a.v) tarafından haber verilmiştir. Peygamberimize bunları gösteren kuşkusuz, yerlerin ve göklerin yaratıcısı Allah'tır. Ve bu anlatımlara, günümüz gözü ile bakmamız gerekmektedir. Zira 1400 yıl önce bu tür şeyleri gören bir insanın gördüklerini nasıl tanımlayabileceği ortadadır.

Deccal fitnesi, bir fikir, düşünce, politika gibi şeyler olabilir.
Deccalin, günümüzde gelişen teknoloji araçlarını ve iletişim araçlarının, bilhassa internetin toplumların kültürlerini doğrudan etkilediği açıkca görülebilmektedir. Deccal düşüncesini, fitnesini hızla yaymak için teknoloji en etkin biçimde kullanılmaktadır. Unutmayalım ki Deccal tek değildir onun, ona tapan bir ordusu vardır. Deccalin bir diğer önemli amacıda anarşistliğe zemin hazırlamak, yolunu açmaktır.

Zihin Yıkama, Ve Teknolojinin Etkinliği


Teknoloji, iletişim araçları ve bunları barındıran İnternet, büyük kesimlere hitap eden en büyük araçtır. Deccal, insanları dinden uzaklaştırıp, zihinlerini boş boş şeyler ile doldurup amaçsız şeyler ile meşgul etmek için bu araçları kullanır. Televizyonda izlediğimiz yarışmalar, televizyon programları, özellikle çizgi filmler ve daha boş boş birçok faaliyet.

Dediğimiz gibi Deccal zihin yıkama manipülasyonunu çok sık ve etkin olarak sürdürmektedir. Bunların hepsi , bizler leyla gibi ekranlara bakarken, "PSİKOLOJİK İŞGAL" çatısı altında yıllardır sürmektedir.

Başarılı araştırmacı Banu Avar, 2 dakikalık videosu ile bizlere özet geçiyor :)

[video=youtube;FEqX0ex-7hc]https://www.youtube.com/watch?v=FEqX0ex-7hc[/video]

İzlediğim her filmde, her televizyon programında, özellikle daha çok çocuklara hitap eden kurgu, çizgi filmlerde olan kültürümüze kendi fikirlerini aşılamak için çabalıyorlar.

Amaçlarındaki, tek dinli, tek devletli, her şeyi ile tek olan, sapkın bir dünya için bizlerin ve çocuklarımızın zihnin de zemin oluşturuyorlar.

İlluminati / Deccal / Yeni Dünya Düzeni


Deccali tek gözlü bir adam olarak bekliyor insanlar. Fakat Deccalin tek gözlü bir insan olma ihtimalinden çok, bir düşünce, bir çağ bir örgüt olarak düşünücek olursam İlluminati buna çok daha uygundur. Deccal ile ilgili hadislerden bilindiği üzere sağ gözü kör ve sol gözü ile görüyor. Sol gözü dini bir sembol olarak yorumlarsak; sol göz dışsal görünüşü sembolize eder yani dışsal bilgi kazanılır.

Dış dünya, Deccalin gözü dış dünyaya dönüktür yani. Sağ göz ise içsel görüşüş yani maneviyatı temsil eder. Deccal'in ise sağ gözü kördür, bu yüzden manevi anlamda kördür. Yeni dünya düzeni ile yapılmaya çalışılanda işte bu, insanları manevi anlamda yoksun brakıp tamamen dış dünyaya yani mülk'e yönlendirebilmektir. Daha fazla eşya, daha büyük evler, daha yeni arabalar. Bu hırsın hiç sonu gelmeyecekmiş gibi. Tüm bunlar olurken, bir yandan insanlar açlıktan ölüyor.

Dünyanın en ünlü insanları illuminati ile bir şekilde ilişkili çok azı istisna. İnsanlar farkında olmadan illuminatiye hayran oluyor istemeden. Aslında herşey çok basit; şan, şöhret, para... Bu örgüt ve fikir insanların zayıf yönünü çok iyi biliyor ve daha da çok buna telkin ediyor.

Bu fitne bir şekilde insanlara kendisini muhtaç edip, ya benle varsın ya da hiç yoksun diyor.Sunliminal Mesajlar

Yukarıda Zihin yıkama başlığı altında bu konudan bahsetmiştik. Şimdi de bunlara örneklerde bulunalım. Neyin ne olduğunu açıkça ortaya koyan bir kaç video;

[video=youtube;5EBLhltanzE]https://www.youtube.com/watch?v=5EBLhltanzE[/video]
[video=youtube;9UcW7jBPiTg]https://www.youtube.com/watch?v=9UcW7jBPiTg[/video]

Çocuklarımızı, şeytan mı eğitiyor?..Yeni Dünya Düzeni


Sizler de son zamanlarda sıkça duymuşsunuzdur. Yeni dünya düzeni planlaması, 100 yılı aşkın bir süredir, Deccal fitnesi beraberliğinde sürdürülmektedir. Amaç, emperyalizmi etkin faktör halinde tutmak, kapitalizm'i yaygınlaştırmak. Ve daha nicesi. Bunlara bariz bir şekilde Deccalin yapacakları olarak bildirilmiş olayları ekleyebiliriz.

Güçlü devletler çok rahat ve bolluk içinde yaşarken, güçsüz devlet ve halk aç susuz savaşın ortasında bir nevi ölmeye mahkum edilmiş bir biçimde yaşamakta. Bunun en acı ve gerçek örnekleri şüphesiz, Afrika ve Ortadoğudur. Afrika da her yıl milyonlarca insan açlıktan susuzluktan ölüyor birbirlerini yiyor. Aynı zamanda Yeni Dünya Düzeni faktörü Amerika ikiz kuleler yalanını oluşturup ordusunu ortadoğuya, Afghanistana Pakistana sokuyor. Ortadoğunun merkezine..

Afrika da insanlar açlıktan ölürken, ortadoğuda ve ırak suriye gibi yerler de iç savaş doruklarındayken, Batı ve Amerika sanki bunları kendileri planlamamış ve bilmezmiş gibi, duymamazlıktan geliyor. İşi ilginç yanı, Müslüman da uyuyor. Yapması gerekeni unutup, izdivaç programları seyrediyor. Kısaca bunlar Nerede refah varsa oraya fitneyi yansıtıyor.

Yeni Dünya Düzeni adı altında söylenecek tartışacak çok şey var. Ama hepsinin bu Deccal fitnesi ile ortaya çıkacağı, Hz.Muhammed(S.a.v) Tarafından biz insanlara açık bir şekilde bildiriliyor.

Yeni Dünya düzenini daha iyi anlayabilmek, ve içerisinde bulunduğumuz oyunu daha iyi anlayabilmeniz ve buna bir dur diyebilmeniz için sizi bu belgesel ile baş başa bırakıyorum. İyi forumlar dilerim. :)

Belgesel 1. Sezon;
[video=youtube;hma5qb6FijU]https://www.youtube.com/watch?v=hma5qb6FijU&list=PLyOZpDLcFH0mWoNmqtrj1OHf anXEORme-[/video]
Belgesel 2. Sezon;
[video=youtube;TnRP92oEziI]https://www.youtube.com/watch?v=TnRP92oEziI&list=PLyOZpDLcFH0m8OluKH0Yk4ci bjwNYn4ri[/video]
 

bud

Profesör
Katılım
29 Kas 2014
Mesajlar
4,730
Reaksiyon puanı
1,159
Puanları
113
Yaş
22
Bilinçlendirici olmuş. Güzel.
 
Üst